close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Březen 2014

Prehliadnuté, veľké zasľúbenie v Biblii

31. března 2014 v 8:35 Vo Svetle Pravdy
Pri objasňovaní týchto závažných faktov sa budem opierať o kapitolu s názvom "Dielo Ducha Svätého" z Jánovho evanjelia (16,5), ktorej znenie je oným nesmiernym a žiaľ, ľuďmi vôbec neočakávaným zasľúbením. Došlo k tomu preto, lebo oficiálne cirkvi si slová tohto zasľúbenia vykladajú úplne inak.

Ochrana a pomoc ze Světla

30. března 2014 v 8:25 Duchovno
Ještě z nedávno minulých staletí tu a tam uchovala se dobře známá svědectví o zcela zázračných dějích, jež nejednou zachraňovaly život nebo čest, čistou ctnost a lidské právo člověka, který nesl ve svém srdci pravou víru a zbožnost.

Příběh Aramův - 3.část

28. března 2014 v 8:23 Príbehy
V automobilce dal hned v pondělí výpověď. Musí sice přečkat ještě dva měsíce výpovědní lhůty, ale to překoná. Také zavolal na telefon z vizitky, kterou mu dala žena od ochránců přírody. Dny se pro Arama táhly a ubíhaly pomalu, ale po čtrnácti dnech vzaly události prudký obrat. Podnik našel za Arama náhradu rychleji, než se očekávalo, a protože chtěli ušetřit, nabídli Aramovi to, co mu před dvěma týdny odmítli, výpověď dohodou, aby nemuseli platit dva programátory. Aram s radostí souhlasil a radoval se, jak to vše vychází.

Radostná mysl je náš přítel

26. března 2014 v 8:20 Výchova a vzdelávanie
Mnohý, kdo našel smysl života a vydal se na cestu nového objevování souvislostí, dějů, zákonitostí, na cestu duchovního poznávání, dostává se zpočátku velmi často do stísňujících vláken myšlenkových forem toho, že prožívání radosti, či spíše nám Čechům tak blízkého humoru, je cosi nepatřičného, neboť duchovní cesta je na žertování příliš vážnou.

Z dávnych egyptských mystérií...

24. března 2014 v 9:26 Zmysel života
Tento text, hovoriaci o zmysle ľudskej existencie bol inšpirovaný pradávnym vedením staroegyptskej kasty kňazov Hórovho oka a doplnený najnovšími duchovnými poznatkami.

Příběh Aramův - 2.část

23. března 2014 v 8:18 Príbehy
Aram byl pětadvacetiletý muž pracující v továrně na automobily. Staral se o programové vybavení průmyslových robotů nastřikujících na lince barvu na automobilové karoserie. Práce byla dobře placená a občas i docela zajímavá, ale Arama přesto příliš nebavila. Neměl automobily příliš v lásce a práci přijal jen díky stávající ekonomické krizi, prostě neměl na výběr. Když zrovna nebyl v zaměstnání, často trávil svůj čas venku v přírodě, kterou měl moc rád. Cítil se v ní daleko vzdálen městskému ruchu a všem těm malým lidským přáním a starostem. Musel ale chodit dále od města, neboť v jeho blízkém okolí se stále pohybovalo mnoho lidí.

Příběh Aramův - 1.část

21. března 2014 v 8:15 Príbehy
Bílé město štíhlých věží, zlatých ulic a nádherných domů ušlechtilých tvarů. Tak by se dalo jen velmi chabě popsat překrásné hlavní město Království Světla. Chabě proto, že žádná slova, jakkoliv vznešená a procítěná, nemohou předat více než jen malou špetku nádhery, která jest v tomto království. V takto nádherné zemi pak byl jen ten nejradostnější život jejích obyvatel, kteří v dobrovolné službě svému moudrému králi neustále prožívali štěstí a touhu pomáhat ostatním národům, které doposud nedosáhly takové nádhery a dokonalosti. Takovýchto národů zde bylo vícero a jejich země se rozkládaly všude kolem Království Světla, jež jim všem bylo velikým vzorem. V přirozeném vývoji byly národy, které s Královstvím přímo sousedily, nejblíže jeho ideálu, ke kterému usilovaly.

Jidášovo políbení

19. března 2014 v 8:12 Kresťanstvo
Uplynulo již více než dva tisíce let od doby, kdy Ježíš, ztělesnění dokonalé Boží lásky, přebýval mezi lidmi na Zemi, přinášeje každému z nich možnost osvobození se od temna a vzestup do úrovní Světla. Temno poznalo nezměřitelnou velikost této milosti pro celé lidstvo i celé Pozdější Stvoření a všemožně usilovalo ji zmařit, jen aby si mohlo na Zemi udržet svůj vliv; aby nadvládou rozumu nade vším lidsky duchovním, živoucím v citu, mohlo triumfovat a nenašel se již nikdo, kdo by si dokázal udržet čisté duchovní spojení se Světlem, a kdo by tak směl být schopen přijmout Boží milosti pro svoji duchovní záchranu i pro povznesení Země.

V krajine zatratených!

17. března 2014 v 8:51 Výstrahy
Rozhliadnime sa pozorne okolo seba! To, čo uvidíme je krajina zatratených! Zatratených ľudských duší! Zatratených nie preto, že by tak učinil ich Stvoriteľ, ale jedine pre ich vlastný nezáujem o Stvoriteľa a jeho Vôľu. Títo úbožiaci sa zatratili sami svojim dobrovoľným rozhodnutím oddeliť vlastnú existenciu od existencie Stvoriteľa a jeho Vôle.

Posmrtný život z pohledu křesťanství

16. března 2014 v 8:22 Kresťanstvo
V alternativním hnutí vzniká dojem, že je na čase přestat se řídit "budovatelskou" mentalitou válečných a poválečných generací, a zaměřit se na "spotřebitelskou mentalitu", která je vlastní generacím zhýčkaných jedinců (Helge Prossová). Vzhledem k nejisté, ba temné budoucnosti je vcelku pochopitelné, že lidé trvají na tom, aby se to, co předchozí generace naslibovaly, co nejrychleji splnilo: "Už na zemi," prohlašují s důrazem na přítomnost. Co to znamená? Vyjadřují tím přání vydobýt si v tomto stále více nehostinném světě vlast a bezpečí (abychom se už nemuseli stále za něčím pachtit, ale konečně jednou směli být tím, čím jsme), abychom mohli usilovat o smysl a smysluplnost, vzrůst svobody, o možnost žít svůj život, ale to všechno tady a hned: "Chceme všechno a chceme to hned!"

Zaslíbení

14. března 2014 v 8:17 Duchovno
Je tomu již opravdu věky, co na nejvyšším místě všech míst bylo rozhodnuto, že do široširých dálav převelikého vesmíru přibude i překrásná modrá planeta, planeta Země.

Plavba za Světlem

12. března 2014 v 8:14 Príbehy
Veronika s Pavlem byli již téměř dospělí. Měli moudrou maminku, která jim odmalička vyprávěla o světlých zahradách v nebeských výšinách, o tom, že jsme tady na Zemi pro to, abychom se zdokonalovali a učili a abychom se jednou do těchto světlých zahrad mohli navrátit. Děti také věděly, jak je důležité pomáhat druhým. Často mluvily s maminkou o tom, že mnozí lidé dnes neznají smysl svého života, nevědí, že se mají snažit, aby se do světlých zahrad mohli jednou navrátit. Děti si moc přály, aby mohly takovým lidem cestu ukázat. Ne tím, že jim o tom budou vyprávět, ale tím, jací budou. A opravdu se jim to dařilo.

Sporná úroveň mravnej kvality detských časopisov

10. března 2014 v 8:31 Výchova a vzdelávanie
Otvorený list rodičom, pedagógom a redakciám všetkých detských a mládežníckych časopisov: Milí rodičia, učitelia a vychovávatelia, listovali ste si niekedy v nejakom z časopisov, určených vašim deťom? Ja nedávno áno a upútalo ma tam niečo neblahého, na základe čoho vznikla nevyhnutnosť napísať tento list. Čo takého to bolo?

Duchovní pouť člověka

9. března 2014 v 8:26 Duchovno
Probudí-li se člověk ze spánku konzumního života, který nyní vládne, začne hledat a usilovat o poznání, kým opravdu je a proč žije. Už se nespokojuje s tím, že je prostě tvorem, jehož účelem je prožít pohodlný a spokojený život, začíná usilovat o ideály, které do té doby jakoby dřímaly nad jeho duší. V tom spatřuje smysl svého bytí, a také jej to naplňuje štěstím. Niterným štěstím, jež nemusí mít navenek odůvodnění. Probuzené nitro pociťuje vykročení na cestu k domovu, který znamená věčný život, a proto z něj tryská radost, štěstí, často až blažené tušení.

Nebudeš žiadostivý ženy blížneho svojho!

7. března 2014 v 8:24 Zákony stvorenia
"...Slovo žiadosť je slovom, ktoré má rozhodujúci význam v deviatom prikázaní! Rovnako ako slovo žena. Spoj tieto dve slová a dostaneš pravý význam toho, o čom prikázanie hovorí! Nebudeš žiadostivý ženy! Čo je žiadostivosť, tomu rozumie dobre každý, ak sa o to snaží! Žiadostivosť je neovládateľná túžba, spočívajúca vo zvieracom pude! A tento pud je z určitej časti obsiahnutý aj v pozemskom tele človeka! Spočíva v prirodzenom rozmnožovacom pude a ten je vlastný všetkým zvieratám na Zemi! Človek, ktorý vyšiel telesne zo zvieracieho vývoja, je tak i nositeľom týchto pudov! Je tu však zásadný rozdiel! Človeku neprináleží iba telo, tak ako zvieratám, ale je v ňom obsiahnuté navyše duchovné, ktoré sa v určitom čase pred narodením spája s pozemským telom!

Škodia ženské časopisy?

5. března 2014 v 8:20 Súčasná spoločnosť
Môžu ženské časopisy ženám škodiť? Môžu škodiť ich psychike a rodinnému životu? Existujú určité indície že áno a preto sa skúsme spoločne pozrieť na túto zaujímavú problematiku.

Uvažovanie o pravosti mariánskych zjavení

3. března 2014 v 8:14 Kresťanstvo
Človek musí byť v živote veľmi opatrný. Musí byť napríklad veľmi opatrný pri podpisovaní rôznych zmlúv a podrobne si všetko preštudovať, aby na to potom ťažko nedoplatil. Musí byť veľmi opatrný pri vážnych životných rozhodnutiach, aby sa nerozhodol nesprávne a neskomplikoval si celú svoju existenciu. No a ani v duchovnej oblasti tomu nie je inak. Aj tu je potrebná veľká opatrnosť, aby človek neprijal za svoje niečo čo je nesprávne, alebo dokonca nepravé a neniesol za to potom vážne duchovné dôsledky.

Drancovanie Zeme!

1. března 2014 v 7:56 Výstrahy
Ľudstvo drancuje všetky zdroje našej planéty čoraz bezohľadnejšie. Vedci vypočítali, že pri takomto tempe budú treba k uspokojeniu všetkých jeho potrieb v roku 2050, energetické a prírodné zdroje dvoch zemegúľ. A ak by mali všetci ľudia na zemi dosiahnuť životnej úrovne priemerného Američana, bolo by k tomu potrebných päť našich planét. Je teda jasné, že takýto vývojový trend je trvalo neudržateľný.