Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Nebojujte proti těm, kteří vás utiskují!

13. ledna 2014 v 10:07 |  Súčasná spoločnosť
Svého času jsem stál na straně utlačovaných a nevraživě hleděl na ty, kteří je utlačují. Typickým příkladem takového, obecně tak velmi rozšířeného, nepřátelského postoje jsou politici, kteří lžou, kradou a jednají nečestně, takže tento postoj lidí vůči nim se zdá být docela oprávněný.


Pravda je však úplně jiná! Pravda spočívá v poznání, že takové jednání politiků je zákonitostí! Zákonitostí, o níž přece jasně říká známé úsloví, že každý národ má přesně takovou vládu, jakou si zaslouží.

To totiž není žádná náhoda! Je to projev spravedlnosti, na jejímž základě se každému národu dostává přesně takového druhu vlády, jaký je on sám! Jaká je jeho mravní, morální a duchovní výška! Neboť právě výška mravní, morální a duchovní úrovně národa tvoří základnu, z níž povstává jeho elita. Společenská a politická elita národa je tedy jen jakýmsi zrcadlem, které lidu věrně zrcadlí jeho vlastní tvář.

Představme si člověka, který v noci flámoval a ráno vstane a podívá se do zrcadla. Při pohledu do něj se zhrozí své vlastní oteklé a znetvořené tváře a v hněvu nad tím zrcadlo rozbije.

Nesmyslnému rozbití zrcadla, ve kterém vidíme svou vlastní tvář se podobají všechny snahy o odstranění nepoctivých a nemorálních politiků, či dokonce extrémně úvahy o jejich fyzické likvidaci. I kdyby se tak totiž událo, na jejich místo se velmi rychle dostane někdo jiný, kdo bude lidu opět věrně a pravdivě zrcadlit jeho tvář.

Pokud však člověk, který v hněvu nad vlastní znetvořenou tváří rozbil zrcadlo chce, aby v něm vždy viděl pouze pěknou, příjemnou a usměvavou tvář, musí se o to zasloužit on sám a nikoliv jeho zrcadlo. On sám musí definitivně skoncovat s flámováním.

Každý národ, který chce mít ve svém čele morálních, čestných a lidských politiků musí sám nastoupit na cestu svého vlastního morálního a duchovního pozdvižení. Musí sám chtít být čestnějším, ušlechtilejším, lepším, spravedlivějším a morálnějším. Neboť každému národu se vždy může dostat pouze politické reprezentace takových morálních kvalit, jaké si svou vlastní kvalitou zaslouží.

Pokud ale někdo tvrdí, že on je příliš nepatrným na to, aby něco změnil je to alibismus. Každý národ se přece skládá z jednotlivců a právě jednotlivci tvoří jeho základní buňky. A povaha, kvalita a charakter těchto základních buněk určuje povahu, kvalitu a charakter celku, čili národa. No a povaze, kvalitě a charakteru národa pak zákonitě odpovídá i charakter jeho reprezentace.

Pokud tedy někdo tvrdí, že je příliš nepatrným na to, aby aby on sám mohl pohnout věci dopředu, nepřímým způsobem tím pouze vyjadřuje, že není ochoten pustit se do práce na svém vlastním morálním a duchovním pozdvihnutí. Že on chce zůstat takovým, jakým byl doposud, se všemi svými nedostatky, chybami a nečestnostmi.

Ale pak ať nenadává na vládu a neočekává, že se bude mít lépe. Že se objeví nějaká politická strana nebo vůdce, který pozvedne společnost zázračným způsobem. Takové něco je nanejvýš nereálného a takový lidé budou mít, ba musí mít špatnou vládu, protože si ji zaslouží.

Musí mít vládu, která odpovídá a je stejnorodá jejich vlastním chybám, jejich vlastní nemorálnosti a nízkosti. Tak je to totiž spravedlivé! Neboť právě tímto způsobem sklízí každý národ přesně to, co zasévá. V tom se totiž projevuje princip vyšší spravedlnosti, jejímž účinkem nemůže uniknout nic, co existuje na této zemi.

Ne, není žádných výhledů ke zlepšení kvality života bez přijetí osobní odpovědnosti! Osobní odpovědnosti, kterou jsme prostřednictvím pozdvižení výšky svých morálních a mravních kvalit ochotni svým vlastním dílem přispět k pozvednutí celé společnosti. Pokud mezi lidmi, mezi jednotlivci takové ochoty není, není a nikdy nebude žádného pozdvižení společnosti.

Pochopme přece, že jednotlivé národy neutláčejí vlády, které si zvolili, nebo které byly do jejich čela dosazeny jakýmkoliv způsobem. Skutečný útlak způsobují hodnoty, kterým lidé, jednotlivci věří a které uznávají!

Útlak národu způsobuje nízkost hodnot, které přijal za své a s nimiž se ztotožňuje! Je to například nečestnost, egoismus, chamtivost, nespravedlnost, necitlivost, závist, nepřejícnost, či nedostatek touhy po vyšším, vznešenějším a ušlechtilejším a ještě množství jiných chyb a nedostatků.

Každý národ, který nepochopí, že on sám se musí změnit k lepšímu pokud se chce mít lépe, bude utlačován. Tak to totiž vyžaduje zákonitost vyšší spravedlnosti.

Pokud se tedy národ chce mít lépe a pokud chce, aby se pozvedla kvalita jeho života, musí se nejprve on sám morálně a duchovně pozvednout. Jeho vlastní pozvednutí na vyšší morální a duchovní úroveň musí nutně předcházet pozvednutí hmotnému. Neboť jen pozvednutí morální a duchovní může přivodit, způsobit a vyvolat pozdvižení materiální a hmotné. A dokud tuto zákonitost lidé nepochopí a neprovedou, do té doby budou muset trpět různé formy útlaku, které se budou stále stupňovat. Stupňovat až do neúnosnosti a vyvíjet takový tlak, že se nakonec jednotlivci i národy budou nuceni zamyslet sami nad sebou a poznat, v čem spočívá jádro problému.

Mnohokrát jsem cestoval autobusem, když se lidé vraceli domů z odpolední směny. Mnohokrát jsem je litoval, když hovořili o podmínkách v práci, či o výši mzdy, kterou za ni dostávají. Avšak zároveň jsem slyšel způsob, jakým se vyjadřují, slyšel jsem, co se chystají dělat, co je zajímá a co považují ve svém životě za důležité.

A tehdy jsem si uvědomil, že tito lidé, vzhledem k jejich hodnotovému systému, který uznávají, musí zákonitě prožívat všechno to nelehké, co prožívají. Musí to prožívat, protože si to zaslouží a protože si to doslova vynucují výškou své osobnostní, duchovní a morální úrovně.

M.Š. spolupracovník časopisu "Pre Slovensko"
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 GVKB GVKB | E-mail | Web | 16. ledna 2014 v 17:07 | Reagovat

Nic zde netrvá věčně, vše je zde jenom po omezenou dobu, náš konzumní svět, se stal pokryteckým kariéristickým divadlem, kde se každý snaží hrát zde exkluzivní role jako; prezident, král, milionář, ředitel, celebrita, atd. nikdo zde nechce hrát roli žebrajícího bezdomovce.

Mnohdy sobecký konflikt přeroste do veliké války, ve které umře mnoho lidských sobců, a zničí se i mnoho hodnot.

V přírodě se sobecké zabíjení řeší tím, že je zde svoboda, a každý zde má možnost zabít každého, takto nemůže dojít k degeneraci a přelidnění.

Jak vlastně došlo k tomu, že se zakázalo zabíjet cizí lidí a smíme se zabíjet jenom ve válce?

Příčinou je kult osobnosti, kdy se autoritativní osobnosti báli o svůj exkluzivní život, a tak zakázali to, že smíme navzájem zabíjet, následkem bylo vždy rychlé přelidnění a degenerace, což vedlo k válkám o teritoria, a vzniku velikých armád, co dobytá teritoria chránila, a z lidí se tak začali stávat ekonomický ubožáci, co museli živit mnoho lidských exkluzivních parazitů, co zde měli velikou moc, díky armádě která jim sloužila.

Státy mají veliké dluhy, a přitom si vydržují drahé veliké armády, a platí mnoho zbytečných státních zaměstnanců, snahy o to, aby se armády zmenšili na polovinu, a počet státních zaměstnanců se taky zmenšil na polovinu, narážejí na neochotu u těch, co zde mají nad lidmi neomezenou moc.

Cestou ven z tohoto problému, budou čipy do mozků lidí, co udělají z lidí loutky, co bude ovládat umělá globální inteligence, a tak se zde už nebude; lhát, krást, podvádět, atd.

2 qedstar qedstar | E-mail | Web | 17. ledna 2014 v 9:30 | Reagovat

[1]: Páči sa mi váš komentár. Ide o rozdelenie moci, nad vecami a ľuďmi. A moc je o určovaní pravidiel, po dnešnom: zákonov. Absolútna moc existuje - štát má dávno absolútnu moc. Ale nezneužíva ju na maximum, iba trochu, čiastočne, a časom sa to pomaly zhoršuje. Bežní ľudia nemajú žiadny vplyv na to, ako je používaná moc štátu. Bežní ľudia sú takí ovcoidní, že sa bez reptania vždy podriadia absolútnej moci štátu - jeho zákonom - nech by už boli akékoľvek - či dobré či zlé.

3 Klimeux Klimeux | E-mail | 17. ledna 2014 v 22:24 | Reagovat

Drahý autor článku, chcel by som vidieť tvoj hodnotový systém, kebyže robíš 12-tky nočné niekde vo fabrike..
Majú nízke hodnoty, ubohé názory a záľuby, žijú ako hoviadka a preto si zaslúžia takú prácu a podmienky, aké majú... A nie je to náhodou naopak, že tá desivá neľudská práca a životná situácia z nich robí tie hovädá?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama