Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Odhalenie tajomstva prvotného hriechu

16. prosince 2013 v 9:59 |  Duchovno
Je nesprávne, ba až smiešnym spôsobom naivné chcieť vykladať Bibliu doslovným spôsobom. Mnohé z jej textov sú totiž určitým kódom, určitou šifrou, ktorú má človek správne dešifrovať. Sú metaforou, za ktorou sa ukrýva skutočný duchovný význam.


A práve tento duchovný význam má byť rozpoznaný, odhalený a rozlúštený. To však predpokladá vynaloženie určitej námahy, určitého úsilia, alebo minimálne aspoň určitej dobrej vôle. Kto sa teda aspoň minimálne nesnaží a neusiluje, tomu zostane skutočný význam mnohých biblických textov navždy skrytý.

Po týchto nevyhnutných úvodných slovách pristúpme k téme prvotného hriechu. A začnime stvorením sveta, ktoré sa podľa Biblie udialo za sedem dní. Každý jednotlivý z týchto siedmych dní však v skutočnosti predstavuje nesmierne veľké časové obdobie, v ktorom prebiehal postupný vývoj od tých najjednoduchších foriem života až po zrodenie človeka na zemi.

Počas siedmych veľkých časových cyklov, v Biblii nazývaných dňami, vznikal teda postupným, riadeným evolučným vývojom vedomý život a všetko, čo Stvoriteľ takýmto spôsobom učinil bolo, ako sa v Biblii píše, dobré.

Človek, ku ktorému ako k poslednému článku vývoja všetko cielene smerovalo žil v prvopočiatkoch stvorenia ako v raji. Žil vo stvorení ako v raji, ktorý mal obhospodarovať, zušľachťovať a zveľaďovať.

Ďalej sa v Biblii hovorí, že Stvoriteľ dovolil ľuďom jesť zo všetkých stromov raja, iba zo stromu poznania dobra a zla im jesť zakázal.

Strom poznania dobra zla! Tu sa dostávame ku kľúčovému momentu problematiky prvotného hriechu.

Všetko, čo prežívali ľudia dovtedy bolo iba dobré. Ľudia boli prostí, čistí, prirodzení a jednoduchí, poznajúci iba dobro. Poznajúci len veci dobré, pretože oni sami boli dobrí.

Bolo tomu tak preto, lebo sa vo všetkom svojom konaní riadili iba vlastným citom. Svojim najvnútornejším cítením, ktoré bolo pre nich určujúcim a prostredníctvom ktorého kráčali iba cestami dobra.

Ak by ľudia nejedli zo zakázaného stromu poznania dobra a zla, mohli by takýmto harmonickým spôsobom žiť až doposiaľ. Boli by stále žili ako v raji, pretože by zostali verní svojmu cíteniu, ktoré im vždy ukazovalo iba cesty dobra.

Ale žiaľ, človek neodolal a vo svojej dychtivosti po poznaní siahol po zakázanom jablku.

Čo je však nástrojom poznania a poznávania? Je ním ľudský rozum! Jedením plodov zo stromu poznania človek postavil do popredia svoj rozum! Rozum sa stal jeho vodcom!

Rozum ho však viedol cestami zla, pretože človek ho postavil vyššie, než stál pred tým jeho cit. A týmto spôsobom sám seba vyhnal z brán raja.

Podstata prvotného hriechu, skrytá v Biblickom príbehu o jedení zakázaného ovocia zo stromu poznania dobra a zla teda spočíva v tomto:

Človek mohol a môže žiť ako v raji a to vtedy, ak sa bude riadiť svojim cítením. Ak pôjde cestami, ktoré mu ukazuje jeho cítenie.

Naše cítenie je totiž hlasom našej najvnútornejšej podstaty, ktorá je dobrá a ktorá preto že je dobrá, nám nemôže ukazovať iné cesty, ako cesty dobra.

Znovu vybudovať raj na zemi je ľuďom možné len vtedy, ak zostanú verní svojmu cíteniu a budú vo svojom živote sledovať len tie cesty, ktoré im práve ono ukazuje.

Okrem cítenia bol však človek obdarovaný i rozumom, prejavujúcim sa myslením. Cítenie a myslenie tvoria dve základné zložky ľudskej osobnosti, pričom cítenie má stáť na prvom a vedúcom mieste. Úloha rozumu spočíva v tom, aby hľadal spôsoby, ako realizovať podnety citu v hmotnom svete. Takto to je správne a takto to bolo určené Stvoriteľom. A preto jedine takýmto spôsobom môžu ľudia vybudovať raj na zemi a trvalo v ňom prebývať.

K hriechu a nešťastiu však došlo tým, že človek vo svojej dychtivosti po poznaní tieto veci zamenil. Že rozum, ako nástroj hmotného poznania postavil na prvé miesto. To znamená, že vedúce a určujúce postavenie svojho cítenia zamenil za vedúce a určujúce postavenie svojho rozumu. A práve v nadradení rozumu nad cit spočíva kliatba prvotného hriechu! Rozum totiž nikdy nemal byť v človeku vedúcim! Rozum mal byť vždy len služobníkom citu.

Prvotným hriechom, ktorý sa postupne vyvinul v hriech dedičný a v kliatbu celého ľudského pokolenia je skutočnosť, že sluha zaujal miesto vládcu. Že ľuďom rozkazuje sluha, ktorý nikdy nemal vládnuť a ktorý nemá schopnosť vládnuť. A rozum, ktorý je týmto sluhom, vedie ľudí po zlých a nesprávnych cestách. Vedie ich do nešťastia.

Prekliatie prvotného hriechu spojené s nepriazňou Stvoriteľa môže človek napraviť len vtedy, ak si tieto skutočnosti uvedomí a opätovne postaví svoje cítenie na prvé miesto tak, ako to určil Stvoriteľ.

Povinnosťou človeka a Vôľou Stvoriteľa je, aby aby ľudia kráčali svojim životom cestami, ktoré im ukazuje ich cítenie. Ich rozum má byť len poslušným služobníkom, vykonávateľom a realizátorom ich citových hnutí. To je cesta k šťastiu a raju na zemi. Jediná možná cesta k šťastiu a raju na zemi! Blažený ten, kto na ňu vykročí.

Nešťastie a tragédia tohto sveta spočíva v tom, že je podriadený nadvláde rozumu. Ku tisícorakým tragickým udalostiam, ku ktorým došlo počas dlhých dejín našej civilizácie by vôbec nemuselo dôjsť a ani by dôjsť nemohlo, keby to citové v ľuďoch bolo prevažujúcim. Len chladným rozumom postaveným nad cit je možné odôvodniť to nespočetné množstvo hrôz a neľudskosti, ktoré zažila táto zem.

Prekliatie prvotného hriechu, ktoré prerástlo v hriech dedičný však stále trvá! Miliardy ľudí tejto zeme trpia a sú nešťastnými práve z tohto dôvodu. Ľudstvo, klaňajúce sa modle rozumu speje do záhuby. Speje k sebazničeniu, pretože rozum, postavený nad cit je nešťastím. Je zlom, ktoré plodí zlo! Zlom, stojacim v protiklade voči Vôli Stvoriteľa, ktorý svojou všemúdrosťou raz a navždy určil, že v človeku má vládnuť iba cit. Že plnohodnotný človek je iba človekom citu, ktorého rozum musí stáť až na druhom mieste a byť citu podriadený.

Vymaňme sa teda konečne z kliatby prvotného hriechu a staňme sa takými, akými nás vždy chcel mať náš Stvoriteľ. Staňme sa ľuďmi citu! Citu, ktorý nás povedie k šťastiu a k rajským záhradám.

Osloboďme sa od nadvlády rozumu, ktorá nás vyhostila z brán raja. Zbavme sa konečne prekliatia prvotného hriechu, ktorý nám nikdy nedovolí stať sa skutočne šťastnými. Inak budeme vyhnancami a otrokmi vlastného rozumu donekonečna. A kvôli tejto kliatbe rozumového zotročenia nakoniec i biedne zahynieme.

M.Š. spolupracovník časopisu "Pre Slovensko"
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 qedstar qedstar | E-mail | Web | 16. prosince 2013 v 16:36 | Reagovat

Toto popieranie rozumu mystikmi som vživote nepochopil.

2 kusvetlu kusvetlu | 16. prosince 2013 v 19:15 | Reagovat

Nejde i nijaké popieranie rozumu iba o jeho zaradenie na pozíciu, ktorá mu prináleží. Každý orgán v tele má totiž svoje miesto a svoju funkciu. Funkciou rozumu je poslúchať podnety citu a snažiť sa ich zrealizovať v hmotných podmienkach.

3 qedstar qedstar | E-mail | Web | 17. prosince 2013 v 10:13 | Reagovat

Pokiaľ bojujete len proti rozumu odtrhnutému od citov, tak súhlasím, ale city bez rozumu sú hlúpe rovnako ako rozum bez citov je odtrhnutý od reality. Nezabúdajte na trojjednotu a na sarumana mnohých farieb. Toto mi trošku vo Vašich kázňach chýba. Teda, zopakujem sa: netreba do neba vyzdvihovať city a do zeme zadupávať rozum, a ignorovať vôľu. Treba dať rovnaký priestor všetkým trom (hoci nemusí to byť v jednej kázni, stačí v priemere) a zdôrazniť, že trojjedinosť spočíva práve v tom, že si tieto tri zložky človeka ako aj rôzne typy ľudí náchylné k nejakej zložke vzájomne pomáhajú a podporujú sa. Naopak, keď sa tieto zložky od seba odtrhávajú, tak to je diabolské a vždy to robí iba diabol a vždy to používa na ovládnutie ľudstva (rozdeľuj (zložky) a panuj).

Chápem, že v dnešnej dobe sú city zaznávané a rozum prehnane vyzdvihovaný, takže sa snažíte to kompenzovať (v minulom období boli naopak prehnane vyzdvihované city a zaznávaný rozum), ale treba to robiť správnym spôsobom; nie tak, že budete aj zdravý rozum, napojený na city, zadupávať do zeme.

Toto vyčítam všetkým sektám, jak vašej, tak abdrushinovcom, steinerovcom a pálešovcom, že ani jeden z vás nevie, čo je to skutočný rozum. Preto sa ho bojíte a preto sa utiekate k citom a posielate do **** aj ľudí ako ja, na ktorých zdravý rozum je útočené z každej strany, aj zo strany svojich nedokonalých bratov, akými ste napríklad vy (abdrushinovci, steinerovci a pálešovci).

4 Ja. Ja. | 17. prosince 2013 v 10:13 | Reagovat

[2]: Presne tak, pokiaľ rozum nebude slúžiť duchu, pokoj, slobodu a mier nečakajte.

5 Iv Iv | E-mail | 24. prosince 2013 v 0:40 | Reagovat

Hladal som odpoved na dve otazky: "Kto ste p. Milan Šupa?" a "Za koho kopete?"
Obidve odpovede som nasiel v platku http://www.pre-slovensko.sk/
v clanku "Kristus neprišiel zomrieť na kríži!" Hned na zaciatku clanku.

Ste demagog a manipulator p.Šupa naviac bez akejkolvek sudnosti a logicnosti. A za koho kopete...neviem ale podla stareho Cui bono zrejme za "Velky Izrael". Chodte do certa...

6 senbja senbja | E-mail | 3. května 2014 v 20:02 | Reagovat

Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať! - "Ale žiaľ, človek neodolal a vo svojej dychtivosti po poznaní siahol po zakázanom jablku.
Když mi někdo něco zakáže, musím vědět proč, jinak mě donutí vyzkoumat si to sama.
Tohle přece Bůh musel vědět.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama