Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Prosinec 2013

Ako prežiť spojenie so Svetlom

31. prosince 2013 v 9:35 Duchovno
Prežitie spojenia so Svetlom je najmocnejším a najzásadnejším prežitím, ktorého sa môže človeku tu na zemi dostať. Má schopnosť od základov zmeniť celý jeho doterajší život. Existencia Boha, ktorá bola dovtedy vecou viery sa totiž na základe osobného prežitia stáva vecou presvedčenia, pretože potom už človek neverí, že je to tak, ale vie, že to je tak!

Síla ženského působení

29. prosince 2013 v 7:59 Príbehy
V jedné malé vesničce pod horami žil pan Johan. Byl to mladý muž, který měl vřelé srdce, a díky tomu dokázal vnímat přírodu kolem sebe mnohem citlivěji. Z této přírody se také od dětství učil, že vše zde má svůj řád a neomylně působí spravedlivě, avšak pro člověka z jeho pohodlností obtíženého pohledu možná až příliš drsně. Pan Johan také vnímal, že není možné, aby lidé byli vyjmuti z těchto zákonitostí, které byly součástí všeho, co kolem sebe prožíval, ať již byl na poli, v lese, či jen na malé zahrádce.

Poslední rozhodnutí

26. prosince 2013 v 8:35 Na zamyslenie
Nejeden člověk, hledající duchovní rozměr života, mohl z různých duchovních pramenů načerpat nesmírně důležité poznání o blížícím se Posledním Soudu, který v určitém čase proběhne nad lidstvem, aby došlo ke konečnému duchovnímu roztřídění všech lidí. Ač nikdo nezná přesný čas završení Posledního Soudu, přesto můžeme z burácení živlů v přírodě a hromadícího se lidského neštěstí jasně rozpoznat, že se každým dnem neúprosně blíží a bude ke každému přísně spravedlivý.

O jedné nádherné myšlenkové formě

24. prosince 2013 v 8:44 Duchovno
Malý pastýř seděl pod stromem, hleděl ke svému stádu oveček a přemýšlel, co to jen dnes tak zvláštního vnímá v přírodě, co tak silně doléhá k jeho srdci a co mu přináší jakýsi neklid, že ani za celý den nezamhouřil oka, jako jindy, když pospával a podřimoval, zatímco jeho věrný pes hlídal stádo ovcí.

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!

22. prosince 2013 v 9:49 Na zamyslenie
Je až zarážajúce, ako ľudia nie sú schopní rozpoznávať a doceňovať obrovský význam malých vecí. Vecí obyčajných, všedných a každodenných, v ktorých prostej samozrejmosti skutočnú veľkosť nikto nehľadá. Avšak ak človek nie je schopný, nerozpoznáva, nedoceňuje a nevyužíva veľkosť malých vecí, potom nikdy nevykoná nič skutočne veľkého. Potom napokon aj on sám zostane navždy malým a na jeho konaní, ale aj na jeho myslení spočinie pečať malosti. Pečať ľudskej malosti, prameniaca z neschopnosti poznávať veci skutočne veľké a tým byť neschopným naozaj veľké veci uskutočňovať.

Zpověď

20. prosince 2013 v 8:31 Na zamyslenie
Tužka dotkla se bílého papíru a po krátkém zaváhání začala tuha klouzat po linkách a nechávala za sebou drobné, ušlechtilé písmo.

Kouzlo sváteční noci

18. prosince 2013 v 8:27 Príbehy
Pojďme nahlédnout do neviditelného tkaní Božího působení, kdy musí každý pozorovatel státi v úžasu nad nezměrnou Láskou a milostí Boží, která se snáší nade všemi lidmi a vede je k poznání smyslu veškerého bytí. Jen trpělivá a chápání pozemského člověka tak vzdálená Láska Boží nabízí i těm nejsvéhlavějším duším neustále možnost nastoupení pravé cesty, cesty Pravdy a záchrany z pout, kterými se dnes a denně přikovávají k Zemi.

Odhalenie tajomstva prvotného hriechu

16. prosince 2013 v 9:59 Duchovno
Je nesprávne, ba až smiešnym spôsobom naivné chcieť vykladať Bibliu doslovným spôsobom. Mnohé z jej textov sú totiž určitým kódom, určitou šifrou, ktorú má človek správne dešifrovať. Sú metaforou, za ktorou sa ukrýva skutočný duchovný význam.

Zbavte se utrpení!

15. prosince 2013 v 8:48 Perly múdrosti
Pokud se domníváte, že trpíte neprávem, pohléděte na své bližní a odčiňte vše, co jste jim kdy udělali. A to i tehdy, když se domníváte, že jste v právu! Nikdo nemá právo druhému způsobovat bolest a utrpení! Budete-li v tomto směru čistí, pak vám žádný člověk nezpůsobí neprávem bolest a utrpení, neboť bude zahanben velikostí vašeho ducha! Ježiš

Pomoci ze Světla

13. prosince 2013 v 8:40 Na zamyslenie
Jako loď bez kormidla na rozbouřeném moři, daleko od bezpečné pevniny, potácí se člověk životem, když ztratí ze zřetele vysoký smysl svého bytí. Sled každodenních událostí se zrychluje a jediný nepatrný náraz lodě může snadno způsobit její potopení v hlubinách tmy. Vyciťujíce tento stav, vzplane čas od času v některém z lidí úzkostná otázka: "Kde je možné najít maják, nesoucí pravé světlo poznání pro naše další bezpečné směřování?"

Uvolnění duše

11. prosince 2013 v 9:16 Na zamyslenie
V dnešní vypjaté době prožíváme různé mezilidské vztahy - a někdy natolik zúží náš pohled na smysl života, že se z nás stávají otroci těchto vztahů. Obzvláště, když se jedná o vztahy neharmonické, které řešíme ve svém nitru, hledajíce uspokojení. Čím více ale přemítáme nad jednáním a činy jiných lidí ve vztahu k nám, jako bychom se zaplétali do trnitého porostu, v němž se nemůžeme volně hýbat; jako bychom se potápěli do hustého močálu, jehož dusné výpary nás vyčerpávají a ubírají nám sílu opět a opět se vzchopit k boji o záchranu.

Obhajoba zákona karmy

9. prosince 2013 v 8:35 Zákony stvorenia
Každý, kto vysloví slovo karma, znamenajúce odplatu za zlé činy, ktoré sme napáchali v našich minulých životoch sa v kresťanských kruhoch stretne s odmietnutím. Kresťania totiž odmietajú kozmický zákon karmy, na základe ktorého je naše utrpenie nevyhnutným dôsledkom našich vlastných, predchádzajúcich zlých a nesprávnych činov.

O slově

7. prosince 2013 v 9:37 Na zamyslenie
Jak je známo, člověk, jako jediný tvor na zemi, umí tvořit slova. Pro člověka je to veliká zodpovědnost. Vždyť jak moc se dá slovem ublížit, ví snad každý. Ale také kolik podporujících a pomáhajících slov by nikdy nespatřilo světlo světa. Slovo je velikou pomocí v dobrých rukou, ale ničivou zbraní v rukou nesprávných.

Cesta pravého rytíře

5. prosince 2013 v 8:33 Na zamyslenie
POCTIVOST A SPRAVEDLNOST. Rytíř je neotřesitelně poctivý v jednání vůči všem lidem. Věří ve spravedlnost, ne však spravedlnost jiných, ale spravedlnost Boží a spravedlnost svoji vlastní. Pro rytíře neexistují žádná šedá místa v otázce vlastní poctivosti a spravedlnosti. Zná jen správné a chybné.

Ako to všetko funguje...

3. prosince 2013 v 9:19 Zákony stvorenia
Jestvuje Zdroj všetkej sily a energie. Energia a sila, vyžarovaná zo Zdroja vytvára tlak. No a tlak vyvoláva pohyb. Ba doslova pohyb vynucuje! Zákonitosti nevyhnutného pohybu je podriadené celé univerzum a teda samozrejme i človek s jeho fyzickým telom, ale i s jeho vnútorným životom.

Šťastná země - 6. část

1. prosince 2013 v 8:26 Príbehy
Dlouhý čas nenastala chvíle, aby Silvia nebyla Miriam po boku. Společně pomáhaly, léčily, podporovaly druhé a společně učily ženy všemu, co bylo třeba. Ženy ze šťastné země se připojily mezi ostatní ženy a každá z nich je učila to, co sama nejlépe dovedla. Při pilné práci čas rychle ubíhal a všechny ženy se snažily dělat vše nejlépe jak jen mohly, aby na ně mohl pohled Miriam spočinout se zalíbením. Samy ani nepozorovaly, jak se jejich pohyby a řeč stávají ušlechtilejšími a jak se v jejich nitru rozlévá mír a jas.