Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Listopad 2013

Nejvyšší nouze

29. listopadu 2013 v 9:34 Výstrahy
Veliká je nouze, jež dolehla na celou zemi! Převeliká, daleko větší, než většina lidí tuší. A tato nouze volá k nebesům! Bude vyslyšen její hlas?

Šťastná země - 5. část

27. listopadu 2013 v 7:06 Príbehy
V nitru volal Ramil o pomoc své přátele ze šťastné země, dosud snad čekající v lesíku nade vsí. Vše se událo tak rychle, a nemohl se ani na chvíli vzdálit. Nemohl jim tedy dát zprávu, protože celou silou své vůle se snažil přimět Džamila a jeho muže k tomu, co od nich požadoval. Kdyby se jen na okamžik vzdálil, utekli by a ztracené lovce by pak lidé museli hledat i několik dní, což by znamenalo jen malou naději, že by z nich ještě někdo přežil.

Poriadok v chlieve na zemi

24. listopadu 2013 v 9:43 Výstrahy
Lekár - bezcharakterná kreatúra, ktorá si urobila biznis z ľudského nešťastia. Kreatúra, ktorá nechce pomáhať tak, ako to sľubovala, ale ktorá v ľuďoch a ich utrpení vidí predovšetkým zdroj vlastného sebaobohatenia. Sebaobohatenia bez hanby, bez dna a bez svedomia.

Šťastná země - 4. část

23. listopadu 2013 v 8:15 Príbehy
Nesmělé růžové paprsky oznamovaly příchod nového jitra. Ve vesnici vše ještě spalo. První kohouti zdravili nový den, ovce a koně v ohradách již neklidně podupávali a těšili se, až budou vyhnáni na pastvu. Tu a tam bylo slyšet šustot či vrzání, což prozrazovalo, ve které z chýší se již lidé probouzeli. Tu a tam zaplakalo dítě. Chýše byly rozesety po celém údolí a ještě daleko dozadu se táhly zelené pastviny. Klokotající říčka tekoucí údolím byla zdrojem pitné vody pro všechny.

Šťastná země - 3. část

21. listopadu 2013 v 8:13 Príbehy
Světlá výprava v čele s Miroslavem putovala ještě mnoho týdnů šťastnou zemí. Zvěst o jejich výpravě je předcházela, a proto mohli každý večer složit hlavu u dobrých lidí, kteří byli poctěni tak vzácnou návštěvou. I tam, kde hornatá krajina nevydala lidem tolik úrody, byli bohatě pohoštěni. I o koně bylo co nejlépe postaráno. Vždy, když odjížděli, lidé je ještě kus cesty doprovázeli a v jejich srdcích se rozhostila radost z toho, že bude pomoženo lidem ve vzdálených zemích. Všichni tak poznávali ještě více velikost a Lásku Boží, která chce zbloudilým lidem pomoci.

Světlo – zbraň proti bytostem temna

19. listopadu 2013 v 10:47 Duchovno
Když cítíte úzkost či vás něco trápí, obraťte se k nebesům a modlete se. Stavy úzkosti a utrpení jsou projevy bytostí temna, které vám chtějí ublížit.

Smutná nevedomosť o zmysle života

17. listopadu 2013 v 10:59 Zmysel života
Všetky generácie obyvateľov tejto zeme, nasledujúce jedna za druhou sa javia ako jedna veľká štafeta nevedomosti. Nevedomosti o tom najdôležitejšom, čo v živote človeka vôbec jestvuje. Nevedomosti o skutočnom zmysle a účele vlastného bytia.

Šťastná země - 2. část

15. listopadu 2013 v 9:14 Príbehy
Chvíli ticha, kdy duše všech hleděly v díku vzhůru ke stupňům trůnu Nejvyššího, přerušila královna: "Pověz, Ramile, jaké jsou u vás ženy?"

Šťastná země - 1. část

13. listopadu 2013 v 9:12 Príbehy
V daleké krajině žil národ, jehož země byla rozlehlá, bohatá a velmi krásná. Příroda zde kypěla pulzujícím životem. Zurčící lesní bystřiny byly tak čisté, že by se z nich dalo pít. Lesy, které se táhly tak daleko za obzor, že je lidské oko nemohlo přehlédnouti, obývalo množství zvěře. Koberce zelených luk byly posety nejrozličnějšími květy všech barev a vůní.

Svetovláda! Fikcia alebo realita?

11. listopadu 2013 v 8:28 Súčasná spoločnosť
Túžba po ovládaní ľudí i území sprevádza celé dejiny našej civilizácie. V dávnejších dobách k tomu dochádzalo hrubou silou. Viď napríklad dobyvateľské snahy Alexandra Veľkého, alebo rímskej ríše. Tieto snahy pretrvávali v rôznych formách a podobách až do súčasnosti. Ich vrcholom s celkom otvorenými a neskrývanými ambíciami na svetovládu bol nemecký fašizmus.

Trpělivost růže přináší

10. listopadu 2013 v 8:39 Príbehy
Pan Ondřej seděl za stolem, hleděl kamsi do dáli a usilovně přemýšlel, co si počít. Jeho Zuzana se mu měnila před očima ze dne na den. Vzpomínal, jak ještě nedávno byli spolu na plese a jeho nádherná žena jen zářila. Všichni mu záviděli, jak je krásná a zábavná, vždy samý úsměv a plno veselí. Byl pyšný, že zrovna ona, nádherná Zuzana, je jeho ženou.

Daleko vzdáleny jsou brány nebeského Ráje

8. listopadu 2013 v 9:31 Výstrahy
Jak představiti si tuto vzdálenost, jež dělí dnešní pozemský život od nepomíjivých, věčných sfér radostného, ctnostného bytí, naplněného křišťálově ryzí, živoucí službou Svatému Stvořiteli?

Možný lék na rakovinu

6. listopadu 2013 v 9:30 Zdravie
Vyrobte si lék na rakovinu doma v mixéru. Léčba průmyslem smrti, tedy farmaceutickým, Vás jen zabije

Tvrdé slová proroka

4. listopadu 2013 v 16:41 Výstrahy
Nekompromisne a tvrdo zaznieva krátke, ale úderné posolstvo starozákonného proroka súčasnému človeku. Jeho slová búšia ako údery do dnešnej plytkosti, prázdnoty, povrchnosti, ľahostajnosti a ľahkovážnosti, s ktorou sa ľudia podvoľujú zlému. Podvoľujú sa zlému, ktoré práve pre tak veľmi rozšírenú plytkosť, ľahostajnosť a lenivosť aktívne kráčať cestami dobra urobilo z tejto zeme zapáchajúcu stoku.

Znovunalezené štěstí

3. listopadu 2013 v 8:26 Príbehy
V jednom malém domku na kraji města žili spolu již 9 let manželé Smutní. Měli takový malý domeček se zahrádkou.

O zdraví jinak - duševní hygiena a duchovní rozvíjení člověka

1. listopadu 2013 v 9:44 Zdravie
Nedílnou součástí jakékoliv léčby, ale i prevence musí být práce na duchovní podstatě člověka - tj. na duchu. Léčení i prevence nemocí musí probíhat jak na úrovni fyzického těla, tak i na duševní a duchovní úrovni člověka, neboť všechny tyto úrovně se vzájemně prolínají a ovlivňují.