close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Srpen 2013

Zbloudilé duše

30. srpna 2013 v 9:05 Príbehy
Skupina přátel se zastavila k prohlídce kartuziánského kláštera ze 13. století. Z kláštera již zbývaly jen trosky, ale stále bylo možné rozeznat zbytky historických staveb. Někteří obdivovali zbytky zdiva, obloučky a další historické fragmenty, které zůstaly zachovány až do dnešních dní. Jeden z nich však místo toho zůstal jen tiše stát a v nitru odciťoval atmosféru a energie tohoto místa. Potvrdilo se mu, co již jako smutnou předzvěst ucítil, když sem přicházeli.

Předtucha

28. srpna 2013 v 9:03 Príbehy
Bylo nebylo, v jednom městě žili manželé, paní Zdenka a pan Pavel. Děti měli již odrostlé, mající své vlastní rodiny, a tak žili ve svém domku sami dva. Přestože ne vždy byl jejich život snadný, žili šťastně a spokojeně, neboť jejich srdcí dotkla se Boží láska a oni vděčně a plně přijímali život se vším, co k nim přicházelo.

Násilie plodí násilie!

26. srpna 2013 v 7:01 Súčasná spoločnosť
Z času na čas verejnosťou pravidelne otrasie nejaký násilný čin. Z času na čas sa objaví nejaký šialený strelec, streľba v škole, teroristický útok, alebo niečo podobného. Opakuje sa to priam s periodickou pravidelnosťou. A to dokonca aj u nás na Slovenskou.

Nový pohľad na kresťanstvo 11/11

25. srpna 2013 v 9:57 Kresťanstvo
Ježiš Kristus učinil mnohé zázraky, veď pôsobil božskou silou a nie silou duchovnou, ktorá je k dispozícii nám, ľuďom. Napriek tomu všetky jeho činy museli byť v presnom súlade so zákonmi stvorenia. Božská sila môže prirodzené dianie urýchliť a potom sa to javí ako zázrak, predovšetkým pri vyliečení určitých chorôb. V skutočnosti je každý zázrak prirodzený dej, prevedený sústredenou silou a ohromnou rýchlosťou. I vzkriesenie mŕtvych mohol Ježiš previesť iba v dobe, keď bola ešte duša spojená "striebornou šnúrou" s telom. To trvá iba niekoľko dní a odpojovanie neprebieha u všetkých ľudí rovnako. Akonáhle je spojenie medzi telom a dušou prerušené, nedovolia prírodné zákony opätovné pripojenie, preto by to nemohol učiniť ani Syn Boží.

Nepřemožitelná síla světlých myšlenek

23. srpna 2013 v 8:47 Príbehy
Paní Isabela seděla jako každý večer u okna a hleděla dlouze do zahrady, ozářené jen bílým svitem měsíce. Jako vždy myslela na svou zemi, kterou nesmírně milovala, a jež nyní tolik strádala pohodlností a sobeckostí lidí, kteří nehledíce napravo ani nalevo, drancovali vše okolo sebe jen pro svůj prospěch.

Nový pohľad na kresťanstvo 10/11

21. srpna 2013 v 9:45 Kresťanstvo
Niektorí učeníci Ježišovi smeli uvidieť po smrti svojho Majstra Jeho božskú dušu, lebo im bol milosťou Pána dočasne otvorený duchovný zrak. Bolo to iné telo než pozemské, preto Ježiša najprv nepoznali. Keby to bolo rovnaké telo, nemohla by vzniknúť žiadna pochybnosť. Pozemské telo Syna Božieho predsa všetci dobre poznali. Keby mohol Ježiš Kristus zostúpiť na túto planétu ako hotový muž, v tele z mäsa a krvi a s kráľovským majestátom, potom by bolo Jeho pôsobenie omnoho ľahšie. Keby mohol Boh vo svojej všemocnosti zariadiť, aby ľudia vždy kráčali správnou cestou a konali dobro, učinil by to. Avšak ani jedno ani druhé nie je podľa zákona možné. Znovu sa tu ukazuje, že vševedúci Zákonodarca nebude nikdy meniť svoje zákony, veď boli od počiatku dokonalé a dokonalé nemôže byť zlepšované.

Skromnosť! Jediná možná cesta!

19. srpna 2013 v 11:15 Súčasná spoločnosť
Správa z tlače zo dňa 3.8.2013: Ďalšia vlna horúčav bude dlhšia a intenzívnejšia ako všetky doterajšie v tomto lete. Niektorým ľuďom však podľa klimatológov stále nedochádza, že je to závažný problém. Globálne otepľovanie je totiž možno väčšie zlyhanie ľudstva ako svetové vojny, no krajiny a jednotlivci tomu nevenujú pozornosť.

Křivé svědectví

18. srpna 2013 v 9:17 Príbehy
Paní Šedivá byla konečně ve svém životě šťastná. Našla společnost lidí, kteří se zabývali filozofickými otázkami o smyslu života a kteří ji přijali mezi sebe. Hovořilo se zde o vysokých duchovních hodnotách a také se tito lidé k sobě chovali velmi vřele a srdečně. Po všem, co již paní Šedivá vytrpěla v dobách minulých, kdy za své názory byla různě pronásledována a omezována, prožívala nejen novou dobu celé společnosti, ale i svou novou dobu v malé společnosti lidí, kteří se mohli konečně volně projevovat se svými názory a také se mohli bez obav setkávat, jako balzám.

Nový pohľad na kresťanstvo 9/11

16. srpna 2013 v 9:20 Kresťanstvo
Vo svetle tohto výroku zreteľne vystupuje nesprávnosť názorov niektorých kresťanov, že na zemi budú žiť večne. To, čo väčšina ľudí považuje za nebo, je vesmír, hmotný svet, ku ktorému prináleží i naša domovská galaxia, Mliečna dráha, s približne 150 miliardami sĺnk. Všetky hmotné telesá majú obmedzené trvanie. Tí ľudia, ktorí myslia prevažné na hmotné záležitosti a neukladajú svoje poklady v nebi, v duchovnej sfére, zostanú nakoniec svojim chcením pripútaní na hmotu, ktorá je vždy podrobená rozkladu. Naproti tomu sféra duchovná, náš skutočný domov, je večne rovnaký, večne mladý.

Služebníci Páně

14. srpna 2013 v 9:24 Príbehy
Blížila se půlnoc a na tramvajovém ostrůvku stálo několik lidí. Dva z nich, muž a žena, se vraceli z pracovního setkání, které se poněkud protáhlo, a místo autobusem, který je vždy dopravil domů rychleji, zvolili nyní cestu tramvají. Ani jeden z nich nepochyboval o správnosti rozhodnutí, neboť vnitřní jemné vedení ženy, že to má být právě tak, bylo jim oběma důvěrně známé. Následující minuty to potvrdily…

Čo nám chce povedať choroba?

12. srpna 2013 v 12:02 Zdravie
Človek netuší, ako nesmierne inteligentne je utvorený svet v ktorom žije. A jedným z prejavov tejto neuveriteľnej inteligencie je choroba. Choroba, ako ten najpoctivejší, najpravdivejší a najpresnejší ukazovateľ nášho odklonu od stavu harmónie, ktorý je požiadavkou univerza.

Nový pohľad na kresťanstvo 8/11

10. srpna 2013 v 9:00 Kresťanstvo
Dnes existuje vo svete niekoľko tisíc kresťanských náboženských združení. Každé stavia svoj duchovný chrám na Biblii, hlavne na Novom Zákone, a snaží sa iných presvedčiť, že iba ich výklad Biblie má byť považovaný za čisté učenie od Boha. Tak neradostná situácia iste veľmi znepokojí každého vážne zmýšľajúceho hľadača Pravdy. Pritom je treba jasne povedať, že mnohí príslušníci cirkví sú ľudia láskaví, hlboko veriaci a zbožní. Absolútne veria všetkému, čo počujú od svojich duchovných pastierov a nepripúšťajú možnosť, že by ich výklad Biblie mohol byť v rozpore so skutočnou vôľou Božou. Aj keď je pred Bohom zodpovednosť "duchovných pastierov" nesmierne veľká, neodoberá sa tým z "ovečiek" povinnosť používať bdelo vlastného myslenia a cítenia.

Polibek

8. srpna 2013 v 8:52 Príbehy
Slečna Stříbrná stála právě před rozhodnutím, jak ve svém životě jít dál. Odešla ze svého zaměstnání, kde již nemohla dále pracovat, neboť pracovní prostředí zde bylo příliš zaměřeno na zisk a výdělek a chyběla zde lidská tvůrčí práce. Firma, u které slečna Stříbrná do této doby pracovala, obchodovala s akciemi.

Nový pohľad na kresťanstvo 7/11

6. srpna 2013 v 8:50 Kresťanstvo
Proti názoru, že smrť Ježiša bola obeťou, ktorá zmierila ľudstvo s Bohom, svedčia i ďalšie texty Nového zákona:

Možné príčiny homosexuality 2

4. srpna 2013 v 10:47 Skryté súvislosti
Vo svojom predchádzajúcom článku o homosexualite som hovoril o tom, že homosexuál môže byť ženský duch, nachádzajúci sa v mužskom tele. Obdržal som však reakciu čitateľa ktorý tvrdí, a ja s ním súhlasím, že by bolo zavádzajúce, keby každý homosexuál videl ako príčinu svojich problémov skutočnosť, že je ženským duchom v mužskom tele. Nemusí to byť totiž vždy tak. Môže ísť aj o mužského ducha v mužskom tele, ktorého pud ho ťahá k osobám rovnakého pohlavia. Duch v tele je teda správny, nesprávne je ale zachvievanie pudu.

Nový pohľad na kresťanstvo 6/11

3. srpna 2013 v 9:07 Kresťanstvo
Jedným z nosných stĺpov kresťanskej viery je učenie o význame smrti Ježiša Krista - Lásky Božej. Údajne vzal Syn Boží na seba všetky hriechy ľudstva a tým, že na kríži prelial svoju krv, zmieril s pozemským ľudstvom svojho Otca - všemohúceho, vševedúceho, všadeprítomného a všemúdreho Boha.

57.600 Kč denně

1. srpna 2013 v 9:03 Na zamyslenie
Představte si, že vám banka otevře účet s 57.600 korun, přičemž musíte dodržet jen dvě pravidla. První - všechno to, co neutratíte během dne, večer se ztratí; nemůžete podvádět či převést tyto peníze na jiný účet - můžete je jen utratit a banka vám každé ráno otevře nový účet s 57.600 Kč na den. Druhé pravidlo - banka může tuto "hru" přerušit bez předcházejícího varování - v určitém momentě vám může říci, že hra je skončena, že ruší váš účet a že další peníze už nedostanete.