close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Květen 2013

Pomoci na Zemi - 3.část

31. května 2013 v 9:04 Príbehy
Orin je oděn do obleku stříbřité barvy, který se podobá brnění, s vlajícím pláštěm sepjatým na prsou zdobenou sponou. Dokonce se pod pláštěm zaskvěl i blyštící se meč, jenž mu byl dán, aby rozeznal přesně dobro od zla a aby ostře a pevně jako blyštící se ocel meče mohl bojovat proti všemu temnu, a aby jím chránil vše, co nese v sobě i v nejhorší bouři čistotu a touhu po Světle. Plášť obou žen byl bělostný, neboť vlákna čistoty a věrnosti v něm převažovala. Irenah měla z těchto vláken na ramenou vyšité bílé květy lilií. Plášť Meirin zdobila ještě navíc růžová a nachová vlákna věrné lásky, která tvořila v přední části pláště nádherné květy rozvitých růží s poupaty.

Mušľa

29. května 2013 v 9:00 Príbehy
Na morskej pláži sa pomaličky pohyboval starý muž. Opatrne našľapoval, opieral sa o palicu a každú chvíľu sa ohýbal. Vyberal niečo z piesku a hádzal to do mora. Okolo išla mladá dvojica. Držali sa za ruky a so záujmom starčeka pozorovali.

Kresťanstvo – nepochopenie utrpenia!

27. května 2013 v 8:47 Kresťanstvo
Koho Pán miluje, toho krížom navštevuje! Toto úslovie vzniklo v kresťanskom prostredí a vyjadruje názor, že utrpenie v živote človeka je akýmsi darom od Stvoriteľa. Nachádza sa v tom síce zrniečko pravdy, ale to nesprávne a mylné je v pochopení spomínaného úslovia prevažujúce. A zašlo sa v tom až tak ďaleko, že sa utrpenie začalo považovať až za akési zvláštne vyznamenanie od Pána a mnohí takzvaní "svätí" si na základe toho sami spôsobovali rozličné druhy utrpenia, či dobrovoľne znášali rôznu nepohodu, ktorú by inak vôbec znášať nemuseli, len aby sa zapáčili Pánovi.

Laila

26. května 2013 v 9:15 Príbehy
Bol večer. Princezná Laila ležala vo svojej striebornej posteli a myslela na uplynulý deň. Dnešný deň bol taký krásny... Laila mala narodeniny. Od rána prichádzalo do zámku mnoho návštev. Ľudia v kráľovstve mali princeznú veľmi radi a chceli ju v deň jej narodenín potešiť. Aj zo susedných kráľovstiev pricválali poslovia s darmi a želaniami. Koľko krásnych vecí dnes princezná Laila dostala a koľko úprimných slov si vypočula... Teraz sa však v mysli najčastejšie vracala k starenke, ktorá jej k narodeninám priniesla zvláštny kvet. Laila sa pozrela na nočný stolík, ani v noci sa nechcela odlúčiť od tohto vzácneho daru. Po koľkýkrát si už pripomenula chvíľu, keď sa na ňu starenka zahľadela žiarivo modrými očami a riekla:

Pomoci na Zemi - 2.část

24. května 2013 v 9:08 Príbehy
Při prvním rozhovoru jim slova vázla na jazyku, nevěděli, co by jeden druhému měli říci, aby to bylo to pravé a nejkrásnější, co se právě v těchto okamžicích říká. Slova byla tak omezená, daleko více však mohly hovořit jejich oči, a právě tak mocně k sobě promlouvaly i jejich duše. Jejich veliká touha došla nyní naplnění. Bylo to, jako by se setkaly dva silné magnety, které se k sobě přitahují znásobenou silou, kterou samy vysílají. První setkání a první rozhovor byl kratičký, neboť stud jim vháněl žhavou červeň do tváří a oni uchopeni jim dosud neznámou mocnou silou byli sami v sobě v tu chvíli tak nejistí. Když rozhovor skončil, Meirin si uvědomila, jak mocně jí buší srdce a musela se sama sobě smát, když si v duchu promítala slova, která při setkání vyslovila. Vždyť vše, co řekla, mohla říci mnohem lépe, mohla udržet nit hovoru déle, ale v tu chvíli neměla sil ani odvahy. Večer nemohla usnout, stále se jí před očima odehrával překrásný obraz toho člověka, se kterým dnes směla promluvit. Bylo jí nádherně lehko, ale současně i velice teskno. Pokoušela se usnout. V hlavě se jí však honily myšlenky o tom, co řekne, až jej zítra opět spatří, a zdalipak s ní ještě promluví, když dnes byl onen rozhovor tak krátký a nesmělý…

Pomoci na Zemi - 1.část

22. května 2013 v 9:03 Príbehy
Paprsky zářícího světla ozařují malebnou krajinu. Malé rozmanité remízky jsou obetkány zelenými koberci luk, kde se tu a tam popásají koně ušlechtilého vzezření a také jiná krotká zvířata. Dolů do údolí stéká říčka, která na cestě krajinou sbírá vodu z průzračných, vesele klokotajících bystřinek a chladivých potůčků, které stékají z nedalekých kopců. Krajina je zde přirozeného divočejšího rázu, ale je upravená a příjemně členěná. Není vidět, že by zde zasahovala ruka člověka, a přesto je vše tak mistrně uspořádáno. Podél lesů se táhne pás vyšších divoce rostoucích bylin, avšak nejsou to kopřivy, ani nevzhledné býlí. I v těchto místech rostou květiny s krásnými květy rozličných tvarů a barev. I jejich listy mají různé odstíny zelené až světle žíhané barvy.

O ceste k Podstate

20. května 2013 v 8:45 Hľadanie Pravdy
A mudrc riekol: Prázdny a nenaplnený život žijú ľudia, pretože uviazli na povrchu vecí, dejov a javov. Má pre nich cenu len to, čo možno vidieť, ohmatať, ochutnať a privlastniť si. Tomu venujú všetko svoje úsilie, všetko svoje snaženie a všetky svoje sily. Vonkajšok vecí, dejov a javov ich zamestnáva nie len fyzicky, ale aj vnútorne. Zamestnáva aj ich myslenie a cítenie, v ktorých sa nedokážu povzniesť k ničomu inému.

Čistá radost je umění ducha

19. května 2013 v 9:16 Duchovno
Již mnohokráte jsme slyšeli o tom, že největší modlitbou a díkem Stvořiteli je radostný čin. Tuto větu pochopí snad každý, kdo umí číst. Ale chápeme ji opravdu ve své podstatě přesně tak, jak je míněna? Vzpomeňme si na pohádku, kde Ivánkovi poradil kouzelný dědeček, že se ze zakletí vysvobodí dobrým skutkem. Jaká moudrost byla v této radě, jsme také v této pohádce následně prožili. Jaké však velké hledání bylo Ivánkovo, který sice pochopil, co mu dědeček řekl, ale neuměl nalézt k této větě oživující klíč. Co je to dobrý skutek? Jaký dobrý skutek mám udělat, abych se vysvobodil?

Uťaté nohy sochy Pána Ježíše

17. května 2013 v 9:11 Príbehy
Dlouhé zákopy vinoucí se rozrytým krajem skýtaly lidem nejistou ochranu, zatímco kolem duněly výbuchy dělostřeleckých granátů a svištěly kulky křižující bojiště a hledající svoji oběť. Zákopy byly plné špinavých a unavených lidí, netušících, zda se dožijí konce dne, a modlících se, aby nepřítel nenasadil bojový plyn. Když se zrovna nepřátelská palba soustředila na jiné místo, rychle vyhlédli, vypálili ze svých zbraní směrem k nepříteli a rychle se zase ukryli do relativního bezpečí zákopu. Běžný den vojáka v první světové válce.

Moudrá výchova

15. května 2013 v 9:08 Výchova a vzdelávanie
Paní Klementina byla krásná a moudrá žena, která žila se svým mužem Petrem v krásném a láskyplném vztahu. Z jejich velké a čisté lásky se směly také narodit tři krásné a zdravé děti.

Nekvalita plodenia plodí nekvalitu

13. května 2013 v 8:55 Zákony stvorenia
Pri akte plodenia ľudia zväčša radi klesajú na úroveň zvierat, pretože sa pri tom nechávajú strhávať čisto zvieracími pudmi. Nedokážu v tejto situácii zotrvať na úrovni hodnej a požadovanej od ľudskej bytosti a klesajú hlboko pod úroveň svojej dôstojnosti. No a tento hlboko devalvovaný prístup k aktu plodenia sa nemôže obísť bez tomu zodpovedajúcich dôsledkov. Dôsledkov, ktoré logicky nemôžu byť iné, ako negatívne.

Lidský talent

12. května 2013 v 9:04 Skryté súvislosti
V současnosti se více než kdykoliv předtím hovoří o talentovaných lidech a jejich rozličných výkonech, vzbuzujících vlnu všeobecného nadšení a neobvyklé pozornosti. Společnost je tím doslova poblouzněna, a to až do takové míry, že si v tomto poblouznění úplně přestává uvědomovat přítomnost těch jednotlivců, jejichž životní úsilí má pro skutečné povznesení lidského společenství podstatný přínos. A to ať již se jedná o přínos v oblasti medicíny, kultury nebo veřejného života.

Pravá láska - 3. část

10. května 2013 v 10:04 Príbehy
Opět nastal večerní čas. Byl to čas příběhu paní Boženy. Mahulena měla dnes zvláštní pocit, že tento večer bude něčím jiný. Nemýlila se, avšak to, čím nakonec byl jiný, nečekala.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 2

8. května 2013 v 9:48 Duchovno
Omyl druhý: Zlo je potrebné pre duchovný vývoj, pretože jedine porovnaním dobra a zla môže človek rozpoznať to, čo je dobré a čo zlé, a potom sa z vlastného presvedčenia prikloniť k dobru.

Pravá láska - 2. část

7. května 2013 v 9:28 Príbehy
Druhý den večer přišla Mahulena opět za svou babičkou, a když nejprve společně poklidily v jejím domku, začala paní Boženka znovu vyprávět svůj dávný příběh.

Ako som sa vyliečil

5. května 2013 v 9:28 Zdravie
Choroba ma kvárila 3 roky. Z času na čas mučivé bolesti, samovoľné intenzívne krvácanie a dennodenné vymieňanie obväzu. Navyše hnisavý výtok riadne zapáchal. Tri roky utrpenia pominuli. Ako? Bez lekárskej starostlivosti.

Pravá láska - 1. část

3. května 2013 v 9:25 Príbehy
"Byla mrazivá zima, vítr skučel do temné noci a náš povoz pomalu klouzal zavátou lesní cestou, tažen naším věrným koněm Honzou. Tatínek seděl na kozlíku zabalený v dekách a my jsme s maminkou a babičkou spaly ve voze. Hřály jsme se teplými houněmi a kolem nás byly rozvěšené kostýmy našeho kočovného divadla, které tak trochu tlumily zimu, jež fučela všemi škvírami dovnitř našeho vozu. Tento vůz byl vlastně vším, co jsme tenkrát měli. Náš dědeček Ferdinand založil naše kočovné divadlo, s tím, že jej nazýval milostivým andělem slova a jazyka, jehož posláním bylo šířit po vlastech českých moudrost dávných věků a krásu jazyka českého, jak říkával. Jeho hry, které psával, byly vskutku nádherné a náš malý divadelní spolek jimi žil. Všichni jsme tak přijali dědečkovo poselství, abychom putovali od domu k domu, od vsi ke vsi, a všechny, kdo chtěli, jsme obdarovávali krásou, láskou a posilou všeho dobra, které dokázal náš milý dědeček Ferdinand tak nádherně vložit do divadelních her.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1

1. května 2013 v 9:08 Duchovno
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.