Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Prečo existuje utrpenie?

12. listopadu 2012 v 8:26 |  Zmysel života
Keď nás a našich najbližších postretne utrpenie, keď vidíme chorých na rakovinu, či iné ťažké choroby, keď sa napríklad dozvieme o existencii niečoho takého, ako detský hospic, človek je chtiac nechtiac nútený pýtať sa: Prečo nás v živote stretá utrpenie? Odkiaľ prichádza a aký má vlastne zmysel? A má vôbec nejaký zmysel? A ľudia, považujúci sa za veriacich si zase kladú otázku: Je utrpenie vôbec zlučiteľné s predstavou Stvoriteľa, ktorý je Láskou?


Odpoveď na všetky tieto a podobné otázky je drsná a tvrdá rovnako, ako neraz býva i utrpenie, ktoré či už nás, alebo ľudí okolo nás často v živote stretá. Stvoriteľ všehomíra totiž nie je iba Láskou, ako sa vo všeobecnosti myslí. Stvoriteľ je zároveň i Spravodlivosťou. Spravodlivosťou neoblomnou, nepodplatiteľnou, tvrdou a prísnou!

Keď pred 2000 rokmi priniesol Kristus ľudstvu nový Zákon, Zákon Lásky, zvlášť zdôrazňoval, že tým neprišiel zrušiť starý Zákon Spravodlivosti, a že na ňom nemá byť zmenená ani len čiarka. Kristus svojim novým Zákonom Lásky teda neprišiel negovať a poprieť starý Zákon Spravodlivosti, ktorý zostáva naďalej v platnosti. Jeho účinky sa prejavujú oným drsne starozákonným: Oko za oko, zub za zub! Alebo inak povedané: Čo kto zaseje, to aj zožne.

No a práve utrpenie, ktoré človeka stretá, je prejavom Zákona Spravodlivosti. Je dôsledkom železného Zákona spätného pôsobenia, na základe ktorého spravodlivo žneme, čo sme vo svojej dávnej, alebo nedávnej minulosti zasiali.

Oko za oko, zub za zub! Do posledného haliera musí každý zaplatiť za všetko, čo učinil. Na vlastnej koži a mnohokrát naozaj veľmi bolestivo musí prežiť dôsledky toho, akým spôsobom on sám v minulosti cítil, myslel, hovoril a konal. Absolútne nič mu nebude odpustené!

Kristus povedal, že ak sa niekto previní voči Synovi Najvyššieho, môže mu to byť odpustené, ale ak sa previní voči Duchu Svätému, nebude mu to odpustené nikdy. Ani v tomto, ani v budúcom veku.

Kto je teda onen Duch Svätý? Je to tvorivá Vôľa Pána, vtlačená do stvorenia vo forme Zákona. Vo forme Zákonov stvorenia! Kto jedná proti nim, tomu nemôže byť odpustené nič z toho, čo učinil.

Svoju Vôľu vo vzťahu k správnemu životu človeka vo stvorení Stvoriteľ veľmi jasne definoval Desatorom a Kristovým posolstvom lásky k blížnemu, ako k sebe samému. Kto podľa toho nežije, stavia sa proti Vôli Najvyššieho. Tým sa ale stavia proti Duchu Svätému a preto mu nič nemôže byť odpustené. A vskutku ani nie je, nikdy nebolo a nikdy nebude. Dôsledkom toho je práve utrpenie, ktoré nás v živote stretá. Utrpenie je teda bolestným zhmotnením dôsledkov nášho vlastného prestupovania Vôle Najvyššieho, vyjadrenej v Desatore a v prikázaní lásky k blížnemu.

Kristus však priniesol ľudstvu nový Zákon. Zákon Lásky, ktorým je možné eliminovať tvrdosť Zákona Spravodlivosti. Ak totiž budeme milovať a ctiť si svojich blížnych, ak im budeme pomáhať, ak budeme voči nim dobrými a spravodlivými, v železnom Zákone spätného účinku sa nám potom musí vrátiť nazad iba láska, dobro, pomoc a spravodlivosť. Ak totiž platí: Oko za oko, zub za zub, bolesť za bolesť, tvrdosť za tvrdosť a strádanie za strádanie, tak rovnako platí: láska za lásku, dobro za dobro a spravodlivosť za spravodlivosť.

Jedine takto je možné eliminovať tvrdé účinky Zákona Spravodlivosti a to bez toho, že by na ňom musela byť zmenená hoci len čiarka. Kto teda žije v Zákone Lásky, môže očakávať iba dobro, šťastie a mier.

Kto ale nežije v Zákone Lásky, ten automaticky a samočinne spadá pod účinky Zákona Spravodlivosti, vyjadrenej slovami: Oko, za oko, zub za zub. Toho bude musieť postretnúť utrpenie, ktoré je dôsledkom tohto Zákona. Potom človeku nezostane nič iného, ako utrpenie prijať, lebo nie je ničím iným, ako ovocím jeho vlastného, nesprávneho jednania.

Ak ale chceme, aby sme sa utrpeniu v budúcnosti vyhli, ak chceme, aby nás už viac nemusel zraňovať železný Zákon Spravodlivosti, neostáva nám nič iného, ako podriadiť sa Zákonu Lásky. Podriadiť sa vo svojom myslení, cítení, reči a jednaní Vôli Najvyššieho, jasne definovanej v Desatore a v Kristovej výzve k láske k blížnemu, ako k sebe samému.

Stručne zhrnuté: Človeče, podriaď sa Vôli Božej a budeš šťastný! Ak sa ju totiž rozhodneš ignorovať, budeš trpieť. Nie tým, že by ťa snáď Stvoriteľ trestal. Budeš trpieť jedine neblahými dôsledkami svojho vlastného jednania.

Rozhodni sa ako chceš. Právo slobodného rozhodovania ti nebude upreté. Nikdy sa však nevyhneš dôsledkom, ktoré ti každé tvoje slobodné rozhodnutie prinesie.

M.Š. spolupracovník časopisu "Pre Slovensko"
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Klimeux Klimeux | 12. listopadu 2012 v 19:05 | Reagovat

Toto je top blbosť akú som od tohto autora čítal.. resp. doteraz som od nikoho nič horšie nečítal! Ako chlape, nechcem ťa urážať alebo mať reči o tom, ako by ti malo byť zakázané čokoľvek písať (ja som za to tolerovať KAŽDÝ názor, bez ohľadu na to proti komu alebo čomu smeruje, lebo je to vždy len názor, teda prejav myslenia.. a dá sa zakázať myslieť?) ale teba by som asi fakt... nie, nezakázal by som ani teba, len si píš... :P
Inokedy sa nad tým všetkým, čo tu píšeš pousmejem, v princípe by sa s tebou raz za sto rokov dalo v niečom aj súhlasiť ale toto je nie že zlé alebo smiešne, toto hraničí s hyenizmom!
Najprv som čakal, že budeš nejak porovnávať.. napr. čo by bola láska bez nenávisti a zla, alebo vnímali by sme vôbec lásku ako lásku ak by sme nepoznali utrpenie a krutosť? ..to by som ešte zobral, ale toto?!
Chceš akože tvrdiť, že malé deti čo zomierajú na tie najhoršie choroby aké si len vieme predstaviť alebo tie čo zomierajú na hlad a vojny v Afrike sa niečím previnili? Čím sú vinné? Čím? Napíš jednu vec. Snáď sú zaťažené hriechom ich rodičov, ktorí ich splodili? Alebo proste trpia za hriechy iných vo všeobecnosti? Napíš jednu vec. Akokeby netrpeli na svete nevinní... alebo sme všetci vinní? Len ty si najúžasnejší určite. Tomu hovorím spravodlivosť!
Tvoje motto o výsade skúmať znie po prečítaní podobných článkov veľmi zvláštne. Vlastne by ti výsada myslieť asi mala byť odňatá, spolu so svojprávnosťou.. aspoň podľa tvojej logiky :)

2 s.v. s.v. | 14. listopadu 2012 v 16:03 | Reagovat

To, že to  Klimeux ani Xuemilk nedokáží pochopit ještě neznamená , že je to blábol.
Ano přesně tak to funguje, Bible je toho důkazem a každý vnímavý člověk, časem přijde na to, že nic se neděje náhodou, dokonce ani naše jména nejsou náhodné, ale slepý to těžko uvidí .

3 Klimeux Klimeux | 14. listopadu 2012 v 22:35 | Reagovat

Nikto netvrdí, že sa všetko deje náhodou.. o tom vôbec nebola reč a ani taký názor nezastávam. Proste len nechápem, čím si to vyslúžili tie chúďatká deti, že pocítili hnev údajnej Najvyššej Spravodlivosti... alebo sú proste všetci ľudia vinní už od narodenia akousi kolektívnou vinou? Ja len chcem vysvetlenie, nie sa hádať.
A či je Biblia niečoho dôkazom.. hmm, no je to kniha. Rovnakú dôkaznú hodnotu môžeme prisúdiť napríklad i knihe Majka Tárajka od Márie Ďuríčkovej :)

4 Matej.Vrabec Matej.Vrabec | E-mail | 15. listopadu 2012 v 17:41 | Reagovat

Nejaké vysvetlenie to musí mať, nič sa nedeje bez príčiny. To platí aj vo veciach ducha. Človek často, keď vidí utrpenie druhých, tak cíti súcit, čo je samozrejme dobré, avšak stráca pritom aj triezvy úsudok, pretože často myslí len na veci ľudské a nie na veci Božie.

I malé dieťa, keď ho zastihne choroba, či snáď smrť, tak netrpí neprávom. Je veľa rôznych vecí prečo sa tak deje. Keď zomrie malé dieťa, možno si malo odpykať už len malú vinu, aby bolo oslobodené od karmy, pričom jeho rodičov môže jeho smrť priviesť k uvažovaniu o vyšších veciach a tak priviesť na duchovnú cestu. Ak dieťa trpí ťažkou chorobou a ostanú mu trvalé následky následky, tak je tak možno pripravené na budúce (i keď  trpké) prežívanie, ktoré mu môže pomôcť. Človek utrpením dozrieva, ak nechce dozrievať dobrovoľne z vlastnej vôle. Pri týchto úvahách nemôžeme vidieť vývoj človeka len ako počas jedného života trvajúci, musíme rátať aj s minulými životami. Človek sa môže vzpierať Bohu a hlúpo hovoriť ako to Boh môže dopustiť, avšak zabúda na to, že Boh je dokonalý a nie človek a preto je znakom obmedzenosti vyhovárať sa pri ťažkom prežívaní na Boha namiesto snahy vecne a s nezaujatým pohľadom skúmať Božie zákony a tak samého seba približovať k dokonalosti.

5 s.v. s.v. | 15. listopadu 2012 v 18:56 | Reagovat

to Klimeux:
Pan Matej.Vrabec to snad vysvětlil srozumitelněji než já.
Bůh nikoho netrestá, On vložil Spravedlivé zákony do Stvoření a jeho neuplatní služebníci musí tkát vlákna jak my je zaséváme ,tedy co zasejeme v myšlenkách , citech  i činech, to musíme sklidit ani haléř nám nebude prominut. Může nám být odpuštěno, ale to zase záleží na nás , jestli poznáme své chyby a nebudeme ty chyby stále opakovat, změníme se, staneme ušlechtilejšími .

Proč trpí "nevinní" to je velice individuální, nejsem vševědoucí. Jistě tušíte, že život smrtí pozemského těla nekončí, tedy nejsme tady ani poprvé, může to mít příčinu v minulých životech, ale taky to může být zvláštní úkol, který na sebe ten "nevinný" vědomě před zrozením bere.

Ale klidně se mnou nesouhlaste, hledejte sám za sebe, ze všech stran zkoumejte a odpovědi příjdou :-)

6 Klimeux Klimeux | 16. listopadu 2012 v 21:12 | Reagovat

Pán Matej.Vrabec, súhlasím, že si treba zachovať zriezvu myseľ ale ujasnime si, čo si predstavujete pod triezvym úsudkom.. ak tým myslíte nezaujaté, otvorené uvažovanie nad vecami a určité logické postupy myslenia založené na dôkazoch (empirických), tak bohužiaľ toto kritérium váš názor nespĺňa. Viera si nežiada dôkazy, nežiada si triezvy úsudok, vyžaduje si iba veriť. Nemožno ju v dnešnej dobe ani potvrdiť ani vyvrátiť. Existuje veľa náboženstiev a každé vyhlasuje seba za to pravé a jediné správne. Už len toto naznačuje, že buď majú v niečom pravdu všetky alebo ani jedno. Ak by sme žili v neskutočnom, nereálnom svete, ktorý je vlastne iba akousi predstavou alebo snom, tak uznávam, že všetky empirické dôkazy sú zbytočné, lebo môže ísť len o klam zmyslov... V takomto prípade môže byť váš názor prejavom triezveho úsudku a môže byť pravdivý.. avšak rovnako ako i každý iný názor, bez ohľadu na dôkazy či argumenty. Takýto život by ale viedol k zblázneniu, preto musíme vychádzať zo základného predpokladu, že náš svet je skutočný a teda materiálny, hmotný, z čoho vyplýva, že empirické dôkazy sú pravdivé. Existenciu Boha v metafyzickom zmysle materiálnymi dôkazmi preukázať nemožno a teda otázka viery nemá nič spoločné s triezvym úsudkom. Tým nechcem schvaľovať ateizmus, len tvrdím, že náboženstvo je o viere, nie o triezvom úsudku, pretože triezvy úsudok núti človeka najprv o všetkom pochybovať, než to prijme.
Za druhé, ste ochotný schváliť smrť v mene privedenia rodičov na správnu cestu? Voľne preložené.. účel svätí prostriedky? Čo vás vedie k tak jednoznačnému stanovisku? Kde beriete tú istotu? Skúste sa vcítiť do toho malého dieťatka, ktoré len začalo spoznávať svet a už sa s ním musí lúčiť.. prečo zrovna ono?
Ak človek utrpením dozrieva, dozrieva aj smrťou? Tá už mu akosi nedáva priestor na dozrievanie.
A posledná vec, o akých minulých životoch je reč? :-O myslel som, že ste kresťania (opravte ma ak sa mýlim) ale kresťanstvo, pokiaľ viem odmieta reinkarnáciu, všemožné astrologické záležitosti, karmy, okultné vedy a pod. ako satanovo dielo, ktorým je skúšaná pevnosť viery.

7 Matej.Vrabec Matej.Vrabec | E-mail | 16. listopadu 2012 v 23:43 | Reagovat

Otázky náboženstva tu nehrajú žiadnu rolu. Je dobré, že nepríjmate všetko, čo Vám je ponúknuté. Treba vecne skúmať.

Život neprebieha len počas inkarnácii na zemi, ale aj v tzv. záhrobí - na druhom svete, kde človek môže vopred poznať čím v budúcom živote prejde, pokiaľ ide o dobrovoľnú inkarnáciu a tak zobrať aj nutné trpké prežívanie dobrovoľne na seba, aby v ňom dozrel, napríklad pre nejakú úlohu (napríklad pomoc iným svojím pôsobením) alebo snáď pre rozvinutie nejakej vlastnosti (jednoducho pre ušľachtilý cieľ). Na druhej strane môže byť ľudský duch aj "pod zákonom", kedy je nútený inkarnovať sa a prežívať, to čo zasial. Môže to byť i inak, každá inkarnácia je svojím spôsobom špecifická. Treba brať do úvahy, že to čo človek zasial v tomto svete, musí byť aj odpykané v tomto svete a nie na druhom svete. Keď teda človek zomrie, jeho vývoj pokračuje ďalej avšak už bez hrubohmotného obalu - tela a ďalej dozrieva v inom prostredí a nie spôsobmi, ktoré ponúka len hrubohmotnosť.

Je len jedno celistvé bytie. Človek vychádza ako nevedomý zárodok z duchovnej ríše a vchádza do sveta hmoty, kde smie prebudiť svoje schopnosti spočívajúce v ňom a tak sa stať vedomým duchom, ktorý vedome používa svoje schopnosti. Môže sa však tiež pripútať na hmotu - tzv. vinou alebo karmou, je jedno ako to nazveme, od ktorej sa musí oslobodiť, a ktorá vzniká vždy len nerešpektovaním Božej Vôle - a skutočne mu táto vina nie je odpustená nikdy a to až dovtedy, kým sa od nej neoslobodí (neodpyká ju). Príklady na to sa dajú poznať aj z každodenného života, ak sa naozaj snažíme to vidieť. Áno, človek sa musí snažiť to vidieť, pretože je veľa nánosov, ktoré prekážajú jeho čistému vnímaniu, jeho citu, ktoré musí odstrániť (osvojené falošné názory, slabosti, zlé vlastnosti...) Preto sa aj hovorí, že duchovná cesta je tŕnistá, pretože každá cesta, ktorá je neudržiavaná časom zarastie a musí sa opäť prácne obnovovať.

Smrť je prirodzená a teda sama o sebe nie je zlá. Toto dieťa nebolo pred inkarnáciou dieťaťom. Tento duch vedel s akým cieľom ide na zem. Pri takýchto skutkoch aj ten, kto dáva niečo dobre, tak aj vždy niečo dobre dostane, presne podľa zákona spätného pôsobenia (čo zaseješ, to zožneš). Avšak každá inkarnácia je iná a toto je len jeden príklad.

Akákoľvek teória je produktom rozumu (a teda patrí k hmote), nikdy nie ducha. Až na vlastnom prežití môže človek spoznať aká bola jeho teória. Človek môže mať teórie o hocičom, no vie, že je to len teória, pokiaľ sa nestane na základe prežitia buď potvrdenou alebo vyvrátenou, čím sa stane poznaním. Až týmto prežitím dospeje človek k skutočnému poznaniu. Je to podobné aj so záležitosťami ducha. Človek môže poznávať hmotné len hmotným (prostredníctvom rozumu, ktorý ako produkt mozgu je hmotný, človek spoznáva hmotu), duchovné poznáva duchovným - teda citom, svojím vnútorným duchovným vnímaním, ktoré vždy rozlišuje presne, pokiaľ je to skutočne tento cit, ktorý počúvame - vnímame. Mnohí si bude lámať hlavu nad tým, čo je to cit, pretože ho chce spoznať rozumom, avšak rozum nikdy cit nepochopí, môže ho len zaodieť do hmotných foriem.

Ten, ktorý ešte túži poznať cestu ducha u toho sa týmto prejavuje jeho duch, pretože táto túžba spočíva v duchu a na základe tejto túžby začína konať (pokiaľ ju rýchlo neudusí rozumom, považujúc to  za fantastický prejav jeho mysle). Zaujímajú ho duchovné veci a neskĺzavajú po jeho vedomí ako sa to deje u tých, ktorí sa duchovnému odcudzili a postavili svojho ducha pod hrubohmotný nástroj - rozum - čím ho povýšili na vládcu. Táto túžba sa môže prejaviť buď silno alebo slabo, podľa toho ako vnútorne slobodný je človek. Človek si musí uvedomiť, že rozum sa mu bude vždy stavať do cesty, pokiaľ to človek dovolí. Z neho potom vznikajú pochybnosti a neistota, on sa domýšľa byť jediným správnym a reálnym a je to vždy len on, ktorý sa stavia duchu na odpor. Niekedy i jediné silné prežitie ducha môže rozplynúť všetky pochybnosti, o tom ktorá cesta je správna. Všetko však musí prežiť človek sám na sebe, a tak sa učiť veciam rozumieť.

8 Klimeux Klimeux | 18. listopadu 2012 v 14:30 | Reagovat

Teraz ste mi poskytli trochu jasnejšiu predstavu o tom, ako to celé chápete. Chcel som jeden dôkaz alebo vysvetlenie viny dotyčných osôb, čo ste aj urobili.. Vy ste ho odôvodnili za pomoci reinkarnácie, ak tomu dobre rozumiem, takže ok beriem. Nikomu nevyvraciam jeho vierovyznanie, každý má na neho právo a ani nikoho nechcem presviedčať o opaku.
Dokonca som ochotný do istej miery súhlasiť aj s možnosťou reinkarnácie, nie v zmysle čisto duchovnom ale chápajúc „dušu“ ako určitú formu hmotnej energie, ktorá už len z hľadiska fyziky nemôže iba tak zmiznúť alebo zaniknúť, vždy sa musí určitým spôsobom zachovať a pretvoriť.
Na druhú stranu, ak môže jednotlivec na seba vedome zobrať do ďalšieho života určité utrpenie za účelom akejsi skúsenosti alebo poznania, môžeme tým ospravedlniť akékoľvek utrpenie.. resp., je každé utrpenie dôsledkom nesenia si viny za minulé životy alebo existuje i utrpenie nezávislé od minulých životov?
Príklad: Niekto bol v minulom živote sériový vrah a spôsobil utrpenie mnohým ľuďom. V ďaľšom živote je teda nútený prežiť určité utrpenie on (alebo ho môže aj dobrovoľne na seba zobrať). Lenže čo tie jeho obete? Oni predsa ničím vinné neboli pretože to utrpenie vyvolal prvotne vrah. Alebo aj ich zavraždenie bolo potrestaním za ich hriechy z predošlých životov? To je možné.. že i vrahove obete na seba dobrovoľne zobrali takéto bremeno. Keby sme ale takto išli spätne ak k prvému človeku, ten musel byť úplne bez viny, pretože žiadny predošlý život neprežil. Ten zrejme spôsobil akési „prvotné“ utrpenie inému a tam začal kolobeh reinkarnácií. Lenže toto utrpenie nemohlo byť dôsledkom minulého života... z toho vyplýva, že utrpenie samé o sebe nie je pôvodne dôsledkom hriešnych minulých životov.. neviem či chápete, čo tým myslím, je to trochu chaotické ale logicky sa nevyhneme takejto otázke.
Plus ešte posledná vec... Reinkarnácia je zaujímavá myšlienka ale môžeme sa ňou priviesť k úplnej pasivite. Napríklad: Chudobný je chudobný preto, lebo musí žiť v biede.. v minulom živote napáchal hriechy a teraz sa ich snaží odčiniť ťažkým životom plným utrpenia. Nemáme mu teda pomáhať, aby prežil lepší a plnohodnotný život, naopak, mal by si vytrpieť to čo mu patrí.. oko za oko, zub za zub. Utrpenie nie vždy prichádza samo od seba (choroba), takže zároveň potrebujeme i osobu, ktorá mu prežitie strastí umožní alebo poskytne.Takže potrebujeme napríklad zlého chamtivého lichvára, ktorý ho oberie o dom.. tým ale vyvolávame nové zlo.. inak povedané, utrpenie môžeme osobe poskytnúť len novým hriechom niekoho iného, za ktorý bude zase musieť ten pykať v ďalšom živote. Takže ak niektoré duše „duchovne rastú“ poznaním a prežitým utrpením vo svojich životoch, iné zase musia nevyhnutne „klesať“ a teda sa z kolobehu reinkarnácií všetci vymaniť nemôžu.
Zároveň tým, že sme pasívni a chudobnému nepomôžeme (lebo mu to patrí) sa stávame vinnými  a v ďalšom živote si budeme musieť odniesť svoje bremeno.. alebo tým, že ho napríklad necháme hladného vlastne robíme dobrý skutok, lebo jemu to pomáha na duchovnej ceste za vyšším poznaním? Dá sa to aj tak povedať.. tým sa ale dostávame k otázke, čo je vlastne dobro a čo zlo.
Prepáčte za tento mega dlhý komentár, ale táto téma ma fakt zaujíma :)

9 s.v. s.v. | 18. listopadu 2012 v 21:51 | Reagovat

Ono je to složitější, každý případ je individuální, stejně jako neexistují dva stejní lidé na zemi. Nejde říct přesně co se děje, ani nejsem takový znalec. Třeba seriový vrah se na Zem nemusí už vůbec dostat, protože se stane tak temným, že ho žádná stejnorodá matka (rodiče) tady nepřitáhnou, (ikdyž v dnešní době už je možné všechno, když se podíváme kolem) a bude nucen žít v záhrobí mezi stejnorodými, dokud v něm nepovstane touha se změnit k lepšímu.
Ale Vaše otázky spíš jsou o tom jak se vymanit z neustálého koloběhu odpykávání předešlých vin.  Je to o tom začít na sobě pracovat, vědomně neubližovat, i tomu chudobnému můžete pomoct třeba modlitbou,  radou, nebo třeba že mu dáte přechodně nějakou práci, za kterou mu dáte odměnu, asi ho nezachráníte tím , že mu denně přinesete jídlo , nebo peníze, jenže to se lehce mluví.

Napadají mně takové věci, které ani nedokážu tady rozepsat, protože by budily další otázky a vysvětlování, co mohu ale udělat, je ukázat kde můžete taky hledat a prozkoumat si vše sám za sebe, to je třeba ta pomoc radou :-) pohybovat se už musí každý sám http://www.abdrushin.cz/ve-svetle-pravdy/poselstvi-gralu-od-abdrushina-037.php ale nejlíp, když začnete číst úplně od první kapitoly .

10 Hladac Pravdy Hladac Pravdy | 24. listopadu 2012 v 18:07 | Reagovat

Samozrejme nie každé utrpenie je následok minulého života. Tak ako sa denne rozuzlujú karmické vlákna utrpením, dalšie nové sa nadväzujú. Napríklad obete sériového varha si to jadnak mohli zaslúžiť za predchádzajúce životy ale samozrejme mohli byť aj "nevinné" v tom zmysle že jednoducho boli v zlom čase na zlom mieste. Pozor je to len príklad každý takýto prípad je špecifický!!! Ale môže sa stať aj takýto prípad zabitia "nevinnej obete". Ale pozor!!! už to že je niekto na zemi znamená že nie je ešte úplne vyzretý. Preto o nejakej úplnej nevinnosti nemôže byť ani reč. Ale samozrejme takáto náhla smrť je tu na zemi možná či už z nepozornosti, neopatrnosti, a pod. Ale nikdo tu na Zemi nie je bez viny inak by tu už nemusel byť. Iné je to v prípade a sa chce na Zem inkarnovať čistý duch zo svetlých výšin ktorý dobrovoľne ide do prachu Zeme. Ide o to že obeť mohla byť len nepozorná žiť bezstarostný život, jednoducho byť pasívna voči hladaniu zmyslu života čo samozrejme neznamená že si zaslúžila zomrieť. Ale čo chcem tým povedať je to že aj keby takáto osoba žila 200 rokov nikdy by sa neposunula v pred a tak ruka vraha ju v tomto prípade odvolá z tejto zeme skôr. A ona sa bude možmo musieť narodit inde na Zemi nie v takých ľachkých pomeroch ako pred tým a tým bude musieť vynaložiť značné duchovné úsilie na svoj rast. Čiže dá sa povedať smrť tela ju posunie vpred na duchovnej ceste. Už aj nečinnosť a život bez zmyslu len v úžívaní si je premárnený čas, preto sa dejú aj takéto veci...
Chudobný človek, ak sa niekto narodí do takýchto pomerov vždy to má svoje príčiny. Takýto clovek je mozno taky duchovne lenivy sa hybat ze len chodoba mu moze pomoct prebudit v nom driemajuce sily. A preto sa narodil do tychto pomerov aby zabojoval. Keby sa narodil do bohatej rodiny prezil by zivot plytky bez zmyslu a mozno by sa este viac zamotal do karmickych vlakien. Je naozaj tazke davat priklady preco je niekto chudobny lebo moze byt tisice dovodov. A kazdy konkretny priklad nesie iny odtien.

11 Matej.Vrabec Matej.Vrabec | E-mail | 25. listopadu 2012 v 11:29 | Reagovat

Aj človek, ktorý je bez viny, teda momentálne žiadnu zlú karmu nenesie môže trpieť. Zoberme si napríklad Ježiša alebo i Jána Krstiteľa. Ježiš nikdy nemohol mať žiadnu vinu. Odmietol odvolať Pravdu, ktorú hlásal a zato bol vtedajším ľudom odsúdený a pribitý na kríž. Odvážne zomrel pre Pravdu, čím jeho poslanie nadobudlo tú vážnosť, ktorú by nikdy nemohlo mať, keby sa tomuto kalichu utrpenia vyhol. On by to však nikdy nemohol urobiť.

Ďalším príkladom pre utrpenie môže byť aj nebdelosť a pritom nemusí mať žiadnu aktuálnu karmu (vinu). Tam kde človek stráca ostražitosť, tam začína strnulosť, čím sa nevyhnutne spomaľuje pohyb. A všetok život je predsa pohyb. Keď zviera stratí svoju bdelosť (ostražitosť), tak sa veľmi ľahko stane obeťou dravca. A tak môže ľahko prísť utrpenie k tým, ktorí nie sú ostražití a nemusia mať nevyhnutne nejakú vinu. Avšak pre svoju nebdelosť by si vinu istotne v budúcnosti vytvorili skrze nesprávne jednanie, keďže by tak ľahko podliehali cudzím vplyvom.  Predstavte si človeka, ktorý nemusí mať vinu a nemá ostražitosť. Príde medzi dravcov, ktorých však on ako dravcov pre svoju nebdelosť nevidí a je teda ľahko ovplyvniteľný. Nie je to teda pre neho pomoc, keď príde utrpenie skôr než by si sám vytvoril vinu (ktorú by musel potom odpykávať), aby sa stal vďaka nemu bdelý?

12 ivanuska85 ivanuska85 | E-mail | 5. října 2016 v 14:50 | Reagovat

Cirkev bola zriadená, s Božím slovom spriaznená. Zmyslom cirkvi teda je, ukázať nám koľaje. Sväté písmo predstavuje, prstom nahor ukazuje. Len dve cesty jestvujú, rozhodni sa kým si tu!!! Slobodná je vôľa tvoja, je od Boha dcéra moja, ty synu sa rozhodni či chceš kráčať po tŕni. Dobro so zlom bojuje, človek vernosť sľubuje, vernosť Bohu blížnemu, alebo zlu hriešnemu?! „Ja ti synu odpoviem, pretože ťa milujem, rešpektujem tvoje činy, tvoje skutky, tvoje viny. Sám si sa tak rozhodol, kto ti dušu ukradol?!“  
      Cirkev naša stolica, pre hriešnikov palica, ukazuje semafor, je červená!!, kričí!!, stoj!!
Beda cirkvi, keď odbočí a pred Bohom zavrie oči!!! Všetci títo hodnostári sú len posli, žiadni králi!!! Beda keď sa opijú!!, vínom pýchy a hriechu. Ich význam je dôležitý učia ludi hľadať chyby, vyznať hriechy pozemské, uzrieť svetlo nebeské.
      Boží zákon – veľmi prísny, striktný, rázny, nekompromisný. Mojžiš prorok veľký bol, 10-toro priniesol. Nepokradneš, nezabiješ, si si istý, že to zvládneš??? Ak si udrel blížneho, tak aj Krista svätého.
      V závere ti napoviem, v mene Boha odpoviem. Ak preklínaš v mojom mene, nevolaj ma v mojom mene, nevolaj ma v modlitbách ak pestuješ hriech a svár. Nesláv sviatok vianočný, pretože si falošný. Ak popieraš Krista syna, prosím sviecu nezažínaj!!, nie pri štedrej večeri v mene Otca a viery!!! S falošným Boh nerozpráva, hlavne tých čo zdobí chvála.

13 ivanuska85 ivanuska85 | E-mail | 5. října 2016 v 14:54 | Reagovat

O utrpení

Kráčam cestou tŕnistou, bolestivou, neistou. Bosou nohou prechádzam, cez tŕnia a krvácam, utrpenie pozemské, prežijem len dočasne, lebo jeho zmyslom je, prebudiť v nás vedomie, o živote po smrti, tu sa to žiaľ nekončí. Toto tvoje poslanie je u Boha vítané, lebo cestou utrpenia, prebudí sa láska veľká, láska k tvojmu blížnemu, k Bohu tvojmu pravému.
      Pochybnosť ťa zatracuje, ubíja a zneisťuje, lebo JEHO cieľom je, zničiť tvoje vedomie, zakryť Boha čiernou tmou, pokúšať ťa „Poď so mnou?! Ponúkam ti výhody, ako z rajskej záhrady, zober čo ti ukazujem, aj keď Boh to zakazuje, načo trpieť pre iných, keď môžeš byť mimo nich, dám ti slávu, moc a preto, upíšeš mi dušu zato, rozumom sa treba riadiť!!!, žiadny Boh ti neporadí, riaď sa pekne logikou, rozumom a fyzikou. Načo viera?!!?, veď máš zmysli!!, oči, zrak sluch, sú kyslík!!“
Je fakt výška vzdelania, pravou formou poznania?!
      Nemáš pojem o čase, budeš v nemom úžase, keď raz vyššia dimenzia, príde a ty zhíkneš!! „fíha“?!, poprie tvoje poznanie, fyzikálne chápanie, povieš, to je nemožné, nelogické, absurdné!! presvedčia ťa tvoje zmysli, oči, zrak, sluch, tvoj kyslík. Zmysel tvojho života je najvyššia hodnota, cestou svojho utrpenia, nájdeš Boha vykúpenia

14 PhillipVof PhillipVof | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 18:49 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>скачать знакомства</a>

Онлайн сообщество знакомств для интима. Реальные встречи с противоположным полом для C... у тебя городе. Заглядывай - не останешься равнодушным!

тендер знакомства, tabor ru бесплатные знакомства моя страница, приятные знакомства мультфильм, знакомства tabor бесплатный сайт знакомств, знакомства для взрослых без регистрации бесплатно москва, знакомства татьяна, знакомство с девушками без регистрации с номерами, знакомства без обязательств без регистрации, мамбо сайт бесплатно знакомств, знакомства mail ru моя страница, знакомства ру 24, знакомства дамочка, знакомства южны, знакомства иркутск бесплатно, знакомства приморско, хорнет знакомства, дом 2 знакомства, знакомство маи ру, друг вокруг знакомства без регистрации, знакомства братск, tabor ru сайт знакомств бесплатно, знакомства майл ру версия, тв сайт знакомств, бесплатный сайт знакомств для секса, знакомства с замужними женщинами, знакомство смотреть бесплатно, двое тв знакомства, знакомства tabor мобильная версия, знакомства спб бесплатно регистрации, конспект знакомство с группой, знакомства спб без регистрации бесплатно, знакомства сейчас, знакомства без телефона москва, мобильные знакомства регистрация, картинки знакомства, бесплатный сайт интим знакомств, двое тв сайт знакомств, знакомства с мамами, сексуальные знакомства, лав планета знакомства, секс знакомства в в новгороде, фото знакомства волгоград, фото знакомства за 30, смс маяк знакомства, сайты знакомств регистрация с номером, знакомства нижневартовск

15 RadikMet RadikMet | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 20:09 | Reagovat

Мой viber, whatsApp: пишите 8-996-725-57-87  скайп kruzzor

Могу долго расписывать какой я молодец, сколько десятков лет у меня опыта в данной сфере, но я предпочитаю "воде" реальные факты.Поэтому хватит лирики, вот что я могу предложить:
------------------------------------
1. Качество услуг на уровне ведущих компаний.
---
2. Цены существенно ниже чем в компаниях (зачастую в разы).
---
3. Постоянная доступность, готовность ответить на интересующие Вас вопросы (ну разве что не ночью), то есть не нужно писать письма и сутками ждать ответа.
---
4. ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОРТФОЛИО РЕАЛЬНЫХ РАБОТ. ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ПРОСТО ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРАМ, УКАЗАННЫМ НА САЙТАХ.
---
5. Мой опыт работы в рекламном агентстве позволяет выделить ваш продукт среди конкурентов, что значительно повысит вашу прибыль от сайта в дальнейшем.
---
6. Люблю креативить. Это можно увидеть в моих работах.
---
7. При желании можно встретиться и побеседовать лично.
---
8. Также могу предложить: SEO продвижение сайта, контекстную рекламу Я.Директ и SMM продвижение в социальных сетях
---
Я надеюсь, что первоначальной информации достаточно, ЗВОНИТЕ ;)
-------------------------------------
Сайт-визитка, лендинг, лэндинг, landing page, интернет-магазин, портал, корпоративный сайт.

My viber, whatsApp: write 8-996-725-57-87 Skype kruzzor

I can paint for a long time what I'm good, how many decades I have experience in this field, but I prefer "water" real facts.So enough lyrics, that's what I can offer:
------------------------------------
1. Quality of services at the level of leading companies.
---
2. Prices are significantly lower than in companies (often at times).
---
3. Constant availability, willingness to answer your questions (well, except at night), that is not necessary to write letters and wait for a day for an answer.
---
4. READY TO SUBMIT A PORTFOLIO OF REAL WORK. YOU CAN CHECK JUST BY CALLING THE NUMBERS LISTED ON THE WEBSITES.
---
5. My experience in the advertising Agency allows you to distinguish your product from competitors, which will significantly increase your profits from the site in the future.
---
6. Love to be creative. This can be seen in my works.
---
7. If you wish, you can meet and talk in person.
---
8. I can also offer: SEO promotion

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama