Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Listopad 2012

Kontroverzná téma ľudského utrpenia

29. listopadu 2012 v 8:35 Zmysel života
Utrpenie je prejavom Zákona spätného účinku, ktorý možno vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Hneď na začiatku si však dajme odpoveď na zdanlivo neriešiteľnú otázku, prečo trpia deti? Ako sa oni mohli previniť a čo takého mohli urobiť, keď ich postihla ťažká choroba, trebárs rakovina? Keď už iba čakajú na svoju smrť v detskom hospici?

Šimon a Ráchel

28. listopadu 2012 v 9:41 Príbehy
Děj příběhu, který budete číst, se neodehrává na Zemi, ale v úrovních, kde uvízly mnohé duše lidí. O Velikonocích lidé oslavují Kristovo ukřižování jako své vykoupení. Příběh nám ale krutou smrt Ježíše, Lásky Boží, ukazuje ve zcela jiném světle…

Platí zákony přírody jen v přírodě?

26. listopadu 2012 v 9:35 Zákony stvorenia
Z vlastních zkušeností víme, že v rozhovorech s lidmi o přírodě, o jejích krásách, proměnách čtyř ročních období, si rozumíme. Když se zmíníme o přírodních zákonech, které proměny ročních období řídí, i zde dojdeme k porozumění. Ale co se stane, když rozhovor posuneme do širších a hlubších souvislostí rovněž platných zákonů v životě člověka, v celém vesmíru, ba v celém velikém Stvoření? Začneme narážet na nepochopení, zpochybňování, možná údiv, a také pravděpodobně ihned nedojdeme k porozumění. Stává se to proto, že většina lidí o podobných věcech neuvažovala, možná ani neslyšela, nebo si je nedávala do souvislosti. V takových případech může snad pomoci názorný příklad...

Myšlenky o životě, duši a Stvořiteli

25. listopadu 2012 v 9:44 Od dopisovateľov
Prakticky je v životě poměr člověka k člověku nejdůležitější. Člověk má k člověku vrozenou lásku, sympatii, cit družnosti a lidskosti; ten cit je ospravedlněný sám v sobě, nemůže a nemusí být dokazován, nemusí být vysvětlován, prostě je. Ale může být zesilován, prohlubován, šlechtěn.

Príbeh spoza opony 3.časť

23. listopadu 2012 v 9:40 Príbehy
Po uzdravení sa Tomáš vydal do mesta, plný nadšenia... a ilúzií. Zistil ale, že nájsť si tu miesto nie je také ľahké. Chcel sa stať rytierom, no nemali tam záujem o niekoho, kto nemá žiadne skúsenosti a kto ešte nikde nepreukázal svoje kvality. Ani do cechu bojovníkov ho neprijali, lebo jeho telo bolo fyzicky slabé. Blúdil teda bezcieľne mestom a neostávalo mu nič iné, než robiť to, čo pôvodne za žiadnu cenu robiť nechcel - pomocníka na farme. Bola to namáhavá práca a Tomáš mal spočiatku čo robiť, aby to vôbec vydržal. Postupom času však zosilnel a pretože ho túžba stať sa bojovníkom neopúšťala, začal po práci na poli ešte cvičiť, a tak okrem sily nadobudlo jeho telo i pružnosť. Snažil sa tiež ušetriť čo najviac peňazí, aby si za ne mohol pre začiatok kúpiť meč a výzbroj. Trvalo to mnoho rokov, kým našetril dosť, ale nakoniec to dokázal, odišiel z farmy a vstúpil do cechu bojovníkov.

O Grále

21. listopadu 2012 v 8:35 Vo Svetle Pravdy
Ak sa má dnes s úplnou vecnosťou a neovplyvneným prístupom hovoriť o GRÁLE, tak sa najskôr musia odložiť bokom všetky doterajšie útržkovité poznatky z bájí a legiend. Odstráňme všetko zahmlene mystické a tajomné, čo len prekáža jasnému poznaniu tohto vysokého pojmu. Až potom môžeme povedať: Áno, Grál je! Je skutočným zdrojom Života, pravečným žriedlom, z ktorého neprestajne tryská osviežujúci prúd síl, prestupujúci všetkým, čo Boh stvoril. Ako východisko životodarného vlnenia v Stvorení je Grál celkom na vrchole všetkého jestvujúceho života. Obklopený sieňami chrámu, obohnaný nedobytnými vysokými múrmi, je súčasťou vznešeného Hradu Svetla v Stvorení.

Starec a smrť

19. listopadu 2012 v 10:17 Zmysel života
V poslednej dobe často vídam prechádzať sa po meste starca. Chodí pomaličky, posedáva na lavičkách a pozorujúc ľudí, akoby na niečo čakal. Na čo? Už predsa iba na to jedno jediné. Na to najzásadnejšie, čo má ešte v jeho živote prísť. Na smrť! Starec to určite veľmi dobre vie, avšak veľkou otázkou zostáva, ako sa dokáže na túto chvíľu pripraviť. Nakoľko správne dokáže využiť ešte zostávajúci čas?

Príbeh spoza opony 2.časť

18. listopadu 2012 v 10:14 Príbehy
Náhle sa Tomáš vzchopil. Takto naozaj len zahynú vo večnom spánku. Musia sa o to aspoň pokúsiť! Vzal fakľu a pomaly sa pohol smerom k mostu, že sa na protivníka aspoň pozrie. S prekvapením zistil, že odrazu môže stáť. Síce s veľkými ťažkosťami, ale môže. Opatrne vstúpil na most a postupoval vpred. Naraz sa pred ním z tmy vynorila zavalitá postava a keď na ňu dopadlo svetlo fakle, Tomáša prepadlo zdesenie. Tvor bol o hlavu vyšší ako on, ramená dvakrát také široké, samý sval. Z ohyzdnej tváre si ho divo premeriavali malé, vpadnuté oči a z úst mu trčali dva špicáky.

Príbeh spoza opony 1.časť

17. listopadu 2012 v 9:24 Príbehy
Volá sa Tomáš. Je to človek - ľudský duch, akých sú dnes na Zemi milióny. Keby ste ho ešte mohli stretnúť na Zemi, asi by ste ho od iných nerozoznali. Jednoducho bol súčasťou priemeru spoločnosti, ktorá nevyčnieva ani hore, ani dole, ani doľava, ani doprava. Mal svoju prácu, ktorú nemal príliš rád, ale ktorá ho celkom dobre živila. Žil sám a mal jednu veľkú záľubu. Veľmi rád čítal knihy! Nie však hocijaké. Mal rád žáner fantasy, pretože mu umožňoval odpútať sa od reality, ktorá preňho bolo len šedivou kulisou. Tak ako väčšina ľudí, aj on bol unavený systémom, ktorý bol na Zemi a ktorým sa cítil spútaný. Každodenný stereotyp, ráno vstať, ísť do práce, popoludní z práce, nakúpiť, ísť domov, večer spať, ráno vstať, ísť do práce, popoludní z práce... Cítil sa týmto životom otrávený, nemal nikoho, pre koho by žil, kto by dal jeho životu zmysel, a tak len čítal a čítal.

Pravý význam desiateho prikázania

15. listopadu 2012 v 9:07 Zákony stvorenia
Nepožiadaš svojho blížneho o dom, dvor, dobytok ani všetko, čo je jeho! Kto sa snaží čestnou prácou a čestným obchodom dosiahnuť zisk, ten môže pri veľkom zúčtovaní pokojne vyčkávať výzvu tohto prikázania; pretože okolo neho prejde bez toho, aby ho pádne zasiahlo. Je vlastne ľahké splniť všetky prikázania, a predsa len sa poriadne zahľaďte na všetkých ľudí a skoro prídete k poznaniu, že aj toto pre človeka vlastne úplne samozrejmé dodržanie prikázania nenastáva, a keď, tak len veľmi zriedkavo, a to nie s radosťou, ale len s veľkou námahou.

Ozdravenie života na zemi!

14. listopadu 2012 v 8:47 Zákony stvorenia
Táto požiadavka vychádza teraz do sveta. Prechádza všetkými spoločnosťami. Dotýka sa vnútra každého človeka. Kto ešte nesie v sebe nádej na zmenu života na Zemi? Kto je ochotný načúvať hlasu svojho vnútra, svojho svedomia? Kto má v sebe vôľu a silu ustúpiť a zmeniť najskôr sám seba v tom, čo mu prekáža u druhých? Kto dnes nájde odvahu postaviť duchovné a mravné hodnoty na prvé miesto? Kto je ochotný a schopný dokázať toto uvedené?

Prečo existuje utrpenie?

12. listopadu 2012 v 8:26 Zmysel života
Keď nás a našich najbližších postretne utrpenie, keď vidíme chorých na rakovinu, či iné ťažké choroby, keď sa napríklad dozvieme o existencii niečoho takého, ako detský hospic, človek je chtiac nechtiac nútený pýtať sa: Prečo nás v živote stretá utrpenie? Odkiaľ prichádza a aký má vlastne zmysel? A má vôbec nejaký zmysel? A ľudia, považujúci sa za veriacich si zase kladú otázku: Je utrpenie vôbec zlučiteľné s predstavou Stvoriteľa, ktorý je Láskou?

Pravý význam deviateho prikázania

10. listopadu 2012 v 7:54 Zákony stvorenia
Nebudeš bažiť po žene blížneho svojho! Toto prikázanie je namierené ostro a jasne priamo proti telesným zvieracím pudom, ktoré sa v človeku žiaľ často až príliš vzmáhajú, len čo sa mu dostane k tomu príležitosť.

Vážné upozornění!

8. listopadu 2012 v 7:39 Výstrahy
Nepoctivé, Nemravné, Nečisté a Povrchní MYŠLENÍ PŘIVODÍ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA ! Český Institut, zabývající se přírodními zákony - Zákony Stvoření, dospěl ve svých poznatcích k varujícím výsledkům:

Neznámé ze života Ježíše

7. listopadu 2012 v 9:07 Kresťanstvo
Rozhodl se, že nyní pomůže bratrům jiným způsobem. Večer je shromáždil kolem sebe a vyprávěl jim povídky. Použil toho, co četl ve svatých písmech, zvěstoval jim o praotcích a jejich činech a o Makkabeovi, hrdinovi Izraele.

Čo, alebo kto je Boh?

5. listopadu 2012 v 7:38 Duchovno
Stvoriteľ je inteligencia, stojaca za všetkým čo vzniklo a jestvuje. Inteligencia, ktorú nikto nikdy nevidel. Neviditeľná inteligencia, ktorej nezmazateľnú pečať nesie v sebe všetko viditeľné.

Pravý význam ôsmeho prikázania

4. listopadu 2012 v 9:47 Zákony stvorenia
Nevydáš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu! Ak prepadneš alebo zbiješ svojho spoluobčana tak, že ho zraníš, a ak ho pritom ešte aj olúpiš, tak vieš, že si ho poškodil a že budeš vystavený pozemskému trestu. Pritom však ešte nepomyslíš, že si sa zároveň tým zaplietol do nitiek zvratného pôsobenia, ktoré nepodlieha žiadnej ľubovôli, ale spravodlivo vzniká už pri najmenšom záchveve duše, ktorý ty vôbec nevnímaš, pre ktorý nemáš vôbec žiaden cit! A toto zvratné pôsobenie nemá žiadnu súvislosť s pozemským trestom, ale funguje úplne nezávisle, ticho pre seba, ale pre ľudského ducha niet pred ním úniku, v rámci celého stvorenia nenájde žiadne miesto, ktoré by ho ochránilo, alebo skrylo.

Jan Ámos Komenský: Vzdělancům mého národa

3. listopadu 2012 v 9:43 Rozširovanie poznania
Rozhodl jsem se všechno, co spadá pod vědění lidské, sestaviti v přehled, aby se souborně předkládalo našim krajanům k nahlížení vše, co obsahuje tento svět a cokoli moudrosti ve všech knihách všech knihoven jest skryto.

O vědění - co je vědění?

1. listopadu 2012 v 9:27 Rozširovanie poznania
Dnešní společnost, ačkoliv si všeobecně velmi zakládá na stupni dosaženého exaktního vzdělání, v oblasti duchovní jeví se být stále téměř nevědoucí. Mnohé situace každodennosti dokazují to stále znovu a znovu.