close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Říjen 2012

Putování na cestě lidského ducha 10 - závěr

31. října 2012 v 9:18 Seriály
Duchovní zárodky, které se před miliony let tiše snesly do měkkého mlhovinového pásu v bytostné úrovni pozdějšího Stvoření, se postupně za období statisíců pozemských roků vyvinuly v mladé duše. Tyto duše se v jemnohmotných zahradách ve svém zrání vyformovaly z útlého věku spících novorozenců až po duše mladistvého, dospívajícího věku. A tento vývoj trval opět v řádu statisíců let.

Prečo v živote trpíme?

29. října 2012 v 9:10 Zmysel života
Človek môže kráčať svojim životom dvomi cestami. Buď cestou Lásky, alebo cestou Spravodlivosti. Cesta Lásky je cestou úcty, ohľadu, pomoci a podpory prejavovanej všetkým ľuďom okolo nás. Kto ňou však odmieta kráčať, okamžite sa dostáva pod účinky princípu Spravodlivosti, tvrdo, nekompromisne a neúprosne pôsobiacej v duchu drsných starozákonných slov: Oko za oko, zub za zub!

Pravý význam siedmeho prikázania

28. října 2012 v 9:15 Zákony stvorenia
Nepokradneš! Za jedného z najviac opovrhnutiahodných tvorov je považovaný zlodej. Zlodejom je každý, ktorý druhému vezme niečo z jeho vlastníctva bez jeho vedomia! V tom je vysvetlenie. Aby človek správne mohol dodržiavať toto prikázanie, nepotrebuje nič viac, len vždy jasne rozlišovať, čo patrí druhému! Toto nie je ťažké, každý si hneď povie. A tým to hneď aj odbil. Isteže, nie je to ťažké, ako v podstate nie je ťažké dodržiavať všetkých desať prikázaní, ak človek naozaj chce. Podmienkou pritom však stále je, že ich človek správne pozná. A to chýba mnohým.

Pravá krása ženy

27. října 2012 v 9:12 Venované ženám
Nasledujúci text je určený pre každého človeka, ktorému nie sú ľahostajné problémy a starosti, ktoré nás každodenne obklopujú. Každý z nás má možnosť denne sa presviedčať, že svet okolo nás nie je v poriadku. Zmätok v spoločnosti, sociálne problémy, narušené vzťahy v rodinách, v partnerských vzťahoch, hrubo sa prejavujúca dorastajúca mládež.

Pozemské a duchovní ...

25. října 2012 v 8:53 Rozširovanie poznania
Proč se v posledních desetiletích tak velmi výrazně prohlubuje propast mezi pozemským a duchovním světem? Jestliže se chceme zabývat s vážností tímto tématem, pak zjistíme velmi záhy, že ono zmíněné vzdalování se pozemského světa od duchovního odvíjí se především od dnešního všeobecného uchopování a přemýšlení lidmi o pojmu "duchovní". Odsuneme-li pak stranou nejhlavnější příčinu, která spočívá v nezájmu dnešní doby o cokoliv, co nemá ihned bezprostředního racionálního přínosu a užitku, potom zjistíme, že oddalování těchto dvou světů je z velké míry způsobeno také následkem výkladů světových náboženství o všem duchovním, tedy o tom, co je pozemskému zraku neviditelné.

Pravý význam šiesteho prikázania

24. října 2012 v 8:49 Zákony stvorenia
Nenarušíš manželstvo! Už to, že existuje prikázanie, ktoré znie: "Nebaž po žene svojho blížneho!" Ukazuje, ako málo sa týmto šiestym prikázaním mieni to, čo o tom určuje pozemský zákon.

Čo dnes ľuďom najviac chýba?

22. října 2012 v 8:45 Duchovno
Čo dnes najviac chýba človeku? Čo najviac chýba spoločnosti? Čo chýba ľudstvu? Je to trvalý pohľad na to, čo má trvalú hodnotu! Dnes však žiaľ všade prevláda iba upriamenie sa na to, čo vôbec nie je trvalého charakteru. Čo nemá trvalú hodnotu! A v tom spočíva tragédia! Tragédia človeka, spoločnosti i celého ľudstva.

Nespoznané, duchovné príčiny nemocí 2

21. října 2012 v 9:10 Zdravie
4. Ochranná príčina nemocí. Treba zdôrazniť, že ani táto príčina nemocí nie je vyvolaná vplyvom karmického pôsobenia, ale vlastným rozhodnutím človeka prijať na seba telesnú nemoc ako ochranu pred duchovným pádom, ktorý by nastal nezvládnutím funkcie zdravého tela.

Pravý význam piateho prikázania

20. října 2012 v 9:05 Zákony stvorenia
Nezabiješ! Bi sa do pŕs, ó, človeče, a vychvaľuj sa, že nie si vrahom! Veď zabíjať znamená vraždiť a podľa tvojho presvedčenia si prikázanie Pánovo nikdy neprekročil. Hrdo môžeš predstúpiť pred neho a bez bázne a hany môžeš plný nádeje očakávať otvorenie práve tejto strany tvojej knihy života.

Nespoznané, duchovné príčiny nemocí

18. října 2012 v 8:50 Zdravie
V súčasnosti sa čoraz častejšie rozpráva o tzv. duševných príčinách nemocí. Informácie, ovplyvňujúce verejnú mienku v tomto smere, však nie sú dostačujúce, pretože prevažnej väčšine liečiteľov a lekárov chýba schopnosť hlbšie vniknúť do podstaty osudového diania ľudského života a spolu s tým chýba i to najdôležitejšie - nevyhnutné zohľadnenie všetkých možných príčin, vedúcich k vzniku zdravotného problému. Mnoho diagnostických posudkov, osobujúcich si výsadu neomylnosti a zodpovedného prístupu preto muselo neraz zlyhať a zviesť ľudí, hľadajúcich pomoc, na scestie zmätkov, sebaklamu a nedôvery v možnosť skutočnej pomoci.

Dialektický materialismus a duchovní svět

17. října 2012 v 8:00 Rozširovanie poznania
Dialektický materialismus, jako směr filosofického myšlení používajícího logické dedukce k objasnění všech souvztažností ve hmotném světě, tváří se vstřícně ke každému zkoumajícímu s přesvědčivou jistotou o neomylnosti svých poznatků. To však jen do té míry, dokud zkoumající nenapře směr otázek k požadavku logického zodpovězení - vzniku vesmíru, jeho smyslu a také v neposlední řadě k otázce života ve hmotě, jeho původu a prvotnímu impulsu probuzení.

Spojenie ateistov s Výšinami

15. října 2012 v 7:33 Ateizmus a materializmus
Svet je plný paradoxov. Preto paradoxne ten, čo sa považuje za ateistu, môže mať omnoho užšie spojenie so Stvoriteľom, ako ten, kto sa považuje za veriaceho. Ako je to možné?

Pravý význam štvrtého prikázania

14. října 2012 v 9:11 Zákony stvorenia
Cti otca i matku! Toto prikázanie dal kedysi Boh ľudstvu prostredníctvom Mojžiša. Ale ono vyvolalo nevýslovné duševné boje. Aj nejedno dieťa, i nejeden dospelý ťažko zápasil, aby tým najhrubším spôsobom neporušili práve toto prikázanie. Ako môže dieťa ctiť otca, ktorý sa znižuje na opilca, alebo matku, ktorá svojou náladovosťou, svojou neskrotnou povahou a nedostatkom sebavýchovy a mnohým iným strpčuje hodiny otcovi i celému domu a úplne znemožňuje, aby zavládla pokojná nálada! Môže dieťa ctiť rodičov, keď počuje, ako si navzájom hrubo nadávajú, klamú sa, alebo sa dokonca bijú? Nejedna manželská scéna spôsobila deťom z prikázania často muky, učinila plnenie nemožným.

Putování na cestě lidského ducha 9

13. října 2012 v 9:07 Seriály
Ve chvíli, kdy se završila pozemská cesta té které duše při první inkarnaci, tu tato mladá duše oprostila se následně v krátkém čase od záhalů kvarkového a předkvarkového stupně hrubé hmoty. Nezatížena ještě žádnými zásadně těžkými pouty, vystoupila vzhůru, do jemnohmotných úrovní Světla, které zde byly již úplně předchystané pro všechny duše, pro jejich další přebývání po dobu jejich uzrávání mezi jednotlivými pozemskými životy. Přestože se jednalo o jemnohmotné úrovně zalité zlatorůžovým světlem, rozlévajícím v nitru duší mír a klid, přesto přese všechno, cítily se duše zde jen jako v místech přechodného pobytu.

Pravda, či lež?

11. října 2012 v 8:47 Rozširovanie poznania
Život na této Zemi provázejí dva protiklady, které si často navzájem kříží cestu, ale nikdy nemohou jít svorně po téže cestě. Jsou to pravda a lež. S oběma se neustále setkáváme, s oběma neustále bojujeme, právě tak jako s dobrem a zlem. Podobně jako dobro, tak i pravda vychází od Boha, neboť Bůh jest Pravda. Naproti tomu podobně jako zlo, tak i lež jest způsobena odkloněním se od Boha. Člověk vybaven svobodnou vůlí může sám rozhodovat a volit, k čemu se přikloní. Aby volil správně, musí dobře uvážit všechny důsledky, které z obou protikladů vyplývají, co mu tedy v odměnu přinese pravda a jaké prožívání přinese lež.

Pravý význam tretieho prikázania

10. října 2012 v 9:01 Zákony stvorenia
Deň sviatočný máš svätiť! Kto si dá tú námahu, aby prikázanie precítil. Ak sa pozriete na deti, na dospelých, ako ľahkovážne zvyknú zaobchádzať s prikázaniami svojho Boha, tak každého vážne zmýšľajúceho človeka by sa mohla, ba musela zmocniť hrôza. Prikázania sa v škole učia a preberajú povrchne. Človek je rád, keď si osvojil doslovné znenie a že ich dokáže opakovať, pokiaľ má obavu, že by sa ho na to mohli pýtať. Keď potom vyjde zo školy a vstúpi do praktického života, zabudne sa čoskoro i na toto znenie a tým aj na zmysel. To je najlepší dôkaz toho, že ho v skutočnosti vôbec nezaujímalo, čo jeho Pán a Boh od neho vyžaduje.

Smrť hmoty! Pripravme sa!

8. října 2012 v 8:46 Zmysel života
Raz zomrie človek, zahynie zviera, uschne rastlina a zvetrá hornina. Všetko, čo sa zrodilo v hmote musí zahynúť. A ako je to v malom, tak je to i vo veľkom. Raz vyhasne Slnko a s ním bude zničená i naša Zem. A rovnako bude raz zničený i celý okolitý viditeľný vesmír.

Zákony Stvorenia

7. října 2012 v 7:43 Zákony stvorenia
"Len ten ľudský duch, ktorý stojí jasne a bdelo vo Stvorení, pozná jeho Zákony, podriadi sa im v myslení i konaní, ten je Bohu milý, pretože spĺňa účel svojho bytia, ktorý má každý ľudský duch vo Stvorení."

Putování na cestě lidského ducha 8

6. října 2012 v 7:39 Seriály
V okamžiku inkarnování ženských duchovních zárodků do hrubohmotného světa započala se odvíjet další, zcela nová vývojová etapa lidských duší na Zemi.

Snahou o duchovné sa nenajeme

4. října 2012 v 8:51 Od dopisovateľov
Aký má zmysel usilovať sa o duchovné hodnoty, keď sa z nich nenajeme? To je častý argument voči duchovným snahám.