Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Putování na cestě lidského ducha 7

26. září 2012 v 8:26 |  Seriály
První inkarnace duše - duchovní jiskry do hrubohmotného světa je pro tuto úplně zásadním zlomovým okamžikem v jejím vývoji.


Nejenže je duše náhle obklopena pro ni zcela jinorodým, hutnějším prostředím, jež podléhá jiným projevům všude přítomných zákonů Stvoření - které my dnes vědecky nazýváme fyzikální zákony hmoty, ale současně také vzniká pro duši úplně nový úkol - osvojení si schopností a vlastností vyvíjející se hrubohmotné schrány - těla, jež je pro jakékoliv účinné projevování se ve hmotě pro duši nutným nástrojem. S těmito vlastnostmi a schopnostmi těla musí se tak duše vypořádat v období, které nazýváme pozemským dětstvím, tak, aby v čase tělesného dospívání, v období silného spojení duchovního s tělesným, bylo již tělo pro duši plně ovladatelným nástrojem, a tím pro účinné působení ve hmotě pevnou oporou.

V dobách prvních inkarnování duší na Zemi i na jiná světová tělesa ve vesmíru bylo vše v moudrosti zařízeno tak, že napřed, před inkarnováním se zmiňovaných mladých duší do pozemských těl, byla tato těla zušlechtěna, pozvednuta ze zvířecího stupně prostřednictvím inkarnovaných vyvinutých, zralých - tedy již plně sebevědomých, dokonalých duchů, kteří s radostí, ve věrné službě Bohu, převzali tuto úlohu, a v čase několika stovek generací pozvedaly zvířecí vzhled těla k vyššímu zušlechtění natolik, aby se mohly plnocenně inkarnovat právě zmiňované mladé duše, toužebně se těšící na vstup do světa hrubohmotnosti. Čtenářům předchozích přednášek bude také snadno srozumitelná skutečnost, že prvními inkarnovanými mladými dušemi do čerstvě zušlechtěných zvířecích těl byly duše mužského, aktivního druhu. Pro jemnější, více pasivnější druh ženských duší byly tyto průkopnické podmínky ve hrubohmotnosti stále vzdálenými natolik, že chybělo zde pro ně ještě potřebné vlákno záření z tehdejšího hrubohmotného těla, které by umožnilo započetí spojování s jemnějším zářením čistých, ženskými vlastnostmi obdařených duší.

Tak v období prvotních inkarnací stáli tu vedle sebe tři obyvatelé lidsky se formujícího těla. Na prvním místě byli vtěleni do praprvních mužských schrán stvoření duchové, kteří již byli vyvinutí - zralí, a kteří přicházeli k Zemi ve vědomé službě z oblastí Stvoření nad Rájem. Tito svým silným duchovním zářením měnili postupně urychleně vzhled pozemského těla i jeho celkového orgánového uzpůsobení tak, aby co nejlépe mohlo svým zářením sloužit za schránu právě se inkarnujícím mladým duším mužského druhu, jež se v tu dobu již nedočkavě tlačily k prvnímu inkarnování do hrubohmotných podmínek, aby se mohly dále duchovně vyvíjet ve své zralosti.

Stvoření duchové svým inkarnováním změnili vzhled tělesné schrány pralidoopů k více zušlechtěnějšímu inteligentnímu vzezření v řádu několika set let. Zavedli také první pravidla soužití lidí ve vyvíjejících se společenstvích. Současně s tím stále více inkarnovali se také již zmíněné mužské duše, toužící po uzrávání v hrubohmotnosti. A vedle těchto mladých mužských duší a již vyvinutých duchů putovalo po určitý čas souběžně v měnících se samičích tělech ještě nejvyšší bytostné zvířecího původu, které prozatím vytvářelo svým zářením ještě možnost pro inkarnaci mužsky duchovního druhu. Pro žensky duchovní druh - tedy zmíněné ženské duše, musel teprve nadejít čas odpovídajícího záření tělesného organismu, který byl podmíněn větším produchovněním - zušlechtěním, které se také stále více zesilovalo spojováním duchovního druhu DNA, které se převratně měnilo v mužských tělech, v nichž byli inkarnováni duchové - stvoření i prvotní mužské duše se zvířecím DNA, kolujícím doposud v tělech samičího tělesného organismu.

Tímto spojováním byla v dočasném soužití s duchovním pozvednuta bytostně zvířecí duše na nejvyšší svůj možný stupeň. Také i v tom spočívá nesmírná milost Stvořitelova, neboť tyto bytostně zvířecí duše směly se i později přibližovat k lidem jako jejich věrní ochránci v jemnohmotnu i v pozemském světě.

V určitém období tohoto vývoje a pozvedání tělesného organismu nastalo pak konečné dosažení takového stupně vyzařování tělesného organismu, že směly se bezprostředně inkarnovat duše ženského druhu, které pak již natrvalo převzaly úlohy ženského působení ve všem, co zastávaly do té doby ony bytostně zvířecí duše v ženských tělech. Tím nastal současně zcela zásadní společenský obrat ve vývoji lidského druhu na Zemi.

Vědci tento obrat správně vypozorovali v období, kdy na Zemi vedle člověka Neandrtálského započala se vyvíjet nová větev Homo sapiens převratného člověka Kromaňonského - také jinak tak zvaného člověka nového typu.

Tato větev byla rozvinuta do mnoha dalších forem, a jejím postupným putováním po všech světadílech byly vytvořeny nejrozličnější rasy obyvatel Země. Je tedy správné, když v bibli čteme, že Eva byla stvořena z Adamova žebra, jestliže nahlížíme tento popis obrazně - tak, že nejprve vstoupily na Zemi duše mužského druhu a teprve za jejich spoluúčasti, dodáním jejich určitého duchovního záření, jež přivodilo uzpůsobení DNA natolik výrazně, že se změnilo celkové uspořádání krve i všech žlázových systémů; tedy za přímé účasti tohoto duchovního, obsaženého v záření mužských duší mohla vstoupit na Zemi i ona jemnější duchovní část, jež nazýváme žensky duchovní.

Tak je zcela nádherným způsobem vylíčeno v bibli, v několika obrazech, to, co se přesně odehrávalo v řádu miliónů let. Milióny let se za spoluúčasti všech bytostných sil v hrubohmotnosti vyvíjelo zvířecí tělo lidoopa na stupeň, kdy smělo se s ním v inkarnování spojit první mužsky duchovní. Následně trvalo tisíce let, než toto mužsky duchovní pozvedlo zvířecí tělo k jeho zušlechtěnějšímu vzezření natolik, že nakonec směla se do pozemského těla inkarnovat i žensky duchovní část duší, čekajících v jemnohmotných zahradách k prvním inkarnacím.

Podobně, jako se vše odehrávalo na Zemi v podmínkách této planety, stejně tak, jen s většími či menšími odchylkami, probíhal vývoj i na dalších planetách našeho vesmíru, potažmo také i ve všech dalších šesti světových částech.

Milostiplná Boží Vůle umožnila tak vyvíjejícím se duchovním zárodkům učinit další, zcela zásadní krok v jejich vývoji. Země - hrubohmotná část byla tak zcela dána lidskému druhu k tomu, aby se na ní, i ve světech, jež k ní přináleží, tento druh naučil žít, hospodařit a spolupracovat mezi sebou i se všemi tvory zde pobývajícími.

© 2006, VOLÁNÍ, s.r.o.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 louis vuitton louis vuitton | E-mail | Web | 15. října 2012 v 10:34 | Reagovat

Louis vuitton speedy is exceedingly tell you with this. All the members of the family buckskin catch might need a substantial the identical availablility of these requirement for stitching along the important.A gear might be the pretend whether or not it will involve with everthing as well together with a handful of standard even perhaps presents itself. Nobody selection bags exactly where passcode string might be unlike an array of highly regarded in excess of more you are going to territory product a reproduction. Just because Louis Vuitton Neverfull GM Monogram Canvas M40157 are probably basically constructed making an application a single articulation from smallish gauze and in addition household leather, store stream in order to get stitching at the end along with marketing strategies that report mutually uneven and also destroy distant.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama