close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Září 2012

O rozporoch v našej spoločnosti

30. září 2012 v 9:00 Od dopisovateľov
Pamäť je vec zásadná. Môže byť kormidlom v toku rieky života. A historická pamäť v podobe historických záznamov takisto. Poučiť sa z minulosti je umožnené každému, kto vie čítať. Zdroje sú.

Pravý význam druhého prikázania

29. září 2012 v 8:37 Zákony stvorenia
Prikázanie druhé: Nezneužiješ mena Pána, svojho Boha! Meno vzbudzuje a sústreďuje v človeku pojem! Kto zhanobí meno a opováži sa ho znehodnotiť, ten tým znehodnocuje aj pojem! Na to pamätajte vždy!

Volání

27. září 2012 v 8:31 Rozširovanie poznania
V nátlaku doby probouzí se v jednotlivcích zesílené volání po konečném nalezení skutečné, neměnné Pravdy. Mnohý hledající zmítán rozpory světových změn, chová v sobě stále silnější touhu po vyzvednutí nad stávající stav. Krátce řečeno, v skrytu i navenek volá se po pravém vůdci, jenž by přivodil napravení stávajících zmatků. Lidé bez vědění i s částečnými vědomostmi a znalostmi, vrhají se proto sem i tam, kterýmkoliv směrem, odkud přichází hlasy nejrůznějších vůdců a proroků.

Putování na cestě lidského ducha 7

26. září 2012 v 8:26 Seriály
První inkarnace duše - duchovní jiskry do hrubohmotného světa je pro tuto úplně zásadním zlomovým okamžikem v jejím vývoji.

Škodlivosť hypnózy 2– duchovný pohľad

24. září 2012 v 8:11 Zdravie
Stáva sa, že človek pri určitom druhu liečby môže subjektívne pocítiť pomoc a uľahčenie vo svojich problémoch, avšak paradoxne, z hľadiska poznania širších súvislostí v skutočnosti o žiadnu pomoc a uľahčenie nejde. Typickým príkladom toho je hypnóza.

Moja skúsenosť s poslednou cigaretou

22. září 2012 v 8:45 Zdravie
Z mladíckej nerozvážnosti som začal fajčiť, pretože v skupine mojich kamarátov na strednej škole sa to vtedy "nosilo". Postupne sa z fajčenia stal veľmi silný zvyk, ktorým som vypĺňal mnohé chvíle, ako boli prestávky v škole, neskôr prestávky v práci, čakanie na autobus na zastávke a podobne. Denne som vyfajčil aj viac ako jednu krabičku cigariet. Jedným slovom, cigareta bola ako barlička, ktorá zdanlivo pomáhala vypĺňať niektoré "nudné" chvíle.

Degradácia umenia sa vydarila na jednotku

20. září 2012 v 8:27 Od dopisovateľov
Musíte to vidieť. Nástupom nového tisícročia akoby uťal. Niet kvalitnej produkcie v umení. Za posledných 12 rokov ma neuchvátila žiadna populárna pieseň, o sprievodnom videoklipe ani nehovoriac.

Pravý význam prvého prikázania

19. září 2012 v 10:10 Zákony stvorenia
Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Kto si dokáže tieto slová správne prečítať, už v nich zaiste uvidí rozsudok nad tými, ktorí nedbajú na toto najvznešenejšie zo všetkých prikázaní. "Nebudeš mať iných Bohov!"

Putování na cestě lidského ducha 6

18. září 2012 v 10:03 Seriály
Duše, která ve svém vývoji dosáhla takové zralosti, že její největší touhou je vědomé usilování o vstup do hrubohmotného světa, připravuje si tímto svým chtěním vždy přesně odpovídající místo ke zrození. To znamená, že převládající vlastnosti, či lépe řečeno předpoklady k nim, určují toto místo, neboť duše, která se teprve vyvinula v jemnohmotných zahradách od malého dítěte k mladistvému vzezření, a která přes svoji horečnou touhu chová vždy ještě jen předpoklady k vlastnostem a z našeho pohledu jeví se také úplně panensky čistou - jako bílý, téměř nepopsaný list.

Škodlivé účinky hypnózy

16. září 2012 v 9:47 Zdravie
Hypnóza je zahrávanie sa s ľudskou psychikou, ktoré má ďalekosiahle a mimoriadne škodlivé účinky. Škodlivé účinky, ktoré ani zďaleka nevyvážia prípadné pozitíva. Tieto pozitívne výsledky totiž vždy bývajú prevažne hmotného a viditeľného charakteru, kým spomínané škodlivé dôsledky naopak zostávajú latentného, skrytého a duševného charakteru, ktoré sa navonok prejavia až s pomerne veľkým časovým odstupom.

Titanic roku 2012

13. září 2012 v 9:09 Z časopisu "Pre Slovensko"
Stručne si pripomeňme osud najslávnejšej lode 20. storočia, ktorá je aj napriek svojmu tragickému osudu nadčasovým varovným svedectvom neuváženého ľudského konania, prinášajúceho významné poučenie i pre súčasné smerovanie našej spoločnosti.

Žena a odievanie

12. září 2012 v 9:12 Venované ženám
Nakoľko je aj odievanie neodmysliteľnou súčasťou nášho viditeľného pôsobenia, ktorým vplývame na život okolo nás, pokúsme sa zamyslieť v tejto krátkej úvahe nad touto dôležitou súčasťou nášho prejavu.

Je život bezpečný?

10. září 2012 v 9:57 Od dopisovateľov
Aj vy občas trpíte nespavosťou, pociťujete bolesti hlavy, únavu? Alebo aj straty pamäti, neschopnosť sa sústrediť, depresiu, tlak na hrudníku, zvonenie v ušiach?

Sebecké predpovede počasia

8. září 2012 v 9:39 Prírodné dianie
Tento článok vznikol ako reakcia na nepochopiteľné a podivuhodné reakcie ľudí počas mimoriadneho sucha na jar, začiatkom leta, ale i na jeseň tohto roka.

Putování na cestě lidského ducha 5

6. září 2012 v 9:06 Seriály
V předchozí kapitole jsme se zmiňovali o tom, že duše, vyvíjející se ve světlých jemnohmotných zahradách, ve svém zrání dosáhnuvší vzhledu podobného přibližně 15-ti až 17-ti letých mladých jinochů a dívek ve hmotnostech, jsou nápadně silně hnány k dalšímu rozhodujícímu kroku: ke vtělení do zmíněných již hmotností v sedmi světových částech.

Mravnost

5. září 2012 v 9:03 Vo Svetle Pravdy
Jako temné bouřlivé mračno leží to nad lidstvem. Dusné jest ovzduší. Pod tísnivým tlakem líně pracuje citová schopnost jednotlivce. Vysoce napjaty jsou jen nervy, které působí na pocitový a pudový život těl. Jsou uměle vydražďovány bludem falešné výchovy, falešného stanoviska a sebeklamu. Dnešní člověk není v tom ohledu normální, ale nese s sebou chorobný desateronásobně vystupňovaný pohlavní pud. Ve stonásobných formách a způsobech snaží se vybudovati mu kult uctívání, který nutně musí vésti ke zkáze celého lidstva.

Čerpanie podzemných vôd prispieva k stúpaniu hladín oceánov

4. září 2012 v 9:58 Klimatické zmeny
Stúpanie hladiny morí je jedným z hlavných dopadov zmien globálnej klímy. Spôsobuje ju najmä rozširovanie morí vďaka ich otepľovaniu a roztápanie ľadu na súši. Toto je oficiálny názor vedátorov, ktorí sa venujú globálnemu otepľovaniu. Tento názor sa opiera o ideológiu a nie o reálne výsledky vedy.

Putování na cestě lidského ducha 4

2. září 2012 v 9:52 Seriály
Jak jsme hovořili v předchozích kapitolách, je jemnohmotná duše, která se probudila ke svému vědomí v nádherných jemnohmotných zahradách, ovlivňována bezprostředně mnoha záchvěvy, jež k ní, jako vzdálené volání, doléhají. Tu právě se tato volání postupně dotýkají i stále více vnitřních tužeb mladé duše, až probudí k životu ty z nejsilnějších. Tím započíná se odvíjet vlastní zrání duše. Duší zde nazýváme jemnohmotný záhal, jenž obaluje svým zářením svojí jemnohmotnou látkovostí ještě jemnější záhal bytostného druhu a dále pak v úplném základu samotné jádro, jež je čistě duchovního původu.

Malosť rozumu a veľkosť ducha

1. září 2012 v 9:47 Duchovno
V čom som skrýva malosť a obmedzenosť rozumu a tým aj obmedzenosť všetkých ľudí, ktorí ho postavili vo svojom vnútornom živote na prvé miesto?