close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Srpen 2012

Zodpovědnost

30. srpna 2012 v 9:45 Vo Svetle Pravdy
Tato otázka je vždy jednou z prvních, protože největší počet lidí by až příliš rád svrhl se sebe každou zodpovědnost a uvalil ji na cokoliv jiného, jen ne na sebe. Že je to znehodnocování sebe, nehraje u nich žádnou roli. V tom jsou opravdu velmi skromní a pokorní, ale jen proto, aby mohli za to žíti tím veseleji a bez rozpaků.

Kto sú najdôležitejší ľudia na svete?

29. srpna 2012 v 13:00 Výstrahy
Ešte existujú ľudia, ktorí držia našu zem. Bez nich by sa už dávno všetko zrútilo. Nie je ich veľa, ale je šťastím pre svet, že sú. Kto je to? Kto k nim patrí?

Ako prestať fajčiť

28. srpna 2012 v 10:39 Zdravie
Fajčenie spútava človeka na tele aj na duši. Nejeden fajčiar po tom, ako zažil prvé nepríjemné dôsledky fajčenia zistil, do akej šlamastiky sa zaplietol, keď chcel prestať fajčiť a... nešlo to! Keď človek naivne siahol po prvej cigarete, netušil, čomu sa tým upisuje. A aké ľahké bolo začať.

Život Ježíšův na Zemi

26. srpna 2012 v 9:45 Kresťanstvo
Mezi učedníky byl jeden, který úporně bojoval se svým rozumem: Jidáš Iškariotský. Při putování chodíval s Petrem, který s ním rád rozprávěl. Jednou se ho Jidáš tázal: "Nemyslíš, že by to bylo skvělé, kdyby náš Mistr byl králem Židů? Opravdovým králem, který by mohl vládnouti nad lidmi. Což by to všechno nebylo pro něho mnohem lehčí?"

Putování na cestě lidského ducha 3

25. srpna 2012 v 9:31 Seriály
Jemnohmotnost! Zářivá úroveň přenádherných niv, zalitá míruplnými paprsky Světla. Světla, které zdá se být tak blízko, téměř na dosah, pro veškerý život zde pobývající. Krajiny a stavby této úrovně jsou ve své dokonalé nádheře trvalým zdrojem pro všechny pozemské umělce a architekty.

Nový duchovný pokrm

23. srpna 2012 v 11:16 Úvahy
Keď na Zemi zavládol hlad, a jedlo, ktorým sa ľudia živili, už viac neprinášalo silu a občerstvenie, zostúpil na Zem Syn Svetla, aby priniesol ľuďom nový pokrm. Najskôr prišiel k tým, ktorí zvykli ľuďom rozdeľovať kašu. Keď nahliadol do ich nádoby, videl, že kaša v nej je hnilá a plesnivá. Ponúkol im teda zo svojho pokrmu. Naberači z jeho kaše síce ochutnali, ale hneď na to misky od seba pohŕdavo odtisli a povedali: "Chuť tvojej kaše nám je cudzia - my máme svoju vlastnú kašu. Tá bola dobrá našim otcom a praotcom, a bude dobrá aj nám."

Vzestup

22. srpna 2012 v 9:56 Vo Svetle Pravdy
Vy, kteří usilujete o poznání, nezaplétejte se do sítě, ale staňte se vidoucími! Podle věčného zákona zatěžuje vás nezměnitelná nutnost odpykání a nemůžete ji nikdy setřásti na jiné. Jaké břímě jste si uložili svými myšlenkami, slovy a skutky, to nemůže s vás sejmouti nikdo jiný, než opět vy sami! Uvažte, že jinak by byla Božská spravedlnost jen prázdným zvukem a s ní také všechno ostatní by se rozpadlo v trosky.

Putování na cestě lidského ducha 2

21. srpna 2012 v 9:49 Seriály
V předchozí části bylo hovořeno o samotném počátku vyvinutí duchovních zárodků na nejspodnější hranici prvotního Stvoření. Dnes má být přiblížena další cesta vytrysknuvších zárodků, které snesly se postupně, jako něžné jiskérky, do mlhoviny bytostného oddílu, jenž se nalézá na vrcholu pozdějšího stvoření. Čtenář nebo posluchač musí se snažit vytvářet si obrazy pro správné spoluputování slovem vykreslenými sférami. Není nic platno, jestliže by se kdo snažil zapamatovat si snad posloupnost jednotlivých úrovní či zmiňovaných výrazů a forem. Přes nejlepší snahu zůstávalo by mu v rukou jen prázdné schéma poznatků bez života, z něhož nemůže míti jeho duch, ke kterému právě je v popisování obrazů hovořeno, žádného užitku. Tím ztrácí se i občerstvení a osvěžující poznání vzdálených výšin, které jest právě tím nejdůležitějším pro vlastní probuzení ducha ke vzchopení se na cestě Stvořením.

Úpadok! Úpadok! A katastrofálny!

19. srpna 2012 v 11:22 Súčasná spoločnosť
V sobotu dopoludnia býva v slovenskom rozhlase relácia Svet v obrazoch. Hovorí sa v nej o rôznych zaujímavostiach z rozličných kútov sveta. V mimoriadne negatívnom slova zmysle ma tam zaujala reportáž z Veľkej Británie. Hovorilo sa v nej o veľmi úspešnej knihe, ktorá sa momentálne vypredáva neuveriteľným tempom v počte jeden kus za sekundu. A toto tempo vraj nijako nepoľavuje. Ba naopak!

Vznik a vývoj života na zemi - hmota a svetlo

18. srpna 2012 v 10:46 Seriály
Veda už došla k poznaniu, že ani tie najmenšie čiastočky hmoty, ktoré dokážeme zachytiť pomocou dnešných najcitlivejších prístrojov, nie sú poslednými, ale že aj tieto nepredstaviteľne malé častice sa ďalej skladajú z častíc ešte menších! Ponúka sa teda otázka: Kde je ozajstný koniec tohto delenia? Ako vyzerá tá skutočne najprvotnejšia čiastočka a čo je jej základným obsahom?

Je dnešní demokracie východiskem z nouze, či jen další utopií ?

16. srpna 2012 v 10:32 Rozširovanie poznania
Lidská společnost na této zemi hledá již tisíce let ideální formu soužití. Ideální soužití lidí je hledáno učenci, filozofy, politiky. Všichni tito bádají, revidují, kombinují, hledajíce způsob soužití, který svými ustanovenými pravidly zajistí ideální podmínky pro rovnocenný a harmonický život všech obyvatel států a národů. Hledáno je stále! Také i dnes! Přes všechno uvedené zdá se však, že vytoužené ideální soužití lidí na zemi není stále ještě ani na dohled. Desetitisíce zákonů, paragrafů, represe, kontroly, diktatury a také naopak systémy propagující liberální přístupy zohledňující maximální volnost soužití, nepřinášejí stále ty výsledky, o nichž by se dalo říci, že jsou alespoň příslibem správné cesty vedoucí k ideálu.

21. století - úspěch nebo krize?

15. srpna 2012 v 10:39 Rozširovanie poznania
Jak víme z mnohých zpráv, dá se očekávat, že 21. století bude stoletím velkých technických úspěchů lidstva. Zároveň však víme, že může být toto samé století také i dlouho očekávaným zlomovým obdobím existenční krize lidstva.

Neuveriteľný omyl kresťanstva!

13. srpna 2012 v 10:23 Kresťanstvo
Takmer všetky kresťanské cirkvi svorne tvrdia, že spása sveta spočíva v Kristovom utrpení, smrti a následnom zmŕtvychvstaní. Tak to bolo predpovedané a tak sa to muselo stať, aby sa naplnili Písma. Ak však túto tézu podrobíme bezohľadnému skúmaniu, ukáže sa ako nezmysel. Ako omyl a blud!

O Bohu

12. srpna 2012 v 9:52 Rozširovanie poznania
Boh je počiatkom všetkého života! Je princípom všetkého! Z Jeho tryskajúcej, nevyčerpateľnej Sily vzniklo všetko jestvujúce! Vo svojej všeobsiahlosti javí sa Boh všetkému následne vzniknuvšiemu ako neviditeľný - bezbytostný - nepochopiteľný, večný Zdroj Života. Boh je počiatočnou Silou, z ktorej následne pochádza všetko! Niet ničoho, čo by mohlo existovať mimo Životodarnej Sily Božieho pôsobenia! Boh je bezbytostný večný zdroj - princíp, ktorý vo svojom pôsobení dáva možnosť vniknúť najprv Božsky bytostnej úrovni života. Na mieste, kde sa stýka bezbytostná sila Božského princípu s počiatkom viditeľného Božsky bytostného žiarivého Svetla, nachádzame prvé stupne Božej ríše. Božsky bytostné stupne vedú od Božieho trónu do Božsky bytostnej ríše večného Svetla.

Vznik a vývoj života na zemi - stavba stvorenia

11. srpna 2012 v 10:47 Seriály
Ak nazveme popis jednotlivých úrovní vedome chcenou tvorivou výstavbou, ako sme urobili v predchádzajúcej kapitole, musíme na doplnenie správnosti a prehľadnosti pripomenúť dôležitú skutočnosť, totiž že táto stavba bola sformovaná zhora nadol ľudskému obsahu myslenia nepochopiteľným druhom Tvorivej sily, mocne utvárajúcej všetko bezprostredne vznikajúce do jednotlivých dielov a oblastí, ktoré postupne prechádzali vždy od jemnejšieho stupňa k hustejšiemu, alebo inak opísané, od svietivejšieho, ľahšieho - planúceho k hustejšiemu - ochladenejšiemu. Možno tiež povedať, že jednotlivé úrovne menia svoje látkové vlastnosti pod vplyvom ochladenia úmerne k svojej vzdialenosti od vrcholu Východiska samého, v ktorej sa sformovali.

Sú UFO vytvorené ľuďmi?

9. srpna 2012 v 11:10 Fenomén UFO
Som si istý, že ste čítali o vedcovi menom Nikola Tesla. Bola to jeho vedecká práca, ktorá dala vzniknúť modernej ére UFO. On a Viktor Schauberger boli super hviezdami nových technológií lietajúcich diskov. V 2. svetovej vojne nacisti silne spoliehali na Teslov výskum, keď vytvárali niečo, čo piloti bombardérov nazývali "Foo Fighters" alebo "Kraut Balls". Keď sa Spojenci pokúšali bombardovať Porýnie, tieto žeravé objekty lietali proti bombardérom neuveriteľnou rýchlosťou, ktorú si predtým nikto nevedel predstaviť. Tieto Foo Fighters boli schopné vyradiť z prevádzky ich radary, takže americkí piloti boli nútení odvolať misiu. Potom, čo boli mimo oblasť, "gule s farebnými svetlami" sa náhle vydali iným smerom. Toto všetko je dobre zdokumentované a dokonca dodnes existujú ich fotografie.

Vznik a vývoj života na zemi - vesmír

8. srpna 2012 v 10:16 Seriály
Odkiaľ sme? Ako a prečo sme vznikli? Čo je našou úlohou? Stále znovu a znovu, opakovane sa vynárajú pred mnohými ľuďmi tieto otázky, prameniace z nejasností o vlastnom pôvode a počiatku života na Zemi!

Dokedy budeme tolerovať zlo?

7. srpna 2012 v 10:12 Politika
Toto nechce byť a ani nie je nenávistný článok. Toto je úvaha o čistote zrkadiel. Nech vyvstane význam motta: Kde chýba mravnosť, tam chýba zdravý rozum.

Skazené a cudzoložné pokolenie!

5. srpna 2012 v 11:56 Mravnosť a nemravnosť
Tento text je určený mužom a nie ženám, pretože sú v ňom použité veľmi tvrdé formulácie, zodpovedajúce, a preto aj pochopiteľné, tvrdému a drsnému svetu mužov. Bez obalu sa v ňom hovorí o ich pokrivenom a znetvorenom vzťahu k bezpodmienečnej požiadavke Čistoty, zakotvenej v Zákonoch univerza.

Putování na cestě lidského ducha 1

4. srpna 2012 v 10:46 Seriály
Nádherným, slovy jen těžko popsatelným, je místo, jež nachází se na hranici duchovní části Stvoření, na její spodní hranici, k níž připojuje se následně pás čistě bytostného, jako první kruh později stvořeného oddílu. Toto místo jest oblastí samého počátku cesty lidsky duchovních zárodků.