close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červen 2012

Bol raz jeden kráľ

30. června 2012 v 9:28 Príbehy
Bol raz jeden kráľ, ktorý mal štyri manželky. Najviac miloval štvrtú ženu. Obliekal ju do drahých šiat a staral sa o ňu ako najlepšie vedel. Vždy dostávala to najlepšie.

Čo je toto za národ?

28. června 2012 v 9:07 Od dopisovateľov
Často mi vyčítajú, že sa dokážem vo svojich textoch len ponosovať. Ale nepomôžem si a chcem sa ozývať. Lebo naozaj sa mi zdá, že toto je veľmi vážne. Že sa tu už "varí žaba".

Shrnující informace o díle "Ve Světle Pravdy"

27. června 2012 v 10:16 Vo Svetle Pravdy
Dílo "Ve Světle Pravdy" od Abd-ru-shina je celistvým - jednolitým věděním vysokého druhu. Kdo jej chce s vážností zkoumat - zabývat se jím, musí tak činit plně s nasazením všech sil. Jakákoliv polovičatost v této věci staví proto mnohého člověka již dopředu stranou. Kdo není schopen plně se vnořit do díla "Ve Světle Pravdy" k rozšíření obzoru vlastního poznání, k posile sebe sama i k posile druhých, ten ať ani neplýtvá silami, neboť nakonec vyjde stejně naprázdno! Dílo "Ve Světle Pravdy" není žádným učením ani manifestem nového náboženství. Není také určeno ke kouskování pro využití jednotlivostí v působení esoteriků, mystiků a jiných duchovních blouznivců.

Produkt doby: vzdelaní hlupáci!

25. června 2012 v 9:55 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti žije na zemi obrovský počet vzdelaných ľudí, aký tu snáď nebol počas celej histórie. A predsa hlúposť nezanikla. Práve naopak! Stretávame sa s ňou stále častejšie. Ako je to možné? Veľmi jednoducho! Vzdelanosť a skutočná múdrosť sú totiž dve úplne rozdielne kategórie.

Oblasti Světla a Ráj

24. června 2012 v 9:02 Smrť
Zářící Světlo! Oslňující čistota! Oblažující lehkost! To všechno praví samo o sobě již tolik, že jest sotva ještě třeba zmiňovati se o podrobnostech. Čím méně jest jemnohmotné tělo čili plášť lidského ducha v záhrobí zatíženo nějakou náklonností k nízkému, nějakou žádostí po hrubohmotných věcech a požitcích, tím méně ho to k nim vábí. Toto jemnohmotné tělo bude také proto méně hutným a méně těžkým, poněvadž se utváří přiměřeně podle vlastního chtění. Tím rychleji bude svou lehkostí povzneseno do světlejších oblastí, které odpovídají jeho hutnosti.

Oblasti temnoty a zavržení

23. června 2012 v 8:57 Smrť
Když vidíte obrazy, které mají představovati život v tak zvaném pekle, přecházíte je s pokrčením ramen, s poloironickým, polosoustrastným úsměvem a s myšlenkou, že jen chorobná fantasie nebo fanatická slepá víra mohla si vymysleti výjevy takového druhu. Zřídka najde se někdo, kdo v nich hledá aspoň nejmenší zrnéčko pravdy. A přece ani nejhrůzyplnější fantasie nemůže aspoň přibližně sestaviti obraz, který by svým znázorněním blížil se životním mukám v temných oblastech. Ubozí zaslepenci, kteří se domnívají, že to mohou přejíti lehkomyslně a s posměšným pokrčením ramen! Přijde okamžik, kdy se lehkomyslnost trpce vymstí při ohromujícím zjevení se Pravdy.

Existence člověka nekončí pozemskou smrtí

21. června 2012 v 8:41 Smrť
Život člověka je duchovního druhu. Jako duchovní bytost tak člověk existuje i po pozemském úmrtí. Zodpovědnost, která mu vzniká ze všeho jednání během pozemského života tak pokračuje dále a provází jeho duchovní část, která je vystavena zpětným účinkům veškerého jednání za pozemského života.

Prítomnosť

20. června 2012 v 9:15 Úvahy
Náš život sa odohráva vždy iba v okamihu zvanom prítomnosť. Na rozdiel od prítomnosti, minulé a budúce deje existujú v našej mysli iba ako spomienky a predstavy. Alebo sa vari môžete najesť zo spomienok na včerajšie jedlo či z predstáv o zajtrajšom obede? Môžete mať niekoho rád včera či zajtra, alebo mu to v minulosti či budúcnosti aspoň povedať?

Prečo nič správne nechápeme?

18. června 2012 v 9:45 Skryté súvislosti
Je možné hrabať vodu hrabľami? Je možné použiť motorový čln na premiestňovanie púšťou? Úsmevná predstava, že? A predsa až takto smiešne to vyzerá s ľudstvom v jeho chápaní skutočnej reality a zásadných súvislostí života. A to preto, lebo svoje základné danosti a predpoklady, konkrétne svoj cit a rozum používa nesprávnym spôsobom.

O budúcich vládcoch

17. června 2012 v 9:02 Rozširovanie poznania
Podmienenosť vysokej duchovnej hodnoty úlohy vedúcich osobností spočíva v tom, že človek, ktorý je prostredníctvom svojej úlohy viesť blížnych viditeľný, je zákonitým pôsobením Božej Vôle vždy nevyhnutne vystavený mnohonásobne vyšším nárokom na úroveň osobnostných kvalít. Pod tlakom týchto nárokov sa tak musí trvalo usilovať o približovanie sa k podmienkam, ktoré má spĺňať ideálny vládca.

Otec

16. června 2012 v 8:55 Z časopisu "Pre Slovensko"
Je piatok poobede a ty sa autom vraciaš domov, ladíš rádio, správy hovoria o nejakej bezvýznamnej veci: v nejakej ďalekej dedine zomreli traja ľudia na nejakú neznámu chrípku, o ktorej nikto nikdy nepočul. Nevenuješ tejto správe veľa pozornosti. V pondelok, keď sa zobudíš, počuješ, že mŕtvi už nie sú len traja, ale 30 tisíc ľudí už zomrelo vo vzdialených krajoch Indie. Kontrolný medicínsky úrad Spojených štátov vysiela ľudí, aby to tam skontrolovali.

Doba nadchádzajúcich zmien

14. června 2012 v 9:45 Z časopisu "Pre Slovensko"
Žijeme v dobe, ktorú môžeme právom označiť ako dobu Veľkého obratu. Sme súčasníkmi vývojovej epochy ľudstva na Zemi, v ktorej by sa mali naplniť mnohými prorokmi zaznamenané proroctvá a predpovede ako aj vízie a tušenia mnohých známych osobností našej minulosti. Toto je mnohým dobre známe. Málokto si však uvedomuje, že v tejto dobe sa naplní predovšetkým logická dôslednosť pôsobenia prírodných Zákonov, ktoré majú svoj pôvod v Zákonoch univerzálnych - v Zákonoch Stvorenia.

Boh sa prihovára

13. června 2012 v 8:43 Z časopisu "Pre Slovensko"
Muž zašepkal: "Bože, prehovor ku mne." A zaspieval slávik. Ale muž nepočul. Tak muž zakričal: "Bože, prehovor ku mne!" A naprieč oblohou sa prevalil hrom a blesk. Ale muž nepočúval.

Bojím sa že je to duch! Pomôžte mi!

11. června 2012 v 9:39 Duchovno
V poslednej dobe mávam taký divný pocit: keď niekde idem pripadá mi, ako keby išiel niekto za mnou, ale keď sa otočím, nikto tam nie je. Na dedine, kde bývam, máme dopravnú značku, pri ktorej kedysi niekto zomrel. Keď okolo nej idem začne sa klepať, hoci nie je vôbec nijaký vietor. Pomôžte mi! Bojím sa! Neviem či je to duch, alebo či som sa zbláznila. A keby to bol duch, čo mám robiť? (Petra, 12 rokov)

Gladiátorské zápasy súčasnosti - boj o prežitie

10. června 2012 v 7:19 Od dopisovateľov
Kedysi bola pre ľudí výmena tovarov či služieb bežná spolupráca a vzájomná pomoc. Či už sa pozrieme na primitívne kmene / na indiánov, černošské kmene, Aborigéncov v Austrálií/ či iné národy v dávnej histórií. To ako dokázali byť jednotní, navzájom spolupracovať a navzájom si pomáhať často rozhodovalo o ich sile a osude. Ľudia, kmene, dediny, ktoré nechceli, či nedokázali nájsť spoločnú reč a viedli radšej miestne spory, či vojny sa stávali ľahšou korisťou vonkajších dobyvateľov. Rímska ríša sa nerozpadla preto, lebo ju rozdrvil silnejší vonkajší nepriateľ. Rozpadla sa zvnútra, kvôli vlastnej nestabilite.

Čo je to Pravda?

9. června 2012 v 7:16 Hľadanie Pravdy
A opäť sa všetkých dvanásť zhromaždilo v tieni paliem a jeden z nich, Tomáš, prehovoril k ostatným: "Čo je to pravda? Pretože tie isté veci zdajú sa rôznym ľuďom, ba i tomu istému človeku v rôznych dobách rôzne. Čo je to teda pravda?" A keď hovoril, zjavil sa Ježiš v ich strede a povedal: "Jediná večná Pravda je v Bohu samom. Lebo nikto nevie, čo vie sám Boh, ktorý je všetkým vo všetkom. Pravda môže byť ľuďom odhalená podľa ich schopnosti pochopenia a prijatia. Pravda, jediná, má mnoho stránok. Jeden vidí jednu stránku, druhý zase inú a jedni viac než druhí, tak, ako je to každému dané.

Neznáme zo života Syna Božieho Ježiša

7. června 2012 v 10:18 Kresťanstvo
Ježíš vyšel ven do světa a nalezl jej temnějším, než se obával. Stanul před lidmi ... sám, nikdo ho neznal, nikdo se po něm neptal, ... a přece ho potřebovali! Počet hledajících byl jen malý ve srovnání s těmi, kteří se Světla báli a snažili se mu vyhnout. Moc nad dušemi na sebe strhli nesvědomití kněží. Jednali svévolně a využívali lidi pro své vlastní účely. Ježíš putoval po zemi a kázal. Pozvolna přicházeli posluchači a lid k němu proudil, neboť chtěl slyšet nového proroka.

Člověk duševně rozervaný

6. června 2012 v 10:11 Hlas Moravy
Lidé, kteří jakýmkoliv osudovým řízením dostali se do spletitých uliček duševních rozporů, snaží se s počátku svým vlastním úsudkem najíti čestné východisko. Většině se však nepodaří dostati se ihned nad hladinu rozvahy a bez dalšího vnitřního boje vzdávají se napřed nároku na duševní rovnováhu a volí východisko z nouze, které jest právě po ruce. Nehledají mezi lidmi vzor, kterého by se mohli přidržeti, nedovedou najíti porozumění a zkušeného rádce a nesnaží se ani v literatuře najíti si vzor svého utrpení, aby tak ze zkušenosti druhých poučeni, mohli čeliti své nejistotě.

Kam nás povedie naša neskromnosť?

4. června 2012 v 9:57 Skryté súvislosti
Vo svojej domýšľavosti a hlúposti hovorí ľudstvo dneška o neobmedzených možnostiach. Áno, tie možnosti, ktoré súčasná doba ponúka sa mnohým naozaj zdajú byť neobmedzené, iba treba byť "šikovný". "Šikovný" v zmysle byť dostatočne drzý, priebojný a keď treba, byť ochotný kráčať za svojim cieľom aj cez mŕtvoly.

Dvaja vlci

3. června 2012 v 7:33 Z časopisu "Pre Slovensko"
Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vnútri každého človeka. Vravel mu, "Synu, tá bitka v každom z nás je ako bitka medzi dvoma vlkmi".