close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Květen 2012

Zlatá komunistická cenzúra

31. května 2012 v 7:14 Od dopisovateľov
Vždy som inklinoval k demokracii, pretože na rozdiel od komunizmu poskytuje slobodu a tá je predsa živnou pôdou pre pokrok.

Judáš je nevinný!

28. května 2012 v 7:40 Kresťanstvo
Je Judáš naozaj vinný, ak Kristus prišiel na zem preto, aby trpel, zomrel na kríži a tým spasil svet? Ak bol Judášov čin spúšťajúcim momentom Kristovej cesty utrpenia, ktoré bolo poslaním jeho života, môže to byť vôbec považované za vinu? Veď to musel predsa niekto urobiť, ak mal Kristus trpieť! Veď ho niekto musel zradiť, zajať, bičovať, ponižovať a nakoniec pribiť na kríž! Veď práve toto bola jeho cesta! Veď toto bol plán spásy! Tí, čo takto činili boli teda jeho naplňovateľmi. Boli v istom zmysle spolupracovníkmi na tomto pláne.

Vyliatie Sily Ducha Svätého

27. května 2012 v 10:14 Z časopisu "Pre Slovensko"
Stvorenie, ktorého súčasťou je i naša planéta, pretrváva len vďaka stálemu prílivu životnej energie, prameniacej priamo z Prazdroja všetkého živého - zo samotného Boha. Bez tohto prílivu by musela zaniknúť a nemohla by poskytovať možnosť milostivého rozvoja ľudí v hmotných úrovniach. Obrazne povedané, "vyschla by" podobne ako vysychá na strome jablko, ktorému bol príliv životnej sily stromu zastavený poškodením stopky. Takéto jablko potom spadne na zem do trávy a zhnije. Iste, je v ňom sila, z ktorej môže vyrásť nový stromček, ale nemožno ho použiť na prestretý stôl na občerstvenie.

Profesor

26. května 2012 v 10:08 Z časopisu "Pre Slovensko"
Učiteľ filozofie jedného dňa prišiel, do triedy. Keď sa študenti usadili, vzal zo zásuvky nádobu a naplnil ju až povrch kameňmi. Potom sa spýtal študentov, či si myslia, že je nádoba plná? Študenti s ním súhlasili, že je.

Člověk bázlivý

24. května 2012 v 9:56 Hlas Moravy
Strach je nejhorší nemoc lidstva a je příčinou životních potíží, ano i nemocí těla. Strachem zeslabujeme svůj nervový systém, ztěžujeme funkci tělesných orgánů a stáváme se přístupnější všem nemocem.

Čakanie na zázrak zabraňuje vidieť skutočnosť

23. května 2012 v 10:34 Príbehy
V jednej malej dedinke žil kňaz. Bol veľmi oddaný svojej práci a svojmu Pánovi. Jeho kázania neboli len bezduchým citovaním písma, ale boli naplnené živou silou. Ľudia ho mali radi, pretože vždy dokázal poradiť láskavým i prísnym spôsobom, podľa toho, čo bolo práve potrebné. Mohlo by sa teda zdať, že to bol ideálny pastier pre svoje ovečky, žiaľ, nebolo to celkom tak. Tento kňaz, hoci sa snažil žiť čistým životom, mal slabinu, ktorú si neuvedomoval, ba považoval ju dokonca za cnosť.

Čo sa s nami deje po smrti?

21. května 2012 v 10:20 Smrť
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.

Liečivá sila ducha a darov prírody

20. května 2012 v 10:19 Na zamyslenie
Na prednáškach, ktoré uskutočňujeme s prianím pomôcť hľadajúcim ľuďom nájsť zmysel života, nám poslucháči kladú mnoho zaujímavých otázok, ktorými sa iste zaoberá nejeden z vás. Niektoré z nich sme zaznamenali v písomnej forme, aby sa mohli stať užitočnou súčasťou a obohatením stránky. Veríme, že aj Vy v nich nájdete povzbudenie na ceste k Svetlu.

Bohatstvo

19. května 2012 v 10:15 Úvahy
Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole.

Skrytá sila k zmene k lepšiemu

17. května 2012 v 10:02 Rozširovanie poznania
Mnoho ľudí dokáže dnes veľmi presne vysledovať a opísať najpálčivejšie problémy dnešnej spoločnosti. Noviny a masmédiá všeobecne sa intenzívne zaoberajú prinášaním boľavých miest spoločenského života, aby mohli byť zverejnené. O týchto boľavých miestach vedú sa potom súčasne debaty na všetkých úrovniach, teda na úrovni odbornej i laickej.

O búrke v jednej ľudskej hlave

16. května 2012 v 10:39 Rozširovanie poznania
Prečítajte si príbeh o jednom človeku, ktorý pod vplyvom svojich vlastných ambícii a túžbe po úspechu stratil kontrolu nad sebou samým, celkom sa odtrhol od reálneho vnímania každodenného života a napokon sa dostal do stavu, keď sa domnieva, že celý svet by mal venovať pozornosť len jeho maličkosti.

Hmota! Známa i neznáma!

14. května 2012 v 9:13 Veda a technika
Napriek tomu, že žijeme v hmotnom svete, poznávame ho iba z jednej tretiny. A žiaľ, aj toto naše tretinové poznávanie je vo veľkej miere deštruktívneho charakteru. Namáhavo a kŕčovito v ňom usilujeme v smere zdola nahor a doslova ho z hmoty vydobýjame. A zašlo to až tak ďaleko, že sme sa detinsky začali zahrávať so silami, o ktorých účinkoch nemáme ani len potuchy.

Strach

13. května 2012 v 9:52 Rozširovanie poznania
Najnebezpečnejším a u mnohých veľmi častým hosťom je strach. Čo je to strach? Prečo mu toľko ľudí tak ľahko podlieha a pod jeho vplyvom sa dopúšťa rôznych hlúpostí a chýb?

Úzka a široká brána

12. května 2012 v 9:48 Úvahy
Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zatratenia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. [Matúš 7:13-14]

Dobro životu

11. května 2012 v 9:52 Hlas Moravy
Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom, mít se dobře, nedělají nijak dobře životu.
JOSEF ČAPEK (1887-1945)

Dúhová iskra

9. května 2012 v 9:51 Úvahy
Kde bolo, tam bolo, bola jedna krajina, v ktorej sa veľmi ťažko žilo. Veľa sa kradlo, prepadávalo, ba dokonca i vraždilo. Kedysi však horel v tej zemi oheň šťastia a hral dúhovými farbami. Kto si ním pripálil sviecu, priniesol radosť všade, kam dopadlo jej svetlo. A kto si ním zakúril v kachliach, mal doma teplo, pohodu a pokoj.

So smrťou Krista je to inak!

7. května 2012 v 9:38 Kresťanstvo
Úplne zvráteným je tvrdenie kresťanského sveta, že Stvoriteľ obetoval svojho Syna ako zmiernu obetu za hriechy ľudstva! Za koho sa vôbec my ľudia považujeme, keď si myslíme, že môžeme hrešiť a konať všemožné zlo a aby nám potom mohlo byť všetko odpustené, pošle Stvoriteľ na zem svojho Syna, nechá ho ľuďmi zavraždiť a touto vraždou sa zmyjú všetky naše viny. Veď v tom niet žiadnej logiky!

Budúci svet na Zemi – svet bez čísel!

6. května 2012 v 10:20 Rozširovanie poznania
Ak správne pozorujeme vesmír ako "makro" a "mikro" svet, musíme konštatovať jeden kľúčový poznatok - život, nachádzajúci sa v ňom, vznikol a trvalo pulzuje bez potreby znalosti a používania čísel. To, čo dnešný svet považuje za súvislosť prejavov vesmíru s číselnými radmi matematického vnímania sveta, je len zhoda vo vlnení a žiarení. Toto vlnenie a žiarenie má však svoj pôvod nad hmotou - v úrovniach, ktoré sú samy osebe pulzujúcim Životom. Ak teda pozorujeme vývoj ľudskej spoločnosti z hľadiska používania čísel, musíme pripustiť, že čím viac sa spoločnosť opiera o svet čísel, tým strnulejším sa stáva sám život v nej.

Mistr Jan Hus

5. května 2012 v 10:26 Rozširovanie poznania
"Stojím zde před tváří Páně, bez jehož potupy a bez ukřivdění svého svědomí nemohu učiniti, čeho na mne žádáte." Tak odpověděl Mistr Jan z Husi zvýšeným hlasem a s neskrývanou srdnatostí na výzvu římského kardinála-legáta k odvolání svého učení před kostnickým koncilem.

Umění...

4. května 2012 v 10:08 Umenie
Není-li krásné umění proniknuto mravními idejemi společnými všemu lidstvu, které jediné spojují lidi, pak slouží takové umění pouze kratochvíli. (Německý filozof Immanuel Kant, 1724 - 1804)