Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Zákon stejnorodosti v dění kolem nás - část 2.

28. dubna 2012 v 9:33
Nyní pojďme o kousek dále a zaměřme se na samotného člověka se znalostí již výše uvedenou. Člověk jako takový má více různorodých vlastností. Přesto je však vždy některá z jeho vlastností nejsilnější. A právě tato nejsilnější vlastnost přitahuje nebo je přitahována lidmi se stejnými (nejsilnějšími - stejnými) vlastnostmi. Tím vznikají různé skupiny různých zájmů čili vlastností. Jen se rozhlédněte a uvidíte tento děj úplně všude kolem sebe. Vrátíte-li se v myšlenkách k atomům, uvidíte úplně stejný děj.


Přejděme nyní k samotným myšlenkám. Mnoho lidí se domnívá, že si mohou myslet, co je napadne, neboť je to pouze jejich věcí a nikomu do toho nic není. Samozřejmě! Nikomu do toho skutečně nic není, neboť mají svobodnou vůli k rozhodnutí. Ale?! Jakákoliv akce současně budí reakci. Ať člověk chce nebo ne. Znamená to, že každému takovému jedinci se dostane stejnorodé odplaty.

K pochopení si uveďme příklad s našimi atomy. Myšlenku si představte jako atom, který je s námi spojen gumovou šňůrou. Při vzniku takové myšlenky tedy vznikne tento atom a je od nás vystřelen do stvoření. Jelikož myšlenka je jiného druhu než to, co vidíme našima očima, dostává se k stejnorodým útvarům. Jeho magnetické působení na sebe váže stejnorodé volné atomy, a tak se tvoří postupně něco velikého. Jelikož je však tento "atom", nyní již kus "materiálu", s námi spojen "gumovou" šňůrou, postupně se snižuje energie vzdalování a nastává let zpět k nám. Na své cestě k nám se stále ještě obaluje stejnorodou hmotou, a tak v přesně stanovenou dobu nám vše, na co jsme mysleli, spadne zpět "na hlavu". Mnohonásobně těžší a bolestivější.

Řekli jsme si, že se atomy nemísí, to znamená, že jednotlivé myšlenky se také nemísí. Myšlenka závisti přinese nám zpět závist ostatních, myšlenka bolesti a nezdaru opět bolest a nezdar. Myšlenky lásky a přátelství přinesou opět zmnohonásobenu lásku a přátelství, kterou se projeví ostatní lidé k nám. Můžeme tedy říci, že jakákoliv myšlenka, kterou vyšleme, zmohutní, vrátí se zpět a doslova nás přikryje stejnorodým prostředím. To vše jde až tak daleko, že člověk bude přinucen pobývat v takovém prostředí, zaměstnání… a s takovými lidmi, jako je on sám! Buď toto prostředí bude světlé a milující, nebo temné a ničící. Člověk si tak díky tomuto Zákonu tká svůj vlastní osud!!! Je nyní velmi jednoduché pochopit rčení: "Vidí třísku v oku bližního svého, ale trám ve svém vlastním oku nevidí"!

Ano, je to velmi jednoduché. Svým vnitřním stavem, který si díky svému myšlení přitáhl a který jej doslova obklopil, se přinutil posléze prodlévat ve stejnorodém okolí. Vidí tytéž chyby na svých bližních, i když jsou u nich menší, neboť se vzrůstající vzdáleností od něj pozvolna slábnou. Své chyby tedy vidí u druhých, ačkoliv u něj jsou přítomny v mnohém větším měřítku. Stejně tak, vezmeme-li si i další běžné rčení: "Miluj bližního svého jako sebe samého" a "Co nechceš, aby druzí činili tobě, to nečiň ani ty jim!" Nyní se již sami zahloubejte do tohoto biblického citátu a sami jasně pochopíte skutečnou pravdivost všeho, co říká.

Zatím se ještě stále pohybujeme v okruhu jednotlivého člověka a jeho zpětných účinků na něj. Ale pojďme o kousek dále. Jelikož člověk není na této Zemi pouze jeden - a myšlenky má každý - je do stvoření vysílána spousta myšlenek. Opět se navzájem přitahují jako "atomy" a v žádném případě se nemísí. Takto vytvářejí celé "centrály, shluky", můžeme také klidně říci celé světy stejnorodých myšlenek (říkáme jim myšlenkové centrály). Protože má každá myšlenka určitou formu, to znamená má určitý tvar podle svého druhu, vytváří podle svého vzoru na místech k tomu určených města a krajiny a vůbec vše, co je nám z běžného života známo. Jelikož je ale těchto myšlenek velmi mnoho druhů, od krásných až po naprosto ohyzdné, tvoří se mnoho různých stejnorodých světů, se kterými jsme spojeni onou "gumovou šňůrou".

Nyní si možná řeknete, vždyť výše je psáno, že "gumová šňůra" musí přece zaniknout, když se nám to, co na ní viselo, vrátilo zpět na "naší hlavu"?! Ano správně! Bylo by to tak, kdyby se však jednalo pouze o jednotlivou myšlenku. Avšak žijeme-li v určitých myšlenkách neboli stavech, pak jsme spojeni s oněmi útvary stále novými a novými šňůrami. V podstatě celými lany! A to je ten problém, neboť stále znovu a znovu navazujeme nová vlákna (šňůry) ještě dříve, než se ta dřívější mohla rozvázat! Nezlepšíme-li své jednání, jsou-li vlákna temného druhu, je náš život jedno jediné utrpení. Jsou-li tato vlákna naopak světlá, pak prožíváme jednu jedinou a stálou radost a štěstí!

Mluvili jsme o myšlenkách! Avšak lidová moudrost praví, že: "Jací jsme, tak i myslíme, a jak myslíme, tak také jednáme!" Zde jsme u kořene věci! "Automobil jezdí tak, jakého řidiče má!" Jelikož naše tělo, k němuž patří i mozek, tedy i myšlení, je pouze jakési vozidlo v této hmotnosti pro řidiče, kterým je náš duch! Duch, to jsme my!!! Nemůžeme se tedy vymlouvat, že to udělala naše ruka či noha, stejně tak nemůžeme říci, že automobil jede jiným směrem, než chce řidič! Podle jízdy poznáte bezohledného řidiče, nebo také řidiče zodpovědného, snažícího se neporušovat dopravní předpisy. Stejně tak i člověka podle toho, jak se chová. Buď snažícího se plnit Boží Zákon, nebo bezohledného, snažícího se pouze prosazovat vlastní vůli a chtění na úkor svých bližních.

Znamená to však, že mozek a tím i z něho vzniklá myšlenka, která patří k tělu, není určující pro vznik dobra nebo zla, ale je to duchovní chtění! Tedy duch = člověk sám! Neboli "chtění řidiče" jet tím či oním směrem! Chtění člověka má ještě větší sílu než síla myšlení a síla myšlení než síla hmotného těla! Proto i toto duchovní chtění vytváří celé jemnohmotné světy, které se co do krásy či ošklivosti téměř nedají srovnat s myšlenkovými obrazy!

Zamyslíte-li se, vidíte, že se stále opakuje stejný a týž obraz! Ano, je tomu tak! I když stále se vzrůstajícími silami vzájemného působení. Mluvili-li jsme o takzvaných "gumových vláknech" u myšlenek, tak zde se již jedná o neroztržitelná vlákna nebývalé pevnosti a pružnosti, samozřejmě s dalekosáhlými následky!!! Do těchto jemnohmotných světů přichází člověk sám po své fyzické smrti po odložení těla. V těchto jemnohmotných světech se vlivem nesprávného chtění lidí utvořily oblasti zla, nenávisti, závisti a všech temných vlastností lidí, které lidé nazývají PEKLEM!!! Peklo je tudíž skutečností, kterou budou muset prožívat všichni, jejichž vlákna jsou s těmito oblastmi spojena. Po jejich smrti, když se odloučí od svých těl, ztrácejí možnost se držet na zemi, a proto jsou těmito vlákny taženi do těch oblastí, kam podle svých skutků náleží - podle toho, který zlý či dobrý skutek neboli vlastnost z nich září nejsilněji!!!

Vzpomeňte si, již jsme o těchto vlastnostech mluvili ve spojitosti s lidmi na zemi. Je to stále dokola, stačí jen důkladně přemýšlet a vše se před vámi rozzáří v plné prostotě pochopení a jasného prožití. Jak se říká, páska vám spadne z očí, přes kterou jste jako přes šupiny neviděli ničeho. Pak se vám teprve může dostavit prožití ZÁKONA STEJNORODOSTI!!!

Od té chvíle uvidíte všude kolem sebe vše jasně a zřetelně, budete moci předvídat jakékoliv dění kolem vás, neboť budete skrze tento Zákon vidět do budoucnosti! Moc vám přeji, abyste jej poznali v jeho jednoduchosti a prostotě působení. Pak sami skloníte svůj zrak a vaše oči zaplaví slzy, tentokráte však ne slzy bolesti, ale slzy štěstí! Od té chvíle si můžete vědomě řídit celý svůj pozemský život a již nebudete jen postrkováni jednou tam, jindy na druhou stranu života! Procitněte a váš duch již nikdy nebude chtít nic jiného než dobro pro ostatní a tím i pro sebe! Tak se teprve stanete těmi, kterými jsme my všichni měli být již dávno!


 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Cheap Louis Vuitton Bags Cheap Louis Vuitton Bags | E-mail | Web | 6. září 2012 v 10:51 | Reagovat

Cheers for this content, guys, continue to keep up the good work.

2 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 12. září 2012 v 5:01 | Reagovat

Very good brief and this post helped me alot. Say thank you I searching for your facts.

3 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 14. září 2012 v 14:23 | Reagovat

Very first factor , A large thank you for you to open my eyes.

4 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 19. září 2012 v 11:54 | Reagovat

Incredibly inspiring article, Thank you !?!

5 Coach Outlet Store Online Coach Outlet Store Online | E-mail | Web | 21. září 2012 v 16:56 | Reagovat

One of the best sites for relevant facts on this niche !?!

6 Nike NFL Jerseys Nike NFL Jerseys | E-mail | Web | 25. září 2012 v 11:39 | Reagovat

Incredibly cool! I assistance your view!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama