close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Duben 2012

Pomoc pri strachu a depresii

30. dubna 2012 v 8:42 Zdravie
Mávam rôzne úzkostné stavy, tlak na hrudi a cítim skrytý strach. Úzkosti a nepríjemné obavy ma oberajú o veľa energie. Som skoro denne akoby stvrdnutá a stuhnutá. Preto mi možno aj Pán poslal do cesty ženu, ktorá mi ponúkla modlenie ruženca. Prijala som to, hoci som sa ho v živote nemodlila, pretože už hľadám pomoc kde sa len dá. Mohli by ste mi niečo poradiť v mojej situácii?

Rozdávejme duševní pohodu

29. dubna 2012 v 9:37 Hlas Moravy
Dovedeme-li se oprostiti od vlastních starostí a naučíme-li se prožívati cizí bolesti, uvědomíme si spojitost veškerého životního dění a vzájemná podpora bude jako balzám, který uklidní naše nervy. Budeme při každé příležitosti vyhledávati prostředí, ve kterém jsme se cítili tak dobře a kde vážné životní problémy se rozplynuly tak rychle, jak rychle na nás dolehly.

Zákon stejnorodosti v dění kolem nás - část 2.

28. dubna 2012 v 9:33
Nyní pojďme o kousek dále a zaměřme se na samotného člověka se znalostí již výše uvedenou. Člověk jako takový má více různorodých vlastností. Přesto je však vždy některá z jeho vlastností nejsilnější. A právě tato nejsilnější vlastnost přitahuje nebo je přitahována lidmi se stejnými (nejsilnějšími - stejnými) vlastnostmi. Tím vznikají různé skupiny různých zájmů čili vlastností. Jen se rozhlédněte a uvidíte tento děj úplně všude kolem sebe. Vrátíte-li se v myšlenkách k atomům, uvidíte úplně stejný děj.

Zpěv srdce...

26. dubna 2012 v 9:29 Hudba
Bis orat qui corde canit. - Dvarát se modlí, kdo ze srdce zpívá. Tento výrok je připisován jednomu z nejvýznamnějších raně křesťanských filosofů a teologů, představiteli latinské patristiky - Aureliu Augustinovi (též sv. Augustin nebo Augustin z Hippony )

Zákon stejnorodosti v dění kolem nás

25. dubna 2012 v 9:24 Rozširovanie poznania
Zákon stejnorodosti je v podstatě Zákon Lásky, neboť díky němu existujeme, díky němu vzniklo toto stvoření a díky němu vidíme vše kolem sebe. Můžeme ho také používat k našemu učení a dalšímu pokroku vpřed na cestě za získáváním vědomostí prožitím.

Ozdravenie života na zemi

23. dubna 2012 v 11:20 Zákony stvorenia
Po stáročia bola ľuďom dávaná príležitosť naučiť sa chápať a dobrovoľne včleniť do svojho života Zákony stvorenia. Ľudia však doteraz nepochopili, že iba ich prostredníctvom môže ku ním prísť trvalé šťastie a neustály vzostup. Len sa pozrite vôkol seba! Pomery na zemi dokonale odrážajú mieru chápania a rešpektovania týchto Zákonov.

Všetci svätí nech nám pomôžu!

22. dubna 2012 v 9:45 Úvahy
Človek je tvor vynaliezavý a vie si "pomôcť". Neváha použiť svoju fantáziu tam, kde pravdivý pohľad vyžaduje vážnejšie skúmanie. Veď ešte donedávna bola podľa názoru človeka Zem plochá, a keď sa ukázalo, že to tak nie je, bola pyšne vyhlásená za stred vesmíru, okolo ktorého sa otáčalo ešte aj slnko! Tak aj v dobách, ktoré opisuje starý zákon, si človek ešte mnohé javy nevedel vysvetliť a chápal život viac-menej "hmatateľne". Podobne si vytvoril obmedzenú predstavu aj o svojom Stvoriteľovi, ktorého si predstavoval príliš hmotne a snažil sa získať si jeho ochranu vecnými darmi.

Život jaký je...

21. dubna 2012 v 9:42 Rozširovanie poznania
Život není o tom vidět to krásné... ale prožít to!! Není o tom myslet na to zlé... ale zažít to, vstát a říct: "Jdu dál!!!"

Pre zaujímavosť

19. dubna 2012 v 11:28 Rozširovanie poznania
Viete, že planéta Zem sa od okamihu svojho vzniku až do dnešného dňa nikdy nenachádzala dvakrát na tom istom mieste? Súčasne so svojím obehom okolo Slnka absolvuje spolu so Slnkom i s ostatnými planétami slnečnej sústavy veľký obeh planetárnych sústav, ktoré sú súčasťou hviezdnych systémov jedného z ramien našej galaxie. Táto galaxia je súčasťou ďalších systémov kopy galaxií, ktoré obiehajú a rotujú už stámilióny svetelných rokov. Tieto systémy sú ďalej súčasťou väčších a väčších systémov..., až nakoniec zistíme, že celý vesmír rotuje a pulzuje v jednom veľkom obehu.

Cesta k šťastiu

18. dubna 2012 v 9:45 Z časopisu "Pre Slovensko"
Pred nejakým časom, na Olympiáde v Seattly, stálo na štartovej čiare preteku v behu na 100 m deväť fyzicky alebo psychicky postihnutých atlétov. Pištoľ vystrelila a pretek sa začal. Nie každý bežal, ale každý sa chcel zúčastniť a vyhrať.

Po čom dnes ľudia najviac túžia?

17. dubna 2012 v 9:42 Rozširovanie poznania
Čo je dnes pre ženu oporou v tých najťažších chvíľach? Každý z náš túži byť šťastný. Vždy, keď chceme druhému človeku popriať to najlepšie, želáme mu veľa šťastia a zdravia. Hovorievame vždy: "Hlavne zdravie. To ostatné môžeme ovplyvniť." Ale my sme pritom schopní ovplyvniť aj svoje zdravie a šťastie a nepotrebujeme na to ani žiadny veľký majetok či kopu peňazí. Svoje zdravie ovplyvňujeme svojimi citmi, myšlienkami a skutkami. Každá naša myšlienka vytvára formu a tá pôsobí spätne na nás. Každé citové pohnutie ovplyvňuje naše myšlienky. Týmto neviditeľným spôsobom vytvárame okolo seba a vo svojom tele prostredie, ktoré ovplyvňuje naše zdravie.

Čo je vlastne dobro?

15. dubna 2012 v 14:39 Zákony stvorenia
Jednou zo základných vlastností človeka je, že musí neustále niečo chcieť. Človek nie je schopný ani na okamžik zastaviť vlastné chcenie, pretože je k nemu tlačený vyššou silou, ktorá prúdi univerzom. Je to neviditeľná, neutrálna sila, prúdiaca zhora, ktorá núti všetko živé do neustáleho pohybu. Do pohybu telesného, ako i duševného. Táto neutrálna sila pôsobí samozrejme aj na človeka, ktorý z hľadiska duševného, musí pod jej tlakom neustále niečo chcieť.

Čistý a harmonický život

14. dubna 2012 v 10:16 Rozširovanie poznania
Aby sme mohli so svojimi blížnymi nažívať v čistom harmonickom súzvuku, musíme najskôr my sami vynaložiť čo najväčšie úsilie vo svojom myslení, chcení a konaní.

Člověk trpící

13. dubna 2012 v 10:10 Hlas Moravy
Prožíváme-li jakékoliv duševní utrpení, uvědomme si, že nejsme sami, kteří této zkoušce byli vystaveni, a že je jenom na nás, na naší pevné vůli a odhodlání, s jakým prospěchem tuto životní zkoušku vykonáme.

Cibuľa a jej liečivé účinky

12. dubna 2012 v 9:56 Zdravie
V roku 1919 vo svete vyčíňala španielska chrípka, ktorá zahubila 40 miliónov ľudí. Jeden lekár, ktorý navštívil veľké množstvo poľnohospodárov konštatoval, že väčšina chrípkou nakazených zomrela.

Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim!

11. dubna 2012 v 9:00 Rozširovanie poznania
Veliká, ve své všeobsáhlosti jednoznačná slova, která pronesl Syn Boží Ježíš, když odpovídal naslouchajícím na otázku, jak mají jíti správně svým pozemským životem! Jasná, zářivá slova! Přesto však jim doposud nebylo porozuměno správně! Tehdejší naslouchající, stejně tak jako i dnešní lidé, přijali tato slova příliš povrchně a ve své vlažnosti v přemýšlení vysvětlovali si je potom tak, že význam Ježíšem promluvených slov vede člověka k osvojení si shovívavosti v přístupu k druhým, shovívavosti k jejich chybám a nedostatkům, v naději, že také oni budou pak zpětně shovívavější k takto jednajícímu.

Vypočujte si povznášajúcu a ušľachtilú hudbu

9. dubna 2012 v 8:33 Hudba
Skutočná a pravá hudba je vždy pozdravom z výšin, na ktoré sa umelec dokázal naladiť vo chvíľach inšpirácie. Ak to naozaj dokázal, potom je schopný priniesť nám všetkým sem na zem, do tónov a melódií zhmotnený odraz nádhery a ušľachtilosti, ktorá tam hore panuje. Ak takýto druh hudby potom človek citlivo vníma, je mu ako keby sa rozpamätával na niečo veľmi dávno známe, ako keby sa v ňom prebúdzalo tušenie čohosi veľkého, nádherného a čistého, čoho odozvu nesie sám v sebe - vo svojom srdci.

Obraz súčasnej doby

8. dubna 2012 v 10:58 Z časopisu "Pre Slovensko"
Ľudia obrátili na ruby sedem hlavných hriechov a vyhlásili ich za cnosti: Pýchu nazvali zdravým sebavedomím.

Čo je najvyšším poslaním ženy?

7. dubna 2012 v 10:50 Venované ženám
Za najvyššie poslanie ženy sa dnes vo všeobecnosti považuje priviesť na svet deti. Pripomeňme si však, koľko trápenia a nešťastia priniesla táto myšlienka v minulých obdobiach, kedy rodičia vychovávali svoje dcéry iba na to, aby z nich boli dobré matky a gazdiné. Malo to za následok aj nezdravé uzatváranie manželstiev dohodou, z vypočítavosti, ba i násilím. Mnohé ženy sa cítili potom nešťastné a neprežívali naplnenie svojho života, keď sa nevydali alebo neboli vo zväzku obdarené darom materstva.

Zákony v ktorých žijeme

6. dubna 2012 v 10:32 Úvahy
Všetko, čo je dokonalé, je aj jednoduché. Také sú aj zákony, podľa ktorých funguje nielen celý duchovný a hmotný svet, ale aj náš život. Nechceme týmto povedať niečo nové alebo čosi, čo nepoznáte. Chceme iba pripomenúť princípy, ktoré tu sú, hoci si ich neuvedomujeme.