Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O svobodě

2. března 2012 v 12:04 |  Český inštitút
"Svobodný jest ten, který činí, co se mu zlíbí!" Tak volá dav blouznivců, kteří snaží se ohlušit již dlouhou dobu svůj vnitřní hlas. A jako ozvěnou, nese se zatím: "Co není zakázáno, jest ­dovoleno!" Ještě mnohá okřídlená zvolání vyzývavě se posmívající pozemským zákonům, je možné k tomu uslyšet. Avšak falešná ­maska takto vnímané svobody, která snaží se stále křečovitěji ­vyhlížet na svět, brzy padne! Mnohý to také již tuší a podvědomě cítí, že pravá svoboda jest přece jen jiná, než vytrubuje tento řičící dav.


Ti, kteří se tedy domnívají, že jdou životem svobodně, jen jsou-li dostatečně chytří a vnějškem přizpůsobiví svému jedo­vatému okolí, mají již brzy poznat svůj omyl. Svoboda jest něco mnohem vyššího, mnohem ušlechtilejšího, než nabízí dosud úmyslně a plánovitě lidmi ztrhaný pojem.

Jest to dar svobodné vůle v rozhodování, poskytnutý ­Tvůrcem lidskému duchu na jeho cestě Stvořením. Vložená důvěra v jeho stále vědomější chtění poznávat zákony Stvoření, jimiž se musí každý člověk řídit a nechat vést, neboť nedbáním těchto zákonů jest jako tvor vydán všanc účinkům mocného soustrojí Stvoření, které nemůže být snad přeměněno, nebo i jen pozastaveno kvůli omylům a nesprávnostem v názorech a jednání pozemských lidí.

Je to tedy něco mnohem jiného, většího a cennějšího, než lidé dosud chtěli znát v souvislosti s pojmem svoboda.

V ušlechtilém vnímání jest svoboda zářivou, nejvyšší zodpo­vědností k vlastnímu životu. V nízkém chápání je to pak jen skrytá touha po neomezenosti ve svém počínání.

Probuzené ušlechtilé vnímání v člověku může však ctít jen pravé a trvalé hodnoty, nebo také jinak řečeno, zákony s neměn­nou platností. Nikoliv ty, které mění se s přílivem a odlivem ­pozemských změn, a jež mají mnohdy sloužit jen zištným účelům jejich tvůrců.

Takové zákony jen matně vystihují souznění se zákony ­Stvořitelovými, Jím vloženými do Jeho díla. Ještě častěji jsou však v ­přímém rozporu!

Zakalení do zákonů, tvořených zde na zemi, vnáší opět jen pozemský člověk se svou vyškolenou rozumovou chytrostí a přepja­tým mudrlantstvím, chtít všechno vymyslet lépe, dokonaleji a účelněji, v každém případě však ztrnule a rozhodně jinak, než mu častokrát právě napovídá jeho vnitřní cítění. Mnozí zašli v tom konečně tak daleko, že ve svém způsobu rozumového smýšle­ní nejsou již ani schopni svému citu naslouchat. Takových lidí, kteří jsou stále více zmrzačeni ve schopnosti naslouchat svému jemněj­šímu vnímání, dnes obzvláště přibývá. Tito jeví se pak každému, kdo si zachovává prostý a zdravější náhled na svět, jako nenormální blázni. Také jimi skutečně jsou, neboť to, co ještě před určitým časem muselo pevně obstát před jasnějším náhledem lidstva, je dnes již vyvráceno ze základů a právě ­zmíněnými rozumovými "moderními" lidmi je to dáváno za ­příklad pokroku a vývoje.

Tímto směrem ubírá se nyní vše a žádný obor na zemi není v tom ušetřen. Také státnictví a zákonodárství jsou vystaveny tlaku ze strany ­nezdravě smýšlejících rozumových lidí. V projevech ­skutečných Stvořitelových zákonů způsobuje takovéto choro­myslné počínání nakonec jedinou jistotu: že lidstvo jako společenství řídící se podle výlučně rozumově vytvořených pravidel, odtržených od ­celku ­Stvoření, musí sklízet v prožívaném utrpení přece právě jen ovoce vlastní setby! Tomu není úniku a zároveň to také zpětně zřetelně vypovídá o pravých schopnostech nynějších pozemských zákonodárců. Proto není možné trvale podsouvat neúspěchům v ­počínání těchto vůdců a politiků ­tolik oblíbené "působení ­vlivu neznámých a neočekávatelných ­politických či ekonomických zvratů". Jen trochu vnitřní hybnosti a musí se to ihned ukázat každému v plném světle! Mělo by to být alespoň jedenkrát podnětem k hlubšímu uvažování a přemýšlení o těchto věcech.

Pozemské zákony velmi často ve svém účinku dusí a utlačují, a ve svém výkladu také i pošpiňují vnitřně čisté úsilí nejednoho člověka. Mnohé dílo na zemi, nebylo-li by podkopáno rozporu­plnými výklady takovéhoto dnešního zákonodárství, přineslo by ve svém důsledku zcela bezprostředně užitek a posílení miliónům lidí. K tomu není co dodávat, neboť každý člověk se s tím již v nějakém směru setkal. Také naopak, zákony z rukou materialistů musí se konečně projevit vůči skutečnému zlu a mnohé úmyslné nekalosti, jako slepý zbrojnoš, jemuž je svěřena ochrana životů spolulidí. Tyto zákony zůstávají stát vždy jen na hranici viditelného děje ve hmotě. Že to nahrává jen všem ve věci zběhlým podvodníkům, je více než zřejmé.

Zákony Stvoření přitom zapovídají jedno i druhé! Břitkost a čistota těchto strážců harmonií světů jest nad jakoukoliv možností lidského ovlivnění či úplaty. Měří stejně každému člověku jeho činy, myšlenky i city, ať již králi nebo poslednímu žebrákovi. Ve své všeobsáhlosti podporují živoucí zákony Stvoření vše skutečně čisté a poctivé, usilující kupředu, ke Světlu, zatímco zlo je jimi bezpochyby poznamenáno. Tyto zákony také sahají za rámec tohoto krátkého úseku života na zemi. Vše, čemu se dá s jistou ­chytrostí zde na zemi unikat a snad to před veřejností falšovat, vystoupí ihned zřetelně na onom světě, po odložení pozemského těla. Zde není na místě strašení tmářským učením o očistci a pekle. Je to skutečnost, se kterou se musí vyrovnat každý, kdo vážně touží nalézt odpověď na dosud neujasněné představy o pojmech ­Spravedlnost, Láska, Bůh. Tak také i odpověď k obsahu pojmu svoboda.

Pro pravé poznání pojmu svoboda musí se nalézt nejdříve ­poznání odpovědi na otázky, odkud a kam směřuje každý vývoj. Také vývoj člověka jako jednotlivce! Znamená to ale mnohdy odložit stávající náhled a s vnitřní zúčastněností odciťování, nejživějším pozorováním a vnímáním, odkrývat doposud neviděné souvislosti, které ve skutečnosti zakrývala jen dočasná povrchnost v prožívání života.

Vzhůru tedy! Není jediný důvod, proč déle vyčkávat. Každý krok kupředu je v tomto směru jen poznáním vlastní hodnoty člověka jako takového. A ve srovnání se vším dosavadním je toho ještě nekonečně více! Mnohem více, než se dnes vůbec lidstvu jeví. Také pojem svoboda bude se pak před vědoucnějším zrakem ­zachvívat mnohem větší, zodpovědnější. Bude však také očištěn od matoucích nánosů nesprávného vykládání. Zářivý v nej­ušlechtilejším smyslu, jaký nese v sobě od prapočátku světů, stojí nyní před lidským duchem, jako pomáhající a posilující k vnitřní­mu růstu a rozletu, zároveň ale požadující a přísný vůči následkům každého rozhodnutí a jednání. Bez ohledu na ochranu stávajících po­zemských právnických výkladů a zákonů!

Pamatujte: před Bohem musí každý zůstat a také zůstává jen sám za sebe. Čistota v tom je tím nejcennějším pokladem, jakého může a má dosáhnout, aby mohl nakonec jako zralý obstát před zrakem svého Tvůrce. Nejvěrnějším vůdcem a pomocníkem k nastou­pení této cesty jest pro každého člověka jeho vlastní probuzené svědomí. To však samo o sobě zavrhuje každou lenost ve slepém přijímání čehokoliv od druhých bez zkoumání a odciťování nitrem. Silným a vnitřně svobodným lidem dává vědomí tohoto naopak křídla k vlastnímu postupu vpřed. Jedině touto ­cestou, postupujíce zvolna stupeň za stupněm, získává člověk ­poznání sebe sama a tím i své cesty k míruplnému a vědomému, tvořivému životu již zde na zemi.

Takový je skutečný obsah pojmu svoboda! Možno si tedy jen přát pro nejbližší dobu, aby byl co největší počet těch, kteří dokáží tento pojem správně pochopit.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Platoš Platoš | E-mail | 7. března 2012 v 15:52 | Reagovat

Sešlu na vás ducha pravdy,který vás uvede do všeliké pravdy a pravda vás vskutku učiní svobodnými.
Kdo poznává zákonitosti energie a hmoty,které jsou dány do řádu,poznává jejich tvůrce a stává se svobodným od nevědomosti a tím strachu.

2 Where To Buy Louis Vuitton Bags Where To Buy Louis Vuitton Bags | E-mail | Web | 10. září 2012 v 6:44 | Reagovat

It's a good stage!

3 Coach Outlet Online Store Coach Outlet Online Store | E-mail | Web | 14. září 2012 v 9:12 | Reagovat

i genuinely like your world-wide-web internet site. Its really informative. Goodbye!

4 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 19. září 2012 v 16:14 | Reagovat

This really is genuinely excellent news. Thank you for sharing it with us!

5 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 22. září 2012 v 14:25 | Reagovat

Great post! I'll subscribe proper now wth my feedreader computer software!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama