Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme?

4. března 2012 v 12:31 |  Zmysel života
Pôvod človeka, pôvod ľudského ducha, to znamená toho najvnútornejšieho, čo je v nás, je v duchovnej ríši, nazývanej aj rajom. Tam sa všetko zachvieva iba podľa Vôle Najvyššieho. V raji žijú ľudskí duchovia, ktorí túto Vôľu plne rešpektujú a podľa nej sa bezvýhradne riadia. Oni však nie sú tými, ktorí prichádzajú na zem a rodia sa v pozemských telách.


Okrem nich sa tam totiž nachádzajú ešte aj iní, nezrelí ľudskí duchovia, alebo lepšie povedané, nezrelé ľudské duchovné zárodky, ktoré potrebujú duchovne dozrieť. Vo vysokom tlaku Svetla, nachádzajúcom sa v duchovnej ríši je to pre nich ale nemožné. Jediný spôsob, akým môžu dospieť k plne seba vedomej duchovnej osobnosti je pre nich cesta nadol, do hmotnej časti stvorenia, kde je tlak Svetla omnoho menší. Tu, v hmotnosti, môžu duchovné zárodky dozrievať a vyskúšať si život podľa vlastnej, slobodnej vôle. Tu môžu dozrievať v rozpoznávaní správneho od nesprávneho a naučiť uprednostňovať iba správne a vyhýbať sa nesprávnemu.

Čo je však správne a čo nesprávne, alebo inak povedané, čo je dobré a čo zlé? Dobré a správne je iba to, čo sa zachvieva vo Vôli Najvyššieho, pretože jedine táto Vôľa je absolútne dokonalá. Chybné, nesprávne a teda aj zlé je to, čo vo svojom jednaní nerešpektuje túto Vôľu a tým sa stavia proti nej.

No a keďže, ako už bolo spomenuté, v raji sa všetko radostne zachvieva iba vo Vôli Najvyššieho, musia byť ešte nezrelé duchovné zárodky vypudené z raja, a to smerom nadol, do hmotného sveta, kde majú dozrieť v samostatné duchovné osobnosti. Osobnosti, ktoré na vlastnom prežití spoznali, že nie ich svojvoľnosť, ale iba život podľa Vôle Najvyššieho im môže zaručiť radosť, mier a šťastie.

Je tomu tak z toho dôvodu, že jedine Božia Vôľa je dokonalá, kým ľudská vôľa naopak nedokonalá, a to v praxi znamená, že ľuďom musí život podľa ich vlastnej vôle nevyhnutne prinášať iba nedokonalosť, nespokojnosť a nenaplnenie. No a nezrelí ľudskí duchovia, žijúci v hmotnosti majú potom na základe rôznych bolestných prežití a skúseností nakoniec pochopiť, že šťastný, spokojný a vyrovnaný život je možný iba podľa Vôle Stvoriteľa.

Kto dospeje k tomuto zásadnému poznaniu a naučí sa vo svojom živote naozaj žiť podľa Vôle Najvyššieho, čo začína v prvom rade jej dokonalým poznaním, ten sa potom môže vrátiť naspäť do raja, odkiaľ kedysi, ako tejto zásadnej skutočnosti si nevedomý vyšiel a kam sa potom, ako plne vedomý si tejto rozhodujúcej pravdy môže vrátiť naspäť. Môže sa tam teda vrátiť jedine v prípade, že sa celým svojim životom, svojim myslením cítením, rečou a jednaním trvale vradil do Vôle svojho Stvoriteľa.

Pokým to nepochopí a vo svojom živote aj plne nezrealizuje, dovtedy musí prebývať v hmotnosti a byť v nej vystavený rôznym druhom utrpenia, ktoré presne zodpovedajú miere jeho odklonu od poznania a od života podľa Vôle Najvyššieho.

Náš život v hmotnosti je teda akousi školou pre skutočný, večný život v raji a našou úlohou je byť dobrými žiakmi, dosiahnuť tento cieľ a tak naplniť zmysel vlastného bytia.

M.Š. spolupracovník časopisu "Pre Slovensko"
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 hm hm | 24. července 2012 v 22:52 | Reagovat

Čo je však správne a čo nesprávne, alebo inak povedané, čo je dobré a čo zlé?

Už touto otázkou a následnou odpoveďou autor dáva o sebe znať, že sa nám snaží podsúvať ďalšiu z mnohých teórií. Dobro a zlo - zase samá dualita. A pritom ju vytvárame my sami. Našimi myšlienkami.

Svet je tam kde je. Nie je to dobré ani zlé. Je to také ako to má byť. Ak svet skončí, nie je to dobré ani zlé, ale je to v poriadku. A celkom sa na to teším ...

2 LV Outlet LV Outlet | E-mail | Web | 12. září 2012 v 6:37 | Reagovat

Excellent weblog, many thanks a lot for your awesome posts!

3 Cheap Jordans Cheap Jordans | E-mail | Web | 19. září 2012 v 13:08 | Reagovat

Intimately, the submit is definitely the very best on this precious topic. I concur with your conclusions and will eagerly look forward in your coming updates!

4 Coach Factory Coach Factory | E-mail | Web | 23. září 2012 v 16:20 | Reagovat

Very good brief and this post helped me alot. Say thank you I searching for your facts.

5 Coach Factory Coach Factory | E-mail | Web | 24. září 2012 v 5:16 | Reagovat

Hi there might I reference some of the insight here in this blog site if I reference you with a link back again on your site?

6 Burberry Bags Burberry Bags | E-mail | Web | 26. září 2012 v 19:20 | Reagovat

Hi, thank you so a great deal for these ideas!

7 nba jerseys nba jerseys | E-mail | Web | 3. září 2013 v 5:14 | Reagovat

Of course." Mrs. Wu, he was ferocious in their hearts with this sentence. "Well, this is the last dance." Kam Chi helpless sigh. "Go ahead." Wu Duanyang with Kam pool slides into the dance floor, the music. Beethoven cello Romanza violin solo, playful rhythm, timbre Cecil strands feel like being such smooth ribbons of light and greasy. "You're not afraid of me stepping on your foot?" Kam Chi deliberately asked. Rare immediate mood so, slow down the pace with the right foot of her poor mobile. "Madam Wu, do not think to accompany Mr. Wu to dance in the big thick crowd under design graphic composition more interesting than Mr. Luk talking about those space?" "Is it?" Kam Chi frown disapprovingly. "In fact, when you dance, very beautiful." Has always been too mean to praise Wu Duanyang aloud        words. "You mean clothes, or ......." Still, her dancing, looks more to a normal person.<br/> Fear is a force that secretly.  Rub, also deliberately throwing facial features to her, this man does the middle of the night is to carry herself, Oh, he did not know, my sister she does not eat his own? Linger not know the ancient Yunxi she was eating this, the whole person that facial corona the moment Fei blushed stood.  Shangguan Gun also picked up his slender index finger and middle finger against the ancient Linger side Yunxi shuffled around a kiss. The Yunxi entire Crimson, a small daughter and everyone is Where Love Field prodigal son can tease. This ancient the Linger instantly feel abnormal side of the gas field, and suddenly looked up to the side of the Yunxi, face extremely ugly. <br/> Wu built with side talking to sit down on the side of the soft leather sofas. The see Kam pool, one second pause, but that the elders an amiable expression quickly replaced kindly face. To? Kam Chi, how you doing? Dragon Boat Festival that brats not bully you? Bully you, Dad said, Dad, help you have a good beat. " "No, the Dragon Boat Festival is very nice to me." Kam Chi shy smile. Childhood, Mu and Wu home from close, often reciprocated, Kam Chi childhood favorite weapons built with no less highly. Even better than their own personal son by her partial. Said the Jin the pool and Wu Duanyang the awful marriage, no residual pool of Kam lame cloth color It was again perfect, but a marriage. Wu Jian same involuntarily looked at Kam Chi dress footwall volt leg line, even if there are gorgeous dress cover, but still hard to arrive skirt under the residual irregular facts. Kam Chi, you can do not by grievance is not with the dad said. "Wu Jiantong attach one, like a disadvantage is its own exchange a girl. <br/>

8 michael kors outlet michael kors outlet | E-mail | Web | 3. září 2013 v 5:37 | Reagovat

The cold voice was underway. Kam Chi hearts of a hack, he guessed. Palpitation while, Tazhe shoes ready and go to the living room next to the bedroom.  See her a long time does not answer, the the eyebrow knife firmly under his bangs corrugated, of Yamane wrinkled into Sichuan word. His eyes slightly on to pick a pair, such as obsidian eyes as if immersed in the Millennium Hantan general, dense air-conditioning issue. Aquiline nose slips out of dissatisfaction with a few from time to smell the self-Ming, haughty chin slightly tilted down, drop down the lip line with a trace of the elusive smile, staring eyes the Moran quiet woman.  "You should be glad it finally to you to marry him." Mighty cynical Raising.<br/> "Well, how happy day, look at what you say, then the Lin Sufang pushing Wu Jiantong, shoulder, hand, handing me a glass of red wine. Wu Jian took the same wine Wen, to laugh Lang laughed: "what your baby son to have sex, I do not know?" Lin Sufang tightly insignificant, angry resentment: "make it sound like the son I, Kam pool after the Dragon Boat Festival brats if there is something wrong with mom, the mother must be for you to call the shots." "Thank you, Mom and Dad, I'm doing great." Kam Chi Yang eye look at the loving and harmonious front of two old. Military parent distinct facial features have been years of corrosion rounded, vaguely see a young, high-spirited Fengshen handsome appearance, that facial        features almost and Wu Duanyang same As for Wu Duanyang mouth that fickle widow brought back, and really do not know from Which master hand, the other hand, Wu mother Linsu Fang, Nama gentle and decent smile, makes it easier to ignore life air knife frost sword, they felt years of quiet good.Fairview stood up, it seems that this dance with the look.<br/> "I do not know." Kam Chi frowned look tired Italian Road. She truthfully report, in his view, is already ready to be from. Aware of the meaning lies in front of a woman he was anxious to crumpled. "I tell you, Mu Jin pool, if you want a divorce, you're not! My Wu Duanyang, is not going to divorce you!" "Do you think that men all over the world a little lame with a lame regeneration would be willing to do? Simply idiotic nonsense, Lu Youfeng the old man, the reason for you to marry him, because he has long been a healthy child!" Kam Chi Xin tip of chatter chatter, suddenly red eyes, very pale and very pale with an understatement mockery: "you do not like." "Mu Jin pool, I was not the same ......" confidently behind him, and finally put it to feel dejected. "Obviously you secretly go to the hospital, obviously you do not want him to think of that child, he instead accused her fault.Dinner began eight eighths businessman always seem to prefer this Octagon echoes eighty-four thousand horoscopes, 1988 Daihatsu or smooth and slick.<br/>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama