Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Hledání

14. března 2012 v 10:31
V nátlaku doby probouzí se v jednotlivcích zesílené volání po konečném nalezení skutečné, neměnné Pravdy. Mnohý hledající, zmítán rozpory světových změn, chová v sobě stále silnější touhu po vyzvednutí nad stávající stav. Krátce řečeno, v skrytu i navenek volá se po pravém vůdci, jenž by přivodil napravení stávajících zmatků. Lidé bez vědění i s částečnými vědomostmi a znalostmi, vrhají se proto sem i tam, kterýmkoliv směrem, odkud přichází hlasy nejrůznějších vůdců a proroků.


Stav napětí se zvyšuje s tím, jak přibývá těch, kteří chtějí vyvésti lidstvo ze současného zmatku, jenž všeobecně již poznán, nevede k vytouženému rozkvětu světa. Nikdo se při tom nesnaží v současné horečnatosti ostrým a věcným zkoumáním vypozorovat skutečných hodnot k davům volajících vůdců. Poznání, byť částečné, přichází pokaždé až se zhroucením stavěné stavby. Sotva však zřítí se stavba jednoho směru a proudu, již staví se před zraky dychtivě přihlížejících a naslouchajících další, aby..., v zápětí nový závan dění smetl ji jako bezcennou a prázdnou v zapomnění i s jejími staviteli.

Tak je nyní samočinně tříděno a označováno zákonem ­Stvoření vše jalové a prázdné. Vše stavící na nezdravých základech, vycházejících ze stávajícího, hrubě materialistického náhledu ­lidstva. A tento stále se opakující děj přímo vybízí, aby lidé v tom konečně začali hledat pravým způsobem, aby vůbec mohli v probu­zení nalézt východisko ze stupňující se nouze. A znovu a znovu vyrůstají noví hlasatelé a vůdci nejrůznějších směrů, aby vyvedli zoufalou duši lidstva ze zvětšujícího se zmatku. Avšak čím více jich přibývá, tím jako by se zároveň více vzdalovala možnost skutečné záchrany. ­Zoufalství vzrůstá tak v nitru těch, kteří bojují ještě o sebe a o svou záchranu. Není divu, že mnohý staví se nyní v pochybnostech vůči velikému zaslíbení:

"Hledejte a naleznete!"

Přes všechnu nedůvěru znavených hledajících platnost těchto velikých, zaslíbených slov zůstává! Proto také bylo přidáno:

"Tlučte a bude Vám otevřeno! Proste a bude Vám dáno!"- jako potvrzení tohoto zaslíbení Všemohoucím Bohem lidstvu. Jen trochu námahy a páska na očích hledajících musí padnout. Nevě­domost v nejdůležitějších otázkách člověka, či slepá víra nemají a nemohou být po lidstvu nikdy požadovány. Bůh vůbec ničeho takového od lidí nežádá! Naopak, velikým jest ten, kdo dokázal otevřít živoucí knihu Pravdy, v ní číst, ji poznávat a také se jí v osvojení si všech zákonitostí řídit!

Což není všeobecně známo, že i výroky mnohých velkých ­objevitelů, často ryzích materialistů, potvrzují tušení toho, že vesmír ve své velikosti a dokonalosti skrývá odpovědi na všechny otázky lidstva?

Proto slyšme:

Pravda jest k dosažení všem lidem! Ona jest, jen lidé ji dosud nehledali pravým způsobem!
Pohleďme klidně na všechny ty, kteří dnes hledají. Největší počet z nich hledá jen zdánlivě. Zdánlivě proto, protože jejich snaha jest jenom částečná. Tak jako jimi zmítá síla nespokojenosti se stávajícím, tak zároveň je poutá příliš mnoho toho, co jim právě ze stávajícího vyhovuje. Většina hledajících proto nehledá ve skutečnosti opravdově, ale touží jen po změně, která by vedla především k jejich lepšímu a pro ně příjemnějšímu životu. Změnit se má jejich okolí, nikoliv však oni sami! Oni sami jsou přece již nachystáni pro vkročení do nového! Dosud byli zdržováni jen svým okolím! Považme, převážná část hledajících drží v sobě ještě tuto podmínku, ačkoliv již tuší, že nutností pravé změny musí být především jejich vlastní znovuzrození! Vnitřní znovuzrození ve ­způsobu chápání ­ži­voucího Stvoření a jeho Tvůrce! Znovu­zrození v touze po nalezení smyslu života.

To však jest největším úskalím, největší bolestí pro mnohého. Znaveni již dopředu tímto požadavkem, klesají hledající nazpět do světa obvyklého způsobu a raději znovu, přes nesčetné bolestné zkušenosti, vrhají se v náruč hlasatelů, slibujících snadnou a příjemnou cestu ke zdokonalení světa.

Pravý vůdce povede však lidstvo daleko přirozenější cestou!

Zvažujme: v pozemském, cesta směřující vpřed k vysokému cíli, může vést jedině skrze poctivou a často i tvrdou námahu. ­Domníváte se, že v duchovním je tomu jinak? Bez nejvyššího ­vnitřního pohybu hledajících, dbajících přitom na rozšiřování svého vědění, neotevře se nikdy před nimi poznání dosud jim unikajících dějů a s ním pak možnost vykročení k novým výhledům, k ­osvobození a spáse vnitřní osobnosti.

A přece k výše uvedeným zaslíbením neomylně také patří ­zvolání: "Bdi a modli se!"

Bděním nutno chápat nejvyšší živoucnost lidského ducha. Toho však v dnešní době je možné dosáhnout jen skutečným ­znovu­zrozením. Znovuzroďte se a buďte ve své čistotě a touze po poznání svého Boha jako živé, nezatíženě přemýšlející a uvažující děti. Učiňte tu práci! Teprve pak máte právo pozvedat své ruce k modlitbě. Teprve pak má také modlitba sílu nalézt cestu k ­Nejvyššímu, neboť jí byla proražena cesta skutečným věděním v poznání velikého díla Stvoření.

Pamatujte ještě jednou. Pravda jest! V rukou každého hledajícího zůstává však rozhodnutí, chce-li opravdu dosáhnout jejího poznání, či nikoliv. V dnešní době je s tímto rozhodnutím spojeno mnohem více, než zatím tušíte.

Proto nespěte již a vzhůru, kupředu!

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 louis vuitton louis vuitton | E-mail | Web | 15. října 2012 v 10:32 | Reagovat

Monogram Vernis carries most people will indicate reasoning, but bear in mind really don't search linked to a designer handbag. You aquire all the signify additionally your invoice if you find yourself some sort of unique bag. In case the spot will be coupled to the pocket or purse, so you see this excellent purses is regarded as a reproduce. Aged unfortunately, not considered the cheapest levels of, is likely to be price tag. Lv Such as shoes can also wind up being considerably towards the sometimes costly area.Louis Vuitton Neverfull GM Monogram Canvas M40157 is a clever model seriously extremely hot actually buy lv wholesale handbags and handbags,a very Louis vuitton initialed and initialed or monogrammed tassel container at discount for ladies.We on no account doubtfulness usually the capacity in the distinctive lv logo producer.Families constantly uncover the striking lv pouches out of the lv preserve put.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama