Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Víra

28. ledna 2012 v 10:13 |  Český inštitút
Víra, která nenese v sobě dostatečnou živost v trvalém ­prožívání propojení se Stvořením, s jeho nejzazšími výběžky ­zákonů, jest vírou bez ceny. Bezduché chvalozpěvy, stejně jako ­modlitby bez vnitřního obsahu, nemají dostatek té potřebné síly, která jediná dokáže propojit duchovně usilujícího člověka se ­Zdrojem Světla samého, s východiskem Života, s Bohem v jeho pravěčné Svatosti. Mnozí hledající, kteří při setkání s podobnými projevy víry postrá­dají nutnou živost a vroucnost ve veškerém dalším ­denním životě u takto stojících lidí, vnímají to správně!


Víra neprojevuje se jen několika málo hodinami modlení týdně. Pravá víra vyžaduje sama ze sebe celou změnu člověka, jeho celé bytosti, ve všem jeho myšlení a konání. To však není možné bez pochopení hlubších souvislostí. Uvěření ve Spasitelovo dílo oběti tak, jak je podáváno samo o sobě ještě dnes, nedává potřebný základ pro skutečný vnitřní obrat člověka. A právě tento obrat je tím nejdůležitějším bodem, bez kterého není možné nastoupit jistým krokem cestu vlastního osvobození, vlastního vzestupu. Základem tohoto obratu jest mocná touha po rozpoznání hodnot, které nás trvale ovlivňují. Spolu s tím také získání přehledu neomylných zákonitostí, které se promítají v životě každého z lidí. Již první poctivé kroky v tomto zkoumání otevírají obzory, na které dosud mnohý ani nepomýšlel. Při postupném ujasňování a uchopování zákonitostí rozvíjí se zároveň stále více vnitřní vnímavost a s tím i schopnost spolucítění při prožívání dějů. Tak kupříkladu nechme ožít v sobě v živoucím obraze Zákon Stvoření o nutném vyrovnání - dávání a ­braní.

Zákon o zpětném působení - cokoliv člověk vytvoří, vloží do soukolí Stvoření ze sebe, to se k němu, posíleno stejně jako úroda, vrátí zpět. Zákon přitažlivosti ve stejnorodém - co člověk vytváří, je přitahováno podle svého druhu k živoucím sdruženinám, kde zachycují se výtvory - myšlenky, city ostatních stejně smýšlejících lidí. Tyto pak zpětně ovlivňují veškerý život na zemi. Zákon tíže - že vše jest poznamenáno svojí vahou, ví mnohý člověk z poznání fyzikálních zákonů hmotnosti. Že ale stejný zákon působí i za hranicí této hmotnosti, to připouští jen málokterý probuzelý člověk. Váhu zde nahrazuje prostupnost Světla! Vše lehčí - světlejší jest vynášeno vzhůru do světlých úrovní, jakých jsou za hranicemi hmotnosti kolikeré stupně. Taktéž vše těžší - temnější je sráženo podle svého zatemnění do nízkých úrovní, vzdálených všemu ­světlému.

Oživme v sobě tyto zákony - projevy výběžků neměnné do­ko­na­losti základu Stvoření a pohleďme přes ně na osudy jednotlivců a národů. Vše začne nám vyvstávat před zpozornělým zrakem v nových souvislostech a vztazích. Tyto zákonitosti vztahů a projevů pronikají do všech úrovní, také právě i úrovní nazývaných záhrobním světem. Tento svět není ve skutečnosti ničím odděleným, co vyvolává pouze neuchopitelný obraz vzbuzující u mnohého strach a obavu. Jest to přirozený svět jinorodých, méně hmotných ­úrovní, které se prolínají se světem nám známým zde na zemi, hrubším ve svém viditelném a hmatatelném projevu. Pozná-li kdo, že ­Stvoření jako takové není jen tento námi viditelný hrubohmotný vesmír, pak odkrývají se před ním výhledy do nejvyšších výšin zářivých sfér, také však zároveň do úrovní napl­něných nízkostí všeho druhu, které vidoucí lidé nazývají oblastmi temna a utrpení. Vše má svou neúchylnou jistotu svého místa ve Stvoření, nic není podrobeno chaosu, nýbrž se podřizuje neomylnému řádu a ­pořádku.

Náhle tak ožijí ve zcela jiném světle i pojmy, jako je karma, znovuzrození, smrt. A je toho mnohem více. Celé světy ožijí před znovuotevřenýma očima pozorovatele. Ale spolu s tím ožije zároveň i poznání neúchylného běhu soustrojí vesmíru - Stvoření. Neúchylné, mocně pracující Spravedlnosti a zároveň nesmírné ­Lásky, která dala tomu všemu vzniknout.

Vy, hledající, dejte si tu námahu a oživte v sobě poznání uvedených zákonů. Mnohé se tím v okamžiku pro vás vysvětlí a mnohé zapadne do mezery tam, kde konečně má být.

Dojdete-li tak daleko, pak musíte ale učinit důležitý krok - nezůstat pouhými pozorovateli a kritiky. Vždyť přece působící síla, kterou jste vypozorovali v zákonitých projevech, nemůže vynechat v účincích ani vás samotné. Naopak, znalost dějů zostřuje pak vůči vám projevy jakékoliv další vlažnosti a lenosti, otálení ve změně sebe sama. Jako znalci zákonů života jste povinni je také v živosti svého bytí naplňovat!

Vždyť byste byli lháři sami vůči sobě, jestliže byste se chtěli vytrhnout ze spravedlivých účinků Stvoření. Byli byste stejně falešní, jako ti, kteří opakovaně provozují bezduché a bezobsažné věro­učenství. Síla, která proudí zákony, pokud ji správně používáte, přináší vám posilu a požehnání pro každou čistou myšlenku a čin. Jste jako na mocných perutích proudu, jestliže s nej­vnitřnějším účastenstvím prožíváte svůj život ve Stvoření, které bylo přece nachystáno pro lidstvo, jeho vývoj a zušlechtění k nejprůzračnější čistotě a velikým dílům, k velebení Tvůrce zmiňovaných zákonů.

Jedině takovéto spoluprožívání v každý okamžik, v každou ­vteřinu, je možné nazvat vírou, lépe však živoucím přesvědčením. Přesvědčením, vyplývajícím ze zkušeností poznání zákonů, které podporují vše, co jest od základu čisté a tvořivé, avšak neomylně rozemílají špínu, nízkost a povrchnost jakéhokoliv druhu.

Čas zde nehraje roli, neboť naplnění jakékoliv příčiny přijde, ať už je to zde nebo jinde, v jiném místě ve Stvoření, mimo toto pozemské tělo. Ono to přijde!

To vše mějte na paměti, aby vroucí přitakání života mohlo hovořit za každého, kdo se v probuzení opřel o poznání zákonitostí Stvoření a obešel tak prostě, aniž by se zdržoval, cestu dnešního prázdného a bezúčelného duchovního slepectví, dosud ještě v ­neznalosti nazývanou vírou.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Cheap Coach Bags Cheap Coach Bags | E-mail | Web | 5. září 2012 v 13:14 | Reagovat

Hello there, I should say it is a clever posting. I'll certainly be seeking in on this web site yet again soon.

2 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 11. září 2012 v 10:41 | Reagovat

i genuinely like your world-wide-web internet site. Its really informative. Goodbye!

3 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 25. září 2012 v 10:32 | Reagovat

Thanks! it's helpful to me!

4 Replica Louis Vuitton Replica Louis Vuitton | E-mail | Web | 27. září 2012 v 22:09 | Reagovat

Hi, exactly where did you get this info can you please support this with some proof or you might say some very good reference as I and others will actually enjoy. This details is actually great and I will say will usually be helpful if we attempt it possibility free. So if you can back it up. That may really support us all. And this may well bring some good repute for you.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama