Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Katolíci, porozmýšľajte prosím

23. ledna 2012 v 11:34 |  Od dopisovateľov
1. Naozaj si myslíte, že je správne modliť sa k panne Márii? Nejde náhodou o prestúpenie prvého prikázania?


2. Veríte tomu, že vďaka spovedi sa očistíte od hriechov? No na môj veru, to by bolo skutočne praktické!

3. Je naozaj správne, aby kňazi žili bez ženy?

4. Katolík si musí hľadať ženu len medzi katolíčkami. Čo ak sa beznádejne zaľúbi do Židovky? Ach, aké kruté.

5. Ak sa v partnerovi počas manželstva sklamem, podľa katolíckych pravidiel sa mám snažiť zo všetkých síl zotrvať vo zväzku. Frustrujúce.

6. Vatikán disponuje nesmiernym bohatstvom. Nebolo by vhodným gestom venovať z neho aspoň polovicu na pomoc hladujúcim v rozvojových krajinách?

7. Okolo 73 percent obyvateľov SR sa hlási ku Katolíckej cirkvi. Ste spokojní s pôsobením kázní na ľudí? Je morálka v našej spoločnosti dostatočne zakotvená? Alebo to tu tak mocne kazí tá 28% menšina?

8. Hlásate, že Kristus svojou smrťou na kríži nás zmieril so svojím nebeským Otcom, a tak zahladil všetko naše nepriateľstvo, ktoré pretrvávalo medzi nami a Bohom. (Takže to, že vtedajšie ľudstvo dalo Ježiša popraviť, bolo správne?)

Učiteľ
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 -- -- | 28. ledna 2012 v 16:07 | Reagovat

Tu je zopár odpovedí, snáď bude stačiť :D
1. Prvé prikázanie je: Milovať Budeš Boha ako seba samého. Nie nebudeš mať rád nikoho iného okrem Boha. Boh povedal, že Mária je Matka Božia, a ak chcú ľudia prosiť za niečo Boha, správna cesta ide aj cez jeho Matku. Takže tu nejde o žiadne prestúpenie 1. prikázania.
2. Je snáď lepšie veriť v to, že to čo si spáchal nemôžeš oľutovať? Že keď sa z teba stane lepší človek, aj tak nebudeš spasený kvôli svojim minulým hriechom? Boh nám dal dar spovede, a keď si sám myslíš, že je to praktické, tým lepšie. Aj tak ľudia na spoveď nejdú, nemyslíš?
3. Podľa katolíckej cirkvi áno. Kňaz sa má venovať Bohu a ľuďom, ktorých k nemu privedie. V tomto prípade by nebolo vhodné, ak by venoval žene(rodine) polovicu svojho času a polovicu farnosti. Človek, ktorý chce byť s Bohom sa ľahko dokáže vzdať aj tohoto (aj keď si osobne myslím, že to tak ľahké nie je)
4. Nemusí si hľadať ženu medzi katolíkmi. Je to len jednoduchšie. Ak sa zaľúbi do židovky, má šancu ju priviesť k Bohu. A ak sa mu to nepodarí, bude mať ťažší manželský život kvôli ich rozličným názorom. Ach, aké kruté.
5. Je snáď lepšie sa rozviesť? Ty si si vybral túto partnerku, a aj keď nie vždy je to jednoduché, mal by si s ňou zostať v zdraví aj v chorobe, v šťastí aj v nešťastí... Spomeň si potom na tento sľub. Vždy je cesta, ktrou sa dajú veci napraviť. A rozvod to nie je.
6. V týchto veciach sa nevyznám... Asi by to bolo správne... Ani cirkev nie je neomylná.
7. Predpokladám, že tých 73percent je pokrstených. Tým sa automaticky stávajú členmi Katolíckej cirkvi. A aj keď človek verí v Boha a snaží sa ho nasledovať, neznamená to automaticky, že je dokonalým a spravodlivým človekom. A navyše, nejde len a len o tých niekoľko pravých katolíkov, ide aj o vedenie štátu.
8. Zahladil všetko naše nepriateľstvo medzi nami a Bohom? Prepáč, nič o tomto neviem. Neviem o tom, že by niečo takéto niekto povedal. Bolo to správne, aj keď to znie akokoľvek. Bez ukrižovania by sa nebeské brány neotvorili, nebolo by nebo otvorené aj pre ľudí, ktorí sa obrátili. Ježiš na kríži povedal- Otče odpusť im, lebo nevedia čo robia - nie kvôli tomu, že by ho boleli rany po klincoch, zbičované telo alebo tŕňová koruna na hlave. Ale kvôli tomu, že niektorí stále neverili. Neverili, keď Boží syn visel na kríži a prosil za tých, čo mu ubližovali. A ľudia neveria ani doteraz. Sám zločinec, ktorého ukrižovali po jeho boku sa v poslednej chvíli svojho života obrátil a uveril. A Ježiš mu povedal, že ešte dnes s ním bude v Raji.
Ľudia by si mali uvedomiť, že človek svojou inteligenciou dokáže prísť na to, že Boh existuje.

Žiak

2 viera viera | 29. ledna 2012 v 13:35 | Reagovat

Žiak, absolútne nepochopené slová z Vašej strany vyústili do Vašj zlátaniny toho, čo učia dnešné cirkvi, hlavne katolícka. Ježiš nikdy nepovedal, že máme uctievať jeho pozemskú matku, modliť sa k nej a ustanoviť ju dokonca sa spolu vykúpiteľku ľudstva. Slová pod krížom patrili Jánovi nie celému ľudstvu. Tieto slová stačili, aby ju vyzdvihli do výšky, do ktorej nepatrí. Márii patrí úcta za porodenie božieho syna no nič viac. Uctievanie Márii je porušením 1.prikázania. Vyvyšujete ju niekedy až nad Boha. Tu sa však nedá s Vami polemizovať, pretože presvedčiť Vás o opaku je nemožné. Každý máme svoju vieru, ktorej sa držme. No raz, keď prekročíme prah fyzickej úrovne pochopíme absolútnu pravdu aj o našej viere. Čo sa týka spovedi veríte, že sa Vám hriechy odnímu tým, že sa vyspovedáte? Nikto Vám váš názor neberie, no môj názor mi tiež nikto nezoberie a to je ten, že to tak nie je. Aj ja som si roky myslela, že to takto je, lebo som bola k tomu vedená, no skúsenosť zo spovede, keď mi bolo na zvracanie z intímnych otázok, ktoré mi pán farár dával, ma presvedčili o tom, že spovedník je častokrát väčší hriešnik ako ten, čo sa mu vyznáva.
Ľudia sa hlásia ku katolíckej cirkvi, aj keď vôbec nechápu zmysel jej učenia.
Nechápu srdcom.
A čo sa týka ukrižovania Ježiša, podľa Vás sa nebeské brány otvorili, no pravdou je, že brutálnou vraždou Syna Božieho sa brány zatvorili, lebo týmto aktom Boh odvrátil od nás svoju tvár. Myslíte si, že keby sa tu Ježiš zjavil teraz, čo by urobila katolícka cirkev so svojimi "vernými"? Kričala by "ukrižovať", presne tak ako to bolo pred 2000 rokmi.
Áno, človek svojou inteligenciou má prísť na to, že Boh existuje, s tým absolútne súhlasím, no viera v neho rozdeľuje ľudstvo podľa toho, či vychádza zo srdca človeka, z jeho ducha, alebo iba z naučeného podľa nejakej organizácie, ktorou katolícka cirkev je.
Neberiem Vám Vašu vieru, pretože my máme rešpektovať vôľu našich spolu blížnych, no vôľu nášho Boha m u s í m e
rešpektovať a to tak, že sa budeme  učiť spoznávať jeho zákony, žiť ich a ak to myslíme úprimne, nie pokrytecky sa schovávať za hlásanie cirkvi, byť k sebe úprimní, poznávať svoje chyby a naprávať ich, aspoň a malý okamih precítiť v sebe úprimnú modlitbu, ktorou vzdáme vďaku nášmu Pánovi, tak žijeme správne.

3 -- -- | 29. ledna 2012 v 20:35 | Reagovat

Ja neuctievam Máriu. Ja len hovorím, že je to Matka Božia. Patrí jej úcta, presne tak ako ste to napísali. Ale zoberme si príklad z bežného života. Keď chceš niekoho za niečo porosiť, nemusíš to robiť priamo. Môžeš poprosiť jeho matku. Tá sa u neho môže prihovoriť. Možno to znie hlúpo, ale asi takto nejak to Boh myslel. Ani mne nie sú niektoré otázky príjemné, ale tak keď to takto Boh chcel, tak where is the problem? Myslíš si snáď, že mučeníkom boli tie veci príjemné? No a keď už ide o to, farár je tiež hriešnik. Tak ako aj ja a ty. A pojem "väčší hriešnik ako ja" si nedovolím komentovať. Nesúď, aby si nebol súdený.

Tu ide o to, že spoveďou sa očistíš od hriechu. Ako inak by to bolo možné? Boh povedal, že bránami neba nič nečisté (hriešne) neprejde. A my dobre vieme že na svete je skutočne len pár ľudí, čo nikdy nezhrešili.

Áno, nechápu zmyslel. Dám ti jednu otázku. Krstili ťa rodičia?

Boh od ľudstva definitívne odvráti svoju tvár na konci sveta. Nie pred 2000 rokmi. Áno, v tomto máš pravdu. asi by spravili ľudia to isté. Zasa.  

A treba si uvedomiť, že ani Cirkev nie je neomylná.

4 viera viera | 30. ledna 2012 v 8:46 | Reagovat

Žiak, aleno anonym, neviem už kto ste, pravidla slušného správania hovoria, že keď Vám niekto začne vykať, vykate aj Vy. Nikdy netykám niekomu, koho dobre nepoznám. Áno, pokrstili ma rodičia, aj som pred mnohými rokmi chodila na náboženstvo, no niečo ako nepokoj v duchu ma viedlo k niečomu inému. Neberiem Vám Vaše modlitby k Márii, ale ona je len pozemská matka Ježiša, nie je zároveň kráľovnou nebies, tou je iná oveľa vyššie žijúca bytosť, ktorú nám práve cirkvi zatajujú. No príde chvíľa, a verím, že je už veľmi blízko, keď ľudia pochopia a uvidia celú pravdu a dozvedia sa aj o postavení a poslaní Márii z Nazaretu, pozemskej matky Ježiša Krista, Syna Božieho, Božej lásky, ktorý je ten povolaný, ktorému majú byť adresované našej prosby. No vzyvať máme jedine Boha otca, jemu vďačiť za to, že smieme byť. K Bohu sa máme modliť, prosby máme posielať jeho Synom, Ježišovi a Duchu svätému.

5 Radosť Radosť | 1. února 2012 v 15:33 | Reagovat

Súhlas s p. Vierou. Je to tak, že modlu si niekto vyrobil na zakázku niekoho, kto veľmi dobré vedel, že čo tým nastane, a cirkevný svet nato úplne ľahko pristúpil, lebo nikdy neporozumel Bohu!

Z pozemskej matky Syna Božieho ste si vyrobili modlu, teda ste ju postavili na to miesto, ktorý ona aj tak nikdy nemôže dosiahnuť, lebo aj Mária bola len ľudský duch vyvolený k tomu, aby sa do nej vtelil, v presné určený čas, časť Božej lásky - Ježiš.

Prvé prikázanie je pre nejedného veriaceho v cirkev ničím, tak ako druhé..., len nehovorte, že to tak nie je..................

6 -- -- | 3. února 2012 v 16:12 | Reagovat

[4]:
Prepáčte, ospravedlňujem sa.

[5]:
... ste si vyrobili modlu... nie, ja určite nie. Ako som vyššie napísala, Márii patrí úcta. Ja Máriu neberiem ako štvrtú Božiu osobu.

7 viera viera | 4. února 2012 v 8:23 | Reagovat

-- Tak prečo sa cez ňu modlíte k Bohu, prečo prosíte cez ňu, ak ju zároveň nedvíhate nad Boha? Veď stačí tak málo, prosiť priamo a nevyrábať si prostredníka.Nemá to pred Bohom žiadnu váhu. Keby ste poznali jeho zákony, hanbili by ste sa za svoju "slepú" vieru. Prosím, neberte to tak, že Vás súdim,nemám na to právo. Z mojej strany je to rada: nechajte už Máriu na pokoji, obráťte sa na Boha, ten Vám dá viac, ale len do tej miery, do akej sa mu pravdivo otvoríte.

8 Chanel Outlet Online Chanel Outlet Online | E-mail | Web | 27. září 2012 v 10:30 | Reagovat

That is definately one of the best blogs I've sen in ages online. Maintain up the excellent posts.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama