Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Prosinec 2011

Čo je v našom živote to najdôležitejšie?

31. prosince 2011 v 11:41 Zmysel života
Keď ľuďom položíme túto otázku dostane sa nám rôznych odpovedí. Spravidla však na prvom mieste býva zdravie, potom rodina, láska, prípadne práca. Určite ide o pozitívne hodnoty, ale sú skutočne tým najdôležitejším o čo má človek vo svojom živote usilovať?

Čo je krása?

30. prosince 2011 v 9:47 Perly múdrosti
Zmysel pre krásu je prejavom doposiaľ skrytého poznania o dokonalosti.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Neznáme kozmické žiarenie

29. prosince 2011 v 9:42 Z časopisu "Pre Slovensko"
Prognózy renomovaných klimatológov sa zhodujú na tom, že ustálené počasie, hlavne v období letných mesiacov, bude pre naše podnebné pásmo minulosťou. Globálny nárast teploty v zemskej atmosfére o jeden stupeň Celzia zvyšuje totiž pravdepodobnosť živelných katastrof až o 6%. V prípade zvýšenia globálneho oteplenia o 4 - 5 stupňov bude tisíce ľudí v trvalom ohrození života.

Harmónia ducha, čiže citu s rozumom

28. prosince 2011 v 9:38 Perly múdrosti
Duch má byť spojený s rozumom v správnom pomere, teda tak, aby vládol duch. Rozum má vytvárať možnosti, ktoré chce duch v hmote uskutočniť.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Téma – nahota! Odpovede na otázky

27. prosince 2011 v 9:27 Mravnosť a nemravnosť
Prvá otázka: Proč nás Stvořitel chtěl nahé, když je to podle něj prý tak hrozně nemorální?

Paradox našich čias

26. prosince 2011 v 10:29 Z časopisu "Pre Slovensko"
Dnes máme väčšie domy a menšie rodiny. Viac vymožeností, ale menej času. Máme viac titulov, ale menej zdravého rozumu. Viac vedomostí, ale menej súdnosti. Máme viac odborníkov, ale aj viac problémov. Viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti.

Poďakovanie od nemeckých a rakúskych občanov

25. prosince 2011 v 9:22 Slovensko
Ďakujeme vám, že nekupujete vaše domáce slovenské výrobky. Srdečne vám ďakujeme, že kupujete naše - nemecké a rakúske. Aj vďaka vám naše firmy zvyšujú výrobu, zamestnávajú viac pracovníkov a odvádzajú viac do štátnej kasy. Aj vy prispievate k tomu, že máme kvalitné zdravotníctvo, školstvo, sociálny program a vysoké dôchodky. Danke schön!

Sme my ale pokrytci!

24. prosince 2011 v 9:21 Z časopisu "Pre Slovensko"
Nazývate ma Majstrom a nepýtate sa ma.
Nazývate ma Svetlom a nevidíte ma.
Nazývate ma Pravdou a neveríte mi.

Má človek v sebe niečo božské?

23. prosince 2011 v 11:04 Duchovno
Nie, v človeku niet absolútne nič božského! A prečo je vôbec potrebné hľadať a nájsť správnu odpoveď na túto otázku? Pretože si o sebe myslíme omnoho viac, než je zdravé. Pretože si neodôvodnene a pyšne pestujeme nezdravé sebavedomie, z ktorého nemôže nikdy vzísť nič dobrého.

Možná príčina častejších a silnejších zemetrasení

22. prosince 2011 v 10:09 Klimatické zmeny
Zemská kôra je dynamický organizmus. Dovolím si tvrdiť, že ak by nedochádzalo k zmenám na zemskom povrchu, s veľkou pravdepodobnosťou by nedochádzalo k rastu častejších a hrozivejších zemetrasení. K zmenám v zemskej kôre môže dochádzať vplyvom zmien na zemskom povrchu bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ponúkam čitateľom denníka SME jedno z vysvetlení príčin rastu dramatických zemetrasení. Možno je to jedno z vysvetlení na skazu, ktorá sa odohrala v Japonsku.

Lidé nemají pokoru!

21. prosince 2011 v 10:04 Rozširovanie poznania
To, co nejvíce chybí dnešnímu lidstvu spolu s čistotou nitra, je pokora. Pokora, pramenící z vědoucího poznání souvislostí a smyslu lidského života na Zemi.

Príbeh lásky

20. prosince 2011 v 9:47 Z časopisu "Pre Slovensko"
Kde bolo, tam bolo... Pred dlhou, dlhou dobou existoval ostrov, na ktorom žili všetky pocity človeka: dobrá nálada, smútok, múdrosť… a okrem ostatných rôznych pocitov aj láska.

Korinťanom pre dnešok

18. prosince 2011 v 10:38 Z časopisu "Pre Slovensko"
Ak hovorím piatimi jazykmi a dokážem sa inteligentne baviť na tisíc tém, ak však nemám dosť lásky na to, aby som nešíril klebety a neponižoval ostatných, nerobím len neužitočný hluk, ale priamo ničím…

Aký si človeče

17. prosince 2011 v 10:35 Od dopisovateľov
Po prečítaní článku "Geoinženýring a lidské zdraví" na stránke Svetlý kruh som sa i ja rozhodol napísať príspevok na túto stránku a to na základe môjho vnútorného prežívania, pritom som si podržal vo svojom vnútri všetko to, čo vo mne vyvstávalo na základe tohto článku. To čo vo mne prebúdzalo som si nechcel nechať pre seba. Tento príspevok si nesie priliehavý názov "Aký si človeče".

Lekári! Excelentný príklad sebectva!

15. prosince 2011 v 10:15 Súčasná spoločnosť
Zvýšenie platov, ktoré si slovenskí lekári vynútili od vlády svojou nátlakovou akciou nebude ničím kryté. Bude to na úkor starostlivosti o pacientov a na úkor vybavenia nemocníc. Toto víťazstvo lekárov je v skutočnosti ich neuveriteľnou morálnou prehrou.

Šťastie

14. prosince 2011 v 8:42 Z časopisu "Pre Slovensko"
Sami seba presviedčame, že život bude lepší, keď sa oženíme, budeme mať dieťa a potom ďalšie. Potom nie sme spokojní, pretože naše deti nie sú dosť veľké a všetko sa zmení k lepšiemu, keď vyrastú.

Medziľudské vzťahy

13. prosince 2011 v 8:39 Z časopisu "Pre Slovensko"
Takmer každý z nás pozná vetu či konštatovanie, že "Človek je tvor spoločenský...". Medziľudské vzťahy sa rozvíjajú na rôznych úrovniach a sú závislé od stupňa spoločenského i osobnostného vedomia ľudí, žijúcich v rôznych sociálnych skupinách.

Omyl globalizácie!

11. prosince 2011 v 9:23 Perly múdrosti
Pravá harmónia vo svete vzniká rozličnosťou národov a nie úsilím, aby sa všetky stali rovnakými.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Dobrý typ na šetrenie vody i peňazí!

10. prosince 2011 v 9:19 Rady a odporúčania
V popoludňajšom vysielaní slovenského rozhlasu ma nedávno zaujal jeden krátky vstup, v ktorom sa hovorilo o čoraz väčšom význame pitnej vody. Pitná voda sa stáva strategickou surovinou 21. storočia. Jej nedostatok začína byť zdrojom rôznych konfliktov, sporov, či dokonca vojen. Uspokojivé zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je už aj na Slovensku čoraz náročnejšie a drahšie, hoci na druhej strane sa u nás kvalitnou vodou doslova plytvá.

Kadiaľ vedie cesta z krízy?

8. prosince 2011 v 9:04 Politika
Euro padne! Zarobte na tom! S takýmto názvom som kdesi na internete zahliadol článok, súvisiaci so súčasnou krízou. Ten názov ma zvlášť zaujal preto, lebo obdivuhodne stručným spôsobom poukazuje na skutočnú príčinu dnešnej krízy, ktorá spočíva v samotnej podstate kapitalistického systému. Je ňou túžba po zisku! Princíp dosahovania zisku! A to bezohľadne, akýmkoľvek spôsobom a za akúkoľvek cenu!