Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Základ spolupráce rôznorodých ľudí a povznesenie života na Zemi

6. listopadu 2011 v 8:51 |  Na zamyslenie
Čo je základom spolupráce rôznorodých ľudí, ak má ich spolupráca prinášať ovocie v podobe skutočného dobra pre život na Zemi a nie rozklad?


Správnu odpoveď na túto otázku (ako aj na iné otázky podobného druhu) musí hľadať predovšetkým každý sám v sebe, poznávajúc Božiu Vôľu vo Stvorení. Osvojovanie si cudzích názorov, hoci akokoľvek hodnotných, nemá duchovnú hodnotu a je neraz prejavom duchovnej lenivosti pýtajúceho sa, pretože nevyplýva z vlastného prežívania.

Na vyššie uvedenú otázku preto odpovieme tak, aby sme priniesli len podnety k vlastnému skúmaniu. To jediné má byť zároveň aj cieľom iných aktivít (napríklad prednáškových), kde je počúvajúcim hovorené o duchovných dejoch a hodnotách. Poďme však k samotnej odpovedi.

Najvnútornejšou túžbou každého ľudského ducha je túžba po trvalej blízkosti Svetla, ktoré napĺňa všetky jeho potreby a zbavuje ho všetkej ťarchy tohto sveta.

Ak človek v sebe túto túžbu neubije, alebo ju aspoň v sebe znovu objaví, privádza ho ona celkom zákonite a prirodzene k pravému životu. K životu, v ktorom chce zo všetkých síl formovať len krásu a vyciťovaný ideál nadpozemskej nádhery a ušľachtilosti. Všetko, čo by mu bránilo v tomto formovaní by prežíval ako prekážku, ktorú musí presvetliť a ísť cez ňu ďalej.

Hoci si to človek neraz vôbec neuvedomuje, tak nájdením túžby po trvalej blízkosti Svetla začína vytvárať odlesk skutočného Kráľovstva Božieho na Zemi. Spolupodieľa sa tým na vytváraní toho najvznešenejšieho, k čomu bol predurčený už období svojho vstupu do neskoršieho Stvorenia.

To preto, že všetko čo vykoná navonok, teda pre zušľachtenie celku v jeho širokom zábere činností, vychádza práve z opisovanej vnútornej túžby ducha po Svetle, po Jeho trvalej blízkosti.

Každý človek, ktorý túto jedinú túžbu v sebe skutočne rozplamenil je zákonite pokorný, rozvážny, hrdý, vytrvalý, radostný i tvorivý. Len vtedy sa stáva skutočne múdrym a dokáže tiež zapadnúť do venca žiarení spolu s ostatnými ľuďmi, ktorí sú mu v tom vo svojom úsilí podobní. Veď tým všetci slúžia tomu istému Pánovi!

Spomínané "zapadnutie do venca žiarení" vyplývajúceho z túžby ducha človeka po prežívaní trvalej blízkosti Svetla je zároveň jedinou vstupnou bránou k tomu, aby človek v kruhu podobne túžiacich ľudí nikdy nerušil svojou nezrelosťou a nebol príčinou ďalšieho rozpadu spolupráce ľudského spoločenstva na vznešených cieľoch.

Kde chýba táto túžba ako určujú prvok úsilia, tam sa časom musí všetko rozpadnúť. Zabrániť rozpadu, rozkladu i zániku (tam zúčastneným) nepomôže ani znalosť či dlhoročná práca so Slovom Pravdy a Jeho hodnotami, pretože v spolupráci viacerých chýba väzba na Božiu Vôľu skrze čistý cit.

Duchovná samostatnosť v zmysle zachovania si samostatného uvažovania a cítenia na ceste k Svetlu pri tom všetkom zostáva nenahraditeľnou a nutnou. To je duchovným príkazom!

Harmonická spolupráca rôznorodých ľudí je pre ľudí dneška veľmi náročná predovšetkým z toho dôvodu, že núti k umenšeniu vlastného "ja" človeka v prospech spoločného dobra. Táto smutná skutočnosť býva všemožne maskovaná a to neraz i uznávanými osobnosťami. Vždy však "vypláva" na povrch, skôr alebo neskôr!

Je však skutočne krásne i vzácne spolupracovať na nádhernom Diele Stvorenia, čo predpokladá umenšovať seba v prospech celku pri výstavbe a uplatňovaní hodnôt ducha. Je krásne neuzavrieť sa do seba, ale smieť spievať v spoločnom orchestri duchovného Diania tak, aby sme nemlčali, ale zároveň aby náš hlas nebol určujúci, pretože má splynúť s ostatnými do jedného hlasu celého orchestra vedeného Najvyšším dirigentom. To je nádherný cieľ. Tak nádherný, že stojí za to usilovať k nemu do posledného dychu.

Tiež neraz len v spolupráci i spolužití spoznáva človek aký skutočne je. A to je duchovne veľmi cenná hodnota, ktorú nemožno zahadzovať.

V tomto zmysel je aj nedokonalý výsledok spolupráce viacerých duchovne hodnotnejší, než "dokonalý" výkon jednotlivca.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama