Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Listopad 2011

Hviezda súdu!

30. listopadu 2011 v 9:03 Výstrahy
K Zemi sa blíži súd! Jeho priebeh bude závisieť od postoja ľudí. Od toho, nakoľko vo svojom živote stoja alebo nestoja v súlade so Zákonmi stvorenia, čiže v súlade s Božou Vôľou! Čím väčší bude totiž tento súlad, tým menšie negatívne dôsledky bude mať pre našu civilizáciu postupné približovanie sa hviezdy súdu.

Politici EÚ ťahajú Európu do úpadku

29. listopadu 2011 v 9:55 Klimatické zmeny
Extrémy počasia, kolapsy finančných trhov, prebúdzanie xenofóbnych agresívnych nálad v rôznych častiach sveta sú evidentným znakom neschopnosti mocných tohto sveta riešiť nastolené problémy. Prečo? Nuž aj preto, lebo často krát riešia dôsledky a neodstraňujú príčiny problému. Úplne evidentné je to na riešení problémov povodní. Spôsob investovania do ochrany pred povodňami v celej Európskej únii neodstraňuje povodne, ale ešte viac zvyšuje riziká vzniku ďalších.

Učebnica domácich náuk pre školy - 2. časť

27. listopadu 2011 v 9:54 Na zamyslenie
Vážení čitatelia, v nasledujúcich riadkoch Vám prinášame druhú časť vybraných textov z učebnice domácich náuku pre školy. Veríme, že prvá časť vo Vás zanechala stopu krásneho prežitia a poznania toho, ako sa v nedávnej minulosti žilo a aké hodnoty sa spoločensky uznávali. Želám Vám opäť krásne chvíle pri čítaní. Pripomíname, že text uverejňujeme v jeho pôvodnom znení...

Život v novom tisícročí

26. listopadu 2011 v 9:48 Od dopisovateľov
Zo všetkých strán sa k nám valia odstrašujúce správy o blížiacom sa ekonomickom kolapse a z toho vyplývajúcom kolapse celého sveta v podobe, ako ho dnes poznáme. No ale povedzme si úprimne, nezaslúžia si snáď ľudia už koniec? Koniec relatívneho pohodlia a istôt?

Ako funguje spravodlivosť?

24. listopadu 2011 v 11:27 Zákony stvorenia
Môžete mi prosím vysvetliť určité protirečenie v účinkoch Zákona spätného pôsobenia, prostredníctvom ktorého sa vo stvorení naplňuje dokonalá a vyššia Spravodlivosť? Na ilustráciu uvediem dva popisy, ktoré charakterizujú tento Zákon, avšak ktoré si podľa mňa vzájomne protirečia:

Učebnica domácich náuk pre školy

22. listopadu 2011 v 8:46 Na zamyslenie
Pred niekoľkými dňami som pomáhal pri odstraňovaní starých náterov na stenách jedného staršieho domu. Bolo možné sledovať, aké rôzne farby spočívali pod povrchom - od bielej, ružovej, zelenej, s valčekovými ornamentmi, ale i bez nich. Keď sme odkryli ten najspodnejší, zrejme pôvodný náter spred viac než 100 rokov, odrazu sa objavilo niečo, čo v nás vyvolalo náhly pocit údivu zo všetkej tej nádhery.

Kult nahoty a ľudská civilizácia!

20. listopadu 2011 v 10:53 Mravnosť a nemravnosť
Náš svet vo všeobecnosti, a v teplých letných dňoch zvlášť, úplne podlieha kultu nahoty! Telesné odhaľovanie rôzneho stupňa možno vidieť všade, kde sa len pozrieme: na uliciach, na kúpaliskách, v spoločnosti, ale aj vo filmoch, v časopisoch, na internete a tak ďalej a tak ďalej. Ženy prekračujú v tomto smere takmer všetky hranice, ale ani muži nie sú výnimkou. Morálne bahno a špina, ktoré sa medzi ľuďmi šíria sú nepredstaviteľné!

Jasná správa o klimatickej zmene

19. listopadu 2011 v 10:42 Klimatické zmeny
Iste ste sa stretli z informáciou, že na púšti v noci klesá teplota až na bod mrazu, aj keď je leto. To preto, lebo v prostredí chýba termoregulácia a tou je voda. Púšť však nemôže byť tam, kde je voda. Lebo energia vody (modrá energia) s energiou slnka (žltá energia) spúšťa proces fotosyntézy a produkuje biomasu (zelená krajina).

Katastrofa v roku 2012?

17. listopadu 2011 v 12:00 Výstrahy
V súvislosti s mayským kalendárom a rokom 2012 možno pozorovať postupné vznikanie určitej davovej psychózy. S približovaním sa začiatku tohto roku sa totiž ako huby po daždi začínajú množiť rôzne katastrofické a apokalyptické scenáre, ktoré zasiahnu našu Zem. Sú však pravdepodobné? Bude naozaj rok 2012 takým prelomovým? Odpoveď na túto otázku sa snáď bude zdať mnohým trochu zvláštna a rozporuplná, pretože táto odpoveď znie áno, ale zároveň aj nie.

Televízia - šíriteľ zla nonplusultra

16. listopadu 2011 v 10:31 Od dopisovateľov
Zameriam sa len na dráždenie nízkych pudov človeka vo forme sexuality. Vynález televízie sa stal prevratným šíriteľom nehanebnosti spojenej s pretláčaním sexuality ako prostriedku na uspokojenie, hoci hlavným zámerom bolo a je zrejme upokojenie väčšiny populácie.


Neuhasiteľný vnútorný nepokoj!

15. listopadu 2011 v 10:42 Hľadanie Pravdy
Je v každom človeku a prebúdza sa v nás v období dospievania. Je to určitá túžba po niečom neznámom, po niečom naplňujúcom, čistom a veľkom, čo by dokázalo nasýtiť ten sporadicky vystávajúci vnútorný hlad a uhasiť ten, čas od času prepukajúci, pálčivý vnútorný smäd.

Akým spôsobom treba hľadať Pravdu?

13. listopadu 2011 v 10:22 Perly múdrosti
Kde je Pravda, tam prichádza k slovu myslenie aj cítenie súčasne. Iba nemožnosti vyžadujú slepú, ničím nepodopretú vieru. Lebo, ak je niečo možné, povzbudzuje to hneď k vlastnému rozmýšľaniu.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Vráťte sa Domov, ľudskí duchovia!

12. listopadu 2011 v 10:15 Na zamyslenie
Najvnútornejšou podstatou každého človeka je jeho duchovné jadro, prejavujúce sa prostredníctvom schopnosti citového prežívania - prežívania lásky, spravodlivosti, túžby po harmónii, krásy, ušľachtilosti.

Tajomstvo hojnosti

11. listopadu 2011 v 10:11 Príbehy
Vážení čitatelia, aby sme potešili nielen Vás, ale i naše deti, prinášame Vám v nasledujúcich riadkoch rozprávku z hlbokým duchovným obsahom. Víťazí v nej dobro nad ľstivým zlom a svoju významnú úlohu v nej zohrávajú aj prírodné bytosti, na ktoré moderný človek zabúda, ale ktoré skutočne existujú. Želáme Vám pekné chvíle pri čítaní a hlboké precitnutie v duchu čistej detskosti.

Úvaha o ženách a mužoch dneška!

10. listopadu 2011 v 16:57 Mravnosť a nemravnosť
Beda tomu, z koho pohoršenie pochádza! Je nanajvýš smutné, že práve touto vetou treba začať, ak sa chceme vyjadriť k pôsobeniu ženy súčasnosti. Ale je treba pozrieť sa tvrdej pravde do očí, pretože žiaľ každodenná realita nám neustále znovu a znovu potvrdzuje, že obrovské predpoklady, darované žene táto neuveriteľným spôsobom zneužila a naďalej zneužíva.

Šírenie hodnôt Pravdy na Zemi

9. listopadu 2011 v 9:07 Príbehy
Medzi ľuďmi, ktorých sa v živote dotkla Pravda, teda poznanie o pôsobení dokonalých zákonov Stvorenia, vládnu rôzne, až rozporuplné pohľady na zmysel života i spôsob, ako by mala byť táto Pravda odovzdávaná ďalej z pokolenia na pokolenie. V tomto spektre pohľadov jestvuje tiež pohľad, ktorý možno vystihnúť nasledujúcou vetou: "Pravdu a poznanie o pôsobení Zákonov Stvorenia netreba šíriť inak, než vlastným osobným príkladom a skrze vlastné čisté myšlienky.

Základ spolupráce rôznorodých ľudí a povznesenie života na Zemi

6. listopadu 2011 v 8:51 Na zamyslenie
Čo je základom spolupráce rôznorodých ľudí, ak má ich spolupráca prinášať ovocie v podobe skutočného dobra pre život na Zemi a nie rozklad?

Prekážky na ceste k dobru

3. listopadu 2011 v 8:31 Duchovno
Existuje jeden zaujímavý precedens, s ktorým si ľudia nevedia rady. Ak sa totiž nájde niekto, kto pochopí, že iba konaním dobra môže on sám dospieť k dobru, k šťastiu a k životnému naplneniu, ak teda začne konať dobro, aby mohol v budúcnosti on sám dobro zožať stáva sa, že sa zrazu akoby všetko obrátilo proti nemu a zo všetkých strán naňho zaútočí všemožné zlo.

Čerpanie z Prameňa

2. listopadu 2011 v 10:02 Na zamyslenie
Žijeme v zvláštnej dobe, ktorá je bohatá na informácie rôzneho druhu, predsa však až nápadne chudobná na múdrosť. Vždy nové a nové informácie prichádzajú zo všetkých strán a valia sa na ľudí z médií a kníh ako vše strhujúca morská vlna; vlna, po ktorej ostáva prázdno, a to aj napriek pocitu naplnenia z "dobrej orientácie" v spoločenskom dianí. Veď človeku by nestačil deň, aby sa dozvedel o všetkom, čo sa udialo za posledné hodiny vo svete.