Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Poučenie z pádu Atlantídy

28. října 2011 v 11:19 |  Výstrahy
Pred mnohými stáročiami existovala ríša zvaná Atlantída. Od ostatného sveta bola zo všetkých strán oddelená oceánom, čo malo za následok jej určitú prirodzenú izoláciu. Atlantída teda žila svojim vlastným životom, ktorý sa vyznačoval mimoriadne hlbokým prienikom do poznania tajomstiev prírody.


Nie však v zmysle súčasného vedeckého chápania a bádania, ale v schopnosti vnímania neviditeľných síl, alebo lepšie povedané bytostí, stojacich za prírodou a prírodu spravujúcich a ovládajúcich.

Príroda a všetko dianie v nej totiž nefunguje samo od seba, akoby sa nám na prvý pohľad mohlo zdať, ale za jej činnosťou stojí celkom určitý druh inteligencie.

Stoja za ňou určité bytosti - bytosti prírody, ktoré sú úzko špecializované na celkom konkrétne činnosti a deje, prebiehajúce v prírodnom dianí. Existujú bytosti vzdušné, bytosti vodné, bytosti starajúce sa o pôdu, horniny a formovanie Zeme, bytosti starajúce sa o rastliny, stromy, kvety a podobne.

Za tým, čo my nazývame príroda a čo sa nám zdá, že funguje akosi samočinne sa skrýva ten najčinorodejší život, v ktorom má každá z jednotlivých prírodných bytostí presne vymedzený okruh vlastnej činnosti a túto činnosť vykonáva verne, oddane a dokonalo. Ich pôsobenie je preto také dokonalé, lebo nemajú svoju vlastnú vôľu, ale sú vo všetkom podrobené Vôli Vyššej.

Praktickým dôkazom vernej, harmonickej súčinnosti a vzájomného spolupôsobenia všetkých prírodných bytostí je nádhera prírody a jej dokonalé fungovanie.

O tomto všetkom vedeli dávni Atlantíďania a ich prienik do tohto poznania bol taký veľký, že dokázali vidieť, komunikovať a dorozumievať sa s prírodnými bytosťami. Dokázali s nimi vedome spolupracovať.

Výsledkom ich spolupráce, okrem iného, boli napríklad mnohé nádherné a veľkolepé stavby, pri ktorých im bytosti prírody pomáhali s premiestňovaním ťažkých kamenných kvádrov, či iných stavebných prvkov, ktoré by bolo ťažké premiestniť, alebo s nimi vôbec pohnúť i pri súčasnom vedecko technickom pokroku.

Takýto bol teda život v Atlantíde. Z nášho pohľadu možno trochu drsnejší, ale harmonicky sa zachvievajúci s prírodou a vedome spolupracujúci s bytosťami, spravujúcimi prírodné dianie. V tom spočívala veľkosť a múdrosť Atlantídy.

Potom však nadišla nová epocha v období vývoja Zeme a do krajiny, až doteraz oddelenej od ostatnej civilizácie oceánom začali postupne prichádzať cudzinci. Začali sem prichádzať ľudia z iných krajín.

Pre Atlantíďanov to bola výzva. Výzva k tomu, aby svoju múdrosť a svoje veľké poznanie začali sprostredkovávať iným. Aby prakticky celý svet a celú vtedajšiu ľudskú civilizáciu posunuli práve prostredníctvom svojho nebývalého vedenia omnoho ďalej.

Žiaľ nestalo sa tak, ale došlo k pravému opaku. Z ľudí, ktorí ku ním prichádzali si urobili doslova otrokov a oni sami sa dali vyhlásiť za bohov. Svoju prevahu nevyužili ku podpore a pomoci iným, ale ku nadvláde nad inými a k ich zneužívaniu.

V tomto bol však skrytý začiatok ich klesania a nasledujúci, nevyhnutný pád. Klesania najprv neviditeľného a duchovného, ktoré sa napokon zhmotnilo a prejavilo i navonok a to potopením Atlantídy. Kvôli tomuto teda zanikla bájna civilizácia, ktorá svoju múdrosť nechcela dávať a ňou pomáhať, ale ktorá sa prostredníctvom nej snažila ovládať a podmaňovať si.

V zákonoch univerza však platí, že iba tomu, kto dáva dobro, múdrosť a pomoc, sa môže dosať dobra, pomoci a pozdvihnutia. Ak však šíri zlo, nespravodlivosť a útlak, jemu samému sa napokon dostane zla, bolesti, trpkosti a nakoniec i zničenia.

Taký je železný a spravodlivý Zákon, votkaný do chodu univerza, podľa ktorého raz každý musí zožať presne to, čo sám rozsieval. Či už ide o jednotlivca, alebo hoci aj o celý národ, či civilizáciu.

A teraz obráťme svoj zrak do prítomnosti. Aj dnes existujú vo svete národy a štáty, ktoré majú nad ostatným výraznú finančnú, ekonomickú, technologickú a materiálnu prevahu. Aj dnes, po stovkách, ba tisícoch rokoch sa však história opakuje, pretože tí, čo stoja v určitom smere vyššie ako ostatní nevyužívajú to, čo majú ku prospechu, pomoci a pozdvihnutiu druhých, ale naopak, k ich ovládnutiu, zotročeniu a podmaneniu. Ani nie v tak dávnej dobe sa to dialo hrubou vojenskou silou (viď koloniálna nadvláda, alebo prvá a druhá svetová vojna), kým dnes sa tak deje sofistikovanejším spôsobom a síce, prostredníctvom peňazí a kapitálu.

Železný Zákon spätného účinku, podľa ktorého musí napokon každý zožať presne to, čo zasieva však platí rovnako dnes, ako pred tisícročiami. V účinkoch tohto Zákona musí postupne upadať a smerovať k záhube každý národ a každá civilizácia, ktorá jedná nesprávnym spôsobom.

Náš svet a naša civilizácia, založená na zneužívaní, využívaní, podmaňovaní a ovládaní iných sa postupne potápa presne tak, ako kedysi bájna Atlantída a tento dej je čoraz očividnejší. Naozaj iba slepí to nevidia a nevnímajú. Náš svet čaká osud bájnej Atlantídy! Čaká ho úplne rovnaké zničenie a záhuba, ak si to včas neuvedomí a nevynasnaží sa zmeniť a svoj pád zastaviť.

Zastaviť tento úpadok je však možné iba zásadnou vnútornou, ale i vonkajšou premenou! Zásadnou premenou k lepšiemu! Zmenou hodnôt! Zámenou zhubnej túžby po ovládaní, zisku, moci a snahy o podmanenie za úsilie o pomoc, podporu, spoluprácu a veľký, všeobecný, celosvetový prospech.

Ozajstný celosvetový prospech bez nadradených a podradených, bez ľudí prvej, druhej, alebo dokonca tretej kategórie, ako to napríklad naznačuje i v súčasnosti tak zaužívaný termín "tretí svet". V skutočnosti však niet nijakého prvého, druhého ani tretieho sveta! Je len jeden svet, ktorý buď spoločne povznesieme, alebo potopíme.

Zostáva iba dúfať, že je ešte čas zastaviť súčasné rýchle klesanie a za ním nevyhnutne následujúci pád. Osobná zmena hodnotového systému každého jednotlivého človeka má v dnešnej kritickej dobe omnoho väčší význam, ako by snáď mohlo na prvý pohľad zdať. Lebo napokon naozaj iba pár jednotlivcov môže rozhodnúť o tom, či sa miska váh preváži na jednu, alebo na druhú stranu. Či preváži súčasné zlo a teda zničenie, alebo dobro a s ním záchrana a nová nádej.

M.Š. spolupracovník časopisu "Pre Slovensko"
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 DanyElis DanyElis | 29. října 2011 v 16:18 | Reagovat

Asi bych ne zcela souhlasila s formou podání argumentů, nebo-li: se zdůvodněním "proč by člověk měl..." sám u sebe se minimálně zamyslet nad svým hodnotovým systémem...,
...i když naprosto souhlasím s Tvým posledním odstavcem (před podpisem autora).

Proč?
Hm...
Protože ten způsob zdůvodnění mi zavání minimálně "podsouváním" vlastního názoru coby "stoprocentní pravdy o historii poplatné všem", ne-li že přímo demagogií.
Ačkoliv netvrdím, že výhradně Tvou, neboť na téma pádu Atlantidy psali mnozí a podobně...
Nicméně - i převzetí takového názoru o příčinách pádu Atlantidy mi připadá trošku jako předem "zabití" možnosti jednotlivců dočíst se až k onomu poslednímu odstavci a ZAMYSLET SE....
To po Tvých slovech udělá jen tzv. "věřící" člověk, a ze strachu o sebe v první řadě, ale nikoliv ten, kdo je zvyklý informace analyzovat a selektovat, a řekla bych, že především tomuto druhu lidí jsou Tvá slova určena....
Nota bene - pokud "věřící" člověk v sobě nemá dostatek skutečné pokory založené na nějakém druhu poznání -! "jiného světa mimo hmotný svět", např. díky klinické smrti, tzn. pokoru k přírodě  a k věcem, které nás přesahují, potažmo k informacím, kterým nerozumí? - vyvodí si z tohoto jen další "své vlastní" modely "očekávání něčeho za něco"...Za to "něco", co sám u sebe nazve "zamyšlením se" či případnou "přeměnou hierarchie svých směrodatných životních hodnot".
A jakmile jednotlivec přistupuje k čemukoliv pod krédem "něco za něco" v rámci nehmotných hodnot - nefunguje to, pakliže jde o vztahovou vazbu s přírodními zákonitostmi tak, jak "si představuje"....
Příroda a její systém je totiž nekompromisně neúplatný.
A můj názor je, že příroda (ať už za tím "stojí" kdokoliv, nebo cokoliv...včetně pro nás jakéhosi "neviditelného nic"..) má svou vlastní ne jen "účetní",ale přímo "výpočetní techniku" s tak globálním rozsahem, že jednotlivec, kalkulující čistě ve vlastním "účetnictví" svého života,nota bene "nafoukaný homo sapiens", toto není velmi často schopen "pobrat"...natož pochopit....a to i kdyby věděl jinak zcela správně, které neviditelné hodnoty mají "znaménko plus" (a vývojově konstruktivní důsledky v rovině času ) a které mají znaménko "mínus" (a vývojově zcela opačné důsledky...v destruktivitě pro celek..)..a i kdyby "trochu tušil", že "všechno se vším souvisí"
...a JAK ASI....

Omlouvám se - toto je čistě můj názor...;-)...na tato Tvá slova.
Obávám se, že předchozí komentář od OTY můj názor jen potvrzuje....

Sokratovské "otázky"...;-)..by třeba měly víc šancí na úspěch ..
Možná.  -  Nevím.....(?)

2 Ladislav Ladislav | E-mail | 1. prosince 2011 v 17:26 | Reagovat

http://kusvetlu.blog.cz/1110/poucenie-z-padu-atlantidy

3 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 11. září 2012 v 12:14 | Reagovat

Hi there might I reference some of the insight here in this blog site if I reference you with a link back again on your site?

4 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 16. září 2012 v 2:42 | Reagovat

Here is an area that might be of help for you!

5 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 22. září 2012 v 21:58 | Reagovat

Incredibly cool! I assistance your view!

6 Discount Uggs Discount Uggs | E-mail | Web | 23. září 2012 v 19:13 | Reagovat

Intimately, the submit is definitely the very best on this precious topic. I concur with your conclusions and will eagerly look forward in your coming updates!

7 louis vuitton louis vuitton | E-mail | Web | 15. října 2012 v 10:52 | Reagovat

Monogram Vernis carries most people will indicate reasoning, but bear in mind really don't search linked to a designer handbag. You aquire all the signify additionally your invoice if you find yourself some sort of unique bag. In case the spot will be coupled to the pocket or purse, so you see this excellent purses is regarded as a reproduce. Aged unfortunately, not considered the cheapest levels of, is likely to be price tag. Lv Such as shoes can also wind up being considerably towards the sometimes costly area.Louis Vuitton Neverfull GM Monogram Canvas M40157 is a clever model seriously extremely hot actually buy lv wholesale handbags and handbags,a very Louis vuitton initialed and initialed or monogrammed tassel container at discount for ladies.We on no account doubtfulness usually the capacity in the distinctive lv logo producer.Families constantly uncover the striking lv pouches out of the lv preserve put.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama