close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Září 2011

Je prísnosť súčasťou lásky?

30. září 2011 v 10:00 Na zamyslenie
Čistá duchovná láska a hlboké ľudské city sa od nepamäti spájajú s ružami. Ľudia správne vyciťujú, že toto spojenie má hlbšiu duchovnú podstatu, a preto nemôže byť náhodné. Obrazne možno povedať, že ruža je považovaná za ušľachtilú pozemskú formu lásky, povznášajúcu city človeka ku kráse. Už len samotný pohľad na ružu, spojený s vnímaním jej šľachetného pôsobenia, vyvoláva liečivé účinky a v nejednom človeku dokonca i vyciťovanie nádhery duchovného domova.

Zásadný omyl kresťanských cirkví!

28. září 2011 v 10:38 Kresťanstvo
Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného úpadku civilizácie na planéte Zem.

Zničenie pyšnej ľudskej sebadôvery!

27. září 2011 v 10:34 Výstrahy
Čomu verí súčasný človek? Hlavne sebe samému, svojim schopnostiam, možnostiam a svojmu rozumu. Je doslova pyšný na to, čo dosiahol vo vede, v technike, v medecíne, vo vzdelaní a v mnohých iných odboroch ľudskej činnosti. Človek jednoducho uveril sám sebe a v seba samého.

11. september 2001

25. září 2011 v 10:07 Klimatické zmeny
11. septembra 2001 v dopoludnajších hodinách som zverejnil Prognózu stavu vody k roku 2010 v ktorej sa uvádza: "Bude sa vyskytovať únava zo života, apatia z nezvládania situácie v čase povodní, požiarov. Bude sa stupňovať agresivita, intolerancia, xenofóbia, nenávisť. Zároveň bude pribúdať množstvo konfliktov...". V popoludnajších hodinách v New Yorku bol zosnovaný teroristický útok na Dvojičky.

Cit – základný kameň našej osobnosti!

24. září 2011 v 12:01 Hľadanie Pravdy
O prvotnosti ľudskej citovej schopnosti svedčí fakt, že skôr, ako sa v nás sformuje nejaká konkrétna a intenzívna myšlienka, vždy jej predchádza práve cit. Vezmime si napríklad lásku na prvý pohľad. Ide o okamžitý, mocný citový impulz, ktorý vznikne vo chvíli, keď uvidíme dotyčnú osobu. Až neskôr sa toto mocné prvotné cítenie začne postupne formovať v konkrétne myšlienky, zaoberajúce sa objektom našej lásky.

Varovanie líbyjskému ľudu

22. září 2011 v 9:57 Súčasná spoločnosť
Nad zábleskom nádeje na slobodný život v Líbyi sa začínajú sťahovať tmavé mračná opätovnej neslobody. Z dostupných informácií z médií začína byť čoraz jasnejšie, čo sa v skutočnosti skrýva za "nezištnou pomocou" štátov západnej Európy a USA líbyjskému ľudu.

Ako správne žiť podľa Vôle Božej?

21. září 2011 v 9:37 Perly múdrosti
Poslúchať Božiu vôľu neznamená nič iné, iba rozumieť večným zákonom a žiť podľa nich.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Železná spravodlivosť!

19. září 2011 v 11:22 Zákony stvorenia
Čo človek zasial, to musí zožať! Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva! Božie mlyny melú pomaly, ale isto! Tieto staré ľudové múdrosti sú prostým vytušením podstaty fungovania nepodplatiteľnej Spravodlivosti. Aká je akcia, taká bude reakcia - hovorí novodobým spôsobom presne to isté i základný fyzikálny zákon.

Pravá podstata zmiernej obety Krista!

18. září 2011 v 9:28 Kresťanstvo
Je načase, aby sme sa v tejto vážnej veci už raz pokúsili uvažovať jasne a neovplyvnene! Ak hovoríme o potrebe zmiernej obety znamená to, že pred ňou muselo dôjsť k nejakému veľkému nedorozumeniu, rozporu, alebo odklonu. Celkom konkrétne k odklonu ľudí od Stvoriteľa a od jeho Vôle!

Voda nás chráni pred zmenou klímy

17. září 2011 v 9:24 Klimatické zmeny
Rímsky cisár Marcus Aurelius pred viac ako 18 storočiami napísal: Človek nehreší len konaním, ale často i zanedbaním konania; (Úvahy, 9,5). Cisár-filozof napísal časť svojej slávnej knihy na našom území, konkrétne na brehoch rieky Hron.

Zoznam iracionalít západného sveta!

14. září 2011 v 10:55 Politika
Tento text nemilosrdne strháva ružové okuliare z očí všetkých tých, ktorí boli doteraz presvedčení, že súčasný západný systém, aj napriek jeho chybám, je v podstate to najlepšie, čo ľudstvo dokázalo vymyslieť. Tento text je zároveň potvrdením vnútorného cítenia všetkých tých, ktorí vnímajú súčasný systém usporiadania ľudských vecí ako niečo neuveriteľne a priam beznádejným spôsobom prehnitého. Ako niečo, čo práve pre túto svoju prehnitosť nezadržateľne smeruje k celkovému zrúteniu.

Zodpovednosti nikto neujde!

13. září 2011 v 10:52 Výstrahy
Človek má dar slobodnej vôle a týmto s darom môže naozaj slobodne disponovať. Môže ho používať k dobru, alebo ku zlu - to je čisto jeho osobná vec. Môže sa teda rozhodovať úplne slobodne, avšak v nijakom prípade sa už potom nemôže zbaviť dôsledkov, ktoré mu jeho rozhodnutia prinesú.

Ako hľadať, spoznávať a nájsť Pravdu?

11. září 2011 v 10:36 Hľadanie Pravdy
Každý z nás povstal z Pravdy a povedomie o nej si preto nesie hlboko vtlačené vo svojom v duchu. V našom duchu, čiže v našom skutočnom, pravom, najvnútornejšom "ja".

Náboženský rasizmus

10. září 2011 v 9:33 Na zamyslenie
Medzi ľuďmi často dochádza k zrážkam, keď nedokážu tolerovať človeka inej rasy, národnosti, inej farby pleti. Sú voči nemu hrubí, ponižujú ho a pod. Takéto správanie všeobecne právom považujeme za nezrelé, nízke a človeka nehodné.

Podľa čoho poznáme, že v živote kráčame správnou cestou?

9. září 2011 v 9:31 Na zamyslenie
Knižnice a tržnicové stánky sú doslova "zasypané" množstvom kníh, zaoberajúcich správnym životom. Aké je však pravé kritérium, podľa ktorého bezpečne poznáme, či v živote skutočne kráčame správne?

Vedrá vody z oblohy na hlavy hriešnikov

7. září 2011 v 9:29 Klimatické zmeny
Sú dva spôsoby, ako sa vysporiadať s nešťastnými prívalovými dažďami a následnými povodňami. Buď sa s tým zmieriť tak, ako sa zmieril svojou výpoveďou nemenovaný profesor na Medzinárodnej konferencii o vodnej politike v Prahe vo štvrtok, ktorý žoviálne skonštatoval: "Povodne boli, sú a budú" v čase keď sa na Morave zverejnili informácie o prvých utopených.

Pravý zmysel Božích Prikázaní

6. září 2011 v 9:26 Na zamyslenie
Väčšina ľudí, hľadajúcich duchovné hodnoty, nedokáže pochopiť, aký je vlastne pravý zmysel Božích Prikázaní, ktoré môžeme nazvať aj základnými princípmi harmonického medziľudského spolužitia. Presnejšie povedané, ľudia nedokážu pochopiť, prečo im Stvoriteľ dal "obmedzujúce" nariadenia, keď Jeho Láska je predsa neobmedzená a nekonečná.

Neuveriteľná správa o existencii prírodných bytostí!

4. září 2011 v 9:24 Prírodné dianie
Čo vlastne sú a kde sa skrývajú spomínané prírodné bytosti? Naozaj existujú, alebo je to všetko iba výmysel? Ak sa pozrieme do minulosti, môžeme o nich nájsť zmienky v textoch starých Grékov, Rimanov, Slovanov a Germánov. Nájdeme o nich zmienky i v starých slovenských bájach, rozprávkach a povestiach. V týchto dávnych dobách žili totiž ľudia v omnoho užšom spojení s prírodou a preto mohli tieto bytosti vidieť, vnímať a komunikovať s nimi.

Zmeňme zlý systém vzdelávania!

3. září 2011 v 9:40 Výchova a vzdelávanie
Takmer všetko je v dnešnej dobe skrivené a prekrútené doslova v pravý opak! Prekrútený a pokrivený je i súčasný systém vzdelávania, pretože v deťoch cieľavedome rozvíja iba rozumový rozmer ich osobnosti, kým všetko ostatné je podradné a druhoradé!

Nemôžeme mať pohodu, keď vyrábame nepohodu

2. září 2011 v 12:02 Klimatické zmeny
Keď v lete 1998 do horského masívu Bachureň vylial mrak vysoký 12 km a prevalila sa veľká voda v riečke Svinka a v nej sa utopilo veľa rómskych detí, boli sme svedkami primitívnych vtipov. Keď veterná smršť v novembri 2004 v Tatrách skosila 12.600 hektárov lesa boli sme svedkami nekultúrnej hašterivosti, kto lepšie nedokáže obnoviť tatranskú prírodu.