Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Žena a vzťahy

24. července 2011 v 9:27 |  Venované ženám
Pre pravé pôsobenie ženy nie je bezpodmienečne nevyhnutné, aby zmyslom jej života bolo naplnenie zväzku manželského. Dopĺňanie ženského a mužského princípu, pasívneho a aktívneho pôsobenia je možné aj bez prežívania takéhoto blízkeho vzťahu. Dopĺňanie aktívneho a pasívneho princípu prebieha všade, kde žijú muži a ženy.


Keď každý dokáže na svojom mieste správne rozvíjať svoje dary a žena je vo svojom čistom naladení schopná prijímať a odovzdávať ďalej svetlé prúdy, ktoré zachytáva vďaka svojmu jemnejšiemu naladeniu smerom nahor, tak v každom takomto spoločenstve bude vždy správne pôsobiť súzvuk aktívneho a pasívneho princípu.

Ak sme však obdarení tým šťastím, že smieme nájsť blízkeho človeka, ktorý si vo svojom naladení nesie presné doplnenie nášho temperamentu, musíme tento dar ľudského súznenia opatrovať a rozvíjať ho do krásy silnej vernej lásky. Jedine takto prežiarený vzťah medzi mužom a ženou je schopný pretrvať nielen mnoho ťažkostí, ale naopak, rozvíja sa stále do krajšej a zrelšej podoby. V dnešnej dobe však ľudia už zabudli vo svojom živote prežívať všetko celým svojím srdcom; zabudli, že človek nie je len ľudské telo, ale duch, ktorý sa prejavuje jedine citovým prežívaním a tým si uzavreli svoje čisté city, strácajúc možnosť prežívať skutočný nádherný, láskyplný vzťah muža a ženy.

Priblížme si obraz láskyplného vzťahu od počiatku jeho zrodu. Ak žena túži stať sa ozajstnou ženou a s čistou túžbou sa usiluje o napĺňanie svojej úlohy pravej ženskosti, vyžaruje okolo seba nádherné láskyplné prúdy s podobnosťou čistého, nežného púčika. Jemná vôňa tohto kvetu potom prenikne až k čistému mužskému srdcu, ktoré je vo svojom mužskom pôsobení aktívneho, tvorivého rytiera zasiahnuté neznámym, avšak krásnym prúdom svetlých tónov. Tento prúd v ňom potom otvára cit, ktorý sa neustále zosilňuje a vyvoláva potrebu tento nádherný kvet čistej ženskosti ochraňovať. Pomaly a zľahučka sa približuje, aby túto krehkosť, ktorá mu dáva toľko sily a odvahy, nezranil. Postupne sa tak zbližujú dvaja ľudskí duchovia, ktorí vo svojej blízkosti rozvíjajú len tie najkrajšie dary, ktoré si priniesli. Prebúdza sa a silnie čistý dar lásky, ktorý vyvoláva v každom túžbu byť pre toho druhého tým najlepším. Obdarovávať ho samým sebou, svojimi cnosťami, aby si ten, ktorého si môžeme pre jeho cnosti vážiť, mohol si pre to isté vážiť nás.

Len zľahučka sa títo dvaja ľudia približujú do väčšej blízkosti, až je ich súznenie natoľko silné, že cítia pravosť a úprimnosť svojho citu. Až potom sa dotknú ich ruky a ich vzťah sa môže pomaly rozvinúť i do blízkosti telesnej. Pokiaľ budú opatrovať svoj vzťah s nehou a túžbou byť pre toho druhého vždy tým najkrajším predovšetkým svojimi cnosťami, tak ich vzťah môže jedine naberať na sile, intenzite a môže dozrievať. Keď si žena i muž budú neustále udržiavať čistú túžbu napĺňať Zákony Stvorenia a ako ľudia sa budú usilovať o pravú ľudskosť, môžu aj svoj vzťah pretkávať svetlými nitkami svojich ušľachtilých duchov a vzájomne sa budú povznášať na svojej ceste nahor k Svetlu. Potom budú tiež prežívať pravý vzťah, ktorý je uzavretý v nebi, pretože je tu zakotvený obojstrannou túžbou po splnení svojej úlohy čistej ľudskosti tak, ako nám bola daná.

Tento obraz nám mal priblížiť čistý záchvev skutočnej lásky. Bez takéhoto obsahu nemôžu ľudia nikdy prežívať ozajstnú lásku. Je mnoho krásnych maličkostí, ktoré zosilňujú možnosť prežívať láskyplný vzťah. Tieto nepatrné maličkosti však ľudia dnes vo svojej povrchnosti znehodnotili tým, že sa nimi plytvá pri všetkých možných príležitostiach. Ako príklad si vezmime bozk, ktorý by mal byť len rýdzim prejavom čistej a silnej lásky. Mal by byť dávaný v nežnosti súznenia len medzi tými, ktorí takúto lásku prežívajú. Poobzerajme sa však okolo seba. Ľudia to považujú za samozrejmý prejav napr. pri zvítaní, kdekoľvek sa stretnú, a ani trochu nepremýšľajú o tom, že tým celkom pošpinili hodnotu čistého bozku. O objímaní a ďalších telesných dotykoch, ktoré sa dnes zneužívajú v rovnakej miere, ani nehovoriac. Väčšina ľudí však nad tým mávne rukou a začne hovoriť niečo o zbytočnej prudérnosti. Tým sa však hlavne sami pripravujú o jemné, nádherné záchvevy lásky, ktoré by tým nadobudli inú hodnotu, keby boli ľuďom vzácne a keby neboli rozdávané na počkanie.

Mnohých ľudí dnes ženie len spaľujúca potreba dosiahnuť svoj cieľ, ktorý je často len určitým pocitovým a pudovým pohonom, avšak tento rýdzo telesný pohon sa rýchlo vyčerpá, vyprchá a taký vzťah potom okamžite stráca zmysel. Lebo cieľ bol dosiahnutý, a tak potom ... zostáva už len zotrvačnosť, ochladnutie, nezáujem. Takýto vzťah je len obojstranným trápením. Žiaľ, zväčša sa ľudia takýmito zážitkami len utvrdzujú v tom, že je to normálne a hľadajú rozptýlenie inde, aby opäť prežili onen pocit vzrušenia, ktorý prežívali kedysi dávno, niekde na začiatku ich vzťahu.

Navyše ich ešte rôzni odborníci na manželstvo utvrdzujú v tom, že i to je správne a že prípadná nevera, ak sa nevyzradí, ich vzťah utuží. Všimnime si, ako dnešná spoločnosť toleruje i nevery verejné a mnohí muži sa tým doslova chvália ako lovci trofejami. Stránky bulvárnych novín sú toho plné a čitatelia priam hltajú takého pikantnosti. V očiach mnohých si takí ľudia dokonca získavajú väčší obdiv v porovnaní s tými, ktorí v tomto smere stoja čisto a verne. Ale to všetko je len pokrivené prežívanie povrchného prístupu k vzťahu. Ako nesmierne nízko stojí ľudstvo v tomto smere...

Netreba však rezignovať ani v tom, že prežívať láskyplný vzťah v dnešnej dobe už nie je možné. To by bola degradácia vnútornej sily každého z nás, pretože toho sme schopní, avšak máme tu na Zemi všetko prežívať predovšetkým svojím duchom, svojimi citmi. Všetko, čo robíme, má byť vždy naplnené cítením. Akékoľvek rozhodovanie musí byť opreté o vnútorné pritakanie ducha, že je to správne, pravé, zmysluplné, posilňujúce, harmonické, vytvárajúce krásu, ochraňujúce všetko slabé a pri cite lásky má byť tento vnútorný súhlas ešte silnejší.

Len súžitie zvierat má z podstaty zvieracej duše za úlohu iba rozmnožovanie. Ľudský duch stojí však vo svojej duchovnej podstate vyššie a má schopnosť prežívať silné city. A práve jedine prostredníctvom skutočného a silného prežívania môže byť človek šťastný. Toto šťastie si nenahradí zbieraním a hromadením hmotných statkov a súperením s druhými v snahe zvíťaziť a ukázať, kto je schopnejší a majetnejší, kto má vzhľadovo krajšieho a atraktívnejšieho partnera.

Lásku, pravú lásku možno prežívať i dnes, a my, ženy, môžeme urobiť veľmi veľa pre to, aby sa láska opäť rozozvučala medzi všetkými ľuďmi. Či už je náš temperament mierny, alebo naopak, živší, pokiaľ si v sebe nesie zafarbenie ženských cností, vždy sa nájde taký muž, ktorý nás bude môcť dopĺňať svojím druhom temperamentu. Hovorí sa, že opaky sa priťahujú a platí to. Žena a muž môžu vo svojom čistom prežívaní nádherného harmonického zväzku splynúť v celok. Aktívnejší muž, s až cholerickým temperamentom bude k svojmu druhu potrebovať ženu miernejšiu, aby mohla vyvážiť jeho silnú mužskú aktivitu, a žena pre svoje pôsobenie túto silnú mužskú aktivitu potrebuje. A muž, ktorý má miernejší temperament, bude, naopak, potrebovať ženu temperamentnejšiu, aby mohla doplňovať jeho žiarenie. Neznamená to však, že by si žena a muž mali vo vzťahu prerozdeľovať základné úlohy muža a ženy. Všetko musí zostať v zdravých hraniciach ženského a mužského princípu vo Stvorení. Ako sme už písali, je to dané naším uspôsobením. Pre rýdzo mužské pôsobenie je naplno vybavený len muž a pre rýdzo ženské pôsobenie je najlepšie vybavená žena. Keď to budeme rešpektovať i vo svojich vzťahoch, budeme môcť rozvíjať prirodzene a sebavedome i vzťahy najbližšie.

Žena tiež musí do vzťahu neustále vnášať krásu a harmóniu. Nesmie nikdy dovoliť, aby pred svojím mužom dbala na svoje správanie a vzhľad menej než pred ostatnými. Stále musí chcieť byť tou najušľachtilejšou hlavne pre svojho muža, ktorého miluje. Ako by muž mohol milovať ženu, ktorá sa pred ním ukazuje v teplákoch, nátačkách, pobieha polovyzlečená po byte a do toho ešte okrikuje deti i jeho. Predstavme si my, ženy, ako na nás pôsobí muž v obnosenej a vyťahanej spodnej bielizni, ležiaci na pohovke, sledujúci televíziu a pritom popíjajúci pivo z fľaše. Nie je to pekný pohľad, ale je to, žiaľ, predovšetkým vina ženy, ktorá nedokázala vo vzťahu udržať krásu a harmóniu hlavne svojím príkladom a svojím čistým pôsobením.

A v tomto stave to žiadne výčitky nenapravia. Keď sa žena chce pohoršovať nad správaním svojho muža, nech si radšej najprv sama spytuje svedomie.

Žena musí dokázať udržať i tú najťažšiu chvíľu vzájomného prežívania v čistej harmónii, keďže ona je tá, ktorá opatruje čistý kvet lásky vo vzájomnom vzťahu muža a ženy. Ako tento kvet polieva, tak rastie. Muž je ten, ktorý je buď nesmierne posilnený ženským pôsobením a túži z celého srdca svoju ženu ochraňovať, teší sa domov, kde ho po náročnom dni mnohých bojov čaká harmonické zázemie, svetlom prežiarená žena, kvôli ktorej by mohol i nebesá dobývať. Pokiaľ toto vo svojom domove nenachádza, je preňho veľmi ťažké a často i nemožné oddýchnuť si, prijať posilu a udržať si vrúcny vzťah k žene, ktorá ho ešte k tomu častuje mnohými nepríjemnými slovami a obťažuje svojím zanedbaným vzhľadom, ktorým mu hovorí, že jej už nestojí za to, aby sa kvôli nemu namáhala byť stále tou nežnou a láskyplnou bytosťou ako kedysi, pred dvadsiatimi rokmi. Namiesto vzájomnej posily a podpory prežívajú tak obaja len sklamanie a čakajú, kedy sa ten druhý zmení. Napätým dusným tichom sa vznáša potom veľké množstvo obojstranných výčitiek a zraňujúceho sklamania. To všetko však možno zmeniť!

Žena dostala do vienka ako nesmierny dar krásnu schopnosť udržovať si spojenie so svetlým žiarením zhora. A pokiaľ toto spojenie udržuje v čistote, dáva jej vždy veľkú posilu a pomoc. Ona tak môže s ľahkosťou načerpať túto silu pre seba i pre muža. Všade naokolo však môžeme vidieť, že sa tak nedeje.

Opäť teda nemožno dávať akékoľvek konkrétne rady, ako byť dobrou manželkou, ako sa o to snažia mnohé dnešné časopisy. Prevažná časť týchto rád a návodov sú len rady rozumu, ktorý sleduje len cieľ vo vonkajších formách. My však musíme dokázať pochopiť do hĺbky podstatu všetkého, čo konáme. Oporou budú pre nás Zákony Stvorenia, ktoré nám, ľuďom, priniesol už pred dávnymi vekmi Mojžiš. Zákony Stvorenia sú nám stále približované v ďalších obrazoch, aby sme dokázali i v dnešnej dobe všetko správne pochopiť. Ak budeme teda naozaj chcieť nájsť východisko z každej situácie čistým a správnym spôsobom, nájdeme vždy odpoveď v Zákonoch pre život. K správnemu pochopeniu nám bude vždy pomáhať naše čisté vnútorné cítenie.

Pokiaľ my, ženy, budeme chcieť udržovať svoje vzťahy lásky čisté, žiarivé a priezračné, plné životodarného prúdenia, musíme byť schopné umenšiť svoje ja v tom smere, že nie je naším cieľom presadiť si za každú cenu "svoju pravdu", že vzťah nie je druh súperenia o to, kto vyhrá, ale že našou úlohou je vždy udržiavať harmonické žiarenie medzi nami a naším milovaným mužom. Naše ja sa má prejavovať len tým, že sa budeme usilovať byť samostatnými, pravými osobnosťami, ktoré si môžu vážiť samy seba, čím dávajú najbližšiemu človeku možnosť, aby si on mohol vážiť nás. Nesprávajme sa však ale ani ako ovce, ktoré slepo prijímajú v rozpore so svojím citom a studom všetko, čo náš - v takom prípade už nezdravo milovaný a slepo nasledovaný muž hovorí. Jedine dve samostatné, ušľachtilé osobnosti môžu spolu vytvárať láskyplný, plnohodnotný vzťah, predchnutý úctou jedného k druhému. Táto úcta nám dáva tiež vzájomnú dôveru.

Verte, že taký vzťah je aj v súčasnosti možný a že dáva človeku prežitie nesmiernej radosti a šťastia, ktoré potom vkladá do všetkého, čo koná. Z takého vzťahu si potom môžu čerpať i ostatní ľudia, ktorí žijú v blízkosti vrúcne sa milujúcich ľudí. Všetky myšlienkové formy, ktoré potom obklopujú ich rodinný krb, sú len svetlé a povznášajúce a pôsobia tak silno, že keď vkročíte do ich domova, cítite sa tam vždy nesmierne dobre. A to je onen kruh dávania a brania. S láskou dávajúc sme otvorení prijímaniu nádherných prúdov a tie nás povznášajú a napĺňajú túžbou znovu a znovu dávať to najkrajšie, čo je v nás.

Jedine z takých vzťahov môže ľuďom prichádzať požehnanie lásky a do takých vzťahov môžu prichádzať čisté duše. Tam potom môžu vyrastať zdravé a čisté deti.

Prajem Vám všetkým, aby ste mohli v akejkoľvek podobe čerpať silu z pravej, čistej lásky.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama