Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Cesta k pravej ženskosti - reč tela

8. července 2011 v 12:35 |  Venované ženám
Ľudský duch sa prejavuje prostredníctvom svojho tela nielen slovami, ale aj svojimi pohybmi. Rovnako ako stupeň ušľachtilosti hovoreného slova zodpovedá stupňu ušľachtilosti, a tým zrelosti nášho ducha, tak aj každý náš pohyb hovorí nielen o našom momentálnom naladení, ale aj o celkovom stave ušľachtilosti a presvetlení nášho ducha.


Obzvlášť u žien je tento prejav nesmierne vnímateľný a nevedome tak pôsobí na druhých. Buď svojím prirodzene pôvabným prejavom, plným harmónie a vznešenej krásy, alebo až hrubou, disharmonickou formou, ktorá podvedome znižuje úctu druhého človeka k takto sa prejavujúcej žene.

Len pokojne a dôkladne pozorujme, ako dnes ženy držia a nesú svoje telo, ako gestikulujú rukami pri akomkoľvek rozhovore, aká kolísavá je ich chôdza, a predovšetkým to, že si svoje pôsobenie vôbec neuvedomujú.

Ak sa pozrieme na obrazy starých majstrov a sústredíme sa práve na držanie tela žien na nich vyobrazených, zistíme, že vo väčšine prípadov na nás z týchto obrazov dýcha istý druh vznešenosti a pôvabu. Často si hovoríme, že je v tom dávno stratené kúzlo. Mnohí nad tým mávnu rukou, že sa to do dnešnej doby vôbec nehodí. Ženy majú predsa náročné zamestnanie, rodinu, športujú, a k tomu všetkému majú veľmi málo času. A ešte by mali dbať na držanie tela pri chôdzi, pri státí, pri sedení a pri všetkom tom pohybe?

Avšak to, aké držanie tela máme, ovplyvňujeme práve naším duchom. Spomeňte si len na to, ako povolíte svoj chrbát, keď ste unavené; máte dojem, že nesiete na svojich bedrách hádam balvan, pod ktorým nie je možné vydržať stáť vzpriamene. A to všetko vás ťaží stále viac až na odpadnutie. A potom si, naopak, spomeňte, ako ľahko a svižne sa vám kráča, keď prežívate stav vnútornej radosti, blaženosti, krásy, že by hádam stačilo len roztiahnuť krídla a letieť. V tej chvíli ani nepomyslíte na držanie tela, a napriek tomu z vás vyžaruje krása, pôvab a ladnosť pohybu. Rovnako je to aj s pohybom našich rúk, ktoré sprevádzajú našu reč. Pokiaľ sa vo vnútri naladíme na nežné až láskyplné tóny, naše pohyby rúk sa stávajú mäkkými a ušľachtilými.

Ak sa však žena naladí na disharmonické a nepekné myšlienky, na aktívne pôsobenie, ktoré je v dnešnej dobe ešte podporené bežnou stresovou záťažou, začne svojimi rukami zrýchlene mávať a ešte viac tým zvýrazní svoj nepekný neženský prejav. Najlepšie to môžeme pozorovať, keď žena hovorí za rečníckym pultom k veľkému množstvu ľudí. Vtedy si možno všimnúť, aké má držanie tela, ako gestikuluje rukami. Je to len rozumové pôsobenie, ktoré ženu spútava, pretože takáto úloha jej nie je vlastná. Pokiaľ sa žena pri akomkoľvek svojom konaní nenaladí na nádherné svetlé nitky, ktoré sa znášajú zhora nadol k Zemi a nesú v sebe posilnenie, inšpiráciu a podporu, potom vtesná svojho ducha pod velenie rozumu, ktorý nedokáže vo svojej sústredenosti ustrážiť všetky jednotlivé pohyby. Rozum nie je schopný kontrolovať veľké množstvo automatických pohybov tela, ktoré doprevádzajú ktorúkoľvek ľudskú činnosť, lebo sa dokáže sústrediť vždy len na jedno.

Ako príklad môžeme uviesť pestovanie nejakého športu. Tu treba vyvinúť istý druh námahy a sústredenosti, obzvlášť v dnešnej dobe, keď je šport "vyšponovaný" až do neúnosnej miery nezdravého hazardovania so zdravotným stavom ľudského tela. Ľudia aj v tomto strhli všetko do extrému, a to len kvôli ukojeniu vlastnej samoľúbosti a túžby dokázať viac ako tí druhí. V plnom sústredení na takýto neprirodzený výkon dostáva sa telo až do kŕčovitých a vo väčšine prípadov nie krásnych pohybov. Všimnite si napr. pri skoku do diaľky, ako sa športovec sústredí na svoj výkon a v akom kŕči sú jeho prsty na rukách, to isté si všimnite u tenistov, ako pohybujú rukou, v ktorej nedržia tenisovú raketu, o výraze ich tváre ani nehovoriac. Keď si predstavíme ženu, ktorá v športovom úbore, ak sa tomu dá ešte vôbec hovoriť oblečenie, s vypätím všetkých síl beží, zápasí, dokonca hrá i futbal, vzpiera, hádže kladivom a pod., môžeme vo všetkých prípadoch povedať, že nám to neprináša žiadny zážitok ženskej krásy, ušľachtilosti ani dôstojnosti. Ak budeme načúvať svojmu cíteniu, tak musíme skonštatovať, že reč takéhoto tela hovorí o žene mužatke, ktorá sa síce chce vyrovnať mužom, ale z podstaty vybavenia svojho ženského tela to dosiahnuť nemôže, avšak súčasne ako žena v tej chvíli už vôbec nepôsobí. Svojou zúfalou snahou sa tak stáva vo svojom počínaní smiešnou.

Toto je, samozrejme, extrémny príklad, vrcholový šport, ale väčšina žien si aj v maličkostiach počína rovnako zúfalo. Na druhej strane sú potom ženy, ktoré sa domnievajú, že rozvíjajú ženskú krásu. Medzi ne patria napr. modelky a svet okolo nich. Zadívali ste sa však, vy ženy, ktoré sa zaujímate o módu, raz pozornejšie, ako škaredo pôsobí chôdza týchto žien? Aký výraz majú v očiach, keď sa predvádzajú na móle ako kone na trhovisku, ako bezduché bábiky na hranie? I v tom môžeme vnímať, čo hovorí reč tela, ktoré je ovládané rozumom, bez akejkoľvek vnútornej potreby ľudského ducha hľadať, aký zmysel má náš život, prečo sme na tejto Zemi, kam kráčame a ako máme žiť, aby sme naplnili svoje poslanie ako ženy.

Reč nášho tela o nás za každých okolností veľmi mnoho prezradí. Nemusíme mať nejaké zvláštne schopnosti a znalosti rôznych smerov, ktoré sa zaoberajú čítaním z ľudskej tváre, z ruky, z tvaru ucha, či inými podobnými rozumovými smermi, aby sme i my dokázali čítať v reči tela druhých ľudí. Stačí len náš cit. Naše vnútorné cítenie dokáže vždy bezpečne rozoznať, ako k nám hovorí ktokoľvek v našom okolí prejavmi svojho tela. I v rysoch každej tváre dokážeme zaznamenať harmóniu a mier alebo hrubosť, aroganciu, povýšenosť či utrpenie.

Na druhej strane si môžeme tiež všimnúť, ako si trebárs šľachtické rody, ktoré pri výchove dievčat a žien vždy prísne dbali na držanie tela, zachovali až do dnešných čias aspoň úctyhodný vzhľad. Všimneme si napríklad len takú maličkosť. V spoločenskom bontóne výchovy pre lepšiu spoločnosť je neprípustné, aby si žena sadla na stoličku a dala si nohu cez nohu. Tento spôsob sedenia sa považuje za vyzývavý a nehodiaci sa k dôstojnému ženstvu. Ani na starých maľbách by sme nenašli takto vyobrazenú, koketne sediacu ženu. A čo sa týka obyčajného sedenia na stoličke, môžeme si všimnúť napríklad v dopravných prostriedkoch, ako na nás pôsobí, keď žena sedí a nohy má rozkročené ako hokejový brankár, chrbát ohnutý a k tomu ešte nevľúdny výraz na tvári. Je to veľmi častý jav nielen u mladých dievčat, ale aj u zrelých žien. Kde majú dorastajúce dievčatá potrebné vzory toho, ako má pravá žena pôsobiť? Často vidíme, ako matka napomína svoju dcéru, aby sa vystrela, ale zároveň vidíme, že sama na to nedbá, ako nedbá celkovo na prejavy svojho tela. Svoju dcéru k tomu môže viesť jedine vlastným príkladom. Zistí pritom, aké je to často neľahké a ako sa v tom ihneď prejaví pohodlnosť ducha, ktorý sa sotva drží pri vedomí, uväznený v tele pod ťaživou nadvládou rozumu.

Aby sme teda svojmu duchu mohli pomôcť, môžeme sa snažiť pôsobiť aj opačnou cestou, a to ušľachtilým pohybom dávať možnosť rozvoja svojmu ženskému duchu. V tom je tiež zahrnuté: vyhýbať sa, pokiaľ možno, všetkým činnostiam, ktoré v nás práve tú najjemnejšiu ušľachtilosť potlačujú, ktoré vytvárajú tlak na nášho ducha a obmedzujú ho v jeho prirodzenom prejavovaní sa pravej, dôstojnej, pôvabnej, nežnej ženskosti.

Jednou z činností, ktorou môžeme takto pôsobiť a rozvíjať ušľachtilé pohyby svojho tela, je tanec. Tu ale musíme správne zvážiť, aký druh tanca zvoliť. Tancovanie musí byť predchnuté ušľachtilou harmóniou, čistou ľahkosťou a jemnou ženskosťou. Z tohto dôvodu nie je vhodný brušný či orientálny tanec, v súčasnosti taký obľúbený. Len poďme po nitkách pôvodu tohto tanca. Je to tanec plodnosti a pôsobí silne pudovo. Čisté duchovné záchvevy tam chýbajú. Aj keby sme tancovali také tance samy, vždy by sme sa napájali na myšlienkové formy, ktoré tento druh tanca obklopujú, na formy, ktoré boli pri vzniku tohto tanca zakotvené. Vznikli v oblasti, ktorá je nám svojím druhom vzdialená. Môže síce prinášať pocit úľavy pre ľudské telo, ale to sa dá dosiahnuť aj iným, ušľachtilejším, duchovnejším spôsobom. Je to teda tanec čisto telesný a nenesie v sebe čistý duchovný obsah, ktorý by umožnil jemné duchovné naladenie na krásnu ženskosť.

Musíme si uvedomiť, že za dlhé stáročia pádu ženstva a odklonu od jeho duchovného poslania sme tak hlboko vzdialené od svojej úlohy, že treba vynaložiť veľké úsilie, aby sme sa mohli k úlohe pravého ženstva vrátiť. Preto každá maličkosť, ktorá nám môže dávať duchovné osvieženie, zjemnenie a posilnenie nášho spojenia s čistými prúdmi zo svetlých úrovní, je pre nás nesmierne potrebná. A naopak, všetko, čo nás o rozvoj ducha oberá, čo nás nielenže neposúva dopredu, ale naopak, ešte viac vzďaľuje od nášho poslania, všetko takéto konanie a prežívanie ponechajme bokom. Nechcime dokazovať sebe a mužom, že zvládneme rovnocenne všetky, čiže i rýdzo mužské činnosti, ktoré si vyžadujú celkom inú telesnú konštitúciu. Nezahrávajme sa vo svojej pohodlnosti a márnivosti s nedôležitými a od Svetla odvádzajúcimi radovánkami dnešnej spoločnosti. A tiež neklesajme pod ťarchou všedných starostí, ktoré sa nás snažia obrať i o posledné sily, ktoré v nás ešte slabo tlejú.

Všetko, čo nám pomôže v reči nášho tela prežívať svoju ženskosť, rozvíjajme. Aj zdanlivá maličkosť, ktorá tiež hovorí rečou nášho tela, naše vlasy, vypovedajú o našej ženskosti. Keď sa v tomto smere poobzeráme okolo seba, zistíme, aký zúfalý stav v tom panuje. Aká zažitá je predstava, že dlhé vlasy sa od určitého vyššieho veku žene už nehodia a že ak si šediny nezafarbíme inzerovanými farbami všetkých možných druhov alebo nemáme moderný strih, sme nevýrazné ako šedé myšky, ktoré sa nestarajú o svoj zovňajšok. Rovnako je to aj s líčením. Akú silne zažitú formu má v tomto smere väčšina žien: keď chcú vyzerať čo najlepšie, musia si aspoň jemne nalíčiť oči, líca či pery. V súčasnosti je žena schopná urobiť pre svoje telo veľmi veľa. Koľko peňazí a času stráveného nad toľkým skrášľovaním sa. Ale čo rozvoj ducha k ušľachtilosti, pôvabu, k nežnému a čistému ženstvu? Na to jej už čas nezostáva!

Ak budete naozaj poctivo sledovať svoje okolie a najmä ak budete pozorovať ženy okolo seba, potom môžete svojím citom vnímať, že ani to najlepšie nalíčenie, ani ten najmodernejší strih a farba vlasov či módne oblečenie nedajú žene krásu, pôvab a ušľachtilosť, pokiaľ to všetko v sebe nenesie jej duch, ktorý necíti potrebu márnivo sa predvádzať. Je to opäť len dielo rozumu. Dnešná spoločnosť už tak silno ovplyvňuje každého človeka v tom, čo je moderné a dodáva žene tú jedinú neodolateľnú krásu, že väčšina žien je už načisto závislá od módnych bláznov, že celkom potlačili svoje vlastné cítenie a zmysel pre krásu. Dokonca sa boja mať v tomto smere svoj vlastný názor, ktorým by sa odlišovali od davu ostatných žien, rovnako poslušne podliehajúcich móde, ktoré bez rozmyslu zaobchádzajú so svojím telom ako s kusom modelovacej hmoty.

Mladé dievčatá potom z nedostatku vzorov pravej ženskosti revoltujú proti tomuto neprirodzenému smeru tým, že si telo hyzdia tetovaním a prepichovaním kovovými predmetmi, aby tým ešte viac šokovali svoje okolie. Vlasy si často farbia čiernou, červenou, modrou či zelenou farbou, aby boli ešte viditeľnejšie ako ich matky. Nemajú okolo seba krásu, čistotu, pôvab, úctyhodné ženstvo, ktoré by im dávalo svojím vzorom obrazy hodné nasledovania. Naopak, sú obklopené tými najtemnejšími formami ľudských myšlienok, na vytváraní ktorých sa podieľajú aj ich vlastné matky, ktoré často nedokážu ustrážiť svoj hnev, a už dávno stratili svoju cestu k pravému ženskosti. Preto sa nemožno hnevať na to, akou rečou tela k nám hovoria mladé dievčatá, ale svojím vlastným príkladom im treba prinášať vzory pravého ženstva, ktoré je vo svojej najprirodzenejšej forme obdarené nesmiernou silou ducha, ktorý vo svojom úsilí o tie najvyššie hodnoty prežaruje svoje telo a prehovára k druhým ľuďom rečou duchovných sfér.

Žena, ktorá kráča s rozjasneným duchom, má celkom prirodzene ušľachtilé držanie tela, jej krok je pružný a radostne ľahký, jej ruky sú motýlie krídla, ktoré sa však nezľaknú práce. Duch ženy, usilujúci sa ku Svetlu, žiari skrze celé jej telo až do končekov prstov, z jej očí svietia jasné hviezdy, ktoré skrášlia jej tvár oveľa viac než akékoľvek líčenie. A v zrelom veku jej bielo- či šedo-strieborné vlasy dodajú nielen dôstojnosť, ale i žiaru okolo jej spanilej hlavy.

Takýto a ešte krajší obraz nádherného ženstva nesme si stále vo svojom vnútri, aby sme si v každej chvíli nášho konania dokázali udržovať spojenie s duchovnými prúdmi, ktoré nás môžu viesť len správnymi cestami. Potom budeme schopné správať sa a pôsobiť pri každej našej činnosti aspoň ako vzdialený odlesk predobrazu pravého ženstva. Po tomto svetlom paprsku, ktorý vedie k nášmu predobrazu, potom môžeme kráčať stále dopredu, dôstojnejšie, nežnejšie, spanilejšie, ako ženy, ktoré sa usilujú o naplnenie svojho poslania. Ani vek, ani vzhľad nášho tela v tom nie sú prekážkou. Naopak, je potrebné, aby sme dozrievali do dôstojnosti a múdrosti ženského pôsobenia. Stretli ste sa niekedy s takou ženou? So ženou, ktorá je vo svojom zrelom veku naozaj krásna? Keď takú ženu stretnete, istotne prežijete nesmierne posilnenie a radosť z krásy, ktorá vo vás môže vyvolať odhodlanie stať sa tiež takou. A až bude takých zrelých žien viac, potom postupne bude môcť ozdravieť aj celá naša spoločnosť. Lebo ženy majú vychovávať mužov bez slov svojím čistým a krásnym ženstvom už od detského veku. Ak je teda dnešná spoločnosť v tomto smere chorľavá, je to z prevažnej časti vina žien.

Preto kráčajme po svojej ceste ku Svetlu s vierou a odhodlaním, že naše poslanie, poslanie ženy, je také nádherné, liečivé a posilňujúce, ale zároveň prirodzené, že stačí len chcieť toto poslanie zo všetkých svojich síl napĺňať.

Preto bdejme a modlime sa. Inak povedané, nebuďme pohodlné a snažme sa vždy zachytiť všetko, čo k nám prichádza, či už nádherné a posilňujúce - a v tom sa zachvievajme a rozvíjajme, alebo nečisté, disharmonické, márnivé, lenivé a samoľúbe - a to sa snažme vždy včas zastaviť. K tomu je nám vždy nápomocná úprimná vnútorná modlitba.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 tbbtheory tbbtheory | Web | 8. července 2011 v 19:45 | Reagovat

ahoj,máš to tady hezký,koukni na náš:)

2 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 22. září 2012 v 11:42 | Reagovat

Here is an area that might be of help for you!

3 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 27. září 2012 v 4:39 | Reagovat

What a excellent resource!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama