close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červenec 2011

Čo sú Zákony Božie?

31. července 2011 v 11:41 Zákony stvorenia
Ktoré zákony sú vlastne Zákonmi Božími? Zákony Božie totiž nemôžu pochádzať od ľudí, ale iba od toho, čo zvykneme nazývať prírodou. Podotýkam, že ani dodoržiavaním Desatora by sa svet nezmenil k lepšiemu, lebo ony sú iba Mojžišom vyslovené zákony a nie Zákony Božie. Nie Zákony prírody.

Vidíš triesku v oku brata svojho, ale brvno v svojom oku nevidíš

30. července 2011 v 10:02 Venované ženám
Ak sa chceme usilovať o zušľachťovanie svojho ducha a stávať sa tak seba-uvedomelými osobnosťami, ktoré naplno využívajú príležitosť svojej pozemskej inkarnácie na svoj pokrok v dozrievaní, musíme dokázať správne zužitkovať každú maličkosť, ktorá k nám prichádza ako impulz na nájdenie všetkého, čo nám v pokroku vpred bráni.

Pravá ženskosť: Hovoriť striebro, mlčať zlato

29. července 2011 v 9:59 Venované ženám
Jednou z najviac používaných činností pri vzájomnom odovzdávaní myšlienok medzi ľuďmi je ľudská reč. Prostredníctvom reči môže duch odovzdávať svoje obrazy, ktoré zachytáva buď v nádherných svetlých a prežiarených obrazoch, alebo, čo je v dnešnej dobe bežnejšie, z najrozličnejších oblastí myšlienkových foriem, ktoré až nadmerne vypĺňajú blízke okolie jemnej hrubohmotnosti.

Všetci sme na jednej lodi

27. července 2011 v 9:39 Na zamyslenie
Dnes produkuje naša civilizácia obrovské množstvo odpadu, ktorý nás existenčne zaťažuje, pretože je neekologický. Namiesto vďaky prírode za jej dary, hádžeme jej odpadky do "tváre" a potom sa sťažujeme na katastrofy, ktoré nás ako celok postihujú stále vo väčšej miere.

Každý si všetko odpyká!

25. července 2011 v 17:19 Zákony stvorenia
Aj vy si tak ako mnohí iní myslíte, že si človek môže robiť v podstate beztrestne čo chce ak je natoľko "šikovný", že ho pritom neprichytia? Ak sa dokáže vyhnúť tomu, aby bol postihnutý súčasnými zákonmi? Myslíte si, že ak je človek obdarený dostatočnou mierou takejto "šikovnosti" môže naozaj beztrestne klamať, podvádzať, kradnúť, jednať nečestne, byť nespravodlivý a zlý voči iným ľuďom?

Žena a vzťahy

24. července 2011 v 9:27 Venované ženám
Pre pravé pôsobenie ženy nie je bezpodmienečne nevyhnutné, aby zmyslom jej života bolo naplnenie zväzku manželského. Dopĺňanie ženského a mužského princípu, pasívneho a aktívneho pôsobenia je možné aj bez prežívania takéhoto blízkeho vzťahu. Dopĺňanie aktívneho a pasívneho princípu prebieha všade, kde žijú muži a ženy.

V čom spočíva pokrok národa?

23. července 2011 v 9:16 Perly múdrosti
Iba povznesenie vlastnej kultúry je ozajstným pokrokom pre každý národ. Vzostup sa musí budovať na vlastnom základe, a nie prijímaním cudzieho.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Zákulisie úsmevu v bankách

22. července 2011 v 9:54 Súčasná spoločnosť
Človek by sa nazdal, že pracovníci bánk, vzhľadom k ich nadštandardnému finančnému ohodnoteniu, musia zákonite patriť k spokojným a šťastným ľuďom. Ale nie je to celkom tak.

Ľudské strhávanie pojmu svätý

20. července 2011 v 10:15 Duchovno
Prečo sa pápežovi hovorí ,,svätý otec"? Prečo nie duchovný, alebo cirkevný, ale rovno svätý? Veď počas života nemôže byť nikto svätý, alebo áno? Kým človek žije, môže sa dopustiť ešte rôznych činov a až po jeho smrti možno určiť, či ho vyhlásiť za svätého, alebo nie?

Cesta k pravému ženství: mateřství

19. července 2011 v 10:12 Venované ženám
Mateřství je nádherným Božím darem pro každou matku. Avšak současně je potřebné poukázat na to, že není nejvyšším posláním ženy na Zemi.


Duchovný stav Zeme 7.7. 2011

17. července 2011 v 10:56 Rozširovanie poznania
Kto sa chce dozvedieť, aký je súčasný aktuálny duchovný stav našej planéty môže požiadať o jeho zaslanie na stránke http://ao-institut.cz/

Pošpinená krása

16. července 2011 v 9:28 Mravnosť a nemravnosť
Ženy majú byť pôvabné a krásne. Ich pôvab a krása majú vzbudzovať v mužoch obdiv. Ale pozor! Existujú dva druhy obdivu, zodpovedajúce dvom druhom krásy. Buď obdiv čistý a povznášajúci, vzbudzujúci úctu a ušľachtilosť, alebo obdiv s podtónom nečistoty, chlipnosti a zmyselnosti. Každý z nich zodpovedá presne takému druhu krásy, aký žena svojim zjavom vyvoláva. A teraz otázka: Aký druh obdivu vyvoláva krása súčasnej ženy?


Polovičná pravda evolučnej teórie

15. července 2011 v 9:33 Ateizmus a materializmus
V tvorivom procese hmotnosti pôsobia dve sily: bytostná a duchovná. Pod pojmom bytostné treba rozumieť prírodno - živelno - zvieracie a pod pojmom duchovné, ľudský duchovný činiteľ.

Pravé ženstvo: ženské činnosti

13. července 2011 v 13:08 Venované ženám
Je nesmierne dôležité, aký druh zamestnania alebo činnosti si žena zvolí, lebo každý druh práce si vyžaduje i iný druh telesnej či duchovnej vybavenosti.


Cesta k pravej ženskosti: zamestnanie - domácnosť

12. července 2011 v 12:40 Venované ženám
Na to, ako má žena pôsobiť, panujú v dnešnej spoločnosti celkom rozporuplné názory. Na jednej strane spoločnosť vníma nezastupiteľné miesto ženy v domácnosti, a na strane druhej sa rozširujúca emancipácia zasadzuje o to, aby boli ženy rovnoprávne s mužmi i v zamestnaní. Mnoho žien sa necíti uspokojených ani jedným z týchto čiernobielych pohľadov.


Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

10. července 2011 v 13:53 Súčasná spoločnosť
Súčasná spoločnosť sa nachádza v nesmiernom úpadku. Môžeme si ho ilustrovať jedným, možno banálnym, ale výstižným príkladom, poukazujúcim na hlboký hodnotový prepad, ku ktorému došlo v pomerne krátkom časovom horizonte 10 -15 rokov.

Cesta k pravej ženskosti - reč tela

8. července 2011 v 12:35 Venované ženám
Ľudský duch sa prejavuje prostredníctvom svojho tela nielen slovami, ale aj svojimi pohybmi. Rovnako ako stupeň ušľachtilosti hovoreného slova zodpovedá stupňu ušľachtilosti, a tým zrelosti nášho ducha, tak aj každý náš pohyb hovorí nielen o našom momentálnom naladení, ale aj o celkovom stave ušľachtilosti a presvetlení nášho ducha.


Nahota – vzostup a pád!

3. července 2011 v 10:47 Mravnosť a nemravnosť
Miera studu a telesnej hanblivosti je mierou výšky skutočnej, vnútornej hodnoty človeka. Čím ušľachtilejší je vnútorný život jednotlivca, tým intenzívnejšie je ním pociťovaná potreba adekvátneho zahalenia vlastného tela.

Je Písmo Sväté naozaj sväté?

2. července 2011 v 10:41 Duchovno
Súčasní veriaci sa pozerajú na evanjeliá, ako na niečo svätého, ako na bezvýhradnú autoritu, o ktorej sa nediskutuje a o ktorej nemožno pochybovať.

Aj zábava musí byť ušľachtilá!

1. července 2011 v 10:38 Skryté súvislosti
Jednou z najvznešenejších a najvyšších hodnôt tohto univerza je Čistota. Všetko, čo ľudia vytvárajú a čo chcú, aby vôbec malo nejakú cenu, musí byť preto predchnuté Čistotou. Malo by sa ňou skvieť vnútro každého človeka. Čistým a ušľachtilým by malo byť naše cítenie, naše myslenie, ale aj naša reč i naše jednanie. Čistým a ušľachtilým by malo byť všetko, čo robíme a na čo len siahneme, teda i náš spôsob zábavy.