close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červen 2011

Ako vznikne dokonalá ľudská spoločnosť?

29. června 2011 v 11:23 Súčasná spoločnosť

"Zákony pro život na Zemi se promítnou do všech oborů lidské společnosti, nikoliv však dobrovolně, ale v přiměřenosti a v naprosté důslednosti, spolupůsobením lidí a Vyšších Sil. K dohledu a nápravám přijdou do činnosti k tomuto uschopnění lidé, novodobí soudcové a strážci."/citát s učebnice "Člověk a Zákony"/

Neuveriteľná pravda o Božej Láske!

28. června 2011 v 10:43 Hľadanie Pravdy
To, čo musí byť nevyhnutne očistené od ľudsky pokriveného chápania je práve vnímanie Božej Lásky, ktorá bola strhnutá do sladkastej, všetko odpúšťajúcej a slabošskej zmäkčilosti. Skutočná Božia Láska je však neoddeliteľne spojená so Spravodlivosťou! Ba čo viac, je so Spravodlivosťou zajedno a preto je jej hlavným znakom prísnosť.

Pominuteľnosť naučeného

26. června 2011 v 10:40 Perly múdrosti
Učenie neprospieva duši, lebo naučené zanechá človek po smrti na Zemi spolu s telom, keďže mozog a myšlienky sú hmotné. Na druhý svet si berie duša iba to, čo prežila a precítila.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Zásadný omyl mystikov

25. června 2011 v 15:59 Duchovno
Všetci mystici, ktorí tvrdia, že majú "osobnú skúsenosť" s Bohom sa mýlia a to veľmi podstatným spôsobom, pretože si sami neuvedomujú, čo vlastne prežili. Ich vnútorné prežitie totiž nikdy nemohlo byť ich osobnou skúsenosťou s Bohom samotným. To je úplne vylúčené! V skutočnosti išlo vždy iba o priblíženie sa k Nemu, o intenzívne prežitie Jeho väčšej blízkosti a to je obrovský rozdiel.

Cesta k pravej ženskosti: myšlienky - slová - činy

24. června 2011 v 10:30 Venované ženám
Dnes sa pozrieme do hĺbky nášho vnútra. Ak sa chceme ako ženy usilovať o čistú ženskosť, musíme tiež nutne pochopiť, že neoddeliteľnou súčasťou nášho pôsobenia je naša reč. Náš rečový prejav bude vždy plne zodpovedať stupňu našej zrelosti, bude zodpovedať nášmu cíteniu a potrebe naplňovania pojmu ušľachtilosť. Tak ako je odev neoddeliteľnou súčasťou prejavu a stavu nášho ducha, tak i forma hovoreného slova presne zodpovedá stupňu ušľachtilosti, a tým našej duchovnej zrelosti. Ak budeme len chvíľu počúvať zvuk reči ktorejkoľvek ženy a melódiu hovorených slov rovnako ako keby sme počúvali hudbu, môžeme si hneď urobiť obraz o tom, aké je vnútro ženy.


Technický pokrok nie je pokrokom civilizácie

22. června 2011 v 10:25 Veda a technika
Vývoj ľudstva sa pohybuje v dvoch rovinách. V rovine duchovnej, zahŕňajúcej rozvoj morálky, dobra a kvality medziľudských vzťahov a v rovine rozumovej, zahŕňajúcej vedu, techniku a racionálne poznávanie sveta okolo nás.

Ježišova smrť nebola Bohom plánovaná!

21. června 2011 v 10:21 Kresťanstvo
Keby Ježišova smrť nebola Stvoriteľom plánovaná, prečo by napríklad prorok Izaiáš o nej hovoril už niekoľko storočí predtým? Veď celý Starý Zákon smeruje k smrti na kríži, všetko sú to predobrazy Krista. Za odpustenie hriechov sa predsa vždy konala obeť. Vždy musela byť preliata krv nejakého zvieraťa, ale nikdy to nebola obeť dokonalá. Dokonalou obetou bola až Ježišova smrť.

Znovuobjavenie čistého studu a zmena v odievaní

19. června 2011 v 10:37 Venované ženám
Akonáhle žena dosiahne prvý stupeň na ceste k pravej ženskosti, čiže presvedčenie o tom, že skutočne chce byť pravou ženou, dostáva sa k ďalšiemu stupňu na svojej ceste. Aby sa mohla usilovať o vznešené cnosti, ktoré jej dávajú silu pravej ženskosti, musí nájsť najprv svoj stratený stud.


Ako sa stať pravou ženou?

18. června 2011 v 10:34 Venované ženám
Mnoho žien si kladie plno otázok, ako a prečo meniť svoje konanie, svoje pôsobenie. Ich otázky skrývajú zároveň i obavu z nemožnosti zmeniť niektoré svoje skutky v tomto drsnom svete. Aby sme sa mohli dopátrať k odpovediam na všetky tieto otázky, musíme začať od začiatku, od prvého stupienka na ceste k pravej ženskosti.


Civilizácia egoistov

16. června 2011 v 18:03 Skryté súvislosti
Raz som čítal o istom fašistickom pohlavárovi - správcovi koncentračného tábora. Mal dom v blízkosti tábora, odkiaľ chodil každodenne do "práce" s onou povestnou nemeckou presnosťou. Jeho pracovnou náplňou bolo zavraždiť za smenu čo najviac ľudí. No a tento človek sa potom, po svojej dobre vykonanej "práci" vracal nazad domov, kde žil so svojou rodinou priam idylickým rodinným životom. Vraždiaca beštia sa ako šibnutím čarovného prútika dokázala zrazu premeniť na milujúceho otca a manžela.


O materializme, propagane a pravých hodnotách

15. června 2011 v 9:18 Ateizmus a materializmus
Otázka: Je súčasný systém naozaj taký prehnitý, ako neustále zdôrazňujete? Vari moderná civilizácia ľuďom nepriniesla a neprináša nič dobrého? Je správne neustále odhaľovať nové chyby a nedostatky? Neprispieva to iba k prehlbovaniu krízy a depresie? Snáď by naozaj nezaškodilo trochu úcty k tomu, k čomu sme dospeli. Nezaškodilo by trochu úcty k "nepriateľovi", za ktorý považujete rozumovo materialistický spôsob myslenia a usporiadania spoločnosti. Nie je práve optimizmus tým, čo v tejto chvíli najviac potrebujeme?

Povoľnosť voči zlu je nesprávna!

14. června 2011 v 9:12 Perly múdrosti
Človek nemá mlčky znášať a trpieť krivdu, lebo by tým podporoval a posilňoval zlo.


Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Priepasti medzi dobrom a zlom

12. června 2011 v 11:06 Na zamyslenie
Najväčšie priepasti sú v živote pripravené pre tých, ktorí chceli v súboji medzi dobrom a zlom ostať neutrálni. Mnohí z nás si možno v tichu pomyslia, že tieto známe slová nie sú pravdivé, pretože dobro nepotrebuje zápasiť, aby zvíťazilo, pretože o víťazovi medzi dobrom a zlom je vopred rozhodnuté.


Biblické zjavenie nie je Bibliou ukončené!

11. června 2011 v 10:01 Kresťanstvo
Jednou z najneuveriteľnejších a najúžasnejších skutočností je, že takzvané biblické zjavenie, ktoré považujú kresťania za ukončené, v skutočnosti ukončené nie je!


Čo je to duša?

9. června 2011 v 16:45 Duchovno
Ak chceme tento zásadný pojem správne pochopiť, musíme získať aspoň určité základné znalosti stavby stvorenia. Musíme byť ochotní vyvinúť v tomto smere aspoň trošku námahy, pretože aj tu platí, že bez práce nie sú žiadne koláče. Bez vážnej snahy o nadobudnutie základných súvislostí o stavbe stvorenia nemôže byť teda vôbec nijakej znalosti o tom, čo to vlastne duša je. Bez tejto snahy môže byť iba nevedomosť, tápanie, domnienky a dohady, absolútne nedôstojné človeka súčasnej doby, ktorý už dávno mal byť v týchto vážnych veciach plne vedomým.


Prikázanie lásky

8. června 2011 v 10:22 Na zamyslenie
" Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov." Ev. podľa Jána


Rytierskosť

7. června 2011 v 10:10 Na zamyslenie
Slovenský výraz cnosť, či čnosť (ak nás naša intuícia neklame) pochádza zo slova česť. Významovo by bol teda príbuzný onomu gréckemu "anengklétos" - čistý, bezchybný, správny, priamy, priamočiary v zmýšľaní a počínaní.

Príčiny ľudského utrpenia

5. června 2011 v 10:18 Zákony stvorenia
Predstavte si obrázok ťažko postihnutého novorodenca a pod ním nápis: Jemu právo na život odňaté nebolo! Takzvaní materialistickí humanisti a zástancovia interrupcií, apelujúc na city ľudí, chceli takýmto drsným spôsobom vyjadriť, že predsa len existujú prípady, kedy by bolo omnoho humánnejšie, aby sa určitý ľudský jedinec radšej nebol vôbec nenarodil.


Zodpovednosť plynúca z poznania

4. června 2011 v 10:14 Perly múdrosti
Nestačí len poznať pravdu a veriť v ňu. Treba ju žiť a konať podľa nej, inak budete na tom horšie ako tí, ktorí o nej nevedia.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Trestuhodné pokrivenie poslania Mesiáša!

3. června 2011 v 10:05 Kresťanstvo
Žiaľ, pozemskí ľudia prekrútili a pokrivili pravý význam poslania Ježiša Krista a prispôsobili si ho tak, aby vyhovoval ich duchovnej pohodlnosti.