Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Zákony prírody

28. května 2011 v 13:12 |  Zákony stvorenia
Z vlastných skúseností poznáme, že v bežných rozhovoroch na témy o prírode, jej krásach, viditeľných premenách a štyroch ročných obdobiach si s ľuďmi celkom dobre vzájomne rozumieme. Ak rozhovor rozvíjame ďalej a zájdeme trocha hlbšie, hovoríme o prírodných zákonoch, ktoré riadia premeny v prírode čoskoro dôjdeme k porozumeniu - "spoločnej reči".


Čo sa však stane, ak skúsime rozhovor posunúť ešte viac do širších a hlbších súvislostí rovnako platných zákonov v prírode, v živote človeka, vo vesmíre, ba v celom Stvorení? Tu už častejšie narazíme na nepochopenie, spochybňovanie, ba až údiv spolu besedujúceho a buď dôjdeme alebo nedôjdeme k vzájomnému pochopeniu a porozumeniu. Stáva sa to preto, lebo väčšina ľudí o podobných veciach možno nikdy nepočula, ani ich nedávala do súvislostí. Z uvedených dôvodov preto najskôr nechápu, že všeobsiahle pôsobenie prírodných zákonov je skutočne možné a platilo vždy. Tu môže pomôcť zopár príkladov pre lepšie pochopenie podávaného, aby sme aj takto ukázali, ako prírodné zákony dokonale vo všetkom fungujú.

Prírodné zákony poznáme pod viacerými názvami, čo tiež môže viesť k nedorozumeniu. Pripomeňme si ich najčastejšie pomenovania - vesmírne zákony, univerzálne zákony, fyzikálne zákony, alebo Božie zákony. V skutočnosti ide vždy o tie isté jednoduché zákony. Ich rozdielne pomenovania sú odvodené od náuky, či vedeckej disciplíny, ktorá sa nimi zaoberá.

V našom podaní sú nám blízke výrazy prírodné zákony alebo vesmírne zákony, ktoré sú cirkevne veriacimi ľuďmi často spomínanou, ale v skutočnosti málo poznanou Božou vôľou, Stvoriteľom vloženou do svojho diela Stvorenia od počiatku jeho vzniku. Vo všetkých úrovniach Stvorenia platia spomínané zákony večne. Rovnako v neskoršom Stvorení, a budú platiť dovtedy, kým bude Stvorenie existovať.

Tieto zákony riadia prieplavy všetkých viditeľných i neviditeľným energií, vrátane tých, ktoré vytvára človek svojím cítením, myslením, rečou a skutkami. Veda doposiaľ menované, ľuďmi spracovávané energie neberie do úvahy, pretože sú jemnejšie ako tie, s ktorými niekoľko storočí pracuje z jednoduchého dôvodu: lebo ich nemôže zmerať a rozumom dokázať. O tvorení a fungovaní týchto jemných energií, a najmä o ich podliehaní rovnakým zákonom preto ľudstvo doposiaľ takmer nič nevie, čo je na jeho vlastnú škodu.

Poznáme štyri zákony prírody:

Zákon pohybu
Zákon príťažlivosti rovnorodého
Zákon tiaže
Zákon spätného pôsobenia.

Aby sme uvedeným zákonom, resp. menej známym názvom zákonov lepšie porozumeli, pomôžeme si názvami, ktoré používa napr. fyzika, s ktorou sa stretávame ako s vyučovacím predmetom na školách.

Pohyb ostáva vždy pohybom. Na tomto pojme nie je čo meniť.

Zákon príťažlivosti rovnorodého si môžeme predstaviť ako magnetickú príťažlivosť a rezonanciu.

Zákon tiaže, ako gravitáciu, zemskú príťažlivosť.

Zákon spätného pôsobenia ako akciu a reakciu.

Dnes si fungovanie všetkých štyroch zákonov názorne vysvetlíme na životne dôležitom príklade, akým je dýchanie. Dýchaniu je podriadené každé živé ľudské, ale aj zvieracie telo (suchozemské zvieratá), i keď rozum sa tým vedome nezaoberá.

Začneme pohybom. Pri nádychu musí vzduch prejsť najprv nosom a hornými dýchacími cestami, kde si môžeme všimnúť jemné rozšírenie nosných otvorov. Ďalej vzduch prechádza do hrudného koša, sídla dolných dýchacích ciest. Aj tu môžeme pozorovať pohyb, jemné nadvihnutie až do oblasti bránice a brucha. Následné stlačenie, poklesom bránice, núti k spätnému pohybu a vytlačeniu použitého vzduchu von, k výdychu. Bez vykonávania týchto pohybov, často nebadateľných pri zaužívanom povrchnom, krátkom nádychu a výdychu, nie je možné dýchanie, teda ani žiaden nádych , ani následný výdych, ktorý je dôležitý na udržanie sa pri živote.

Druhým zákonom, ktorý sa podieľa na dýchaní, je zákon príťažlivosti rovnorodého. Každý človek či suchozemské zviera dýcha vzduch, pretože fyzické telo potrebuje kyslík, ktorý je krvou rozvádzaný do všetkých buniek a orgánov tela. Krv pomocou dýchacích orgánov magneticky priťahuje kyslík zo vzduchu, aby mohla neprestajne oživovať a zásobovať kyslíkom bunky a orgány tela. Zároveň je z tela pomocou výdychu odvádzaný nepotrebný oxid uhličitý, ktorý je dôležitý pre dýchanie rastlín počas dňa. Tu si môžeme všimnúť múdrosť prírody, kde v prirodzenej symbióze nič nevychádza nazmar, pokiaľ do nej necitlivo nezasiahne človek.

Tretím zákonom, bez ktorého by dýchanie nefungovalo je tiaž. Ak sa nadýchneme čistého, čerstvého a voňavého vzduchu bohatého na kyslík, tak nás až nadnáša a je nám príjemne, radostne. No ak sa nadýchneme ťažkého, alebo chemicky znečisteného vzduchu, tak nám je zrazu ťažko, zle. Dusíme sa, ťažko a namáhavo dýchame, kašleme lebo jedovatý vzduch nás v pľúcach tlačí. Ak ho budeme dýchať dlhšie, tak nás doslova stlačí dole, zvalí na zem a bez poskytnutia prvej pomoci zomrieme.

Napokon je tu aj štvrtý zákon, zákon spätného pôsobenia, nám už známy pod názvom akcia-reakcia. Každý náš nádych je akciou, ktorá súčasne v pohybe, rezonancii s kyslíkom z čistého ľahkého vzduchu, zákonite vyvoláva aj výdych, reakciu. Bez nádychu, by teda nemohol nasledovať výdych, čo platí aj opačne. Bez výdychu by nemohol nasledovať nádych. Jedno podmieňuje druhé.

Aby sme sa presvedčili o nutnosti rešpektovať prírodné zákony aj pri dýchaní, stačí si z uvedeného príkladu vybrať moment, keď zákony vedome odmietneme rešpektovať , prestaneme dýchať. Aj bez praktickej skúšky je nám hneď jasné, že takáto akcia, následne vyvolá adekvátnu reakciu, zadusenie. To isté by sa nám stalo, ak by sme sa úmyselne nadýchali jedovatého vzduchu. Rovnako bez včasnej pomoci iných, by sme zomreli. Z uvedeného jasne vyplýva, že ak chceme kvalitne žiť, tak musíme rešpektovať zákonitosť v nás a dýchať zdravý, okysličený vzduch, aby nám bol na prospech, aby sme boli zdraví a spokojní.

Poznať a rešpektovať uvedené prírodné zákony prejavujúce sa vo všetkom v nás i okolo nás je pre nás ľudí životne dôležité. Malo by to byť našou prvoradou úlohou, pretože zákony organizujú aj energie nášho chcenia, cítenia, myslenia, reči i konania a súčasne aj všetky deje v našom svete. Teda nepôsobia len na rovine telesnej, podľa uvedeného príkladu, ale rovnako aj na rovine duševnej, vytvárajúc nám šťastie alebo zármutok. To stručne povedané znamená, že každé naše chcenie, každý citový záchvev, každá naša myšlienka, vypovedané slovo či vykonaný skutok k nám vždy po určitom čase vrátia všetko to, čo sme vedome či nevedome vyslali - vyvolali a v tom sa vždy prejavia všetky štyri uvedené zákony.

Celé naše dnešné rozprávanie ukončíme a zhrnieme známym výrokom: "Čo v živote sejeme, to budeme po kratšom, či dlhšom čase zákonite žať!"

Poznať a rešpektovať Božiu vôľu, zákony prírody je vždy človeku na prospech na ceste pozemským životom, aby sa rozvíjal správnym, chceným smerom a dosiahol svoj vytúžený cieľ- duchovný domov. Nepoznaním a nerešpektovaním vyššej sily robíme zbytočné chyby, ktorými spôsobujeme utrpenie sebe, svojim blízkym a prírode.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama