close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Květen 2011

Cit alebo rozum?

31. května 2011 v 12:18
Pre život sú každému z nás darované mnohé pomoci, ktoré majú upozorniť, keď ideme nesprávne. Ich spoločným znakom je, že pramenia z niečoho svetlého v nás; niečoho, čo je vždy veľmi jemné, no predsa naliehavé a spoľahlivé.


Chlieb ako dar pre život

29. května 2011 v 12:17 Rady a odporúčania
V súčasnosti si kupujeme chlieb vyrábaný z droždia, pričom zabúdame na výhody kváskového chleba, ktorý vyrábali naši predkovia skôr, než sa z výroby chleba stal obchod. Pre lepšiu informovanosť v tomto smere uvádzame článok, v ktorom sa okrem iného dozviete o výhodách kváskového chleba. Nasledovné informácie možno využiť aj v čase, keď droždie nebude práve k dispozícii, napríklad v stave potravinovej núdze.


Zákony prírody

28. května 2011 v 13:12 Zákony stvorenia
Z vlastných skúseností poznáme, že v bežných rozhovoroch na témy o prírode, jej krásach, viditeľných premenách a štyroch ročných obdobiach si s ľuďmi celkom dobre vzájomne rozumieme. Ak rozhovor rozvíjame ďalej a zájdeme trocha hlbšie, hovoríme o prírodných zákonoch, ktoré riadia premeny v prírode čoskoro dôjdeme k porozumeniu - "spoločnej reči".


Boj proti nemravnosti

26. května 2011 v 12:01 Mravnosť a nemravnosť
Vážení správcovia domény www.atlas.sk. Patrím medzi dlhoročných užívateľov emailovej schránky na Vašej doméne a s jej využívaním som bol doteraz spokojný. Avšak to, čo vidím takmer vždy po otvorení svojej schránky v poslednej dobe mi jednoducho nedá, aby som nereagoval. A som presvedčený o tom, že s mojimi slovami by určite súhlasili i mnohí súdni a slušní ľudia, ktorí Vám snáď doposiaľ nenapísali iba preto, lebo sú zavalení rôznymi vlastnými povinnosťami a nenašli si na to čas.

Kadiaľ vedie cesta k Výšinám?

25. května 2011 v 11:34 Perly múdrosti
Kto chce len dobro a má čisté myšlienky, už našiel cestu k Najvyššiemu.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Podporme sa!

24. května 2011 v 10:54 Rady a odporúčania
V medziľudských vzťahoch sa neraz zamýšľame nad tým, ako ľuďom možno účinne pomáhať v ich osobných trápeniach v rodine, na pracovisku a pod. To je iste veľmi cenná ľudská snaha, ktorú je potrebné posilňovať a rozvíjať, no žiaľ, stále viac sa presviedčame o tom, že v dobe materializmu je ľudské šťastie tvorené nielen morálnym, ale rovnako aj sociálnym a peňažným zabezpečením. Jedno bez druhého sa nezaobíde tam, kde má nastať pravá harmónia.


Mesto – inteligencia, vidiek – hlupáci?

22. května 2011 v 11:41 Skryté súvislosti

Nasledovný text vznikol na základe jedného názoru, ktorý jednoducho nemohol byť ponechaný bez zodpovedajúceho vysvetlenia. Citujem:

Nedôvera

21. května 2011 v 11:31 Rady a odporúčania
Ako najzhubnejšia a najrozšírenejšia vlastnosť vládne dnes medzi ľuďmi nedôvera. Nedôvera sa vklinila do všetkých medziľudských vzťahov. Ľudia sa zatvrdili a sú voči sebe ostražití. Kto je takzvane dôverčivý, je z pohľadu ostatných naivný.

Vyvracanie ateistických téz – exaktnosť dôkazov

19. května 2011 v 16:31 Ateizmus a materializmus
Všetko čo nemožno dokázať neexistuje, tvrdia ateisti a materialisti. Položme si však jednoduchú otázku: jestvovala pred tisíc rokmi elektrina? Áno, alebo nie?


Veľká Noc – oslava vraždy!

18. května 2011 v 10:45 Kresťanstvo
Ako by ste sa pozerali na človeka, ktorý schvaľuje vraždu? Ako na zločinca a potencionálneho vraha! Ako sa možno pozerať na kresťanský svet, ktorý považuje vraždu Ježiša Krista za nevyhnutnosť, pretože bez nej by vraj nemohol byť svet spasený?

Tri brány

17. května 2011 v 10:36 Na zamyslenie
Duša človeka sa často podobá opevnenej hradbe s tromi bránami. Keď chceme do nej vstúpiť - teda keď si chceme s dotyčným človekom vytvoriť priateľský medziľudský vzťah, musíme každú bránu otvoriť zodpovedajúcim zlatým kľúčom. Kde však tieto kľúče možno nájsť a čo vyjadrujú? Nachádzajú sa v hĺbke našich duší, a sú nimi duchovné schopnosti, ktoré nám boli prepožičané na životnú cestu.

Téma letných dní: Obnažené ženy

15. května 2011 v 10:21 Mravnosť a nemravnosť
S pribúdaním teplých dní sa všade vôkol nás rovnomerne zvyšuje i množstvo sporo odetých dievčat a žien. Tak to totiž káže móda a súčasné moderné trendy, tak sa vraj dievčatá a ženy, podľa ich vlastných názorov, v letnej spare dobre cítia.


Duchovný význam správneho držania tela

14. května 2011 v 10:16 Duchovno
Často sa medzi ľuďmi šíri názor, že pre šťastie človeka je dôležité pokojné svedomie, poznanie múdrosti života, dobroprajnosť, úprimnosť či iné cenné duševné vlastnosti. To je síce múdre, ale je to všetko, čo človek potrebuje pre správny a plnohodnotný život na Zemi?

Vyvracanie ateistických téz – evolúcia

12. května 2011 v 9:57 Ateizmus a materializmus

Evolučná teória patrí k jedným zo základných pilierov, o ktoré sa opiera ateistický svetonázor a materialistický pohľad na svet. Je však paradoxné, že práve hlboké pochopenie podstaty evolučného procesu potvrdzuje existenciu Vyššej Inteligencie, ktorou bol tento proces riadený.

Učebnica ukazujúca cestu

10. května 2011 v 10:20 Výchova a vzdelávanie

Rozumovo - materialistický pohľad na svet je pohľadom obmedzeným. No a to, čo je obmedzené, nemôže plodiť nič iného, ako obmedzenosť. Súčasná finančná a hospodárska kríza nie je teda nijakým náhodným javom, ale logickým, ba nevyhnutným prejavom obmedzenosti rozumového materializmu. Práve prostredníctvom nej je nám daná príležitosť nahliadnuť a uznať jeho obmedzenosť.

Omyl náboženstva

9. května 2011 v 9:14 Perly múdrosti
Z každého Božieho posolstva ste urobili náboženstvo. A to bola chyba. Náboženstvo ste postavili na vyšší stupeň ako každodenný život. Tým ste oddelili Božiu vôľou od života, miesto toho, aby ste ich zjednotili.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Sila ľudského slova

7. května 2011 v 15:14 Na zamyslenie
Koľko slov povie asi človek za jeden deň? Stovky, tisíce? Je to ťažko spočítateľné, ale určite dosť veľké množstvo. Jediní tvorovia, ktorým bol daný dar reči na našej Zemi sme boli my - ľudia. Ako si asi vážime tento dar? Presne tak, ako mnoho iných vecí, ktoré nám, takpovediac, padajú do lona. A my len berieme a berieme, bez akéhokoľvek uvedomenia si, že to nemusí byť vždy tak, že to vôbec nie je samozrejmé.


Radosť a bolesť – dve cesty nahor

5. května 2011 v 16:59 Skryté súvislosti
Niet vari na svete človeka, ktorý by aspoň raz vo svojom živote neprežil radosť, či šťastie, alebo naopak, bolesť a utrpenie. Ide o dve úplne protichodné prežívania, ktoré však majú niečo spoločného. Obe svojou intenzitou dokážu zasiahnuť najvnútornejšie jadro našej osobnosti - nášho ducha.

Tykanie vo vzťahoch...

4. května 2011 v 10:27 Na zamyslenie
Keď dnes počujete, ako niekto odmietne tykanie, obzvlášť od staršieho či vzdelanejšieho človeka, ste následne svedkami toho, ako je ihneď považovaný za "nadutého horenosa". Takýto prístup sa zdá plne oprávnený, keďže ľudia si bez tykania funkčný vzťah nevedia ani predstaviť.


Meno a osud

3. května 2011 v 10:16 Na zamyslenie
Každý ľudský duch dostáva pri svojej inkarnácii meno, ktoré ho má sprevádzať pozemským životom a má mu byť posilou a oporou. V ňom je z časti zakotvené aj jeho duchovné predurčenie a pozemské pôsobenie v tomto živote.