close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Duben 2011

Máme ešte vôbec slobodnú vôľu?

30. dubna 2011 v 10:18 Skryté súvislosti
Tak konečne už máme slobodu, vravia mnohí, pričom väčšina z nich si ju spravidla zamieňa so svojvoľnosťou, s možnosťou robiť si čokoľvek, čo sa mi len zachce, s čím sa nedostanú do vyslovene priameho stretu so zákonodárstvom dnešného štátno-právneho systému. To, čo nie je priamo zakázané, to je teda pre väčšinu dovolené. A čo aj nie je dovolené, to si možno beztrestne dovoliť pokiaľ má človek dostatok peňazí. Takže v skutočnosti je vlastne dovolené všetko. Zhruba takýto je teda dnešný "ideál" slobody a možnosti prejavovania slobodnej vôle.

Výzva všem poctivým lidem!

29. dubna 2011 v 14:15 Súčasná spoločnosť
Lidé české, moravské a slezské země mají stále v sobě velký dar pravého lidství.


Japonsko – skúška tajných zbraní USA?

28. dubna 2011 v 11:23 Skryté súvislosti
Prednedávnom som zverejnil článok, pojednávajúci o skutočnej príčine katastrofy v Japonsku. Je ňou nesprávne myslenie a jednanie ľudí jednak vo vzťahu k prírode a jednak vo vzťahu sebe samým. No a čo kto zaseje, to aj potom musí celkom zákonite žať. V súčasnosti prebiehajúce prírodné katastrofy a nešťastia nie sú teda nijakým dielom náhody ale naopak, zákonitou odozvou, zodpovedajúcou vnútornému a vonkajšiemu stavu ľudskej civilizácie. Je to nastavené zrkadlo, v ktorom máme možnosť uvidieť svoju vlastnú tvár a to bez príkras a úplne pravdivo.

Čo nám najviac škodí?

26. dubna 2011 v 10:00 Perly múdrosti
Najväčší nepriatelia človeka sú: vypočítavý rozum a duchovná lenivosť.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

O nemožnosti pochopenia Stvoriteľa

25. dubna 2011 v 9:46 Duchovno
Neraz bez zlého chcenia, v naivnej viere a v nevedomosti je z mnohých strán možné počuť, že človek je božský, že každý z nás má Boha v sebe, hovorí sa o osobnom vzťahu k Bohu, o tom, že sme božími deťmi a tak ďalej.

Kritika slovenských spisovateľov!

24. dubna 2011 v 11:05 Umenie
Vážená Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, vydávajúca časopis Romboid. Popudom k napísaniu tohoto listu bolo nahliadnutie do jedného z čísel Vášho časopisu (číslo 2. rok 2005), v ktorom na mňa veľmi negatívne zapôsobil "literárny útvar" pána Hvoreckého s názvom "Svedkovia Svetla".

Kapitalistická demokracia alebo cirkevný štát?

23. dubna 2011 v 11:02 Politika
Takmer všetky veľké svetové náboženstvá čerpali vo svojich začiatkoch priamo z Pravdy a ich úlohou bolo túto Pravdu chrániť, rozvíjať a vnášať do povedomia, ako aj do reálneho života celej spoločnosti. Žiaľ, to pôvodne zdravé a správne vždy postupom času prerástlo ľudskými názormi, ľudským chcením a ľudskými hmotnými potrebami až natoľko, že pod týmito nánosmi bola nakoniec celkom udusená a zasypaná Pravda, ktorej mali všetky náboženstvá pôvodne slúžiť.

Ako ďalej? Nie len v genetike!

22. dubna 2011 v 10:01 Veda a technika
Pokúsim sa voľne pretlmočiť jeden zaujímavý rozhovor, ktorý odznel v slovenskom rozhlase. Prizvaný odborník povedal asi toto: V oblasti genetického výskumu sme zaznamenali nevšedné úspechy. Bolo dešifrovaných všetkých 20 000 génov, ktoré obsahuje ľudská DNA a u väčšiny z nich sa podarilo zistiť aj ich funkciu.

Povinnost skúmať!

20. dubna 2011 v 10:28 Perly múdrosti
Človek nemá veriť tomu, čo nemôže pochopiť. Inak otvára bránu omylom.

Myšlenka z diela "Vo Svetle Pravdy"

Kadiaľ vedie cesta k Pravde?

19. dubna 2011 v 10:19 Hľadanie Pravdy
Tento text je výpoveďou človeka, ktorý sám o sebe tvrdí, že našiel Pravdu. Snáď jeho osobné prežitia aspoň v niečom napomôžu tým, ktorí skutočnú Pravdu ešte len hľadajú.


Niečo o reinkarnácii

17. dubna 2011 v 10:13 Duchovno
Mnohí otvorení ľudia, zoznamujúci sa s problematikou reinkarnácie, bývajú často zarazení skutočnosťou, že východné náboženstvá pripúšťajú možnosť vtelenia ľudskej duše do zvieracieho tela. Člověk je však človekom a zviera zvieraťom! Sú to dva úplne rozdielne druhy, odlišujúce sa svojou vnútornou podstatou a preto v žiadnom prípade nemôže dôjsť k ich vzájomnému zmiešaniu!

Odvrátená tvár technického pokroku

15. dubna 2011 v 15:04 Ateizmus a materializmus
Dnešní ľudia sú zväčša hrdí na súčasné, výrazné napredovanie vedy a techniky, ktoré nám umožňuje žiť na veľmi vysokej životnej úrovni. Doposiaľ nebývalý, vedecko technický rozvoj však negatívne poznačil vnútorný život tých, ktorí pracujú v zmienenej oblasti. Stali sa z nich totiž ľudia prehnane hrdí, ba až pyšní na svoj vlastný rozum a jeho možnosti. Nadobudli totiž presvedčenie, že už dokážu zvládnuť a vyriešiť takmer všetky problémy sveta bez toho, aby sa snáď ešte bolo treba zapodievať nejakými "rozprávkami" o duchovnom rozmere bytia. Niečo podobného odsúvajú so zhovievavým úsmevom do oblasti neškodného náboženského folklóru, ktorý nemá pre každodenný život a tobôž nie pre vedu a techniku, absolútne nijaký praktický význam.


Nešťastie skryté v devalvácii slova!

14. dubna 2011 v 11:47 Skryté súvislosti

Znehodnotili sme slovo i vlastný rečový prejav! Nadmerným zneužívaným sme ho devalvovali tak, že ľudské slovo stratilo svoju pôvodnú váhu, silu, hĺbku a význam. Stal sa z neho bezcenný brak, ktorého je všade nadmieru a ktorým sa neuveriteľne plytvá.


Sila správneho dýchania a odpustenie

12. dubna 2011 v 7:51 Na zamyslenie
Pred niekoľkými rokmi mi jeden môj známy ponúkal prácu vo svojom podniku. Chvíľu som u neho aj pracovala. Spočiatku sa zdalo, že to pôjde, ale postupne sa začali vynárať rôzne problémy a nedorozumenia a vznikal neuveriteľný chlad, ktorý som dovtedy v žiadnom vzťahu nezažila. Naše predstavy o tom, čo je správne, sa značne líšili. Po určitej konfliktnej príhode to nakoniec vyvrcholilo do vážneho sporu a bolo zrejmé, že je nutné ukončiť tento pracovný vzťah.

Kresťanstvo a reinkarnácia

10. dubna 2011 v 15:48 Kresťanstvo
Keď sa v súčasnom kresťanskom svete spomenie pojem reinkarnácia, čiže prevteľovanie duší, stretneme sa zásadne iba s odmietavým stanoviskom. Žiaľ, málokto z veiacich, slepo a verne zastávajúcich cirkevnou vrchnosťou odporučený postoj si už dá námahu samostatne preskúmať celú vec až do hĺbky.


Ježiš a Imanuel

9. dubna 2011 v 15:45 Kresťanstvo
V istej internetovej diskusii sa diskutujúci zamýšľali nad dvomi menami, nachádzajúcimi sa v Biblii, ktoré sa vo všeobecnosti zvyknú spájať s jednou a tou istou osobou. Tieto mená však znejú úplne inak a dokonca aj ich význam je úplne iný. Ako Peter nemôže byť Jánom a Ján zase Petrom, tak aj prípade mien Ježiš a Imanuel nám elementárna logika našepkáva, že by i tu malo ísť o dve, úplne rozdielne osoby. Aká je teda pravda?

Voda a úcta predkov

8. dubna 2011 v 16:19 Na zamyslenie
Žijeme v dobe, keď nám stačí otočiť vodovodný kohútik, aby sme si nabrali vodu podľa potreby. Je to vymoženosť, ktorá nám uľahčuje život a robí ho kultivovanejším.


Oheň

7. dubna 2011 v 10:17 Príbehy
Šesť ľudí sa počas mrazivej noci nešťastnou náhodou ocitlo na opustenom ostrove. Každý mal v ruke kus dreva, pomocou ktorého priplával na breh. Iné drevo na stratenom ostrove v Severnom mori už nebolo.

Pevnosti, ktoré nie sú z kameňa

5. dubna 2011 v 16:52 Príbehy
Žil raz mocný kráľ, ktorý múdro vládol svojej krajine. Keď cítil, že sa jeho pozemský čas pomaly chýli ku koncu, nechal pred seba predstúpiť svojho syna, ktorý mal byť jeho nástupcom, a vážne mu povedal: "Synu, nepriatelia čakajú na moju smrť, aby využili tvoju mladícku neskúsenosť a vyhubili moje kráľovstvo. Odíď teda preč z tohto kráľovstva a postav si na bezpečnom mieste vlastné kráľovstvo. Len tak môžeš prežiť."


Úvaha nad úlohou cirkví

3. dubna 2011 v 15:45 Kresťanstvo

Čo by asi tak podľa vás malo patriť k tým najdôležitejším úlohám správcov rôznych cirkví práve v dnešnej dobe? V dobe, v ktorej je zlo takmer všade a navyše sa ešte rafinovane skrýva za masku dobra? Podľa môjho osobného názoru by to mala byť práve schopnosť jasného, nekompromisného odhaľovania a označenia tohto zla v jeho mnohorakých, otvorených i skrytých podobách.