Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Základní principy fungování nové společnosti

1. března 2011 v 10:26 |  Súčasná spoločnosť

1. Co všechno působí na společnost rozkladně a co ji naopak povznáší?


Základem všeho je pravá víra v Boha.

Ten, kdo v sobě nese tuto víru, nese v sobě i lásku ke všem a ke všemu. Všichni lidé bez rozdílu jsou schopni tohoto čistého citu skrze své srdce. Žijeme dnes v době, kdy se učíme vyjadřovat své city.

Východisko nalézáme v opětovném otevření svého srdce a v rozvíjení schopnosti lásku dávat a přijímat. Tento cit je nesmírně podporující, budující a tvořivý.

Láska jediná zná tajemství obdarovávat a přitom bohatnout.


Na společnost působí rozkladně:

- nevíra v Boha

- odmítání Boha, nezájem o Něho, odpor k Němu

- neznalost Božích zákonů

- nejednotnost

- strach

- manipulace (i za zdánlivě ušlechtilými cíli)

- nečestnost (nepoctivost, prolhanost, vychytralost, vypočítavost, přetvářka, lstivost, podbízivost)

- negativní emoce, nečisté myšlenky, postoje, vlastnosti a chování (lhostejnost, povrchnost, vlastní prospěchářství, nezdravě vystupňovaná ctižádost, malomyslnost, nedůvěra, závist, touha po odplatě, kult těla, kult mládí, neúcta ke stáří)

- negativní, nevýstižná, nevěcná, hrubá, vulgární a neušlechtilá mluva

Mnoho z uvedeného vychází z rozšířeného mínění, že žijeme pouze jeden pozemský život.


Společnost naopak povznáší:

- pravá víra v Boha

- procítěná vroucí modlitba

- bohabojnost (respekt k Božím zákonům)

- čisté myšlenky

- láska a úcta člověka k člověku a k celému Stvoření

- dobrosrdečnost

- sebezušlechťování (posilování ctnostmi)

- touha po ušlechtilosti a čestnosti a jejich naplňování

- hledání všeho, co nás spojuje

- vzory pravého lidství ve společnosti

- důvěra

- pokora

- soucítění

- podpora a pomoc druhým lidem, zvláště potřebným, trpícím, nemocným a starým lidem

- radostná spolupráce s druhými lidmi

- ochota ke sdílení

- ušlechtilá mluva

- důstojné vystupování

- důstojné odívání

Trvalé úsilí přináší posílení a zakotvení těchto hodnot. Toto vše je zakotveno ve vědomí všech lidí i v pravidlech vzájemného soužití a pozemských zákonech.


2. Co by se mělo změnit jako první, aby bylo možné budovat společnost na novém základě?


Budování společnosti je postavené na pevném přesvědčení, že je možné změnit současný stav.

Je ve vědomí lidí, že každý bez rozdílu je toho schopen.

Konání každého jednotlivého člověka má dopad na celou společnost.

Náprava nastává proměnou člověka: změnou jeho hodnot, postojů a myšlení.


Naplňuje se:

- víra, zakotvení v Bohu

- odpovědnost za spravování materiálních hodnot a za hospodaření s nimi probíhá s vědomím nadřazenosti Boží vůle a duchovních hodnot, neboť tyto statky jsou člověku pouze svěřené a propůjčené do opatrování a zvelebování (člověk se pak stává správným hospodářem na vinici Páně)

- správné hospodaření s pozemskými statky a jejich zvelebování, rozvíjení a zušlechťování (hodnot, vztahů, nadání a schopností)

- vědomí nadřazenosti duchovních hodnot nad materiálními hodnotami

- žití Božích zákonů


3. Na jakých nových principech by měla stát ozdravěná společnost?


Jsou položeny základy nové ozdravěné společnosti podle Desatera budování a ochrany Země.


Desatero budování a ochrany Země:

1. Země, krajina a tvorové patří jednomu Pánu - Stvořiteli, z jehož Vůle vše povstalo a žije.

2. Vůle Pána se projevuje Jeho Zákony, které jsou vetkány do přírodních zákonů a Zákonů pro život na Zemi.

3. Země a krajina, kde prodléváš, je ti propůjčena. Hospodař na ní ku prospěchu všech.

4. Prospěch spočívá ve spojování, zušlechťování a prosvětlování všech věcí, na kterých spočine tvá pozornost. Prospěch také spočívá v ochraně a obraně všech hodnot, které jsou vytvářeny.

5. Vše, co nevzniklo v úctě ke Stvořiteli nebo se nezachvívá v Jeho zákonech, propadlo marné pomíjejícnosti již při svém vzniku.

6. Vše živé má právo na vývoj, existenci a krásu.

7. Sám nejsi nic. Lidským společenstvím prochvívá princip pomoci, přítomnosti, povinnosti a práva.

8. Obklop se jen věcmi potřebnými a chval Stvořitele činem.

9. Pamatuj, že jsi bytost duchovní a použij správně hodnoty ti svěřené.

10. Potřebuješ-li sílu a požehnání k činu, požádej svého Pána. Tvůj čin však musí mít smysl a čistý způsob naplnění.

http://ao-institut.cz/ v spolupráci s M.Š.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Degon Degon | 7. dubna 2011 v 15:14 | Reagovat

Ja za najdôležitejšie pre tú novú spoločnosť považujem toto: "Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane Otče!"
Ale kresťan sa snaží o to, aby Boh Stvoriteľ sveta a všetkého živého plnil našu hriešnu vôľu, ako by On bol naším služobníkom.

2 seo-webdesign seo-webdesign | E-mail | Web | 16. dubna 2011 v 8:27 | Reagovat

Ideologie nás v loutky nás proměňují, vše začíná už v době kdy je dítě v matce a mozek matky působí na mozek dítěte, jak se narodíme, začne na nás působit; rodina, škola, společnost a snaží se nás naprogramovat, abychom konali to co je podle; rodiny, školy, společnosti, správné.
Myslíme a konáme tak jak nás život naprogramoval, můžeme změnit snadno povrch u programů, tak jako můžeme snadno změnit i svoje oblečení, ale nemůžeme změnit programy, které s námi manipulují.
Základem všech programů je hlad, který musíme uspokojit, abychom se zde měli dobře, není to jenom hlad po jídle a žízeň po pití, je zde i hlad po; lásce, sexu, jistotě, výhodách, moci, nadbytku, autoritě, zdraví, kráse, slávě, drogách, atd.
V našem mozku je na trůnu mocný hlad a on s námi jako s loutkou manipuluje pomocí trestů a odměn, hlad nás může snadno donutit k tomu, že budeme; lhát, krást, znásilňovat, vraždit, vydírat, podvádět, atd.
Všechno zlo v nás a okolo nás je zde díky hladu po tom co milujeme a potřebujeme, pokud nemáme hlad, jsme hodní a nikomu neubližujeme.
Největší a nejhorší je hald po jistotě, díky tomuto velikému hladu jsme vytvořili zlatou civilizační klec, která nás chrání před nejistotou kterou má ten, kdo žije nahý v přírodě.
Problémem hladu po jistotě je, že se nám tento hlad stal drogou a tato droga s námi snadno manipuluje a nutí nás k tomu, abychom pro sebe získávali maximum jistoty bez ohledu na druhé.
Následkem je vznik otroctví, kdy se společnost rozdělila na třídy a kasty, vznikla takto mocenská pyramida, kde na vrcholu jsou nejmocnější otrokáři, jde o politiky a podnikatele a dole jsou dělníci a nezaměstnaní.
Zakrátko ale bude vše zásadně jinak, protože vytvoříme umělou inteligenci a elektronické obojky, pomocí kterých nás bude umělá inteligence snadno ovládat, od narození budeme mluvit jenom se svým obojkem a každý obojek bude mít svůj originální jazyk, takže pokud na nás promluví jiný člověk, nebudeme mu rozumět, co nám říká.
Umělá inteligence nám přeprogramuje mozek tak jako to dělají fanatické sekty, a učiní z nás dokonalou loutku, se kterou si bude moci dělat, co jí napadne, vše co nám řekne umělá inteligence, to nám bude svaté a nebudeme o ničem nikdy ani trochu pochybovat.
Díky umělé inteligenci zmizí z našeho světa; peníze, zbraně, vlastnictví, lakomost, lež, krádež, vražda, závist, atd.

3 Degon Degon | 18. dubna 2011 v 9:25 | Reagovat

Hmm, zaujímavý názor! Celkovo s ním možno súhlasiť, až na tú umelú inteligenciu, ktorá na nás má pôsobiť prostredníctvom tých obojkov. Zdá sa, že to celkom dobre funguje aj bez tých obojkov. Starajú sa o to naše oznamovacie prostriedky ako sú televízia a pod. Veď sa len pozrime na takú komerčnú a nekomerčnú reklamu. Každý vieme, že je to iba masírovanie našich mozgov, ale predsa tomu podliehame. Neprestajné opakovanie jednej lži sa napokon v nás tak udomácni, že sa nám stane vlastnou a nez rozmýšľania si ju osvojíme. Nemali by sme sa vzdávať svojho zdravého rozumu a nemali by sme nechať za seba rozmýšľať iných. Aby sme neboli ako tie ovce, ktoré slúžia iba na strihanie, mlieko a napokon na mäso.Mnoho ľudí sa domnieva, že užívajú svoj rozum, ale aká je skutočnosť? V skutočnosti iba pracujú s verziami, ktoré im (ako paradigma) predložil k rozmýšľaniu niekto iný. To nie je naše vlastné uvažovanie, ale naprogramované uvažovanie, kde výsledok je vopred dobre známy (a určený). Nie je jednoduché získať skutočne slobodného a nezávislého ducha a ešte ťažšie je si tú slobodu udržať.

4 Franta Franta | 15. června 2011 v 3:04 | Reagovat

Tuhle společnost povznese už je bytelná hůl.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama