close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi


Pozor! Po 16. 8. 2020 bude tento blog pokračovať na: http://vaznost-doby.bloger.cz/

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Únor 2011

O mužovi jediacom párky. Poučné!

28. února 2011 v 9:58 Príbehy
Istý muž si kúpil v bufete párky a odniesol si ich ku stolíku. Ako si ich naň kládol uvedomil si, že si chcel kúpiť ešte i niečo na pitie. Vrátil sa teda po nápoj. Ako však ide nazad ku stolíku vidí, že pri ňom sedí inteligentne vyzerajúci a dobre oblečený bradatý pán a konzumuje jeho párky. Muž prišiel ku stolíku, nič nepovedal, sadol si, vzal si druhú, zvyšnú párku a začal jesť. Bradáč sa chvíľu naňho pozeral, ale ani on nič nepovedal a tak spolu mlčky jedli.

Slovenská národná hymna

26. února 2011 v 14:00 Slovensko
Aj v súčasnosti možno nájsť niekoľko podnetov, ktoré v nás mocne posilňujú uvedomenie si vlastnej identity a dávajú silu prekonávať životné prekážky. Snáď najsilnejším, čo sme zdedili, sú národné spevy. V nich sa spájame s duchom dávnych časov národa a budíme svoj charakter do vrúcneho a vyváženého vzťahu k Bohu, národu i ľuďom.

Neopúšťajme sa!

25. února 2011 v 10:00 Na zamyslenie
Človek je okrem seba samého zodpovedný za všetko, čo ho počas života obklopuje. Najskôr je to rodina, potom obec a napokon vlasť - národ. Len keď dušu človeka prežiari pravá duchovná starosť o zušľachtenie týchto hodnôt, možno hovoriť o zodpovednom vzťahu k životu, o zodpovednej duchovnej ceste jednotlivca. A práve túto skutočnosť si prestávame uvedomovať, mysliac si, že zodpovedný život a duchovná cesta sú uskutočniteľné len samotným dobrým chcením.

Je na nahota nemravná?

24. února 2011 v 12:03 Mravnosť a nemravnosť
Nestvoril nás Boh nahých? Čo je na tom nemravné? Veď telo je predsa Boží dar a ľudia by sa mali tešiť aj zo sexuality a nie si vytvárať bloky a la "čo sa môže a čo nie". Kto určuje hranice mravnosti? Nie sú to snáď len naše ľudské obmedzenia a predstavy?

O vnútornom stave ľudstva

23. února 2011 v 10:00 Rozširovanie poznania

   Jestliže se člověk rozhlédne v těchto dnech jen s trochou pozornosti po světě, pak nebude pro něho těžké vidět to, jak pod zdánlivě klidným povrchem každodenního života miliard lidí zesiluje se ona duševní vrstva, obsahující v sobě v rozporu se vším vnějším stále silnější neklid a napětí.


Krátky návod na raj na zemi

22. února 2011 v 10:32 Hľadanie Pravdy


Keď sa pozriem do vlastnej minulosti, dnes som úplne iný, než akým som býval pred takými 10 - 15 - 20 rokmi. Samozrejme, ani zďaleka nie dokonalý, ale podarilo sa mi zmeniť mnohé nesprávne názory a náhľady na život a zároveň odstrániť veľa chýb, s ktorými som vtedy neúspešne zápasil.


Hyeny v bielych lekárskych plášťoch

21. února 2011 v 10:29 Súčasná spoločnosť
Začnem krátkym príbehom z reálneho života: Istý starší pán bol na základe svojich zdravotných problémov hospitalizovaný. Napriek liečbe a pobytu v nemocnici sa však jeho stav nijako výraznejšie nezlepšoval. Vždy, keď o svojich pretrvávajúcich problémoch informoval pána primára na vizite, ten mu stále opakoval, že bude nutné urobiť konzultáciu. K spomínanej konzultácii však akosi nedochádzalo a pacient bol nakoniec presunutý do inej nemocnice, konkrétne do Bratislavy. Tam okamžite zistili, že ide o ľahší, "prechodený" infarkt a poskytli mu primeranú liečbu.


O pokrivenom vzťahu k pojmu „práca“

20. února 2011 v 10:26 Súčasná spoločnosť

Cit a rozum. Čo je viac? Čo by malo byť v hierarchii ľudského hodnotového systému na prvom a čo až na druhom mieste? Nech každý sám vo svojom vnútri citlivo zváži, ktorá zo spomínaných hodnôt má byť pre človeka rozhodujúca.


Naša duša nie je nesmrteľná

18. února 2011 v 15:47 Duchovno

   Všeobecne zaužívané tvrdenie, že ľudská duša je nesmrteľná, sa vôbec nezakladá na pravde. Najvnútornejším jadrom každého človeka totiž nie je jeho duša, ale duch. Duša tvorí iba určitý obal ducha presne tak, ako je pozemské telo zase obalom našej duše.


Spoločnosť pozdvihneme iba všetci spoločne

17. února 2011 v 10:20 Súčasná spoločnosť
Hneď na začiatok by som rád položil zopár zásadných otázok: Môžeme byť naozaj hlboko vnútorne presvedčení o správnosti cesty, ktorou smeruje súčasná, racionálne, rozumovo a materialisticky založená spoločnosť? Je dosahovanie čo najvyšších výkonov v zamestnaní a ich zodpovedajúce ohodnotenie skutočne vrcholom všetkého, o čo má človek vo svojom živote usilovať? No a následne, môže vari najrozmanitejšie užívanie si takto ťažko a namáhavo zarobených peňazí urobiť náš život skutočne šťastným?


Prirodzená očista tela

16. února 2011 v 10:05 Zdravie

   Napísalo sa už veľa kníh a článkov na podobnú tému. Je toho už toľko, že si človek nevie ani vybrať. Každý by si mal v prvom rade uvedomiť, že ide o neho a jeho zdravie. Nepozerať sa na to čo je niekde napísané, ale radšej počúvať pochody svojho tela.


Cesta zlého činu univerzom, alebo ako funguje karma

14. února 2011 v 10:00 Zákony stvorenia
Zlý skutok! Niet snáď na zemi človeka, ktorý by sa ním nezaťažil. A tento zlý skutok, spôsobený, či už myšlienkou, citom, slovom, alebo viditeľným, hrubohmotným činom, zlý skutok na akejkoľvek zo spomínaných úrovní, musí priniesť každému, kto sa ním previnil, celkom zákonite zodpovedajúci, a teda nie iný, ako opäť zlý, spätný účinok.


Pozor! Nemravnosť na internete!

13. února 2011 v 17:36 Mravnosť a nemravnosť
   Mnohé veci, ktoré ľudia vytvorili a vymysleli pôsobia ako dvojsečná zbraň. Okrem úžitku im totiž prinášajú i veľa zla. A toho zla býva niekedy naozaj až tak veľa, že preváži to dobré. Určité vynálezy teda ľuďom v konečnom dôsledku prinášajú viac škody, ako úžitku. A to nie pre to, že by boli sami o sebe zlé, ale preto, že samotní ľudia ich používajú a zneužívajú viac na zlé, ako na dobré.


Aký je zmysel života?

13. února 2011 v 9:39 Zmysel života
Hoci si všetci veľmi dobre uvedomujeme pominuteľnosť svojho pozemského tela, v najhlbšom kútiku duše tlie predsa len v každom z nás neuhasiteľná túžba po večnom živote. Táto túžba nemôže byť zrealizovaná v hmotnom tele, čo isto každý chápe, ale naše najhlbšie ja akoby cítilo, že ide o čosi, čo sa predsa len dá niekde a nejakou formou uskutočniť.

Výroba ovocných a zeleninových 100% štiav

12. února 2011 v 10:00 Zdravie


   Šťava je vyrobená  zo zrelých starostlivo vybraných jabĺk. Po dôkladnom umytí sa jablká pomelú a vylisujú. Vylisovaná šťava sa číri, kde sedimentáciou a odkalením stráca zvyšky vlákniny, čím je dosiahnutý príjemný vzhľad. Potom sa šťava prefiltruje a bez pridania vody, cukru a konzervačných prísad pasterizuje a plní do fliaš. Trvalá kontrola kvality vstupných surovín i rýchla technológia spracovania, ktorá zabraňuje oxidácii, sú zárukou zachovania vône, chutí i farby šťavy rovnako ako v čerstvom jablku.


Pár slov o zmysle života

11. února 2011 v 10:00 Zmysel života

Ľudský život má nepochybne nejaký zmysel. Rozhodne však nespočíva iba v zarábaní peňazí a rôznych formách užívania si, ani v plodení potomstva a v starostlivosti oň, ani v honbe za kariérou, mocou, popularitou a podobne.

Posila pre telo – ovocné a zeleninové šťavy

10. února 2011 v 10:53 Zdravie


   Čerstvé šťavy z ovocia a zeleniny sú vynikajúce nielen svojou chuťou, ale predovšetkým vysokým obsahom vitamínov, minerálov a živých enzýmov. A to je jedným zo základov  pre zdravú funkciu nášho tela. Tieto prvky sú pre telo také nevyhnutné, že bez nich by sme boli oslabený, vyčerpaný a náchylný k chorobám.       
   

Viera veriacich už nepostačuje!

8. února 2011 v 10:00 Duchovno
Milióny ľudí v rôznych cirkvách po celom svete o sebe s hrdosťou hovoria, že sú veriaci. Títo, inak dobrí ľudia, by ale mali vedieť, že v dnešnej dobe to už nestačí. Dnes je od nás všetkých požadované presvedčenie!


Bol Ježiš Kristus naozaj Mesiáš, Spasiteľ a Vykupiteľ?

7. února 2011 v 10:00 Kresťanstvo
Na základe obsahu tohto textu som bol obvinený z fašizmu, rasizmu, nacionalizmu a antisemitizmu a bolo mi vyhrážané trestným oznámením. Preto hneď na začiatku považujem za nevyhnutné zdôrazniť, že s podobnými prejavmi ľudskej netolerancie sa vôbec nestotožňujem.


Význam práce s čakrami pre náš duchovný vzostup

6. února 2011 v 15:55 Skryté súvislosti
  
Pripomeňme si staré, známe úslovie, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. Toto úslovie platí okrem iného aj v duchovnej oblasti. Existuje totiž obrovské množstvo rôznych duchovných poznatkov a praktík, ktoré nás môžu na prvý pohľad zaujať a zdať sa nám hodnotné, ale žiaľ, ktoré v skutočnosti nemajú takmer žiadnu cenu. Ba čo viac, môžu neraz skôr odvádzať od správneho smeru a spôsobovať veľké prekážky.