Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Leden 2011

V Čechách sa razí nová cesta k prosperite

31. ledna 2011 v 10:00 Rady a odporúčania
Pred nedávnom mi môj priateľ s rozčarovaním rozprával o podmienkach v závode, kde pracuje. Ide v podstate o pomery, panujúce takmer vo všetkých súčasných výrobných prevádzkach, ktoré nám sem boli "importované" spolu s toľko očakávanými, zahraničnými investíciami.

Dni veľkého účtovania!

30. ledna 2011 v 16:04 Výstrahy
Kristus kedysi hovoril o príchode Syna Človeka, kresťania očakávajú druhý príchod Krista a židia zase svojho Mesiáša. Hovorí sa o transformačnom procese, o Mayskom kalendári a o roku 2012, o veľkej očiste a poslednom súde, o príchode planéty Nibiru a tak ďalej a tak ďalej. Vo všetkých týchto prípadoch však ide iba o rozdielne pomenovania a rozdielne zrelé pohľady na jedno a to isté. Na dianie, v ktorom na zemi zvíťazí Božia Vôľa!


Výnimočný preparát proti rakovine a iným chorobám

28. ledna 2011 v 16:00 Zdravie
Považujem za povinnosť oboznámiť verejnosť s existenciou mimoriadne účinného prípravku, pôsobiaceho priam neuveriteľne pozitívnym spôsobom nie len pri rakovine, ale aj pri ostatných chorobách.


Poohliadnutie za komunálnymi voľbami

26. ledna 2011 v 10:00 Politika
Tak sa nám opäť prednedávnom roztočil volebný kolotoč a to na komunálnej úrovni. Spoločným menovateľom úplne všetkých, či už politických nominantov, alebo nezávislých kandidátov boli tak, ako je tomu vždy, iba sľuby smerujúce k pozdvihnutiu hmotnej, materiálnej a ekonomickej úrovne. Všetci svorne totiž vidia práve v tomto jedinom liek na všetky naše problémy.

Zásadné vyjadrenie k obsahu tejto stránky

25. ledna 2011 v 10:00 Slovo na úvod
Pravda bolí, pretože nenadbieha a nepochlebuje! Skutočná Pravda totiž zraňuje našu pýchu a domýšľavosť, naše chyby a slabosti, náš egoizmus a ješitnosť i našu hrdosť na takzvané poznanie.

Pre toho, kto nechce byť rušený a znepokojovaný vo svojom príjemnom, ale žiaľ smrteľnom duchovnom spánku, pre toho Pravda nie je!

Ale pre toho, kto je schopný pozrieť sa kritickým okom na svoje vlastné chyby a nedostatky, na svoje ego a osobnú ješitnosť, kto je schopný vecne prehodnotiť rôzne, všeobecne rozšírené omyly, polopravdy a nesprávne názory, kto nájde odvahu samostatne myslieť a skúmať, pre toho sa články na tejto stránke môžu stať ukazovateľom smeru k tomu najúžasnejšiemu, najveľkolepejšiemu a najhodnotnejšiemu, čo vôbec jestvuje. Môžu sa mu stať ukazovateľom smeru k Pravde!

PS. Na priame otázky všetkých tých, ktorí chceli vedieť z čoho vychádzame na týchto stránkach a o čo sa opierame vo svojich textoch je tu odpoveď: Ide o dielo "Vo Svetle Pravdy".Súčasný šport – jedna veľká tragédia!

24. ledna 2011 v 9:30 Súčasná spoločnosť
Správa z tlače: Angličan David Beckham podpísal päťročný kontrakt s Los Angeles Galaxy. S platom päť miliónov dolárov bude najdrahším hráčom Major League Soccer. S bonusmi za príjmy z reklamy môže zarobiť až 250 miliónov dolárov.


Výchova detí začína už pred narodením

20. ledna 2011 v 10:21


Úplne všetko, a teda aj počatie a narodenie dieťaťa, podlieha dôsledným a nemeniteľným prírodným zákonom, čo zaiste nebude nikto popierať. Ale pôsobenie týchto zákonov zasahuje ešte oveľa hlbšie, ako sa ľudia doposiaľ domnievali. Prírodné zákony, alebo inak povedané, Zákony stvorenia, totiž ovplyvňujú úplne rovnako dôsledne aj oblasť skrytého, duševného diania, sprevádzajúceho počatie i narodenie a zásadným spôsobom vplývajú na vnútorné kvality dieťaťa.

(Ne)šťastný začiatok nového roka!

16. ledna 2011 v 19:30 Súčasná spoločnosť

Opäť máme za sebou honosné a okázalé oslavy začiatku nového roka. Opäť sa veľké svetové metropoly, ale aj malé mestá a mestečká vzájomne pred sebou predháňali v tom, kto bude mať veľkolepejší a krajší ohňostroj. Pre ničotnú parádu tak opäť, vo veľkom celosvetovom meradle, približne za 10 až 20 minút márnotratne vyfučali do vzduchu doslova miliardy. A za ten čas, za tých 10 až 20 minút možno niekde na svete zomrelo od hladu 100, alebo 200 ľudí. Dá sa takéto niečo považovať za normálne a prirodzené?


Nie vysťahovalectvu a práci v zahraničí – doplnenie

16. ledna 2011 v 9:53 Rady a odporúčania

pp6
Proti Zákonitostiam stvorenia sa nepreviňuje nikto, kto odchádza do zahraničia a strávi tam určitý krátkodobý pobyt, či už za poznávacím, študijným, pracovným, alebo oddychovým účelom. Podobné pobyty môžu totiž rozšíriť obzor dotyčného človeka v rôznych oblastiach, môžu ho v mnohom obohatiť a dať mu veľa cenených životných skúseností, ktoré potom zužitkuje vo svojej domovine. To všetko je v úplnom poriadku.


Negatívne dôsledky vysťahovalectva a dlhodobej práce v zahraničí

13. ledna 2011 v 8:07 Rady a odporúčania
ii6
V súčasnom, absolútnom odtrhnutí sa ľudstva od prirodzenej podstaty fungovania univerza nie sme už takmer schopní zdravo uvažovať ani o tých najzákladnejších súvislostiach, týkajúcich sa skutočnej kvality nášho života na zemi.


Bieda bohatých!

10. ledna 2011 v 18:04 Súčasná spoločnosť
pp3
Správa z tlače: Mexičan Carlos Slim Helú sa stal najbohatším mužom planéty. Vlastní majetok za 67 miliárd dolárov (1,6 bilióna korún, čo sa rovná sume, ktorú slovenská ekonomika vytvorí za rok). Polovica Mexičanov pritom žije pod hranicou chudoby.


Zachráňme svet

10. ledna 2011 v 9:13 Výstrahy
pp7
Je naozaj iróniou, že napriek obrovskému kvantu rôznych rozumových vedomostí si ľudstvo nie je schopné uvedomiť vážnosť súčasnej situácie, súvisiacej s jeho vlastným prežitím. Alebo lepšie povedané, aj by snáď toho schopné bolo, iba jednoducho ...nechce!


Diagnóza stavu ľudstva: Mozgové zmrzačenie!

6. ledna 2011 v 17:27 Skryté súvislosti
Priroda1
Snáď naozaj neuveriteľné a prekvapivé tvrdenie, ale žiaľ, a to je naozaj mimoriadne smutné, tvrdenie pravdivé. Lebo skutočne, z hľadiska prirodzeného vývoja ľudského druhu na zemi, vlastní naprostá väčšina súčasnej populácie zaostalý a nenormálne vyvinutý mozog.


Čas posledných rozhodnutí

6. ledna 2011 v 11:36
západ6
Keďže každý človek už určite aspoň raz v živote cestoval železnicou, táto všeobecná skúsenosť z cesty po jej "železných dráhach" nám môže poslúžiť, ako mimoriadne výstižný príklad, k priblíženiu si nášho osobného putovania stvorením, po úplne rovnako "železných dráhach" jeho Zákonitostí.

Niečo vážneho o Pravde!

2. ledna 2011 v 18:12 Hľadanie Pravdy
Priroda3
   Ľudia by si mali byť vedomými toho, že svojim vlastným úsilím zdola nahor, nech už by bolo akokoľvek intenzívne a poctivé, sa nikdy oni sami nemôžu dopracovať k poznaniu absolútnej Pravdy. Človek je totiž dieťaťom stvorenia a vždy ním aj zostane. Jeho hranicami zostane preto naveky obmedzený náš obzor.


Nevyhnutnost odpuštení!

2. ledna 2011 v 11:22 Rozširovanie poznania
Priroda9
Jen velmi málo je těch lidí, kteří se dokážou ve svých myšlenkách zabývat odpuštěním vůči druhým lidem. Takových lidí je na Zemi opravdu velmi málo. Avšak ještě méně je těch, kteří dokážou doopravdy odpustit, a tím se oprostit od sice pozemsky neviditelného, přesto ale duchovně živoucího, svazujícího spojení s mnohými lidmi, kteří jim někdy zkřížili životní cesty.

Kritický list riaditeľke Slovenskej obchodnej inšpekcie

2. ledna 2011 v 9:08 Mravnosť a nemravnosť
ii8
Predmetom môjho listu je nastolenie istej dôležitej a principiálnej otázky, týkajúcej sa porušovania Zákona č. 445/1990 Zbierky, upravujúceho predaj a šírenie vecí spôsobilých ohroziť mravnosť. Lebo žiaľ, súčasný reálny stav, rôzne zo všetkých strán na nás doliehajúce reklamy a celkové správanie sa výrobcov, ako i predajcov na našom trhu je v skutočnosti takého druhu, akoby zmienený zákon vôbec neexistoval. Takýto stav však svedčí o dvoch skutočnostiach: na jednej strane o arogancii moci peňazí a zisku, neštítiacej sa kvôli väčšiemu obratu využiť akýchkoľvek, teda i nedovolených prostriedkov. Na strane druhej je to však žiaľ, i odraz benevolentnosti a ľahostajnosti inštitúcií, povinných chrániť fyzické, ako i duševné zdravie našich občanov, inštitúcií, ktoré z akýchsi "nepochopiteľných" dôvodov, akoby takýto stav v tichosti podporovali.