Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Prosinec 2010

Vážne slová určené majetným

26. prosince 2010 v 19:49 Súčasná spoločnosť
pp8
V našej spoločnosti pribúda čoraz viacej ľudí, ktorých možno oprávnene nazvať dobre situovanými. Títo ľudia majú isté osobné danosti a schopnosti, umožňujúce im dopracovať sa, neraz až obdivuhodne rýchlo, k nadštandardnému ekonomickému prospechu.


O hľadaní Pravdy

26. prosince 2010 v 15:24 Hľadanie Pravdy
ii11
Boli raz dvaja ľudia, ktorí sa rozhodli vykopať studňu. Jeden z nich bol trpezlivý a druhý netrpezlivý. Trpezlivý človek si našiel vhodné miesto a začal. Dostal sa do hĺbky dvoch, desatich i dvadsiatich metrov. Bola to dlhá, ťažká a namáhavá práca, na ktorej konci sa však predsa len, vďaka svojej usilovnosti a trpezlivosti, dopracoval k cieľu - k vode.


Duchovní stav Země k 11.11.2010

26. prosince 2010 v 13:06 Rozširovanie poznania


západ10
Jako jedno veliké jednolité soustrojí valí se den ze dne světové dění na planetě Zemi. S lomozem, řinčením, skřípáním a úpěním jednotlivých součástek - lidí, z nichž se toto soustrojí skládá, otáčí se svět na Zemi okolo hvězdy Slunce, té hvězdy, která sama o sobě je méně než zrnkem prachu ve velikosti vesmíru, a která je současně svou velikostí méně než atom v porovnání s celým dílem Stvoření.

O Vianociach inak. Pravdivo, prísne a spravodlivo!

23. prosince 2010 v 14:39 Skryté súvislosti
zima2
   Čo pekného povedať o Vianociach, ktoré sa stali oslavou konzumu a spotreby? Ktoré sa stali sviatkami horúčkovitého nakupovania a vysokých ziskov, sviatkami plného brucha a od rána do večera pustenej televízie? Ktoré sa stali sviatkami rodinných, či iných stretnutí, žiaľ väčšinou plných plytkých rozhovorov o malichernostiach? Toto je tá horšia alternatíva, alternatíva iba čisto materialistickým spôsobom strávených sviatkov, svedčiaca o tom, že stredobodom všetkého vesmírneho diania sa pre nás stalo len to hmotné, uchopiteľné a viditeľné.

Nešťastie s názvom ezoterika!

20. prosince 2010 v 17:47 Duchovno
západ5
   Zmyslom života človeka na zemi je duchovný vzostup! Vzostup jeho poznania a uvedomenia, smerujúci čo najpriamejšou cestou nahor, ku Svetlu!

Kríza úcty k autorite v súčasnom školstve

13. prosince 2010 v 16:58 Výchova a vzdelávanie
pp6
Po rokoch komunistického režimu k nám zavítala sloboda. Veľké problémy v rôznych oblastiach spoločenského života však spôsobuje pokrivené chápanie tohto pojmu, ktorý si mnohí zamenili za svojvoľnosť. Za možnosť robiť si čo chcem.

Čo je dobro a čo zlo. Ale naozaj objektívne!

5. prosince 2010 v 15:25 Zákony stvorenia
Priroda5
   Existujú milióny subjektívnych pohľadov na to, čo je dobré a čo zlé. Cesta k poznaniu však nevedie cez subjektívne názory ľudí! Tadiaľto vedie cesta k chaosu a zmätku!