Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Říjen 2010

Ľudovít Štúr a súčasnosť

28. října 2010 v 19:20 Slovensko
Je zaujímavé uvedomiť si, že hoci máme v našom národe množstvo významných osobností, ktoré si vážime, vyzdvihujeme a staviame im pomníky, ich odkazom sa neriadime. Ba naopak, neraz kráčame úplne opačným smerom, ako nám oni ukazovali a odporúčali.

K osobnostiam národa

28. října 2010 v 19:13 Slovensko
Priroda6
   Skúsme obrátiť svoj zrak do minulosti, na neľahkú dobu, v ktorej žil Ľudovít Štúr, veľká osobnosť slovenského národa a porovnať jeho životné postoje so životnými postojmi našich súčasníkov.

Ozdravenie života v spoločnosti

28. října 2010 v 18:12 Súčasná spoločnosť
pp4
   Určite by nebolo nutné hovoriť o ozdravení spoločnosti, ak by všetko vôkol nás bolo v úplnom poriadku. Ale skutočnosť, že tomu tak ani zďaleka nie je, môžeme dennodenne vidieť a prežívať. Áno, naša spoločnosť sa nám musí nevyhnutne, a to aj pri veľmi povrchnom pozorovaní, javiť ako organizmus, zmietaný mnohými chorobami.

Ľudia a pohlavná energia

28. října 2010 v 18:09 Mravnosť a nemravnosť
pp3
   Predstavme si, čo by sa asi stalo, keby náhodne vybraného chodca z ulice poverili riadením jadrovej elektrárne. Je naprosto jasné, že skôr, alebo neskôr by musel zapríčiniť katastrofu, pretože absolútna nevedomosť v tejto oblasti by mu nedovolila zvládnuť obrovskú energiu, uvoľňujúcu sa v jadre atómu.  

Kto stojí za svetovým terorizmom?

28. října 2010 v 17:22 Súčasná spoločnosť
pp2
V dnešnej tlači je možné každodenne čítať veľké množstvo článkov, úvah a zamyslení, súvisiacich so "sedemhlavým drakom" svetového terorizmu, ktorému okamžite, po zoťatí jednej hlavy, narastú tri ďalšie, čím sa táto hrozba modernej civilizácie nezmenšuje, ako by sme si všetci želali, ale naopak, rastie.

Mor ho! Doposiaľ nepoznaný rozmer tvorby Sama Chalupku

28. října 2010 v 17:15 Slovensko
pp1
Nutný predhovor pre českých čitateľov

   Keď som ešte chodil do školy a preberali sme nemeckú filozofiu, veľmi ma zaujala prezentácia myšlienky, alebo skôr vízie, veľkej budúcnosti slovanstva. Až o mnoho rokov neskôr som sa dozvedel, v čom konkrétne táto veľká budúcnosť, a s ňou spojená, veľká úloha spočíva, a o konkrétne ktoré slovanské národy ide. V tejto súvislosti som sa taktiež dozvedel o mimoriadnom a nezastupiteľnom poslaní českého národa. Nateraz sa však o ňom nejdem bližšie zmieňovať.

Prečo a ako padlo výtvarné umenie?

28. října 2010 v 17:08 Umenie

pp7
Umenie je jediným odvetvím ľudskej činnosti, ktorá sa dokázala zachvievať po dlhé stáročia v súlade so Zákonitosťami vo stvorení. Avšak v dobe vrcholiaceho temna na zemi, vyznačujúcej sa domýšľavou pýchou v neobmedzené schopnosti ľudského rozumu nakoniec padlo aj ono.

Náhod niet!

28. října 2010 v 12:12 Zákony stvorenia
ii6
   Malá je planéta Zem, vznášajúca sa v nedozerných diaľavách vesmíru. Planéta, na ktorej rozkvitol dar života. Bola to však iba "náhoda"?

Ľudské slovo v súkolesí vesmírnych zákonitostí

24. října 2010 v 17:10 Zákony stvorenia

ii7
   Ľudské slovo a jeho pôsobenie, či už si to uvedomujeme, alebo nie, je tak, ako všetko vôkol nás, podrobené určitým zákonitostiam. Pre jedného sú to prírodné zákony, pre iného Zákony Stvorenia, ďalší  hovorí o zákonoch fyzikálnych, alebo zákonoch vesmíru. Vždy však ide o to isté! Ide o tisícročnými skúsenosťami ľudstva nadobudnuté poznanie, že úplne všetko, živé i neživé, hmotné i nehmatateľné, je podriadené istej logike, určitým nemenným a pevným princípom, ktoré ovplyvňujú osud každého jednotlivca, všetkých národov a nakoniec i celého ľudstva.



Bola pozemská cirkev Kristovým plánom?

21. října 2010 v 16:32 Kresťanstvo


   Mal Kristus v záujme vytvoriť cirkev ako pozemskú organizáciu? Neustanovil ju on sám a nepovolal Petra za prvú hlavu svojej cirkvi? Nie je práve myšlienka kresťanskej cirkvi de facto Kristovým plánom? Nie je to vari presne takto uvedené v Biblii?

Ako nájsť čistú Pravdu?

14. října 2010 v 17:32 Hľadanie Pravdy


   Čistá Pravda! Toto slovné spojenie hovorí o jednom najzákladnejších atribútov, prostredníctvom ktorého sa je možné dopracovať k čistej Pravde. Je ním čistota! Naša vnútorná čistota! Čistota myšlienok a citov! Jedine prostredníctvom nej možno totiž vytvoriť rovnorodý most smerom k čistej Pravde! Ide tu o jednoduchú Zákonitosť, spočívajúcu v princípe, že iba rovnaké je pritiahnuté k rovnakému.

Prečo máme hovoriť spisovne? Duchovný pohľad

7. října 2010 v 17:26 Skryté súvislosti

   Nielen na Slovensku, ale takmer v každom národe existuje množstvo dialektov. Mnohí ľudia, hovoriaci nárečím svojho kraja sa ku nemu neraz hrdo hlásia a nedajú naň dopustiť z akéhosi lokálpatriotizmu. Hovoriť nárečím je však nesprávne! Prečo?

Nevyužité pomoci

3. října 2010 v 18:16 Duchovno

   Ak sa zamýšľame nad možnosťami, ako je možné prepracovať sa ku krajšiemu, zodpovednejšiemu a citovo plnšiemu prežívaniu života, nájdeme celý rad nevyužitých príležitostí. Zamerajme sa teraz aspoň na jednu z nich - schopnosť snívania počas hlbokého nočného spánku.