Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Červen 2008

To, co přijde!

12. června 2008 v 9:27 Rozširovanie poznania
Text, ktorý tentokrát zverejňujem, je nevšednou, jasnozrivou a vážnou víziou udalostí, ktoré môžeme v blízkej dobe očakávať. Hlboko musí zapôsobiť na každého, kto si v dnešnej, povrchnej dobe, dokázal zachovať aspoň štipku samostatného myslenia a je teda schopný naozaj reálne vnímať život okolo nás.