Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Člověče, bdi nad čistotou svého nitra! Bdi nad čistotou svých citů a myšlenek, neboť blíží se čas, kdy mocná ruka Pána zničí na zemi všechno nečisté. Člověče, bdi ze všech sil nad čistotou a ušlechtilostí svého nitra! To není jen dobrá rada. To je věc života, nebo smrti!

Starověký Egypt, veliká říše rozkvětu a pádu

Včera v 8:08 |  História
V době, kdy na Zemi zuřily převratné bouře, vyvolané blízkostí hvězdného tělesa, jež se vychýlilo ze své dráhy, a kdy mocná magnetická činnost vyvolaná bytostným naplňováním Boží Spravedlnosti vzedmula vysoko do výše nové části kontinentů, aby současně s těmito změnami propadla se Atlantida a další velké suchozemské celky do hlubin oceánu, v této době byl zcela smeten z povrchu zemského druh člověka titánského.
 


Silou ducha

Středa v 8:25 |  Duchovno
Hluboký smysl mají slova básníkova: "Hory může přenášeti, kdo má víru." Všichni velcí a slavní mužové proto dosáhli na světě úspěchu, že celou duší věřili v nezměnitelný vyšší zákon spravedlnosti, jenž ovládá a řídí svět. Byli pevně přesvědčeni, že jejich úsilí a jednání neodporuje této spravedlnosti a prozřetelnosti. A z toho vědomí prýštila pevná důvěra v konečné vítězství jejich myšlenek a činů.

Úvaha o poslednom súde

Pondělí v 8:52 |  Výstrahy
Posledný súd! Pojem spájajúci sa s veľkou knihou nielen kresťanského sveta - s Bibliou. Posledný súd! Spojenie dvoch slov, ktoré nám pri hlbšom pohľade samé odhalia vlastný zmysel. Pojem, znamenajúci výstrahu pre ľudstvo na zemi.

Tajemství hojnosti (Pohádka nejen pro děti)

Neděle v 8:50 |  Príbehy
Bylo nebylo, daleko předaleko, stála jednou jedna malebná vesnička. Obklopovaly ji vysoké hory plné jehličnatých a listnatých stromů, které se ztrácely v nedohledné bělavé obloze. Protékaly jí početné pramínky řek, perlivě stékající ze strmých skal. Lidé i lesní zvěř přicházeli, aby z nich toužebně načerpali dostatek vody a mohli se radovat z nádherného života. I pole této vesničky byla výjimečně krásná - rozlehlá a starostlivě obdělaná laskavýma lidskýma rukama, podobná zlatavým mořským pláním. To proto, že slunce svými zářivými paprsky zbarvilo vždy na sklonku léta dozlatova tisíce obilných klasů, ze kterých si lidé vyráběli mouku na chléb. Všichni prožívali v srdcích skutečnou lásku, harmonii a vůli žít věčně.

Jak změnit svůj osud?

21. listopadu 2014 v 8:03 |  Zákony stvorenia
Snad není na Zemi člověka, který by nechtěl změnit něco ve svém životě. Mnohý se ptá, zda skutečně musí jít svým životem tak, jak mu "určil jeho osud". Když se však dočte o karmě, myslí si, že se s tím nedá nic dělat. Ale kdo o tom více uvažuje, zjistí, že se s tím něco dělat dá. Člověk je lidská bytost, která jako jediná ve Stvoření má svobodnou vůli a schopnost přetvářet neutrální Boží Sílu na to, co chce, buď k dobrému nebo zlému. Na našem chtění záleží, zda změníme svůj život, podle své vůle si volíme práci, přátelé, pokud jsme vůči tomu lhostejní nebo nevíme, co chceme, potom to i v našem životě tak vyhlíží.

Odhalené tajemství – myšlenkový svět

19. listopadu 2014 v 8:58 |  Skryté súvislosti
Myšlenky nás obklopují od prvních chvil našeho života, již v dětství jejich prostřednictvím prožíváme své sny, přání, představy, přestože si na mnohé z nich později vůbec nevzpomínáme. Krásná myšlenka či vzpomínka však pomohla tisícům lidí přežít těžké chvíle v životě - například válku, zranění, smutné či těžké období. Od dětství přijímáme názory zformované do myšlenek od svého okolí - od svých rodičů i ze školy - aniž bychom v té době měli k tomu vlastní prožití, protože lidem, kteří nám o tom říkají, důvěřujeme. Síla myšlenek, která pomáhá naší představivosti, nás vždy ovlivňuje, jedno zda chceme či ne. Neuvědomujeme si, jak hluboko a kam až to zasahuje - jak smýšlíme, tak se nám děje.

Kliatba ustavičného zahmlievania Pravdy

17. listopadu 2014 v 11:15 |  Hľadanie Pravdy
Na svojej osobnej ceste k Pravde sa musí človek naučiť deliť obrovské množstvo duchovných informácií, ktoré nás môžu priam zahltiť, do dvoch základných kategórií. Na informácie zásadného významu, majúce rozhodujúci vplyv na duchovný rast a na informácie, alebo skôr zaujímavosti, ktorých poznanie, prípadne nepoznanie nemá v zmysle priamej cesty nahor takmer žiaden význam.

Aby ženy byly ženami

16. listopadu 2014 v 8:12 |  Venované ženám
Celý dnešní svět se potácí v bolesti z toho, že ženy opustily své vznešené poslání být nositelkami duševní čistoty a ctností.

Síla myšlenek

14. listopadu 2014 v 8:10
Mnoho lidí ještě stále ani jen netuší, jakou sílu a moc mají lidské myšlenky. Ve svých myslích si často pohrávají s nebezpečnými představami a přitom se domnívají, že pokud jejich představy nejsou vidět, tak vlastně jako by ani neexistovaly. Netuší tedy, jak nezodpovědné je vysílat nepřátelské a nečisté myšlenky a představy.

Čtvero ročních období

12. listopadu 2014 v 8:07 |  Na zamyslenie
Jaro. Jaro, nebo-li zrození. Na jaře se celá příroda probouzí k životu. Začíná se zelenat tráva, vykvétají první květiny, i stromy jsou obsypány květy a vyráží na nich světle zelené lístky. Vše působí velmi čerstvě a mladě. Celá příroda je oděna do jasných světlých a pestrých barev.

Iba prázdne senzácie...

10. listopadu 2014 v 9:36 |  Duchovno
Mnohí, moderným spôsobom duchovne hľadajúci upadli do pokušenia hladu po stále nových a zaujímavejších informáciách. Stali sa zhromažďovateľmi informácií, ktorí sa snažia nájsť vždy niečo nové a zaujímavé, čo by ich upútalo. A pretože tam, kde je dopyt vzniká i zodpovedajúca ponuka, zamoril aj oblasť duchovného snaženia bulvár. Duchovný bulvár, ponúkajúci lacné, povrchné a stále nové informácie, ktorých jediným cieľom je pritiahnutie záujmu čo najväčšieho počtu poslucháčov, čitateľov alebo priaznivcov. Deje sa tak buď pre peniaze, alebo pre uspokojenie osobnej ješitnosti ľudí, hrajúcich sa na duchovných majstrov. Tadiaľto však cesta k skutočnému vedeniu a pravému duchovnému vzostupu nevedie.

Pohádka o čtyřech sestrách aneb Lupínkova cesta

9. listopadu 2014 v 8:20 |  Príbehy
Bylo nebylo, kdesi daleko v jedné krásné zemi, ve které vy, milé děti, žijete od svého narození, stál překrásný zámek. Nebyl to ale zámek ledajaký, jeho zdi nebyly z kamene a malty, nýbrž ze stromů a skal, keřů a větví. Zdobený byl různobarevným listím a nádhernými květy. Jako by ho sama příroda vybudovala pro čtyři krásné sestry, které v něm bydlely. Jmenovaly se Vesna, Letna, Zlatěna a Ziměna a společně vládly celé okolní zemi. O vládu se dělily spravedlivě, každá z nich spravovala zemi tři měsíce, zatímco ostatní tři odpočívaly a čekaly, až na ně přijde řada.

Ročně sníme až sedm kilogramů chemikálií

7. listopadu 2014 v 8:15 |  Zdravie
Jako vystudovaný chemik a někdejší vědecký pracovník Výzkumného ústavu potravinářského patří Vít Syrový k největším odborníkům na chemické přísady v potravinách. Podobně jako řada dalších lidí se začal touto oblastí intenzivněji zabývat poté, co jedno z jeho dětí začalo kvůli chemickým látkám v potravinách trpět alergickými projevy.

Napříč věky - 6.část

5. listopadu 2014 v 8:09 |  Príbehy
Počátek soudu. Na Zemi zatím odplynul starověk kamsi do dálav času, kolem přítomného okamžiku prošel i temný středověk, aby navždy zmizel ve stejné dálavě, a nastala tzv. moderní doba. V této době technických vymožeností již k temnu klesajícímu lidstvu nechybělo příliš mnoho k tomu, aby se navždy odloučilo od přírody, aby se samo zcela vyčlenilo z jednotného působení ve Stvoření, a padlo tak celé do zkázy. Lidstvo pod nadvládou rozumu, který nerozumí ničemu, co pochází výše než z té nejhrubší hmoty, a který tak vše podřizuje jen této hmotě. Nechybělo mnoho a Lucifer by mohl slavit konečné vítězství, neboť pád lidstva se zdál být nezadržitelný a těch několik lidí, kteří měli k současnému způsobu života odpor, na tom nemohlo nic změnit. Byli sami v sobě příliš slabí. Nekonečná a spravedlivá láska Stvořitelova však nenechá spolu s lidstvem strhnout do zkázy celé Pozdější Stvoření se všemi bytostnými, a dokonce ani ty lidské duchy, kteří ještě mají šanci ke vzestupu, pokud ji sami ve své svobodné vůli nezahodí... Země a celý Efezus musí být očištěni.

Paradoxy kresťanstva: odpustenie hriechov!

3. listopadu 2014 v 10:55 |  Kresťanstvo
Nasledovné riadky predkladám ľuďom, ktorí sú schopní hlbšieho a samostatnejšieho zamyslenia. Kresťanské cirkvi svorne tvrdia, že Kristus sa na kríži obetoval za naše hriechy. Kto preto Krista do seba príjme a príjme i jeho obetu na kríži, budú mu jeho hriechy odpustené.

Hlídačka studánky

2. listopadu 2014 v 8:07 |  Príbehy
Louky kvetly vysokými pryskyřníky a vlnily se jako obilí. Meze rozkvétaly jetelinami, houštiny černým bezem, lesy jahodami. Vzduch voněl jako teplá, vůněmi nasycená lázeň. Nebe zbělelo, vzduch tížil; blížila se bouře. Na pokraji lesa, dvacet kroků od cesty, vtékal lesní pramen do studánky. U ní viděla jsem státi asi třináctiletou dívku v modrých kartounových šatičkách. Visely volně na jejím štíhlém těle, odhalujíce tenký, bělostný, něžný krček. Měla rezavé vlasy, sčesané do copánku a zadržené hřebínkem. Její veliké fialové oči vroubila trochu zarudlá víčka.

Co je smrt? A co nastává po momentu smrti?

31. října 2014 v 8:05 |  Smrť
Základem naší diskuse mohou být jen "smrtelně vážné" zprávy o lidech, kteří přežili vlastní smrt, o nichž se píše v seriózní lékařské literatuře. O tom, že tyto jevy existují, nemůže být vzhledem k četným zprávám pochyb; Moodymu a dalším vděčíme za to, že se tohoto důležitého úkolu ujali, a tak skoncovali s dalším tabu. Pro nás to znamená následující: seriózně doložené jevy bychom neměli popírat, ale interpretovat. Tato výzva platí i po druhé Moodyho knize ("Úvahy o životě po smrti"), která je v tomto ohledu ještě průkaznější: o čem vypovídají tyto jevy, o čem nevypovídají? Cesta k odpovědi na tyto otázky spočívá podle mého názoru v obezřetných myšlenkových krocích.

Podle skutků poznáte je

30. října 2014 v 8:10 |  Perly múdrosti
"Podle skutků poznáte je", zda jdou se Mnou, nebo proti Mně, zda jsou světlem, či temnotou. Otevři oči a s jistotou poznáš pravdu. Jdi do svého nitra a srdce ti napoví. Udělej si svůj vlastní úsudek a neposlouchej své okolí, protože když budeš naslouchat mnohému šeptání a pomluvám kolem, dostaneš se do takového zmatku, že nebudeš vědět, co je pravda a co ne, a ztratíš svou cestu. Každá duše může najít pravdu ve svém nitru, ale to znamená, že si k tomu musí najít čas. Musí myslet samostatně a najít svou vlastní cestu, a na to jsou mnozí pohodlní. Považují za mnohem jednodušší naslouchat a přikyvovat tomu, co říkají jiní, aniž by se ponořili do svého nitra. Ztiš se a poznáš pravdu; a pravda tě osvobodí.

Eileen Caddy

Napříč věky - 5.část

29. října 2014 v 8:01 |  Príbehy
Mezi horami. Verme se staral o prastarý již strom, vyrůstající hned vedle maličké lidské vesnice. Život zde byl pro lidi sice drsný, ale oni ho přijímali takový, jaký byl, a ani je nenapadlo toužit po něčem jiném. Jeden z prostých domků byl domovem muže a chlapce, otce a syna. Matku chlapec již neměl a ani si na ní nepamatoval. S otcem žili spokojeně, chlapec se pečlivě staral o kozy a každý den je vodil na pastvu, zatímco otec se staral o blaho vesničky, protože před několika lety ho ostatní zvolili za správce. Chlapec byl bystrý a miloval přírodu. Snažil se pronikat do jejích zákonitostí a poznávat je, ale nikdy ne na úkor svěřeného stádečka koz. S těmi měl ale práce velmi mnoho, častokrát se nějaké neposedné kůzle zatoulalo někam dál, a tak musel mít oči všude. Na sledování přírody neměl tedy mnoho času, ale nějakou chvilku si vždy našel. Navíc tito lidé, ze kterých pocházel, žili s přírodou spjati odjakživa a tam, kde by cizinec dlouho hloubal, přijímal chlapec čistě a prostě vše, co k němu přicházelo.

Neznáme fakty o Mesiášovi

27. října 2014 v 8:43 |  Kresťanstvo
Ježiš Kristus bol očakávaným Mesiášom. Jadrom jeho poslania však bolo prinesenie Slova Pravdy, pretože iba životom v súlade s týmto Slovom môže človek dospieť k spáse. Mesiáš však nemal zomrieť, ale mal byť židovským ľudom a jeho duchovnou elitou ako Mesiáš spoznaný a akceptovaný. Židovský národ mal prijať jeho učenie, žiť podľa neho a tak sa stať žiarivým vzorom národa, žijúceho podľa Zákonov Božích. Duchovný a následný pozemský vzostup by z neho urobil jeden z najpoprednejších národov sveta, ktorého príklad by s úctou a obdivom nasledovali aj ostatné národy.


Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.