Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Doba je vážna! Vypočujte si skutočnosti, o ktorých by mal vedieť každý:

Požehnaná doba - Karel IV. 2

Dnes v 8:40 |  História
Hned po korunovaci stvrdil král všecky starobylé výsady stavům království Českého a markrabství Moravského. Nejdůležitější z nich ustanovovaly, že úředníkem v Čechách nemá se státi než rodilý Čech, v Moravě rodilý Moravan, a že stavové obou těchto zemí nejsou povinni s králem vytáhnout polem než na obranu země. Než jak veliké těšil se Karel v národě lásce, o tom svědčilo, že záhy po korunovaci sebral valnou moc brannou, se kterou od Domažlic hodlal vytrhnouti proti soku svému Ludvíkovi. Mnozí šlechtici z Čech i Moravy ochotně pospíšili s lidem svým pod prapory Karlovy, aby se zúčastnili chystané výpravy za hranice, ač dle výsady právě zmíněné povinnosti k tomu neměli.
 

Prečo sa nesmie písať ani hovoriť o minulom “režime”?

Pátek v 8:52 |  Na zamyslenie
Preto, lebo by vyšla najavo v plnej nahote obludnosť tohoto "režimu", ktorý urobil z ľudí stádo bezduchých otrokov, ktorí sú nútení len robiť, držať hubu a krok.

Pravidlá správania pre učiteľov pred 100 rokmi v cárskom Rusku

Čtvrtek v 8:44 |  Výchova a vzdelávanie
1. Učiteľka nesmie chodiť na stretnutia s mužom

2. Učitelia sa nesmú ženiť a vydávať počas školského roka
 


Svět je zcela jiný - 1.část

Středa v 8:32 |  Príbehy
Milí čtenáři, opět Vám smíme přinést nový příběh na pokračování od našeho dopisovatele Petra Š. Jedná se o zcela nový dobrodružný příběh, přinášející současně nádherný pohled na účinkování duchovního vedení, které obklopuje každého z nás, připravené vést nás stále kupředu ke Světlu, k poznání Pravdy.

O deštrukcii ľudstva ako súčasnom cieli svetovej elity

Pondělí v 10:47 |  Výstrahy
Tento článok je pokusom o demaskovanie najrozličnejších spôsobov deštrukcie osobnosti ľudí, uplatňovaných v súčasnosti a zároveň tiež pokusom o poodhalenie príčin, prečo sa tak deje a koho je to zámerom.

Požehnaná doba - Karel IV. 1

16. října 2016 v 8:26 |  História
Karel IV. pozval sobě kdysi na Pražském hradě arcibiskupa Arnošta z Pardubic, nejvyššího kancléře, purkrabí českého království a jiné znamenité pány české a dvořany, též některé mistry učeností slovutné, mezi nimi také svého hvězdáře. Seděl s nimi v nádherné síni, jejíž dřevěný strop byl vyzdoben řezbami, malbou i zlacením, jejíž stěny byly pokryty vzácnými čalouny francouzské práce, za stolem, na němž v záři hojných voskovic lesklo se a blýštělo zlaté a stříbrné náčiní, talíře, číše a konvice překrásných tvarů a ozdob. Když povečeřeli a v síni počínalo býti dusno, vstal císař a vyzval své hosti, aby s ním vyšli ochladit se na čerstvé povětří. I šel napřed s arcibiskupem na balkon, na nějž se vystupovalo přímo z toho večeřadla: šli za nimi páni a mistři v živém hovoru.

Európa v otrockom područí. . .

14. října 2016 v 8:22 |  Súčasná spoločnosť
Keď krátko po 89-tom, starý otec hovoril, že nebude dlho trvať a celá Európa bude kolóniou USA a rodín, ktoré vládnu svetu, nerozumela som všetkému čo hovoril. Hovoril aj o rozpade ZSSR a o priamej hrozbe vojny USA a Európy proti Rusom, dosiahnuť to, čo sa im nepodarilo v Druhej svetovej vojne. A to bolo ovládnuť obrovské územie aj s nerastným bohatstvom obrovskej hodnoty.

Z jesene ...

13. října 2016 v 8:32

Po lúkach žlté brezy ako honci
pred sebou ženú chiméry.
Hmla. Kde sa človek začína, kde končí?
Kde začínajú zlé, kde dobré zámery?

V kraji, vždy takom úchvatnom a známom,
srdce i duša sa vždy vyklonia
z rýchlika vo mne, podčiarknuté rámom.
Som, kde sa vo mne stráca mamona.

Som, kde sa vo mne stráca pýcha,
som, kde sa ego napĺňa
tou všeobjímajúcou láskou ticha,
čo vesmíru je koruna.

Teodor Križka

Trest a Spravedlnost

12. října 2016 v 8:37 |  Skryté súvislosti
Již delší dobu si uvědomuji, že přílišná povolnost státního zřízení vůči úmyslnému bezpráví a krádežím dodává zločincům odvahu i nadále škodit. To mě přivádí k názoru, že by bylo vhodné přitvrdit v postizích až do takové míry, že za krádež by byla zloději odseknuta ruka, kterou kradl. Jistě je to velmi kruté, ale v Thajsku se takové tresty využívají a kriminalita je tam díky tomu relativně velmi málo rozvinutá.

Súčasník v konfrontácii s mocou Stvoriteľa

10. října 2016 v 8:48 |  Výstrahy
V Biblii sa nachádza veľké množstvo príkladov toho, ako je možné zvíťaziť i proti obrovskej presile. Ako je v prenesenom slova zmysle možné úspešne zdolávať i veci, na prvý pohľad nemysliteľné a z hľadiska bežnej materialistickej logiky absolútne nemožné.

Otec vlasti - Karel IV. 4

9. října 2016 v 8:08 |  História
Karlovo rozhodnutí proměnit Prahu v jedno z nejvýstavnějších a největších měst Evropy představovalo unikátní urbanistický projekt středověku. Lucemburk ve své velkorysosti vtiskl našemu hlavnímu městu půdorysné rozpětí, v němž pak mohla Praha volně dýchat a růst po pět následujících věků až do 19. století, do časů první průmyslové revoluce. Svůj smělý plán začal Karel uskutečňovat jako mladý, teprve dvaatřicetiletý muž!

Takzvané Európanstvo produkuje ľudí bez identity

6. října 2016 v 8:30 |  Súčasná spoločnosť
Ľudia bez identity sú ako z plastelíny, kadejaký darebák si z nich vyformuje akýkoľvek tvar a kedykoľvek ho zasa zruší. Ale človeka s identitou, tobôž integrálneho človeka, nemôžete ani ohýbať, nieto hniesť. Od šesťdesiatych rokov v zrýchlenom tempe zoškrabávali z ľudí zvyšky integrity, zničili v nich duch rytierstva, zlomili duch Schillera, cnosť a česť obrátili na posmech. Verím však v generáciu, ktorá príde a pohrdne týmto úpadkom, a vyhrabe z popola aspoň fragmenty ľudského vzopätia, aby sa ich pokúsila aplikovať na sebe.

Teodor Križka

Nečekané události v blízké době!

5. října 2016 v 8:15 |  Český inštitút
Přes všechny viditelně varující překážky, jimiž byla ze strany bytostných sil naznačována vědcům škodlivost jejich úsilí a díky čemu mohli se při několikerém odkládání termínu spuštění zahloubat do svého nitra a citu ke zvážení toho, co se chystají učinit, přes všechno toto podle dnešních zpráv došlo k uskutečnění prvních větších pokusů v částicovém urychlovači LHC v laboratoři CERNu (Conseil Europeén pour la Recherche Nucléaire - Evropská laboratoř částicové fyziky), ležící nedaleko Ženevy - na samotných hranicích Švýcarska a Francie.

To najdôležitejšie v našom živote

3. října 2016 v 8:59 |  Skryté súvislosti
Čo je tým najdôležitejším v našom živote, na čo by sme mali dbať predovšetkým? Dbať ako na prvoradé a bdieť nad tým so všetkou svojou silou? Čo spôsobuje to, akí ako ľudia sme a čo nás môže urobiť lepšími? Čo nás ako ľudské osobnosti môže posunúť a posúvať stále ďalej?

Otec vlasti - Karel IV. 3

2. října 2016 v 8:59 |  História
Spanilý, o blaho národů vysoce pečlivý duch Karlův jevil se nejlépe i při sporech se sousedy. A bylo mu mnoho nevolí a zápletek zahraničních skoncovati a uvésti v mír. Při všech však neshodách považoval meč za poslední prostředek k rozhodnutí. Ne snad, že by býval málo statečný nebo bojácný, ale že znal blahost a mocnost míru. Kde mohl, nedopustil, aby pro malicherné spory lidé snad se vraždili a prolévali krev. A mírné jednání všude se mu dařilo.

Citáty z rozprávok, ktoré v sebe ukrývajú životnú múdrosť

30. září 2016 v 8:20 |  Výchova a vzdelávanie
Najvzácnejšie chvíle sme v detstve zažívali pri rozprávkach, v ktorých nás dej pohltil až tak, že sme prestali vnímať celý svet a veci okolo seba. Na maličký okamih sme sa stali hrdinami príbehov, prežívajúc všetky ich dobrodružstvá.

Prečo je Európa tak slabá?

29. září 2016 v 8:03 |  Súčasná spoločnosť
Ľudia si myslia, že silný odpor k islamu ich zachráni. Naivné, po česky bláhové. Nemajú predsa nijakú vieru, nijaký ideál, kvôli ktorému by povstali. Chrániť svoje pohodlie a zabehané poriadky, teda vlastne svoj zabehaný úpadok, nie je nijaký ideál. Najskôr sa musia obnoviť sami v sebe. Najskôr sa musia druhý raz narodiť, inak ich pivné vojny nič nezmenia a Európa bude patriť tým, ktorí chcú žiť, ktorí chcú mať deti. Zbytočne sa cítime ohrození inými, keď sme sa ešte predtým vydali cestou smrti.

Teodor Križka

Ke dni české státnosti 28.9.

28. září 2016 v 8:50 |  Český inštitút
Václav I. - svatořečený - jest na Zemi! V České zemi opět probíhá svátek 28.9.2016, svátek k výročí zavraždění ochránce českého národa - svatého Václava. A stejně tak jako vždy po desetiletí a staletí před tím, je tento ochránce a nejvyšší patron České země chválen a veleben na mnoha místech k tomu slavnostně připravených.

Nuansy fungovania osudu, alebo karmy

26. září 2016 v 11:34 |  Duchovno
To, čo nazývame osudom nie je nijaká náhoda. Ide o zákonitý dej, fungujúci približne na takomto princípe: Ak sú naše myšlienky, slová a činy dobré, rozsievame dobro, ktoré sa ku nám vráti. A úplne identické je to aj so zlom, ktoré nás nevyhnutne dostihne, ak naše myšlienky, slová a skutky boli zlé. Čo kto totiž zasieva, to aj nevyhnutne zožne!

Otec vlasti - Karel IV. 2

25. září 2016 v 8:20 |  História
Na podzim r.1354 vypravil se Karel ve slavném průvodu do Říma, aby se tam dal korunovati za římského císaře. Byla to hlučná a slavná jízda korunovační, jaké zřídka kdy vídala Itálie. Na cestě té ukázalo se nejlépe, jak proslulým i v cizině váženým byl panovníkem Karel. Nejpřednější vlastenci italští totiž usmyslili si požádati ho, aby se ujal panství nad Itálií a upravil tam takové poměry jako v zemích svých. Byl to zejména nadšený Vlach Cola di Rienzo, byl to i nejslavnější vlastenec a největší básník italský Petrarka, kteří měli za to, že jediný Karel dovede sjednotiti Itálii a obnoviti světovládu římskou.

Kam dál