Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

Nepoznané tajomstvo pravej podstaty Stvoriteľa

Včera v 11:51 |  Duchovno
Ak si máme povedať niečo, čo sa bude tým najzásadnejším spôsobom dotýkať poznania samotnej podstaty Stvoriteľa, je sa treba nevyhnutne zmieniť o jeho Trojjedinosti.
 

Nahome 1

Neděle v 8:17 |  Príbehy
Země krouží a pohybem žene kupředu všechno, co skrývá a nese. V letu se vynořuje Egypt. K zemi se přiblížilo veliké dění a sneslo se nad Egyptem, žehna­jíc tichému, šumícímu háji Isis.

Nepoučitelnost

Pátek v 8:01 |  Zdravie
Již po léta je říkáno, že nemoc je zpráva. Bez pochopení zprávy, není nápravy v životních postojích a tak se nelze uzdravit.To lze jen proměnou v postojích. Všechny pomoci léčitelské jsou jen doprovodné a mohou pomoci v tom, aby se dotyčný dostal rychleji k porozumění toho, co on sám bude muset, chceli se uzdravit, vyřešit. Jsem bylinář mnoho let, ale nedovolil bych si proklamovat, že něco z toho, co klientovi dávám k doprovodu, jej zbaví povinosti nemoc zkoumat a pochopit.
 


Neziskovky

Čtvrtek v 8:05 |  Politika
Politické mimovládky a neziskovky, financované z USA dookola veľkohubo tvrdia, že oni tie svoje čudesné a politické aktivity robia nezištne, bezplatne alebo za úplne minimálne ohodnotenie, že všetko robia charitatívne, sociálne a ako filantropiu pre študentov, mládež atď. Ale skutočnosť je úplné iná, majú veľmi pekné platy a štedré odmeny, lebo politické mimovládky a neziskovky majú veľké peniaze vďaka netransparentnému a utajenému financovaniu od oligarchie z USA a americkej tajnej služby CIA. Preto skutočné platy a odmeny v politických mimovládkach a neziskovkách nechcú zverejniť.

Tri krátke poviedky na zamyslenie - Rozprávka o somárovi

Středa v 8:52 |  Príbehy
Somár je jedno z mála domácich zvierat, ktoré sa slepo nepodriaďuje príkazom človeka. Preto jeho meno ľudia používajú na označenie hlupáka. Ale neoprávnene.

Nie! Nie sme toľkokrát ľuďmi, koľko rečí ovládame!

10. února 2020 v 12:29 |  Skryté súvislosti
V rozhlase bývajú často rozhovory s mnohými šikovnými mladými ľuďmi, ktorí sa dokázali úspešne presadiť v zahraničí. Bránou k úspechu sa im okrem iného samozrejme stala ich znalosť reči, ba dokonca znalosť viacerých cudzích jazykov.

Život Abdruschinov na zemi - Abdruschinova náhrobní deska mluví

9. února 2020 v 8:32 |  Príbehy
Arabové nesli mrrtvého knížete do sídelného města. Věštec viděl dlouhý průvod mnoha bílých jezdců. Nesli knížete........

Umělá inteligence: Jasný symptom upadající civilizace

7. února 2020 v 8:38 |  Súčasná spoločnosť
Nadšené očekávání kvalitativního zlepšování života na Zemi pomocí umělé inteligence (AI) je značně přehnané a v poslední době je zpochybňováno jak praktickými vědci, tak futuristickými filosofy - a dokonce i armádou. O tomto tématu hovořil s magazínem EurAsia Daily profesor Smolného institutu Alexandr Posadskij:

Ľudský rod

6. února 2020 v 8:45 |  Umenie

Neskoro plakať blížnym na hrobe,
ceňte si chvíľu, keď sú ešte s vami
v tej najprirodzenejšej podobe,
smutní a s kruhmi pod očami.

Úvaha o harmonickom živote

5. února 2020 v 8:35 |  Skryté súvislosti
Aby sme mohli so svojimi blížnymi nažívať v čistom harmonickom súzvuku, musíme najskôr sami vynaložiť čo najväčšie úsilie vo svojom chcení, myslení a konaní.

Pochody čertov! Netušené súvislosti zdanlivo nevinnej zábavy

3. února 2020 v 10:42 |  Na zamyslenie
V posledných rokoch k nám zo západu prichádza ďalšie nové obohatenie. Sviatok Halloween a s ním súvisiace sprievody najrozličnejších čarodejníc a čertov. A čím sú tieto masky hrôzostrašnejšie a desivejšie, tým lepšie! Tým je väčšia sranda!

Život Abdruschinov na zemi - Věštec viděl dlouhý průvod mnoha bílých jezdců

2. února 2020 v 8:41 |  Príbehy
Stále přinášeli Ebranitovi poslové zprávy o Mojžíšovi. S radostí slýchal Abdrushin o Mojžíšově silné víře a jeho úspešném postupu. Všechno, co od boha vyprosil se okamžitě splňovalo, neboť bytí Abdrushinovo na zemi bylo také současně silným soustředěním Božského Světla. Těsné spojení, které bylo vytvořeno Abdrushinovým životem v pozemské sféře umožňovalo, aby zvratné působení nastávala buď ihned po nějakém činu, neboť cesta, která jinak ležela mazi činem a účinkem zvratného působení byla zkrácena.

5G siete sú hazardom našej vládnej garnitúry so zdravím obyvateľov

31. ledna 2020 v 8:33 |  Politika
Odborníci hovoria o poškodení DNK, rakovine, spálení tkanív kože a očí, o srdcových problémoch. Slováci a Slovenky, bruselská byrokracia a globálna korporatokracia systematicky nanucujú aj našej vlasti svoje projekty, ktoré slúžia jej záujmom. Slovensko musí vedieť rozpoznávať prospech a nebezpečenstvá toho-ktorého projektu a v každom jednom prípade sa rozhodovať v prospech občanov Slovenska. Nie v prospech nadnárodných koncernov či ich bruselských lobistických skupín.

Vražedná nevědomost!

30. ledna 2020 v 8:39 |  Perly múdrosti
Kdyby lidé skutečně znali důsledky svých myšlenek, slov a činů, nikdy by nemysleli, nemluvili a nečinili zlo.

Jeden krásny, ideálny deň

29. ledna 2020 v 8:24 |  Príbehy
Obloha na východe sa nežne sfarbuje ružovými rannými zorami a hlas rána pomaly prebúdza pani domu do nového dňa. Ešte chvíľu vníma príjemné teplo postele. Z jej vnútra sa ozve hlas: "Ale, ale, kto to tu vylihuje?"

Tápavá nevedomosť duchovných pastierov v základných otázkach bytia

27. ledna 2020 v 11:12 |  Na zamyslenie
Nedávno som si vypočul rozhlasovú reláciu, v ktorej sa redaktorka rozprávala s mladým manželským párom. Boli to evanjelickí kňazi a hovorili o rôznych témach. Na záver im bola položená otázka, čo odporúčajú ľuďom, keď sa ich pýtajú na utrpenie. Keď im kladú otázku, prečo trpia?

Život Abdruschinov na zemi - Is-ma-elovo varování

26. ledna 2020 v 8:38 |  Príbehy
Osaměle seděl věštec Nesomet ve své tiché komnatě. Žil ještě ve větším ústraní než všichni ostatní lidé. Od smrti Ismaelovy nepodíval se do křišťálové koule. Teprve nyní cítil v sobě opět touhu. Odešel do pokoje, kde stál křišťál.

Štruktúra študijných odborov českých škôl vyvoláva otázku: Je to ešte školstvo alebo už systém na zničenie ľudského potenciálu krajiny?

24. ledna 2020 v 8:24 |  Politika
Ponuka študijných odborov v Českej republike budí oprávnené obavy: je tam obrovské množstvo rôznych absurdných multikultúrnych študijných smerov, ale vytrácajú sa klasické odborné a remeselné profesie. Čo bude s fungovaním krajiny o niekoľko desaťročí? Je to zámer? A čo naše školstvo, nie je to u nás náhodou podobné?

Typ na hodnotný film

23. ledna 2020 v 8:07 |  Umenie
Keďže skutočne hodnotných filmov nie je až tak veľa, dovoľujem si upozorniť na jeden z nich:
Je to film, ktorý má slovanskú dušu!

Bedřich Kočí – 2. časť – Súčasný „rozumový“ človek

22. ledna 2020 v 8:36 |  Zdravie
Posledné desaťročia sú charakteristické tým, že veľmi mnoho ľudí pokladá za najvyššie, čo v človeku je, jeho rozum. Rozum je veľmi dobrým pomocníkom, ak ho človek využíva na to, na čo bol určený. Treba mať pri tom na pamäti, že rozum dokáže pochopiť len hmotné veci, a preto ho treba využívať hlavne na riešenie praktických materiálnych vecí. Rozum však nedokáže pochopiť nekonečno a večnosť, nedokáže pochopiť večné hodnoty ako pravú lásku, krásu, múdrosť a podobne. Rozum nedokáže rozlíšiť dobro od zla. Rozum dokáže nájsť nekonečne veľa argumentov a logických zdôvodnení pri obhajovaní dobra ako aj pri obhajovaní zla.

Kam dál