Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Poslouchejte nové internetové rádio s hodnotným obsahem, jehož motto zní:
Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!

O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa

Pondělí v 11:18 |  Duchovno
Človek musí mať jasno v týchto dvoch zásadných veciach preto, aby mohol správne kráčať životom. Ich neznalosť a nejasnosť má totiž nevyhnutne za následok nesprávne nasmerovanie celého nášho bytia. Má za následok jeho nenaplnenie a nakoniec i jeho celkovú stratu.
 

Schopnosti lidského mozku: Inteligence 21

Neděle v 8:39 |  Český inštitút
Jinak je tomu však v případě člověka, který je informací tohoto druhu silně zasažen v citu. Jeho duchovní chtění vytváří pak neuvědomělý tlak na mozkové orgány a vyvolává stále opakované vlny, žádající si pozornost. Tento stav nazýváme pak neklidem ve svědomí. Duchovní tlak citů opakovaně naléhá na Velký mozek, aby v nových a nových spojeních s myšlenkovými formami přece jen hledal uspokojivé řešení, co s danou věcí dělat. Začne-li se pak pod tímto tlakem ducha Velký mozek navenek zaobírat daným tématem, pak otevírá se mu opět ihned celý věnec nejrozličnějších myšlenkových forem, které nabízí pomáhající cesty. Tím může zpětně sílit spojení Velkého mozku s duchem člověka, neboť pomáhání je všeobecnou vlastností našeho duchovního nitra.

Len pár slov o miere tvojej ľudskosti

Sobota v 8:18 |  Perly múdrosti
Ak si ľahostajný k utrpeniu druhých, nezaslúžiš si nazývať sa človekom.
 


Masívny nástup totality liberálneho fašizmu. Podarí sa jeho nositeľom zničiť Slovensko? 1

Pátek v 8:47 |  Politika
V poslednom období sme svedkami organizovaného masívneho nástupu liberalizmu na všetkých frontoch, ktorý v sebe nesie obrovský deštrukčný potenciál. Ten povedie nielen k odstráneniu posledných zvyškov štátnej suverenity, ale aj k definitívnemu zničeniu Slovenska a genocíde jeho obyvateľstva. Ide totiž o to, že ak liberáli zvíťazia vo voľbách, zatiahnu nás do rozbehnutého procesu likvidácie európskej civilizácie pod taktovkou svetovládnych mocenských sionistických elít. Tieto elity už ani netaja svoje genocídne zámery a plány, lebo vidia, že sa im podarilo obyvateľstvo jednotlivých "najvyspelejších" západoeurópskych krajín masívnou propagandou zvrátených hodnôt ohlúpnuť, oslabiť a demoralizovať, čím ho pripravili na jeho budúcu porážku.


Vítězný únor 25.2.1948 Selhání duchovního potenciálu České země

16. května 2018 v 8:14 |  Skryté súvislosti
Únorový komunistický puč roku 1948! Události, které známe již ze školních lavic! Ano, víme o tom více méně dobře z dokumentárního hlediska. Z vnějšího hrubohmotného pohledu zdá se tak vše jasné - vůle lidu spojila se s aktivně propagovanými zhoubnými idejemi materiálně-komunistického názoru na beztřídní uspořádání lidské společnosti!

Veľké svetové dianie končí posledným súdom!

14. května 2018 v 10:00 |  Výstrahy
Každému, kto len trochu uvažuje musí byť jasné, že všetko, čo je hmotné raz vzniklo a raz musí zaniknúť. Inými slovami povedané, že všetko hmotné podlieha nevyhnutnému kolobehu vzniku a zániku. Týka sa to každej rastliny, každého zvieraťa, každého človeka, ale v širšom meradle i našej planéty, našej slnečnej sústavy i celého nášho okolitého hmotného vesmíru.

Schopnosti lidského mozku: Inteligence 20

13. května 2018 v 8:43 |  Český inštitút
Schopnost projevování inteligence člověka, tak jak ji poznáváme, souvisí úzce s činností Velkého - předního mozku. Obecně je nahlíženo na inteligenci, na její hodnotu (označenou nejčastěji zkratkou IQ - inteligence quotient - inteligenční kvocient), jako na schopnost získávání vědomostí, znalostí a jejich další logické, racionální používání v životě. Současně s tím je dnes také jako samozřejmé, nahlížet na šíři vědomostí člověka jako na cosi, co je uložené přímo v orgánu mozku. Ačkoliv se věda doposud nedopátrala způsobu "jak" je potenciál vědomostí v mozku uložen, opatrován, vychází se stále setrvačně z úsudku, že všechny vědomosti člověka jsou nošeny v naší hlavě. Bez ohledu na chybějící pravé objasnění podoby našeho myšlení, je to vše bráno jako nezpochybnitelný fakt.

Úvaha o všeobecnej povrchnosti

12. května 2018 v 8:36 |  Perly múdrosti
Pozlátka predáva, ale nemení kvalitu obsahu. Kto kupuje podľa pozlátky, ktorú aj tak zvyčajne roztrhá a zahodí, nech nadáva na seba. Nehovorím iba o veciach, ale aj o poznaní.

Teodor Križka

Výdobytky modernej demokracie: pohŕdanie prácou

11. května 2018 v 8:12 |  Súčasná spoločnosť
Pohŕdanie prácou - tento jav si všímam veľmi dlho. Pred pár dňami som v ranných správach RTVS videla rozhovor zástupkyne portálu Profesia.sk, ktorá hovorila o tom aké voľné pracovné miesta ponúka ich portál, ale aj to, o aké pracovné pozície je záujem.

Radujte se!

10. května 2018 v 8:54 |  Na zamyslenie
Hledáš radost ducha? Nehledej venku, hledej ji uvnitř a pak ona se bude odrážet navenek. Stav, který máš v nitru, se odráží navenek.

Úskalí mediálních posudků

9. května 2018 v 8:50 |  Skryté súvislosti
Nechala jsem si udělat automatickou kresbu, na níž médium zobrazilo úroveň mojí duchovní zralosti. Žel, výsledek mě dosti zarmoutil, protože podle dané kresby mám údajně výrazně zneprůchodněné některé čakry, a také jsem pod vlivem dvou negativních bytostí. Můžete mi prosím poradit, co to pro mne znamená a co mohu pro zlepšení mojí situace co nejdříve učinit?

Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku

7. května 2018 v 11:21 |  Slovensko
Tento článok je hĺbkovou analýzou toho, prečo sú aj z duchovného hľadiska všetky protesty za slušné Slovensko kontraproduktívne a nikdy nemôžu priniesť nijaké zlepšenie situácie. Je už totiž najvyšší čas, aby konečne padol ustavične živený mýtus o tom, že hlavnú zodpovednosť za všetko zlé, čo prežívame u nás doma, alebo aj vo svete môžu politici, potom veľké nadnárodné korporácie a nakoniec svetová elita najmocnejších a najbohatších.

Schopnosti lidského mozku: Instinkt 19

6. května 2018 v 8:30 |  Český inštitút
Žel, lidé jsou díky dlouhodobě potlačovanému vnímání vjemů, které právě přichází skrze jemné instinktivní impulsy v Limbickém systému mozku, vydáni v nepřipravenosti všanc zmíněným přírodním jevům, které pak často způsobí u lidstva veliké materiální škody a především způsobují stále častěji ztráty na životech.

Ruská bio-revolúcia – prekvapujúco ohlásená Putinom – odrazu veľmi znepokojuje a “ohrozuje” USA

5. května 2018 v 8:34 |  Politika
Nečakaná aktivita Moskvy na tomto "bitevnom poli" veľmi vystrašila USA. Rusko síce postavilo úspešnosť amerických trestných "útokov" v Sýrii proti Asadovi do veľmi zlého svetla, čo Pentagon samozrejme popiera. Ale v súčasnosti iná aktivita Moskvy je pre Ameriku oveľa nebezpečnejšia, ako to čo sa deje v Sýrii. Konkrétne je nebezpečná pre americký agrárny priemysel. Vladimír Putin totiž chce, aby Rusko ovládlo svetový obchod s potravinami. Podľa jeho slov sa Rusko chce stať na svete najväčším exportérom zdravých, geneticky nezmanipulovaných a nepriemyselne produkovaných potravín.

Ruskí liberáli sú zradcami vlastného národa! Podobne, ako aj liberáli u nás!

4. května 2018 v 8:12 |  Politika
Portál RusVesna publikoval článok Viktora Kameneva o ruských liberáloch, ktorí podobne ako liberáli v iných krajinách slúžia v prvom rade záujmom USA a sú ochotní obetovať záujmy vlastnej krajiny v prospech Američanov.

Porovnávanie seba samého s inými je nesprávne!

3. května 2018 v 8:48 |  Perly múdrosti
Neporovnávaj sa s druhými. Jediná osoba, od ktorej by si mal byť lepší, je osoba, ktorou si bol včera.

Co by nám asi dnes řekl „tatíček“ Masaryk?

2. května 2018 v 8:43 |  Hlas Moravy
Podle vzpomínek, které se na něj dochovaly, asi nic přívětivého. A vzhledem k tomu, co pro český národ vykonal, měl by na své rozhořčení plné právo. Nejenom on, ale mnozí další riskovali i svůj život pro to, aby se český národ mohl osvobodit od nadvlády rakouské monarchie. Myšlenka slovanství byla natolik silná, že se toto úsilí podařilo.

Paradoxy bytia! Čo je dobré materiálne, môže duchovne neuveriteľne škodiť!

30. dubna 2018 v 12:02 |  Skryté súvislosti
Nie všetko, čo sa nám z nášho subjektívneho hľadiska javí ako dobré, je pre nás dobré aj z hľadiska duchovného. Z hľadiska záujmov našej duše. Mali by sme preto už konečne pochopiť, že univerzum podlieha duchovným zákonitostiam a že pre ľudí, ktorých podstata je duchovná, majú byť práve tieto zákonitosti rozhodujúce.

Schopnosti lidského mozku: Instinkt 18

29. dubna 2018 v 8:20 |  Český inštitút
Pokud zde postupně hovoříme o předpokladech a schopnostech lidského mozku, pak je úplně samozřejmé, že se musíme nyní zmínit i o schopnosti takzvaného instinktivního jednání, které spočívá především v poznávání hrozeb bezprostředního nebezpečí v přírodě, a tomu odpovídajících obraných reakcích v jednání člověka.

Kam dál