Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na stránke www.bard.sk (pod pozvánkou na tvorivé dielne) nájdete uverejnenú pozvánku na III. ročník podujatia s názvom: "Cesty ušľachtilosti". Zároveň vás na toto podujatie srdečne pozývame.

Zmysel ľudského bytia

Dnes v 9:53 |  Zmysel života
Miestom pôvodu ľudského ducha je duchovná ríša. Na základe túžby po sebavedomom bytí, ktorá vznikla v doposiaľ nevedomých ľudských duchovných zárodkoch, sú tieto akoby na vlastnú žiadosť ponorené do hmotnosti za účelom vývoja k sebauvedomeniu.
 


Múdrosť Jána Husa

Včera v 8:44 |  Perly múdrosti
Duši nezahubí smrt, nýbrž špatný život.

Nesnesitelnou se stává zlovůle, je-li chválena.

Jsi-li postaven nad lidmi, pamatuj, že nad tebou je Bůh.

Soudíš-li lid, pomni, že i ty budeš souzen od Boha.

Ve větším nebezpečí je ten; kdo soudí, než ten, kdo je souzen.

Chceš-li mít volno pro svého ducha, buď chud, anebo se chudému aspoň podobej.

Největší vládou je vládnout sobě.

Nádhera a peníze tě nepřiblíží Bohu, ale co tě činí Bohu rovným, je vědění, kterým Boha poznáváš.

Mistr Jan Hus

Žena sa vďaka nápoju vyhla operácii srdca: Spravte si ho doma!

Pátek v 8:41 |  Zdravie
Recept je starý dlhé roky, no napriek tomu o ňom vie stále málo ľudí! Počuli ste už o citrónovo-cesnakovom zázraku? Ide o nápoj, ktorý má neuveriteľné liečivé účinky. Údajne vďaka nemu nemusela ísť jedna žena na operáciu srdca, ktorá jej hrozila. Čo je na tom najlepšie, môžete si ho spraviť doma!

O dobrých a špatných poslech - o myšlenkách

Středa v 8:39 |  Na zamyslenie
Asi každý se někdy zamýšlel, proč se děje onomu člověku to či ono. Proč se jednomu daří na co sáhne, a proč se zrovna tam tomu zlomila noha. Každému jen trochu vážně přemýšlejícímu musí být jasné, že v tom není žádná libovůle. Vždyť všechny planety, slunce, galaxie, se pohybují na milimetr přesně tak, že se vesmír jen tak "nezboří", protože jedna planeta chtěla být důležitější než jiná a vybočila ze své stanovené dráhy. Celý ten obrovský vesmír je řízen přesně a důsledně. Proč by tedy měla být naše malinkatá planetka, která se zdá být člověku tak důležitá, výjimkou?

Kde sa stratila Láska Božia?

21. července 2014 v 8:32 |  Duchovno
Bežný kresťan vníma Stvoriteľa ako Lásku. Lásku všetko odpúšťajúcu a všetko milujúcu. Bežný kresťan preto nedokáže pochopiť, ako sa môžu so Stvoriteľom, ktorý je Láskou vôbec zlučovať pojmy ako posledný súd, alebo očista zeme, v ktorej budú od seba definitívne oddelení dobrí od zlých, aby tí dobrí mohli pokračovať v ďalšom živote a tí zlí nastúpili svoju cestu do zatratenia.

Poutě a putování

20. července 2014 v 8:56 |  Kresťanstvo
Poutě a putování jsou lidstvu známé pojmy. Putovalo se za různými cíli. Dlouhé bylo putování národů než našli svůj zaslíbený domov ve zhruba dnešní podobě. Dlouze putoval národ Izraelitů z Egypta, dlouhá byla cesta Germánů nebo Slovanů a Čechů do české kotliny. Putovalo se i poté, co se národy usadily a sice za vznešenými cíli po celém světě. Náboženské poutě nejsou výsadou Evropy. Každé náboženství má svá poutní místa. Některá vedla své věřící do horských výšin, jiná k posvátným předmětům, ostatkům svatých, k relikviím, léčivým pramenům, k památným místům z biblických dob, vedla ve stopách světců, kterým byly přisouzeny zázračné schopnosti uzdravovat nebo moc přimluvit se za poutníka u Boha. Zůstaňme však u Evropy a její západní části, postupně sjednocené latinským křesťanstvím.

O bouři v jedné lidské hlavě

18. července 2014 v 8:52
Poučný příběh o jednom člověku, který pod vlivem svých ambicí po úspěchu ztratil kontrolu nad sebou samým, zcela se vytrhl z reálného vnímání každodennosti a nakonec dospěl do stavu, kdy se domnívá, že celý svět by měl věnovat pozornost jen jeho maličkosti.

Příběh chlapce, který utekl před chemoterapií a poradil si s rakovinou přirozeným způsobem

16. července 2014 v 8:50 |  Zdravie
Vzpomínáte si na příběh šestnáctiletého chlapce, který v roce 1994 utekl z domova v Massachusetts, aby se vyhnul chemoterapii? Jmenuje se Billy Best. V době, kdy se ukrýval, ohromil celou zemi.

Cesta k tajomnej hĺbke bytia

14. července 2014 v 7:51 |  Skryté súvislosti
Život človeka sa podobá hladine oceána. Hladine oceána, ktorá býva niekedy tichá a pokojná, niekdy rozčerená jemnými vlnkami, inokedy zase bičovaná dažďom, búrkou a obrovskými vlnami. Presne takýmto je i náš život s jeho pokojnými a tichými chvíľami, s jeho obdobiami životných vlnobití, či silných búrok.

Umírání hodné křesťanů

13. července 2014 v 8:13 |  Kresťanstvo
O tom, jak se chováme v okamžiku smrti, bychom si neměli dělat iluze. V této souvislosti mi opakovaně přichází na mysl novela "Poslední na popravišti" Gertrudy von Le Fort odehrávající se uprostřed revolučních událostí v Paříži. Její hrdinka, karmelitánka Blanche, nejprve prchá z kláštera, protože se nemůže zbavit strachu ze smrti, poté však dobrovolně následuje popravčí vozy svých sester, aby zemřela mučednickou smrtí, a tím překonala strach.

Rytířský slib - 2.část

11. července 2014 v 8:10 |  Príbehy
Jednoho večera seděl starý Orion právě nad touto knihou, četl si v ní a vzpomínal. Dostal se až k poslední straně. Pak vzal ještě brk a na zadní stranu napsal: Pravda vítězí!

Rytířský slib - 1.část

9. července 2014 v 8:08 |  Príbehy
Můj příběh začíná před mnoha lety, kdy slovo ,,rytíř" znamenalo mnoho. Tichým, hlubokým a tmou zahaleným lesem jel zdatný muž na svém koni. Náhle se zastavil a seskočil na zem. Rozhlížel se kolem sebe a pak z koně sundal náklad. Sesbíral pár větví, chrastí, starou kůru a rozdělal oheň. Mezi zavazadly měl i uloveného zajíce, kterého si připravil, aby ho mohl opéct na ohni.

Tajomstvo skutočnej podstaty Stvoriteľa

7. července 2014 v 8:58 |  Duchovno
Všetko vo stvorení má svoju formu. Svoju formu má človek, zviera, rastlina i kameň. A presne tak, ako je to tu v hmotnosti, tak je to aj v duchovnej ríši. Ba dokonca i v ríši božskej majú všetky bytosti tam jestvujúce svoju formu. Samozrejme, čím je úroveň vyššia, tým je forma dokonalejšia, ušľachtilejšia a éterickejšia.

O příčinách povodní a větrných smrští

6. července 2014 v 8:15 |  Výstrahy
Většina lidí pláče, spílá a pokládá si otázky: "Proč se to děje? A proč to zasáhlo právě nás? Není žádná spravedlnost, vždyť my jsme nikomu nikdy neublížili. Nebo jak to, že to nejvíce postihlo ty staré hodné lidi?" A tak dále…

Pomoc umírajícím

4. července 2014 v 8:08
Nebývalé prodloužení délky lidského života staví jednotlivce i společnost před stále větší problémy. Rostoucí počet starých lidí, posun pyramidy délky života směrem nahoru má značný ekonomický a sociální dopad; dejme tomu v případě zaopatřování ve stáří z národního důchodu: neustále roste počet důchodců, na které musí vydělávat stále menší počet mladých lidí. Jednotlivci i skupiny se nadto stále častěji přiklánějí k názoru, že umělé prodlužování života není nic dobrého, naopak pociťují je jako přítěž. Proto se dovolávají práva na "přirozenou smrt" a požadují odpovídající zákonnou změnu týkající se pomoci umírajícím a eutanazie. Tomuto ožehavému tématu se v přednášce o lidské podobě umírání pochopitelně nemohu vyhnout. Zde se však mohu vyjádřit pouze k tomu, co mi připadá důležité, aniž bych se pouštěl do detailních problémů lékařsko-etické kazuistiky, což je doména specialistů obou disciplín.

Svatojánský poklad 2

2. července 2014 v 8:05 |  Príbehy
Jana se mu zdála vždy hezká, ale nyní viděl ten rozdíl. Měla na sobě upnuté džíny a krátké tričko, ze kterého jí vykukoval pupík s kovovou ozdobou. Když se jí zadíval do očí, které se na něho prosebně dívaly zpod namalovaných řas, neviděl v nich nic tak krásného a čistého jako v očích Anežky.

Strach z posledného súdu

30. června 2014 v 8:44 |  Výstrahy
Väčšina ľudí má strach zo svojej smrti a preto nechcú o nej ani len počuť. Mnohí veriaci majú strach z posledného súdu a preto tiež o tom nechcú nič počuť. Avšak naše naivné vyhýbanie sa nepríjemným skutočnostiam nemôže týmto nepríjemným skutočnostiam v nijakom prípade zabrániť. Budeme nimi konfrontovaní tak či tak, ibaže v prípade ustráchaného vyhýbania sa im absolútne nepripravení. A to bude len na našu vlastnú škodu, pretože ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným.

Svatojánský poklad 1

29. června 2014 v 8:59 |  Príbehy
Bylo po dešti a mladý muž si vykračoval ranním lesem. Zhluboka se nadechoval, aby plně nasál svěží voňavý vzduch, který se nesl krajem. Vše bylo čisté, omyté nočním deštěm. V hebké lesní travičce se leskly kapky, které vypadaly jako malé drahokamy. I v pavoučí síti se jich pár zachytilo.

Vytěsňování smrti

27. června 2014 v 8:55 |  Na zamyslenie
Dnes se často hovoří o tom, že největším současným tabu už nejsou problémy související s pohlavím, jak tomu bylo v prudérní Vídni v době, kdy vyrůstal Freud, nýbrž umírání a smrt. Je to skutečně tak? Podíváme-li se na tento problém pozorněji, ukáže se, že odpověď na tuto otázku může být dvojí.

Nový svět - 5.část

25. června 2014 v 8:51 |  Príbehy
Osada vědoucích, rytířů poznání: Michalovi bylo náhle jasné, že tato osada je jeho osudem. Taková podobnost osudů lidí v ní žijících s tím jeho a Michalova touha po poznání mu jasně naznačovala, že tam je jeho nový domov. Zároveň ale uvnitř cítil rozpolcenost a bolest při vzpomínce na své přátele a především na svou milovanou ženu. Vždyť oni by si také zasloužili poznání, i oni usilovali o spolupráci s přírodními bytostmi! Po cestě se s touto svojí bolestí svěřil i Jiřímu. Ten pokýval hlavou a pravil:


Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.