Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Člověče, bdi nad čistotou svého nitra! Bdi nad čistotou svých citů a myšlenek, neboť blíží se čas, kdy mocná ruka Pána zničí na zemi všechno nečisté. Člověče, bdi ze všech sil nad čistotou a ušlechtilostí svého nitra! To není jen dobrá rada. To je věc života, nebo smrti!

Existuje duše člověka před narozením?

Dnes v 8:18 |  Zákony stvorenia
Existuje lidská duše před narozením? Velmi mě tato otázka zajímá, protože pokud skutečně existuje, potom se musí změnit i pohled společnosti na takzvaný nespravedlivý osud. To, co je dosud považováno za křivdu či za nespravedlnost Boží, třeba když se někdo narodí jako chudý, nemocný nebo jinak životně znevýhodněný, je pak jenom následkem předcházejících skutků.

 

Příroda a lidé IX. Budoucí svět – spolupráce člověka a přírody

Středa v 8:15 |  Český inštitút
Jestliže se podíváme jednou vnímavěji na události, které se odehrávají ve vesmíru a také v přírodě okolo nás, pak před našima očima pojednou vystoupí zcela nový obraz o tom, jaký vztah panuje mezi člověkem a přírodou. Mnohými událostmi, které se jeví jako přírodní katastrofy a pohromy, snaží se již celá tisíciletí naznačit svět přírody člověku, že vývoj zde na Zemi, rytmus tohoto vývoje určují právě a jedině bytostné síly, působící v Zákonech Stvoření.

Bezúčelnosť života

Pondělí v 9:04 |  Zmysel života
Život mnohých ľudí tejto zeme sa míňa svojmu skutočnému účelu. Je bezúčelným a postrádajúcim pravý zmysel. Je to smutné, ale žiaľ mnohí bez toho, že by o tom vôbec vedeli, premárňujú vlastný život, hoci paradoxne, oni sami sú presvedčení o opaku.
 


Příroda a lidé VIII. Na cestě ke vzestupu nebo do propasti

Neděle v 8:39 |  Český inštitút
Svojí hrubohmotnou - tělesnou schránkou je člověk svázán se světem přírody více, než si dnes vůbec uvědomuje. Vezmeme-li v potaz to, že celá tělesná schránka, kterou velmi často z materiálního pohledu mylně nazýváme i svým vlastním nitrem, kterou tedy mnozí lidé zde na Zemi považují za to jediné, co nás činí samostatnou lidskou osobností, toto naše pozemské tělo, vyšla z rukou bytostného formování života zde na Zemi, pak je srozumitelné, že naše propojení s tímto bytostným působením, a tedy i propojení s celým světem přírody, je nedílnou součástí našeho existování na Zemi.

Stav života na zemi

15. května 2015 v 8:46 |  Český inštitút
Víme, že na světě je takových lidí, kteří touží po povznesení lidské společnosti, stále více a více, avšak přesto toto všechno stále nedostačuje k celkové změně k lepšímu.

Jak ovládnout svět!

13. května 2015 v 8:54 |  Politika
Svět ovládá Světovláda! Pouhá konspirační teorie, nebo realita mnohem reálnější než tušíme? Z nezávislých informačních zdrojů k nám občas doputují informace o tom, že v pozadí světových událostí stojí neznámý režisér s neomezenou mocí a kapitálem, avšak s nepatrným sociálním cítěním, neřku-li soucitem a ohleduplností. Tedy kdosi s velkým mozkem, zatvrzelým srdcem a zcela zakrnělou duší. Indicií, ba i důkazů, že i "na tomto šprochu může být pravdy trochu", přibývá. Velmi signifikantním rozměrem této problematiky se stává naprostá informační blokáda tohoto tématu ze strany oficiálních médií; po hořkých zkušenostech s těmito ideologickými velkovýkrmnami plnými nestoudných lhářů chrlících zvrácené sugesce si můžeme být téměř jisti, že co uvrhnou do informační klatby, to obsahuje pravdu náramně nebezpečnou našim morálně nemocným mocným. A právě Světovláda je pro naše presstituty tabu. Zdá se, že v pozadí většiny megalumpáren skutečně stojí bezohlední jedinci, kteří si už dávno zodpověděli existenční otázku "Být či nebýt?" způsobem jim vlastním.

Morálka, ľudskosť a opätovné vtelenia

11. května 2015 v 8:52 |  Zákony stvorenia
Aký praktický vplyv a dopad môže mať na náš každodenný život poznanie o zákonitosti opätovných príchodov človeka na túto zem? Ako by mohlo takéto poznanie prispieť k pozdvihnutiu etiky, morálky, ľudskosti a väčšej ohľaduplnosti ľudí k ľuďom v bežnom, praktickom živote? Pri jeho všeobecnom pochopení, prijatí a akceptovaní by mohol byť jeho pozitívny dosah na celú spoločnosť priam obrovský.

Mandala přijetí

10. května 2015 v 8:28 |  Na zamyslenie
Zamyslíme-li se nad slovem "přijetí", možná Vás napadne, že má velmi mnoho společného se slovem "harmonie". K dokonalé harmonii vede spousta malých i velkých kroků zvaných přijímání. Pojďme se spolu s touto mandalou učit přijetí sebe a druhých lidí. Přijetí sebe se svými dobrými i špatnými vlastnostmi však rozhodně neznamená samolibé ustrnutí ve spokojenosti se sebou samým. V životě je vždy vývoj a pohyb, kterému je třeba se přizpůsobit.

Příroda a lidé VII. Nemoci – část druhá

8. května 2015 v 8:23 |  Český inštitút
V předchozí části jsme popisovali příčiny nemocí působících u člověka na základě principu účinků pohánějícího tlaku, jenž se projevuje vždy "atakem zvenku", a to za pomoci nejrozličnějších neviditelných bakteriálních a virových představitelů.

Chcete-li něco od jiných...

7. května 2015 v 8:33 |  Perly múdrosti
"Chcete-li být milováni, začněte tím, že budete milovat toho, komu je vaší lásky třeba.

Svátky jara

6. května 2015 v 8:17 |  Skryté súvislosti
Již několik dnů uběhlo od jarní rovnodennosti, kdy byl tento svátek jara slaven mnohými "pohanskými" národy, a to i slovanskými. Pozorování oblohy a probíhajících změn v přírodě, které s pohybem slunce a planet souvisejí, vedlo staré národy ke slavení a uctívání těchto okamžiků, které se cyklicky opakují. Těmto změnám je podřízen i život v přírodě. Život rostlin je uzpůsoben změnám teploty a délky dne. Něco obdobného známe i při probouzení se přezimujících zvířat nebo v příletu stěhovavých ptáků s příchodem jara.

Miera zrady!

4. května 2015 v 8:15 |  Súčasná spoločnosť
Všetci vieme, že na svete existujú ľudia čestní i nečestní. Ľudia dobrí i zlí. Ale položili ste si niekdy otázku v akom pomere? Koľko je asi tých čestných v pomere k tým nečestným? A akým spôsobom sa to vyvíja? K lepšiemu, alebo k horšiemu?

Ať žije Amerika! - z mé emailové pošty

3. května 2015 v 8:26 |  Politika
Byl jsem na demonstraci proti průjezdu americké vojenské kolony, řval jsem a skandoval proti americkejm imperialistům. Co mě ale zajímalo hlavně, že tam byli i lidé s vlajkami americkýmí - a to krásnými, novými a pěkně vyžehlenými...

O Petrovi

1. května 2015 v 8:41 |  Príbehy
Za domem na hřišti si hrála skupinka dětí. Běhaly, smály se a vymýšlely různé veselé hry. Tu se ozval křik a pláč. Jeden ze starších chlapců jménem Petr ihned přiběhl k plačící holčičce:

Příroda a lidé VI. Nemoci – část první

29. dubna 2015 v 8:11 |  Český inštitút
Celý svět přírody odvíjí se od jemnějšího vyzařování, které je ve svém přirozeném předávání určujícím pro to, co se odehraje na úrovni hrubé hmotnosti. Jak jsme již psali, hmota jako taková je látkou oživenou. To znamená, že veškeré silnější působení ve hmotě pochází z úrovní nad hmotou. Toto silnější působení je buď bytostného, bytostně duševního anebo duchovního druhu.

Iný a zvláštny pohľad na sexualitu

27. dubna 2015 v 10:14 |  Mravnosť a nemravnosť
Nedávno som sa stretol s veľmi zaujímavým textom, týkajúcim sa ľudskej sexuality, ktorý predostiera úplne iné rozmery a dimenzie. I mňa samotného priviedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad touto problematikou, na základe čoho vznikol tento článok.

Orientační data dění v 2000-letém vývoji křesťanství 4

26. dubna 2015 v 8:45 |  Kresťanstvo
Kolem 1150 zakládá Hildegarda (*1098 v Bermersheimu [?]) na Rupertově hoře u Bingen ženský klášter podle řehole sv. Benedikta. Její zapojení do reforem, její mystické zážitky, její teologické a přírodovědné spisy z ní učinily jednu z nejváženějších žen své doby.

Apokalypsa?

25. dubna 2015 v 8:42 |  Na zamyslenie
Žanna Taľ, dcéra osemnásobného majstra sveta v šachu napísala: "Pozerám sa na tú hrôzu okolo a kladiem si otázku. Vari naozaj ľudia zabudli, že Boh existuje? Veď všetko, čo sa deje, sa dočká odpovede. A veľmi skoro. A neminie to nikoho. Ani vrahov. Ani objednávateľov vrážd. Ani tých, ktorí kypia žlčou a škodoradosťou. Ani predajných novinárov. Ani Európu, ktorá nereaguje. Ani konajúce samozvané impérium. Tieto tance na kostiach, na krvi, na všetkých duchovných a mravných hodnotách - to je predsa apokalypsa. A vzpierať sa nenávisti jeden voči druhému, vzpierať sa pokušeniu preklínať druhú stranu (a priznávam, toto pokušenie je veľmi silné) - to je skúška, v ktorej my ĽUDIA musíme obstáť. Pravda, ak chceme zostať ĽUĎMI. A každý deň je jasnejšie, že už to nie je vojna na Ukrajine, v Európe alebo kdekoľvek inde. Je to boj DOBRA so zlom. V každom z nás. Je to boj, na ktorom má účasť každý z nás.Čo nám “mienkotvorné” médiá nepovedia – vyjadrenie Eleny Bondarenko k situácii na Ukrajine

24. dubna 2015 v 8:38 |  Politika
Ja, Elena Bondarenko, poslanec za Strany regiónov, ktorá je v opozícii voči súčasnej vláde na Ukrajine, by som chcela povedať, že vláda sa uchyľuje k priamej hrozbe fyzickej likvidácie opozičných politikov na Ukrajine, k zbaveniu ich práva na slobodu prejavu v parlamente i mimo neho, a rovnako má spoluúčasť na zločinoch proti nielen opozičným politikom, ale aj ich deťom.

Příroda a lidé V

22. dubna 2015 v 8:36 |  Český inštitút
Zázračná spolupráce. Kdykoliv stojí ve Stvoření vedle sebe duchovní a bytostné, jako správný výsledek musí vyjít z této blízkosti jediné - nádherné souznění. To proto, že oba druhy nesou v sobě vždy něco ojedinělého, co druhá strana sama ze sebe nemůže získat, a tím ani rozvinout k rozkvětu.

Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.