Všetky nosné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s knihou kníh a korunou duchovného poznania - veľkolepým dielom "Vo Svetle Pravdy"

Otvorená konfrontácia s negatívnym názorom čitateľa

Včera v 10:02 |  Na zamyslenie
"Vážený pán bloger. Patrím k ľuďom s duchovným zameraním, ale mnohé Vaše príspevky vnímam ako samú negáciu. Preto Vaše jednostranné názory ("čo je zlé") väčšinou už ani nečítam. Avšak nedávno som to opäť skúsil … a tá energia, ktorá z toho vychádza je len negatívnou reakciou na to, čo práve je ... čo asi ťažko niekomu pomôže. Vaše pohľady postrádajú zameranie pozornosti na to, čo pomáha a čo by sa mohlo urobiť pre zlepšenie situácie."
 

Nejstarší přemyslovští vládci 2

Neděle v 8:48 |  História
Václav byl povolán do hlavního hradu Prahy a na stolec otcovský od všeho lidu byl povýšen. Ale poněvadž ještě neodrostl věku chlapeckému nebo jinošskému, všichni velmožové, pojavše moudrý záměr, svěřili mladého vévodu i s jeho bratrem Boleslavem Ludmile blahoslavené paměti, služebnici Kristově, na vychování, dokud by s pomocí boží nedosáhli síly dospělého věku.

Klesajúca nezamestnanosť a iné “dobré” správy

Pátek v 8:59 |  Súčasná spoločnosť
Nezamestnanosť by mohla klesnúť pod 7% …zdanlivo dobrá správa, ale realita je úplne iná. Pretože hlavným problémom Slovenska nie je nezamestnanosť … Skutočným problémom je mlčanie ľudí o tom, v akých podmienkach pracujú. Mlčanie, za ktorým sa skrýva strach zo straty obživy. Mlčanie, za ktorým sa skrývajú praktiky, ktoré nepatria do slušnej spoločnosti.
 


Poznajme konečne silu myšlienky!

Čtvrtek v 8:10 |  Perly múdrosti
Všetko, s čím sa v živote stretávame, čo berieme do ruky, malo svoj začiatok v myšlienke. Myšlienka je počiatkom každého činu. Myšlienky sú hlavnou podmienkou k vytvoreniu krásneho veľkého a šťastného života a k vytváraniu nálady podľa vlastnej vôle. Pokoj, láska, dobrota, krása, slovom celý život, sú výtvorom nášho myslenia.

Příběh zpoza opony – část 2.

Středa v 8:52
V říši fantasie. Když opět otevřel oči, uvědomil si, že leží na posteli v nějaké místnosti. Vybavení vypadalo jako ze středověku, ale ne toho evropského, tak jak jej znal, na to byly předměty příliš cizokrajné. Pokusil se posadit, ale se zaúpěním padl zpět na záda. Vzpomněl si na poslední události a s úlekem se podíval na místo, kam ho zasáhl meč. Jeho trup byl omotán obvazy, které na několika místech prosakovaly krví. Zkusil zavolat. Po chvilce do místnosti vstoupil muž, oblečený do jakési bílé kutny.

Neuveriteľná je spravodlivosť Stvoriteľa

14. srpna 2017 v 10:20 |  Duchovno
Táto jeho spravodlivosť spočíva v tom, že dosiahnutie toho najvyššieho a najvznešenejšieho, čo v ľudskom živote vôbec jestvuje je prístupné každému z nás absolútne rovnako. Každý z nás môže totiž dosiahnuť spojenia so Svetlom svojho Pána a Vládcu. Každý z nás má k tomu všetky predpoklady. Každý z nás je schopný získať prostredníctvom vlastného prežitia neotrasiteľné presvedčenie o jeho súcnosti.

Nejstarší přemyslovští vládci 1

13. srpna 2017 v 8:27 |  História
Z POHLEDU HISTORIKŮ: První Přemyslovec: kníže Bořivoj. Ano, Bořivoj, to je nejstarší historický panovník přemyslovských Čech. Jak už víme, a musíme to znovu zdůraznit, nikoli celých Čech. Vládne v době, kdy drama sjednocovacího procesu v zemi už z valné části proběhlo. Za oponou, za obzorem času, dostupným bezprostřednímu dějinnému pozorování. Avšak východní polovina země, charvátská (později slavníkovská), se z pravomoci Přemyslovce patrně vymyká. A na Kolínsku si udržuje relativní samostatnost kmen, jemuž z dobře opevněného hradiště vládnou neznámí kouřimští velmožové.

NATO rozosialo smrť i rakovinu - pravá tvár humanizmu západu!

11. srpna 2017 v 18:11 |  Politika
Taliansky vojenský lekár Enio Letieri bol vypočutý parlamentnou komisiou, pričom oznámil, že vojaci talianskej misie KFOR na základni Film city v Prištine v Kosove v priebehu niekoľkých rokov pili miestnu minerálnu vodu Dea obsahujúcu rakovinotvornú látku, ktorej bolo v litri vody šesť až deväťkrát viac, ako povoľuje norma.

Vyšší rozměr krásy

11. srpna 2017 v 8:44 |  Na zamyslenie
Kdo tuší, cítí a ví, že ve směru vzhůru ke Světlu, že za každým květem je tkaní bytostí, že skrze každou bytost prochází Síla, ten často padá v duchu na kolena a skloní se v pokoře před Nejvyšším.

Jak maličcí jsme a přesto i my můžeme tvořit krásu kolem sebe a dát ji průchod skrze sebe. Zákon krásy máme udržovat ve všem co děláme. Nemusíme vyčnívat, ale udržovat čisté myšlenky a čisté srdce.

Vždyť skromnost je jedna z velkých ctností. Pomáhá nám vidět pod povrch mnoha věcí i dějů.

Příběh zpoza opony - část 1.

9. srpna 2017 v 8:58 |  Príbehy
Jeho jméno je Tomáš. Je to člověk - lidský duch, jakých jsou dnes na Zemi miliony. Když jste ho ještě mohli potkat na Zemi, asi byste ho od druhých lidí nerozeznali. Prostě byl součástí průměru společnosti, jenž nevyčnívá ani nahoru ani dolů, ani doleva ani doprava. Měl svou práci, kterou příliš nemiloval, ale docela dobře ho živila. Žil o samotě a měl jednu velkou zálibu. Moc rád četl knihy! Ale ne jakékoliv knihy, miloval žánr fantasy, protože mu umožňoval se odpoutat od reality, která pro něj byla pouhou šedivou kulisou. Tak jako většina lidí, byl unavený systémem, který vládl na Zemi, kterým se cítil být spoután. Každodenní stereotyp, ráno vstát, jít do práce, odpoledne z práce, nakoupit, jít domů, večer spát, ráno vstát, jít do práce, odpoledne z práce... Cítil se tímto životem unavený, neměl nikoho, pro koho by žil, kdo by dal jeho životu smysl, a tak četl a četl.


Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

7. srpna 2017 v 8:22 |  Slovensko
Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy.

Kníže Václav 3

6. srpna 2017 v 8:59 |  História
V těžké době zasedl Václav na stolec svých otců. Němci za záminkou, že rozšiřují křesťanství, hubili Polabské Slovany; i bylo se právem obávati, že by týž osud stihl Čechy. Předkové naši byli tehdy ještě jen povrchně obráceni od pohanství a nad to i závislí byli ve věcech církevních na Němcích. Václav, aby Němcům odňal záminku mečem a výboji šířiti a upevňovati křesťanství v Čechách, všemožně staral se o povznesení křesťanství mezi svým lidem. Dal stavěti kostely, přivolával kněze z jiných křesťanských zemí, zřizoval školy k vychování domácího kněžstva, opatřoval církevní ústavy potřebnými důchody. Také snažil se uvésti zákony a obyčeje zemské i pohanské mravy lidu ve srovnalost s předpisy církve. Zřízením českého arcibiskupství neb alespoň biskupství zamýšlel pak vymaniti národ český ze závislosti německé.

U členov amerických špeciálnych jednotiek sa výrazne zvýšil počet samovrážd

4. srpna 2017 v 8:09 |  Politika
Ruskí a sýrski vojaci vedia, že bojujú za správnu vec. Americkí vojaci vedia, že bojujú za finančné záujmy amerických politikov a často si nevedia morálne odôvodniť svoje nasadenie v cudzích krajinách, kde ich miestne obyvateľstvo otvorene nenávidí.

Sen 2

3. srpna 2017 v 8:43 |  Na zamyslenie

Pútnická palica je rodná zem,
pútnická palica je rodné nebo,
o ne sa opieram, keď kráčam, lebo
na tomto kríži mŕtvy ožijem.

Je Apokalypsa nevyhnutelná?

2. srpna 2017 v 8:02 |  Výstrahy
Jednoznačná odpověď zní: Ne! Avšak spolu s tímto povzbudivým "ne" je nutné zároveň vědět, co všechno lidstvo musí učinit, nebo lépe řečeno jakým se stát, aby mohlo těmto předpovídaným událostem zabránit.

Spopolniť alebo pochovať? Čo plánujete?

31. července 2017 v 8:44 |  Výstrahy
Ľudia asi veľmi neuvažujú nad tým, akým spôsobom bude naložené s ich fyzickým telom po ich smrti. Veď napokon, potom im to môže byť jedno, pretože podľa ich názoru už nebudú aj tak nič cítiť. Omyl! Zásadný a osudný! Ide o omyl, spôsobený našim bezduchým materializmom, ktorý žiaľ prinesie mnohým ľuďom obrovské utrpenie.

Kníže Václav 3

30. července 2017 v 8:49 |  História
Václav dospěl, ujal se vlády, žije však - pochopitelně - v rozporech se svou pohanskou matkou, dokonce ji vyhání z Prahy na Budeč (posléze se opět smiřují). Zato Čechy vzkvétají. Neboť mladík je panovník schopný, mírumilovný a obzvláště zbožný. Kácí šibenice, propouští vězně, rozdává chudým, utěšuje nemocné, sám sklízí na vinici Páně a lisuje mešní víno, sám peče hostie, poctivě a pravidelně platí německému vládci Jindřichu I. Ptáčníkovi roku 929 dojednaný každoroční poplatek sto dvacet volů a pět set hřiven stříbra. Václavova křesťanská dobrota i jeho politická koncepce však pobuřuje nejen Drahomíru a její přívržence, ale také bratra knížete, údělného pána na Staré Boleslavi.

Táto pravdivá definícia demokracie stála Sokrata smrť!

28. července 2017 v 8:56 |  Politika
"Tieto slová o demokracii napísal pred 2500 rokmi jeden z najväčších mysliteľov všetkých čias Sokrates a za ne bol aj na základe vykonštruovanej obžaloby odsúdený na smrť: "Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia, alebo oligarchia!"

Sen

27. července 2017 v 8:02 |  Na zamyslenie

Vo sne sa predsa nikam nestráca
ani len smietka, nieto človek,
ani sto sloviek, ani mnoho stoviek,
jas Slnka či svit Mesiaca.

Odvážně vpřed je Bohu milé

26. července 2017 v 8:26 |  Duchovno
Co vlastně v sobě nese tato věta? Kam až sahá její znění? Nejen ve slovech, ale hlavně v činech musí být člověk odvážný. A především v každodenní činorodé práci. Člověk si musí především uvědomit, proč vlastně dostal darem své hrubohmotné tělo a tím možnost života na Zemi. Odpověď zní - pro vlastní sebeuvědomění, pro vlastní zrání. Každým svým pozemským životem smíme uzrávat v nějaké lidské vlastnosti, smíme zesílit ve vlastním vědomí lidského ducha ve Stvoření. Každý si tedy přinášíme v dalším životě předpoklady pro určitou schopnost, protože již dříve jsme si ji osvojili.

Kam dál