Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Člověče, bdi nad čistotou svého nitra! Bdi nad čistotou svých citů a myšlenek, neboť blíží se čas, kdy mocná ruka Pána zničí na zemi všechno nečisté. Člověče, bdi ze všech sil nad čistotou a ušlechtilostí svého nitra! To není jen dobrá rada. To je věc života, nebo smrti!

Příroda a lidé IV.

Pátek v 8:39 |  Český inštitút
Kde vzniká elixír mládí? V předchozí kapitole jsme se zmiňovali, jak nesmírný vliv má na zdraví zvířat a také i člověka správná funkčnost soustavy žláz s vnitřní sekrecí. Popisovali jsme si tuto soustavu jako nádherně souznějící symfonický orchestr. Také vskutku takovým je, jestliže bychom si směli přenést funkčnost tohoto systému do roviny tónů. Doslovně každou vteřinu v reakci na sebemenší vnitřní či vnější podnět vůči naší nervové soustavě dává ihned orgán hypofýzy impuls ke zvýšení či snížení vylučování do krevního oběhu některé z rejstříku tisíců látek, které společně vytváří soustava žláz našeho těla.
 


O kráse prírody

Čtvrtek v 8:42 |  Na zamyslenie
Keď sa túlam prírodou, koľkokrát ma dojme Božia láska, ktorá akoby plytvala krásou. Boh rozhadzuje perly všade, i tam, kde nevstúpi nijaká noha tvora, ktorý by tú nádheru vedel aspoň reflektovať, nieto oceniť. Snívame o raji, a zatiaľ žijeme uprostred jedinej možnej dokonalosti vo vesmíre, len naše zmysly túto dokonalosť buď prehliadnu, alebo ňou pohrdnú. Religiozita ľudskej duše je spomienkou na Boha, je to túžba dieťaťa po otcovi, je to úzkosť márnotratného syna, ktorý žiaľ často precitá, až premrhá celý svoj podiel z otcovho majetku.

Teodor Križka

Do mléčných výrobků Danone se používá „zvířecí“ mikroflora

Středa v 8:34
Actimel, jako mnoho dalších produktů Danone, obsahuje E1442 - geneticky modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo.... ničí slinivku... Nebezpečné škroby jsou obsaženy nejen v kultivovaných mléčných výrobcích, ale také v kečupech a majonézách.

USA! Skrytá stratégia ovládania!

Pondělí v 11:06 |  Politika
V súčasnosti sú USA považované za baštu demokracie, za jej celosvetového ochrancu a za najdôležitejšieho garanta ľudských práv. Veľmi zaujímavou je však skutočnosť, že paradoxne vznik samotných USA bol poznačený klamstvom, zradou, vierolomnosťou a pošliapavaním všetkých ľudských práv.

Orientační data dění v 2000-letém vývoji křesťanství 3

12. dubna 2015 v 8:35 |  Kresťanstvo
904-932 Papežové upadli do plné závislosti na římských šlechtických rodinách. Vražda - prostředek, kterým odklízeli svoje konkurenty i papežové - ukončila život Lva V., vzdoropapeže Christofora, Jana X. a Jana XI.

Vážnost doby

10. dubna 2015 v 8:30 |  Český inštitút
Celý svět se nachází v rozpoložení vnitřní nejistoty a napětí. Vlivy denních událostí jsou příliš velké na to, aby lidský duch zůstával klidným v důvěře, že dnešní svět lidí na Zemi je krásné a klidné místo, určené k radostnému užívání si.

Mier, alebo vojna?

9. dubna 2015 v 8:40 |  Na zamyslenie
Zo všetkých strán sa valí nie pravda, ale propaganda. O vojne a mieri sa rozhodne v hlavách a srdciach ľudí. Ani za jedno, ani za druhé sa väčšina nerozhodne slobodne, lebo ich svedomie sa priľahko poddáva manipulácii.

Teodor Križka

Příroda a lidé III.

8. dubna 2015 v 8:05 |  Český inštitút
Veškerá hmota je látkovou substancí, již můžeme nazvat substancí oživenou. Hmota jako taková není sama o sobě nikdy živá, nýbrž je vždy jen oživenou látkou, a to buď oživenou bytostným, bytostně duševním nebo duchovním vyzařováním.

Nesprávne poňatie emancipácie

6. dubna 2015 v 10:50 |  Venované ženám
V čom spočíva dnešné pomýlené a pokrivené chápanie emancipácie? Spočíva v jej rozpore s veľkým vesmírnym Zákonom doplnenia celku, ktorý funguje na základe vzájomnej príťažlivosti dvoch protikladných častí, priťahujúcich sa za účelom vytvorenia jedného, harmonicky fungujúceho celku.

O Vltavě

5. dubna 2015 v 8:02 |  Príbehy
Kdysi dávno, kdy bytostní, Boží služebníci, formovali Zemi, aby nachystána mohla poskytnout pozemský domov nám, lidem, na naší pouti Stvořením, bylo již moudře pomýšleno na malý národ, který měl také nalézt své domoviny na jedné z připravovaných částí Země.

Bible a převtělování

3. dubna 2015 v 8:55 |  Kresťanstvo
Existuje pro člověka něco jako posmrtná existence? Někteří dnešní křesťané soudí, že nejen myšlenka nového vtělování, ale i myšlenka na jakoukoli posmrtnou existenci člověka protiřečí biblickému podání. Odvolávají se na knihu Kazatel, také se jí říká Kóhelet, a tam čtou: "...úděl lidských synů je týž jako úděl tygra; mají jednostejný osud. Jako tento i oni umírají, mají téhož ducha. Člověk nemá přednost před zvířaty. Neboť všichni spějí na totéž místo; všichni pošli z prachu a obrátí se znovu v prach." (Kaz 3,19-20)

História sa opakuje

2. dubna 2015 v 8:58 |  Na zamyslenie
Je omyl považovať zločiny komunizmu za izolovaný jav, i to, že porážkou jeho protagonistov nastáva lepší svet. Komunizmus bol iba ohnivko reťazenia organizovaného útoku na identitu národov, toho reťazenia, ktoré si dalo za cieľ zavraždiť v ľudských dušiach Boha. Po dvadsiatich piatich rokoch od pádu komunizmu by to už malo byť zjavné väčšine, ale nie je. Opäť sa rodia stúpenci inej formy útoku na základy našej civilizácie, ktorí v mene humanizmu odstraňujú humanizmus ako taký, lebo skutočná a pravá láska k človeku vedie iba cez lásku k Bohu.

Teodor Križka

Příroda a lidé II. Evoluce od životadárné šťávy ke krvi

1. dubna 2015 v 8:51 |  Český inštitút
Jestliže jsme v předchozí kapitole hovořili o tom, že v okamžiku, kdy práce bytostných služebníků působících v živlech připravila ve hmotě potřebnou cestu, směli se ke hmotě přiblížit i další, noví služebníci bytostného druhu, kteří byli o mnoho jemnější než samotní prvotní bytostní živlů, pak tento princip zjemňování bytostného lze spatřovat v celém vývoji života na Zemi jako zakotvený postup, nezpochybnitelně směřující ke stále větší a větší jemnosti souběžně s tím, jak se vyvíjely organismy na Zemi ke svým, již napřed moudře nachystaným formám, těm formám, za které můžeme přibližně označit právě nynější formy života. Ano, čím vyšší a do určité míry i složitější je organismus žijící na Zemi, spolu s tím souběžně lze nacházet druhy bytostných služebníků, které nesou si formy větší něžnosti a jemné líbeznosti ve svém vzhledu.

O fenoméne zvanom Lucifer

30. března 2015 v 8:49 |  Duchovno
Zlo, ako nesprávny a falošný princíp neexistuje vo vyšších sférach stvorenia. Jestvuje iba v jeho hmotnej časti a je dôsledkom pádu Lucifera. Z večnej božskej ríše, kde v blízkosti Božej nie je možné nič iného, ako bezvýhradné zachvievanie sa podľa Jeho Vôle, z tejto ríše bol do hmotnosti poslaný Lucifer, ako jeden z archanjelov, ktorý mal podporovať ľudí v ich duchovnom dozrievaní.

Obilná mana (pražené obilné müsli)

29. března 2015 v 8:01 |  Rady a odporúčania
Pro případ nouze, ale i pro zpestření jídelníčku, lze použít jako potravinu pražené obilné müsli. Obilka, jako semínko rostliny, obsahuje všechny látky, které jsou potřebné pro první období vývoje rostliny. Je také jedinou samostatně pohyblivou částí rostliny, což souvisí s její nejživější částí, s oblastí klíčku.

Dopis spolupacientce

27. března 2015 v 8:53 |  Na zamyslenie
Milá paní, slíbila jsem vám v nemocnici, že vám napíšu, což tímto plním a zároveň vám posílám lék na vaše nemoci. Nejsou to ale voňavé bylinky, které čekáte, ani nějaké zázračné vodičky, protože ty by vám už vůbec nepomohly. Místo toho vám posílám pohár plný hořkosti, který budete muset vypít, chcete-li se uzdravit. Není to jeden z těch hořkých pohárů, ze kterých jste měla takový strach při vyšetření střev, ale je to pohár duchovní, protože vaše nemoci jsou duchovního původu. Tenhle pohár není sice hmotný, ale přesto je ze všech nejhořčí. Je to pohár tak hořký, že většina lidí raději umírá v hrozných bolestech, než by se z něj napila. Je to pohár pokory a poznání, že si člověk sám svoji nemoc nějakým způsobem zavinil. A to poznání musí jít ruku v ruce se snahou o změnu a touhou po sebezdokonalení.

Za čo treba bojovať ...

26. března 2015 v 8:57 |  Na zamyslenie
Milosrdenstvo z lásky k Bohu, i zo svojej osobnej lásky odvodenej od lásky k Bohu, a trpezlivosť v odpúšťaní - to je štít i meč rytiera. Kresťan nepotrebuje zbraň. Tou ochráni iba telo, ale stratí dušu. Martýrium, to okamžité, zavinené cudzou nenávisťou k Bohu, ale i doživotné, postupné, ktoré spočíva v každodennom obetovaní vlastných vášní, napr. túžby po pomste, podľa miery tohto daru, to je pole boja, to je front, na ktorom sa zrážame spolu s Kristom proti zlému. Každá horúca či studená vojna je iba oddialením skutočného riešenia na nebi a v srdci človeka.

Teodor Križka

Příroda a lidé I.

25. března 2015 v 8:48
V době, kdy vstoupily na Zemi první organismy života v podobě nejmenších zárodků - prokaryontních buněk, v tuto dobu již na Zemi panoval vysoce činorodý pohyb a život. Mnohé vědecké obrazy, snažící se vykreslit atmosféru této doby na Zemi, vychází z předpokladů, že Země působila v tento čas neživotným, bezútěšným dojmem syrovosti a pro život v té době nemilosrdně se projevující drsnosti.

Skazené ovocie západnej demokracie

23. března 2015 v 9:40 |  Politika
Skúsme sa pozrieť na niektoré významné momenty zahranično politického diania z neštandardného uhla pohľadu. A síce z hľadiska reálneho ovocia, ktoré ľuďom priniesli. A to na základe známej vety, hovoriacej, že po ich ovocí ich poznáme. Aké je teda ono ovocie, ktoré prinieslo toto dianie bežným, obyčajným a jednoduchým ľuďom?

Světlý hrad

22. března 2015 v 8:43 |  Príbehy
Zvuk trubky oznamoval všem obyvatelům králova dvora, že se král vydává na lov. "Co na tom jen má? Tak často jezdí do lesů, a jeho osobní úlovek je nepatrný," to si v duchu mysleli dvořané, kteří krále doprovázeli. Ale nahlas neřekli nic, ba snažili se, aby projevili co největší radost.


Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.