Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Člověče, bdi nad čistotou svého nitra! Bdi nad čistotou svých citů a myšlenek, neboť blíží se čas, kdy mocná ruka Pána zničí na zemi všechno nečisté. Člověče, bdi ze všech sil nad čistotou a ušlechtilostí svého nitra! To není jen dobrá rada. To je věc života, nebo smrti!

Skon krále Václava IV. 1

Dnes v 8:06 |  História
Mysl krále Václava, jindy tak jasná a veselá, zachmuřovala se víc a více. Dožil se mnohého zklamání a nevděku. Nedůvěřoval lidem, zvláště od té chvíle, co jeho protivníci chtěli jej otráviti. Již jedu nevěda požil, ale v čas pomohl si protijedem.
 

Doktoři a vědci porušují slib mlčenlivosti a odhalují šokující skutečnost o rakovině

Pátek v 8:16 |  Zdravie
Rakovinový průmysl nám překládá jednu lež za druhou ohledně bezpečnosti toxických léčebných procesů a chemoterapie. Pouze malá hrstka odborníků vsadí všanc svou pozici a řekne vám o těchto praktikách pravdu.

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo

Čtvrtek v 8:10 |  Kresťanstvo
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
 


Vládce snů - vzestup z úrovní temnoty a beznaděje - 5.část

Středa v 8:00 |  Český inštitút
Velký zlom. Když Tobiáš pozoroval snahy o znovuvybudování obyvatelných příbytků, všiml si jednoho muže, který se choval jinak než ostatní. Nestavěl nic a ani ostatním neškodil, místo toho putoval mezi jednotlivými hloučky chatrčí a promlouval k lidem. Tobiáš se vydal blíže poslechnout si, o čem hovoří. Onen muž sem očividně patřil, nebyl to tedy nikdo z vyšších úrovní, ale svým zjevem vyhlížel o něco čistší než ostatní.

Ľudstvo a cit

Pondělí v 9:58 |  Hľadanie Pravdy
Ak sa pozrieme do histórie našej civilizácie, to, čo ľuďom všetkých dôb vždy tragicky chýbalo, bol práve cit. Všetky vraždy a vojny, všetko to nekonečné utrpenie a zlo nemuselo vôbec byť, keby každý človek dokázal v sebe uprednostniť práve cit. Cituplní a citliví ľudia by predsa nemohli vykonať všetko to nízke a neľudské, čím je doslova preplnená história planéty Zem.

Po smrti Jana Husa 2

31. ledna 2016 v 8:19 |  História
Když byla Jeronýmovi žaloba přečtena a počal výslech, nechtěl obžalovaný odpovídati, žádaje, aby veřejně byl slyšen před vším církevním sněmem. K tomu došlo také ve dnech 23. a 26. května r.1416. O výslechu zachovaly se dvě znamenité zprávy; jednu českou sepsal zúčastněný svědek Petr z Mladenovic a druhou papežský tajemník, Jan František Poggius. Tato druhá zpráva zjednala Jeronýmovi slávu ve vší Evropě, jelikož v ní, ač sepsána byla od jeho protivníka, velice nadšeně líčena byla výmluvnost a obratnost Jeronýmova při veřejném výslechu. Všichni prý se podivovali Jeronýmovi, jak výmluvně zamítal křivá svědectví a osvědčoval víru svou, jak mluvil o mudrcích pohanských, židovských i křesťanských, z nichž přemnozí také pro pravdu obětovali život. Konečně mluvil i o mistru Janu Husovi, kterého chválil jako muže čistých mravů i jako výborného hlasatele evangelia. Za hřích svůj nejtěžší považoval, že ve svém předešlém odvolání smýšlel o dobrém a svatém muži tom a jeho učení nepravě. Řeč ta pobouřila celé shromáždění a rozhodla také i o jeho osudu.

Ráj na zemi

29. ledna 2016 v 8:24 |  Perly múdrosti
Kdyby bylo žilo lidstvo v přísném respektování zákonů stvoření jen láskou k bližnímu, tak by se jeho součástí stala radost a nejbohatší pozemské požehnání. Ráj by se byl potom už dávno na zemi vyvinul tak, jak to bylo lidstvu od počátku odkázáno Bohem, Pánem.

Síla chtění!

28. ledna 2016 v 8:22 |  Perly múdrosti
Tato tak mnohými netušená moc, která jako nikdy neselhávající magnet přitahuje stejné síly, čímž roste jako lavina, slučuje se s duchovně podobnými vlivy a působí zpětně, až dosáhne znovu východiska, tedy původu, nebo lépe řečeno původce, a nese ho vysoko vzhůru ke Světlu, nebo ho vtiskne hlouběji do bahna a špíny! Vždy způsobem, jakým to původce sám kdysi chtěl. Kdo zná toto stálé' jistě se dostavující vzájemné působení, které spočívá v celém stvoření a které se rozuzluje a rozvíjí s neochvějnou jistotou, a umí ho využít, musí jej milovat i se ho obávat!

Vládce snů - vzestup z úrovní temnoty a beznaděje - 4.část

27. ledna 2016 v 8:18 |  Český inštitút
Přítel. Tobiáš věrně pokračoval dále ve svém pomáhajícím působení. Náplň jeho činnosti se nijak nezměnila, stále putoval k Zemi nebo do nižších úrovní, kde pomáhal, ale jak se sám v prožívání vyvíjel k lepšímu a moudřejšímu lidství, byl stále samostatnější v rozhodování se o způsobu pomoci. Sil a pomoci ze Světla se mu tím také dostávalo stále více a více a jednou k němu přišel světlý duch z výšin, aby mu pomohl překonat omezení, kterých se ještě nevědomky příliš silně držel. Nebyl to úplně samozřejmý děj, této veliké pomoci se mu dostalo jen díky jeho neutuchající touze pomáhat.

Korene európskeho pseudohumanizmu

25. ledna 2016 v 10:31 |  Súčasná spoločnosť
Ak ku tým najextrémnejším prejavom islamského sveta patria samovražedné atentáty, tak ku tým najextrémnejším prejavom nemohúcnosti a slabosti súčasnej Európy patrí samovražedná dobročinnosť.

Po smrti Jana Husa 1

24. ledna 2016 v 8:34 |  História
Tenkráte byli skoro všichni Pražané jakož i většina národa zaníceni pro učení mistra Jana Husa, a také pro to, aby svátost oltářní byla přijímána pod obojí způsobou. Když faráři v pražských kostelích odpírali podávati pod způsobou chleba a vína, tu rytíř Mikuláš z Husi v čele velikých zástupů předstoupil před krále Václava na ulici poblíže kostela sv. Apollináře a prosil ho, aby větší počet kostelů byl odevzdán těm, kteří přijímají pod obojí.

Tolerance a odolnost

22. ledna 2016 v 8:36 |  Skryté súvislosti
Základním povahovým rysem dnešního moderního člověka je sklon hledat chybu vždy v někom jiném. Kdo si to neuvědomuje, ať se více zaměří na náš vztah k přírodě, a potom jistě mnohé sám pochopí. Zamysleme se nad následujícím příkladem:

Zamyslenie pre priaznivcov zdravého životného štýlu

21. ledna 2016 v 8:40 |  Zdravie
V komerčných jablkových sadoch dnes jablone chemicky striekajú aj viac, ako tridsať krát za sezónu, potom jablká bežne ožarujú a ešte aj pastujú. Sú veľké, umelo naboptnané a na rozdiel od zdravých jabĺčok z našich sadov tie chemické spĺňajú normy EÚ. Z týchto chemizovaných jabĺk sú tiež vyrábané šťavy, ktoré si kupujú milovníci zdravého životného štýlu.

Vládce snů - vzestup z úrovní temnoty a beznaděje - 3.část

20. ledna 2016 v 8:33 |  Český inštitút
Nový počátek. Když vyšel ven, překvapeně se zarazil. Vypadalo to zde zcela jinak, než na co byl zvyklý z pusté země vládců snů. Jako by se z nenadání dostal do jiného světa. Bylo zde stále poměrně šero, ale oproti zemi, ze které přišel, to byl rozdíl jako mezi nocí a jasným letním dnem na Zemi. Také zde rostla jakási vegetace, sice jen sporadicky a byla poměrně neduživá, ale Firkraagovi stejně připadala tak krásná, až mu znovu vstoupily slzy do očí. Naproti němu se objevil jakýsi muž ve světlé říze. Firkraag se zprvu ulekl, ale vzápětí se vzpamatoval, tohle není země vládců snů a muž se tvářil zcela mírumilovně a hlavně vyhlížel jako člověk. Což se ovšem o něm, Firkraagovi, říci nedalo. Pohlédl na své spáry, jež měl místo rukou. S překvapením ale zjistil, že to jsou celkem normální lidské ruce. Pohlédl na příchozího, který jej s úsměvem sledoval.

Cesta k spojeniu so Svetlom

18. ledna 2016 v 11:52 |  Duchovno
"Ó, ctihodný, môžeš mi niečo povedať o tvojom spojení so Svetlom?" spýtal sa mudrca jeho žiak. A múdry muž riekol: "Všetko, čo by som o tom mohol povedať budú iba slová. Slová, ktoré nemôžu nikdy nahradiť osobné prežitie. Slová, ktorými sa dá len veľmi ťažko opísať a vyjadriť to, čo človek prežíva vtedy, keď mu je dopriaty dotyk Svetla.

Ján Hus z pohledu duchovních souvislostí 3

17. ledna 2016 v 8:45 |  História
Husův duchovní boj v Kostnici. Úder ze strany temna vůči Husovi přišel právě ve chvíli, kdy byl na vrcholu svého veškerého působení v Betlémské kapli. Přestože něco podobného očekával, byl otřesen nekompromisností klatby a zejména tím, s jakým zadostiučiněním byla pražskými kněžími a faráři uvedena v platnost. Uvedení Interdiktu na město Prahu Husem velmi otřáslo, vždyť on nic takového nikdy nechtěl. Bylo-li by jen na něm, pak by se on sám ihned stáhl na půdu university a s veřejným šířením by přestal. Avšak vše již postoupilo příliš daleko.

O lidské jedinečnosti

15. ledna 2016 v 8:48 |  Skryté súvislosti
V hovorové řeči dochází mezi lidmi často k nedorozumění pro rozdílné chápání významu jednotlivých slov. Dnes nechme stranou příčiny, které k tomu vedou. Není třeba zaobírat se slovíčkařením, zaměřme nyní svoji pozornost na slovo jedinečný.

Sokrates a demokracie

14. ledna 2016 v 8:56 |  Politika
Velmi výstižný a mimořádně aktualny Sokratův výrok. To, co řekl před stovkami let, prožíváme v současné době naplno! Žel, když se někdo nepoučil z minulosti, je nucen přežít to znovu!

Sokrates řekl:

"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie."

Vládce snů - vzestup z úrovní temnoty a beznaděje - 2.část

13. ledna 2016 v 8:40 |  Český inštitút
V propasti utrpení. Když se opět probral, zjistil, že se stále nachází v hrozných bolestech na ostrých kamenech. Neměl ani ponětí, jak dlouho byl v bezvědomí, jen jakýsi nejasný pocit, že to byla dlouhá doba. Pokusil se rozhlédnout, ale s bolestným zaúpěním to vzdal. To málo, co zahlédl, mu ale stačilo. Všude jen ostré hrany kamenů a strmé hladké stěny kolem. Jeho tělo bylo nenávratně rozbité, ale on v něm zůstával za příšerných bolestí uvězněn. Tato tělesná muka, která prožíval, se nedala ani popsat. Neuvěřitelná tělesná bolest spolu s ukrutnou nenávistí ke svému přemožiteli ho připravovaly o poslední zbytky sil a takto rozerván opět a opět upadal do bezvědomí.

Prikázania a ich nový, inšpiratívny výklad

11. ledna 2016 v 11:43 |  Kresťanstvo
Desatoro prikázaní predstavuje súbor základných pravidiel pre správny, šťastný a harmonický život ľudí na zemi. Poznanie týchto pravidiel a ich dodržiavanie totiž stavia človeka do súladu s Vôľou Stvoriteľa. Človek si tak plní svoju základnú povinnosť tvora voči Tvorcovi. Tvora, ktorý zohľadňuje Vôľu Tvorcu vo svojom každodennom živote, čo jediné mu môže priniesť šťastie, mier a naplnenie.

Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.