Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Srdečne vás pozývame na prednáškové stretnutie zamerané na rozvoj krásy a duchovnej cesty človeka s názvom "Cesta ušľachtilosti". Podujatie sa bude konať dňa 24. októbra 2015 na zámku v Liptovskom Hrádku. Viac na nasledovnom linku:

Francie schválila přelomový zákon

Včera v 8:08 |  Súčasná spoločnosť
Francie schválila přelomový zákon o vystavení nebezpečnému záření: zákaz wi-fi ve školkách a jeslích
 

Cesta k duchovnému vzostupu

Čtvrtek v 8:11 |  Duchovno
Veľký Majster Ježiš ukázal vám tiež k tomu prostú cestu, vedúcu neomylne k cieľu, veď hlboká pravda spočíva v jednoduchých slovách: "Miluj blížneho svojho ako seba samého!"

Synové nebes - 1.část

Středa v 8:58 |  Príbehy
Napadení. Na jižním konci veliké severské země stála jedna malá vesnice. Rozkládala se téměř na dohled břehům moře a žili v ní převážně zemědělci, lovci a rybáři. Byl to poměrně zastrčený kout krajiny, a tak většinou neměli potíže s různými loupeživými hordami jako ostatní vesnice v této zemi divokých severských bohů. Žili si zde docela spokojeně a nic jim vcelku nechybělo ke šťastnému životu.
 


Netušené súvislosti utečeneckej krízy

Pondělí v 12:18 |  Súčasná spoločnosť
Je nepochybné, že sa v dnešnej dobe stávame svedkami určitého exodu národov. Do pohybu sa dali masy, ktoré v krátkodobom i dlhodobom horizonte zmenia tvár Európy. A blahobytná Európa vo svojej zaslepenosti netuší, že z tohto vzájomného stretu kultúr výjde napokon víťazne tá, ktorá je duchovne a morálne progresívnejšia. Alebo maximálne zjednodušene povedané tá, ktorá vykazuje intenzívnejšiu vieru v Boha.

Proti všem 2

Neděle v 8:54 |  Kresťanstvo
V neděli, dne 16. července roku 1426, udeřili Němci časně ráno na vozové hradby husitské obávajíce se, aby jim Čechové neutekli. Útok ten byl tak prudký, že jedna řada vozů byla povalena, načež Němci jako mrak vpadli do středu husitského vojska. Nastala přeukrutná seč, při níž pěchota táborská konala pravé divy udatenství. Kněz Prokop Holý v okamžení tom řídil bitvu. Po Táborech vyřítili se z vozů Sirotci na nepřátele, vedeni jsouce svými hejtmany, Kunšem z Bělovic a Janem Královcem, po nich pak Zikmund Korybutovič s Pražany vrazil na německá vojska. Tato nemohouce déle odporovati, ustupovala a Husité hnali se v patách za nimi.

Amerika sa chystá na atómovú vojnu s Ruskom – na území Európy

2. října 2015 v 8:52 |  Súčasná spoločnosť
Ako informuje dnešná nemecká tlač a médiá, USA začali s prípravou na rozmiestnenie 20 jadrových bômb B61 Mod.12 v Nemecku o celkovej sile 80 Hirošimských bômb. Tieto bomby sú modernizáciou bomby B61 z čias studenej vojny a budú umiestnené na leteckej základni Bundeswehru Büchel v spolkovej krajine Porýnie-Falcko.

Ničím se neznepokojuj

1. října 2015 v 8:56 |  Duchovno
Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť,
všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha,
nic ti nechybí,
jeho láska stačí.

(Terezie z Avily)

Kam sa to rútime?

30. září 2015 v 8:50 |  Slovensko
Nesmierne ma mrzí, že toto moje písanie je len veľmi nedostatočné - vo výpočte omylov a skáz zapríčinených tými, ktorí jediní majú dnes právo publikovať, vystupovať a za všetkých hovoriť... Narodil som sa v roku 1920, mám 88 rokov. Zbieral, nahrával, fotografoval a zapisoval som čo som videl v nádeji, že to raz bude mať cenu. Nie v tom, aby sa človek nad človeka vyvyšoval, ale aby sa spoznal a sám seba prijal, lebo jedno i druhé ho oslobodí... Zvláčal som domov "starinu", to všetko ako zamestnanec múzea v Starej Ľubovni. Vo Vysokej som zapisoval rozprávanie babky Gerákovej, narodenej v roku 1844. Dnes by mala 164 rokov a ja si ju ešte pamätám. Rodákom som z Torysy zo Sabinovského okresu, žijem v Krivanoch.

Naše hodnoty! Aké sú len biedne!

28. září 2015 v 12:07 |  Súčasná spoločnosť
Do akej miery sa usilujeme o vysoké hodnoty, do takej miery sa stáva náš život hodnotným. Oddávaním sa nízkym hodnotám činíme náš život nízko hodnotným a naopak, snahou o vysoké hodnoty sa náš život stáva vysoko hodnotným. Ako sa ale tieto veľmi vážne skutočnosti prejavujú v praxi? Ako sa prejavujú bežnom a každodennom živote?

Proti všem 1

27. září 2015 v 8:41 |  Kresťanstvo
Po smrti Jana Žižky stal se vůdcem husitů kněz Prokop Holý. Také za jeho vedení dobyli "boží bojovníci" mnohých vítězství nad nepřáteli Husova učení i české vlasti. Když Prokop Holý vyčistil zemi od všech nepřátel, podnikl mnohé výpravy přes hranice do sousedních krajin, šíře slávu českého jména a ukazuje světu neohroženost českých bojovníků.

Harvardský a Houstonský projekt: Plán na likvidáciu Slovanov

25. září 2015 v 8:32 |  Výstrahy
Perestrojka, mala vopred naplánované takéto ciele: 1.Glasnosť 2.Boj za socializmus s ľudskou tvárou 3. Príprava reformy "od socializmu ku kapitalizmu" 4. Perestrojku mal viesť prioritne človek z prostredia Ústredného výboru KSSZ. Hoci sa tieto materiály dostali do rúk spravodajskej služby v osemdesiatych rokoch, Gorbačov - "Inside Man" CIA už bol inštalovaný a mal silnú pozíciu. Bolo už teda neskoro...

O budúcich vládcoch, alebo podmienenosť vysokej duchovnej hodnoty v úlohách vedúcich osobností

23. září 2015 v 8:29 |  Na zamyslenie
Človek, ktorý je viditeľným vo svojej úlohe pri spravovaní spoločenských a verejných záujmov, je v zákonitom účinku Božej Vôle nutne a vždy vystavený mnohonásobne vyšším nárokom voči kvalitám svojej osoby. Pod tlakom týchto nárokov sa preto musí trvalo približovať splňovaniu podmienok ideálneho vládcu.

O nástrahách v duchovnej oblasti 2

21. září 2015 v 10:01 |  Duchovno
V minulom článku sme hovorili o tom, čo všetko sa skrýva za prežívaním blažených a slastných stavov hlboko veriacich. Hovorili sme o prepojení s astrálnymi úrovňami a bytosťami tam žijúcimi, ktoré ich takýmito spôsobom energeticky odsávajú.

Smrt Jana Žižky 2

20. září 2015 v 8:20
Přes to přese všechno dostalo se mu od mnohých posouzení křivého a nejvýš nespravedlivého. Nejdále pokročili v tupení národního bohatýra zvláště v době pobělohorské. Jmenovitě jesuité líčívali v kázáních a na misiích Žižku jako netvora v lidské podobě, který jen válčil, aby válčil, který řemeslně zabíjel, pálil a pustošil. (Vzácnou, ba docela ojedinělou výjimkou mezi nimi byl ovšem v sedmnáctém století ušlechtilý Bohuslav Balbín, který dokonce sbíral i Žižkovy písemnosti.)

Čo možno ihneď zmeniť v spoločnosti

18. září 2015 v 8:23 |  Súčasná spoločnosť
Život na Zemi - nádherný, ničím nenahraditeľný dar. Smieť precitnúť k životu na Zemi je pre ľudského ducha nádhernou milosťou - darom, ktorý, poskytovaný Stvoriteľom človeku ako možnosť na dozrievanie, otvára mu týmto precitnutím - narodením vždy jedine cestu vpred, k pokroku vo všetkých smeroch vývoja vlastnej osobnosti.

Poznajme pravdu o nás samotných i o našich blížnych

17. září 2015 v 8:26 |  Perly múdrosti
Nič tak neodhaľuje charakter ľudí ako to, čomu sa vysmievajú.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Povýšení mravokárci a ochránci evropských hodnot vedou Evropu k zániku

16. září 2015 v 8:17 |  Súčasná spoločnosť
Německo a další země včetně vedení EU tváří jako povýšení mravokárci a jediní nositelé evropských hodnot. Ve své zaslepenosti buď nechápou, že právě jejich politika ohrožuje samotné základy evropské i západní civilizace a hodnot, na kterých jsou založeny. Výsledkem by mohl být zánik evropské civilizace se všemi hodnotami, které k ní patří.

O nástrahách v duchovnej oblasti 1

14. září 2015 v 8:14 |  Duchovno
Súčasná doba je dobou, v ktorej si je treba dávať veľký pozor. A to nie len vo veciach čisto svetského, finančného či ekonomického charakteru, ale dokonca aj vo veciach duchovných. Aj tu číha mnoho nebezpečí, na ktoré musia neopatrní neraz ťažko doplatiť.

Smrt Jana Žižky 1

13. září 2015 v 8:14 |  Seriály
Když Žižka táhl vojensky na Moravu, oblehl cestou Přibyslav město i hrad. Tu se v ležení roznemohl nemocí morovou od hlíz. Dlouho však nestonal. Vida, že více nevstane, učinil poručenství svým milým, věrným Čechům, zvláště panu Viktorinovi z Poděbrad, jehož synovi Jiříkovi byl prý kmotrem, Kunšovi z Bělovic a Janu Bzdinkovi, aby pravdy Boží vždy hájili.


Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.