Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať

Všetky nosné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s knihou kníh a korunou duchovného poznania - veľkolepým dielom "Vo Svetle Pravdy"

10 šokujúcich priznaní lekárov - potratárov

Včera v 8:47 |  Výstrahy
Stali sa lekármi, aby ochraňovali život, ale používajú svoju profesiu, aby ho ukončili. Súčasní i bývalí potratári priznávajú:
 

Pochopenie sveta

Čtvrtek v 8:51 |  Perly múdrosti
Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.

Budha

Lidská společnost XIII. Lze překonat současný světový systém?

Středa v 8:29 |  Český inštitút
V odpověď této otázce vybaví se téměř všem čtenářům argumenty vyplývající z jejich mnoha životních zkušeností. Nemožné! Neuskutečnitelné! Vždyť přece stávající systém je vystavěný na principu, jenž čerpá sílu a chtění mas, nasměrovaných k povrchnosti a pohodlnosti, s hlavní myšlenkou užít si pokud možno svůj život alespoň v něčem malém. V požitkářství, v zábavě, v touze po sebeuplatnění valí se masa lidstva s každým dalším dnem vpřed, neuvědomujíc si, že ať naplňuje kterékoliv ze svých přání, zůstává člověk trvale podoben rybce zmítající se na udici systému.
 


Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!

Pondělí v 9:00 |  Výstrahy
Viete o tom, že existuje plán elity najbohatších a najmocnejších nášho sveta na zredukovanie ľudstva na zlatú miliardu? A viete, aká má byť rasová a národnostná skladba tejto miliardy, ktorá má slúžiť elite? Viete o tom, že jej najväčšiu časť majú tvoriť predovšetkým národy západného sveta, pričom mnohé slovanské národy majú byť úplne vyhladené? Alebo z nich má byť ponechaný iba nepatrný zlomok, určený na zabezpečovanie základnej obslužnosti území, ktoré pôvodne osídľovali.

Moravské pole 2

Neděle v 8:36 |  História
Přemyslovi Otakarovi II. tedy nezbývalo než odhodlati se k poslednímu, snad zoufalému boji. Na všech stranách vyhledával k němu pomoci. Zajímavé jest, že obrátil se také do Polska. Povždy usazoval v Čechách cizozemce Němce a nyní teprve si vzpomněl, že jest Slovan a že u rodných bratří slovanských sluší mu hledati pomoci. Vřelými slovy vypisoval v listu svém, do Polska zaslaném, blízké příbuzenství národu českého a polského. Nejen prý bezprostřední sousedství je spojuje, ale i společný původ a jazyk i společná krev. Proto měla by býti mezi nimi i vzájemná láska.

Indiánská moudrost

17. března 2017 v 8:45
1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení.

2. Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den.

Človeče, neži len pre seba!

16. března 2017 v 8:50 |  Perly múdrosti
Človek sa nevychováva preto, aby len žil, ale hlave preto, aby niečo vykonal pre ľudí svojej obce, aby sa im stal užitočným; on sám je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.

Ľudovít Štúr

Lidská společnost XII. To, co bude následovat

15. března 2017 v 8:34 |  Český inštitút
Na mnoha místech světa je možné nalézt lidi, kteří se připravují na příchod dění, jež je stále častěji ohlašováno viditelnými projevy v přírodě i ve společnosti. Veliký je počet těch, kteří sledují příchod blížících se událostí z pozice pozorovatelů v jistotě svého přesvědčení, že oni náleží k těm, kteří budou zachráněni - spaseni a převedeni svým Spasitelem do nové doby. Tito lidé, ačkoliv tuší z dávných zpráv a prorokování zvěstovatelů, že přelomová doba, k níž se nezadržitelně blížíme, bude dobou těžkou, naplněnou nelehkým prožíváním zástupů, tito lidé se často ve stávajícím prožívaném čase neklidu a zmatku těší na ohlašovaný příchod ještě těžších událostí.

Pohlavné uspokojenie a naplnenie duchovné

13. března 2017 v 11:46 |  Duchovno
Možno neuveríte, ale tieto dva druhy našej potreby po uspokojení majú k sebe veľmi blízko. Tak veľmi blízko, že väčšine ľudí sa zlievajú dokopy, čoho dôsledkom však je, že práve kvôli tomu zostávajú po celý svoj život nenaplnení a neuspokojení. Svojim priam horúčkovitým a nadmerným uspokojovaním telesnosti sa totiž nevedome snažia uspokojiť i svoje potreby duchovné. To ale možné nie je a preto ich duchovná zložka osobnosti zostáva trvalo nenaplnená, čoho nevyhnutným dôsledkom je pociťovanie nenaplnenia celého bytia.

Moravské pole 1

12. března 2017 v 8:28 |  História
Tam v té končině u řeky Dunaje a řeky Moravy, tam v té nízké zemi, kde nad obzorem leží půl nebes báně, tam dole u dvou řek, mezi Moravou a Dunajem, tam dole u Suchých Krut, stála dvě vojska. Jedno bylo slabé, bojovalo na život a na smrt. Druhé bylo veliké, bojovalo za čest a slávu, za výboj a kořist a za pomsty a dobré výhody. Prvému vojsku vládl český král, druhému Rudolf Habsburský.

Zmiešajte soľ s olivovým olejom a bolesť neucítite ďalších pár rokov

10. března 2017 v 8:39 |  Zdravie
Je smutnou pravdou, že väčšina ľudí, keď ich zažne niečo bolieť, siahajú hneď po liekoch z lekárne. Nie je to dobré preto, lebo uvedené lieky síce na chvíľu pomôžu, no vyberú si svoju daň v podobe rôznych vedľajších a zvyčajne pomerne negatívnych účinkov.

Hledejme smysl života

9. března 2017 v 8:43 |  Vo Svetle Pravdy
Je svatou povinností lidského ducha, aby vyzkoumal, k čemu je na této zemi, proč vůbec žije v tomto stvoření, s nímž je spjat tisíci nitkami.

Abdrushin

Lidská společnost XI. Kdy to vše přijde?

8. března 2017 v 8:32 |  Český inštitút
S tím, jak postupuje vývoj dění v řádu ubíhajících dní, stále zřetelněji se ukazuje, jak velmi blízko se nacházíme od místa, na němž již zcela viditelně a hmatatelně dolehne na lidskou společnost vše to, co jsme zmiňovali zejména v kapitole č. VIII s názvem: To, co přijde!

Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 2

6. března 2017 v 8:24 |  Duchovno
Všetci, vrátane jasnovidných ľudí samotných by si mali uvedomiť, že ak je niekto vidiaci, nie je zároveň vševediaci. Lebo vidieť a mať určitú schopnosť zrenia do jemnejších úrovní je jedna vec a vedieť, čiže blížiť sa k poznaniu Pravdy a k poznaniu Zákonov vo stvorení je vec druhá.

Druhý český král 2

5. března 2017 v 8:36 |  História
Vladislav pospíšil do Prahy, opatřil hrad dle možnosti a jel do Němec pro pomoc. Byl tehdy německým císařem Konrád III. z rodu Hohenštaufského. Ten hned poskytl Vladislavovi pomoci. Spěšně vracel se kníže opět ku Praze, která byla vojskem Kunratovým již obležena. Vladislav udeřil na nepřátele, porazil je a vyhnal ze země. Pak vypravil se válečně za nimi na Moravu a Kunrata Znojemského podle zásluhy pokořil.

Upísať sa diablovi. . .

3. března 2017 v 8:58 |  Súčasná spoločnosť
Slovo "diabol" označuje ZLO. O tom, čo je ZLO, som písala veľa krát. Ale prečo sa tak veľa ľudí upisuje Zlu-diablovi dobrovoľne?

Kde je môj domov

2. března 2017 v 8:31 |  Na zamyslenie
Kde je môj domov, pýtame sa mnohí,
a kráčame, a hľadáme si vlasť,
a o kamene ráňame si nohy.
Tŕnie nám chodí pod tie nohy rásť.

Lidská společnost X. To, čemu by dnes ještě nikdo neuvěřil (2. část)

1. března 2017 v 8:26 |  Český inštitút
Pokud jsme v předcházející části textu hovořili o zásadních změnách a otřesech, přicházejících v osobní dopravě, v cestování a s ním spojeném turistickém ruchu, pak nyní je potřebné zmínit něco mnohem důležitějšího. Tím, co je mnohonásobně důležitější než dopady energetických otřesů na individuální, osobní dopravu obyvatel, je právě oblast dopravy nákladní. Živel osobní dopravy nalezne zcela jistě dříve či později po zlomovém období nové či dnes již nepoužívané formy cestování, jako je putování pěšky, jízda na kole, jízda povozy taženými k tomu vhodnými zvířaty.


Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 1

27. února 2017 v 12:37 |  Duchovno
To, čo by malo byť ako prvé odstránené zo vzťahu k takto obdarovaným ľuďom je gloriola niečoho výnimočného a nadprirodzeného. Vidieť jemnejšiu realitu nie je totiž vôbec nič nadprirodzeného. Je úplne normálne, že určití jedinci majú túto schopnosť.

Druhý český král 1

26. února 2017 v 8:03 |  História
ZE STARÝCH POVĚSTÍ: Přimda. Zdálo se, že přátelství mezi českým králem a mezi Bedřichem Barbarossou potrvá a že je nic neporuší. Vladislav byl si tím jist a staral se především o věci vnitřní: upevňoval panství svého rodu v Čechách, popřával mnohou výhodu knížeti znojemskému a rozdílel štědře statky klášterům i chrámům. Ze synů Soběslavových se tehdy nikdo neozýval. Tak vládl v Čechách mír. Když se pak král za papežského rozkolu přiklonil na stranu císařskou, bylo již málem jisto, že Barbarossa a Vladislav zůstanou spojenci a že ten mír bude zachován.

Kam dál