Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Člověče, bdi nad čistotou svého nitra! Bdi nad čistotou svých citů a myšlenek, neboť blíží se čas, kdy mocná ruka Pána zničí na zemi všechno nečisté. Člověče, bdi ze všech sil nad čistotou a ušlechtilostí svého nitra! To není jen dobrá rada. To je věc života, nebo smrti!

Skutočné bohatstvo

Před 57 minutami |  Perly múdrosti
Nie vonkajšie, ale len vnútorné duchovné bohatstvo môže zaplniť prázdnotu ľudského bytia."

Albert Einstein

 

Země v rukou šílených lidí II. Nepoznávaný komplot novinářského světa

Včera v 8:32 |  Český inštitút
Do všeho, co člověk činí, vkládá otisk své osobnosti, otisk svého druhu myšlení a jednání, do všeho vsazuje otisk zralosti svého ducha i schopnosti své rozumové inteligence.

Čo zastaví úpadok?

Pondělí v 10:26 |  Duchovno
Mnohé z toho, čo dnes ľudia robia smeruje k úpadku. Mnohé z toho, čo robíme a ako pri tom postupujeme bude mať za následok nešťastie. Toto tvrdenie nájde určite mnoho oponentov, argumentujúcich, že predsa v mnohých veciach kráčame jednoznačne dopredu. A to najmä vo vede a technike, ba dokonca i pri uplatňovaní určitých etických a morálnych noriem v spoločenských vzťahoch medzi ľuďmi. Tak aká to katastrofa?
 


Tajemství pravého křesťanství! Církev ve 20. století

Neděle v 8:25 |  Kresťanstvo
Obě světové války jsou pro pamětníky nejen vzpomínkou na strašnou dobu, která zastínila všechno obvyklé; ony zcela změnily pocit ze života. Optimismus, z něhož žila občanská svoboda, rozvoj věd a evropský rozmach, spojený s důvěrou ve vlastní morální úroveň a s misionářskou horlivostí, s níž Evropané přinášeli "divochům" blaho evropské kultury, roztál s novými pochybnostmi o člověku samotném. Zároveň s propojením států vyvstaly v rychlém sledu celosvětové problémy jako hlad, chudoba, přelidnění, ekologické škody a zbrojení k novému násilí. To představovalo zcela novou výzvu také pro církev.

Gangsteři chrání mír a pořádek

Pátek v 8:31 |  Duchovno
Gangsteři chrání mír a pořádek, korupčníci a machři očist'ují veřejný život, ruční granáty a bomby klestí cestu právu, zloději cti a pomlouvači brání pravdu a čest. Z toho jde hlava kolem. Nikdo se v tom nevyzná.

Sila myšlienok

19. listopadu 2015 v 8:33 |  Perly múdrosti
Duša k sebe priťahuje to, čím sa v myšlienkach zaoberá, to čo miluje, no tiež to, čoho sa bojí. Dosahuje výšky svojich vytúžených cieľov a padá na úroveň svojich nízkych túžob. Okolnosti sú spôsob, prostredníctvom ktorého duša dostane to, čo jej patrí na základe jej myšlienok.

James Allen

Země v rukou šílených lidí I. Ekonomika, stojící na davové psychóze

18. listopadu 2015 v 8:17 |  Český inštitút
Přestože je samozřejmé, že dnešní svět řídí mnoho vlivů, z jejichž průsečíku se teprve skládá výslednice stavu dnešní lidské společnosti, je možné zcela otevřeně říci, že obchod a investice jsou velmi zásadními veličinami, ovlivňujícími život každého člověka na Zemi. Hovoříme-li zde v souvislosti s obchodováním o davové psychóze, pak je potřebné říci, že zde nemyslíme onu davovou psychózu ve smyslu paniky, řítícího se lidského proudu, ale hovoříme zde o stupni, jenž často těsně zmíněné panice předchází.

Prečo vládne svetu útlak a neprávo

16. listopadu 2015 v 10:16 |  Súčasná spoločnosť
Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, vládnu na našej planéte rôzne formy útlaku. Existuje napríklad skupina ľudí, ktorí tvrdia, že najväčším svetovým utláčateľom sú USA. Tie vraj majú prsty vo všetkých ozbrojených konfliktoch po celom svete za posledných 60 rokov. Hovorí sa, že USA sú svetovým hegemónom, ktorý sa snaží dostať všetky národy do svojho područia, aby ich mohol ovládať a profitovať z nich.

Tajemství pravého křesťanství! Nové směry (1918-1933)

15. listopadu 2015 v 8:50 |  Kresťanstvo
Církev nepatřila ani k vítězům ani k poraženým. Poprvé se chopila - po značné ztrátě svých politických a hospodářských pozic v Německu, Francii a Itálii - účinně své nové role: starat se, napomínat a pomáhat znesvářeným státům. V "caritas", kterou praktikuje bez ohledu na hranice států a vyznání, se odráží nové sebepochopení, které vystupuje v průběhu století stále zřetelněji: církev jako obhájce člověka a především lidství, nejen jako ochránce vlastních věřících.

Slovo je nástroj

13. listopadu 2015 v 8:52 |  Skryté súvislosti
Pro názornější vyjádření a pochopení myšlenek si přizveme dnes na pomoc gramatiku. Gramatika stanovuje pravidla a zákony pro používání slova, jazyka, řeči. Nevznikla náhodou, ale proto, aby jazyk a řeč harmonizovala, zušlechťovala. Naše krásná řeč prošla vývojem. Stal se z ní, kultivovaný jazyk a slouží nám jako vyčerpávající dorozumívací prostředek.

Zvykově vykonávat obřady, to není těžké

12. listopadu 2015 v 8:55 |  Perly múdrosti
Chodit do kostela, modlit se, zvykově vykonávat obřady a podobně, to není těžké; ale být si plně a stále vědom poměru k Bohu, mít úctu před každým člověkem a pomáhat mu, potlačovat svůj egoism, žít rozumně a mravně - - to je těžké a to je pravá zbožnost.

T.G.Masaryk

Země v rukou šílených lidí - úvod k seriálu

11. listopadu 2015 v 8:34 |  Český inštitút
Jakkoliv jsme si vědomi toho, že samotný název nového seriálu vyvolá ihned v mnoha čtenářích nejrozmanitější obrazy, a tím i související očekávání, zdůrazňujeme již na samém začátku, že seriál Země v rukou šílených lidí nemá za cíl zabývat se prvoplánově těmi nejkřiklavějšími excesy jednotlivců, jednání nacionálně zmanipulovaných národů nebo náboženských fanatiků, nýbrž že seriál bude se snažit z doposud úplně neznámého pohledu dotknout něčeho, co je zdánlivě neviditelné, avšak je nezpochybnitelně neustále působící v lidské společnosti. Budeme hovořit o zdánlivě malých až nepatrných příčinách, avšak majících často velké následky, vyplývající právě z jednání člověka jako jednotlivce. Budeme hovořit o zodpovědnosti, plynoucí z takovéhoto jednání, a také o snaze některých lidí přehlížet a bagatelizovat vše to, co v dnešní společnosti jde jen trochu více pod povrch každodenního života.

Čo zastaví upadajúcu spoločnosť?

9. listopadu 2015 v 10:21 |  Súčasná spoločnosť
Pravdepodobne mnohí zažili ten typ učiteľov, ktorí si myslia, že ich predmet je najdôležitejší. Je pre nich priam stredobodom vesmíru a svojim, takmer až fanatizmom, znepríjemňujú život žiakom. A takýchto ľudí je veľa. Nachádzajú sa v každom povolaní. Ich práca je pre nich doslova všetkým a ešte aj vo svojom voľnom čase o nej rozprávajú.

My a naše realita

8. listopadu 2015 v 8:41 |  Perly múdrosti
Nikdo a nic - žádný člověk, žádné místo ani žádná věc - nad námi nemají moc. Tím, kdo v nás přemýšlí, jsme pouze my sami. My vytváříme své zkušenosti, svou realitu a každého v ní. Vytváříme-li klid, harmonii a rovnováhu ve vlastní mysli, setkáme se s nimi i v životě.

Louise Hay

Zlo se vytváří stejně čistou, Boží silou jako dobro!

7. listopadu 2015 v 8:38
Myslete s čistou radostí na to, že můžete bez obtíží, prostým chtěním k dobru a myšlením, řídit jedinou a mocnou tvůrčí sílu. Přesně podle vašeho druhu cítění a myšlenek pak tato síla působí. Ona pracuje sama, vy ji potřebujete jen řídit. A to se děje ve vší jednoduchosti a prostotě! K tomu není zapotřebí žádné učenosti, ani ne čtení a psaní. Je to dáno každému z vás stejnou měrou! Není v tom žádného rozdílu.

Možné řešení migrační krize

5. listopadu 2015 v 8:36 |  Súčasná spoločnosť
1/ Získat dostatečnou finanční základnu pro další kroky: ,,díky" dotacím EU se náš stát, ale velmi zřejmě i jiné státy, naučily nezřízeně rozhazovat peníze za věci, které jistě nejsou nutné. U nás např. - Aquaparky, bikrosové areály, bobové dráhy, cyklostezky a mnohé a mnohé další věci, které slouží jen pro ,,zábavu" menší části obyvatelstva. To vše by se mělo zastavit a všechny tyto investice použít na řešení celé situace.

Vysťahovalectvo - ignorovanie duchovných zákonitostí

3. listopadu 2015 v 11:16 |  Súčasná spoločnosť
Materialistické a ateistické ľudstvo odmieta s pohŕdavým úsmevom potrebu poznávania a rešpektovania čohosi takého, ako sú duchovné zákonitosti. Avšak v súvislosti so súčasnou vysťahovaleckou krízou nám všetkým pomaly začína zamŕzať úsmev na tvári. A to je pravdepodobne len začiatok. Začiatok kolapsu spoločenského systému, arogantne ignorujúceho takmer všetky duchovné zákonitosti a riadiaceho sa iba vlastným rozumom a racionálnou účelovosťou.

Bitva na Vítkově hoře 3

1. listopadu 2015 v 8:56 |  História
V tom vyřítil se na nepřátele sám Žižka. Kde byla seč nejlítější, tam hnal se táborský hrdina, rozdávaje na všechny strany pádné rány. Obklíčili ho Němci, chtějíce ho skoliti. Přihnali se Táboři jako orlové, zařinčely cepy na přílbicích Němců. Klesali Durynkové jako žito pod kosami ženců. Vysvobozen byl Žižka z rukou nepřátel, znovu se vrhl mezi ně. Řinčely zbraně, vířily bubny, sténali umírající. Celá Praha s úžasem hleděla na horu, kde osud její se rozhodoval. Starci a děti klesali na kolena, rukama lomili, hořce plakali, o pomoc nebesa prosili.

Síla lidské myšlenky

30. října 2015 v 8:03 |  Skryté súvislosti
Mezi lidmi je dosud málo pochopena síla lidské myšlenky, a proto také, ke škodě všech, jest jí tak málo využíváno. Na druhé straně zas, právě proto, ţe lidé nechápou, co všechno síla lidské myšlenky zmůže, rozsévají po světě mnoho zla, aniţ by o tom věděli.

Spojení s Pánem

29. října 2015 v 8:07 |  Perly múdrosti
Je pouze jeden život - Pánův život, který do všech vplývá. Je přijímán různými lidmi rozdílným způsobem, podle individuální kvality jejich duše, která je formována životem, který žili ve světě.Člověk je stvořen takovým způsobem, že může dosahovat stále těsnějšího spojení s Pánem. Toto spojení se neděje pomocí samotných znalostí, ani pomocí samotné inteligence, dokonce ani pomocí samotné moudrosti, ale ŽIVOTEM PODLE NICH. Čím těsněji je člověk spojen s Pánem, tím moudřejším a šťastnějším se stává.

Emanuel Swedenborg

Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.