Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

V piatok, 25. 7. 2014 od 17:00 do 20:00 hod. odznie na vlnách internetového rádia "Slobodný Vysielač" www.slobodnyvysielac.sk ďalšia časť pravidelnej diskusnej relácie s názvom CESTA VZOSTUPU.

O dobrých a špatných poslech - o myšlenkách

Středa v 8:39 |  Na zamyslenie
Asi každý se někdy zamýšlel, proč se děje onomu člověku to či ono. Proč se jednomu daří na co sáhne, a proč se zrovna tam tomu zlomila noha. Každému jen trochu vážně přemýšlejícímu musí být jasné, že v tom není žádná libovůle. Vždyť všechny planety, slunce, galaxie, se pohybují na milimetr přesně tak, že se vesmír jen tak "nezboří", protože jedna planeta chtěla být důležitější než jiná a vybočila ze své stanovené dráhy. Celý ten obrovský vesmír je řízen přesně a důsledně. Proč by tedy měla být naše malinkatá planetka, která se zdá být člověku tak důležitá, výjimkou?
 


Kde sa stratila Láska Božia?

Pondělí v 8:32 |  Duchovno
Bežný kresťan vníma Stvoriteľa ako Lásku. Lásku všetko odpúšťajúcu a všetko milujúcu. Bežný kresťan preto nedokáže pochopiť, ako sa môžu so Stvoriteľom, ktorý je Láskou vôbec zlučovať pojmy ako posledný súd, alebo očista zeme, v ktorej budú od seba definitívne oddelení dobrí od zlých, aby tí dobrí mohli pokračovať v ďalšom živote a tí zlí nastúpili svoju cestu do zatratenia.

Poutě a putování

Neděle v 8:56 |  Kresťanstvo
Poutě a putování jsou lidstvu známé pojmy. Putovalo se za různými cíli. Dlouhé bylo putování národů než našli svůj zaslíbený domov ve zhruba dnešní podobě. Dlouze putoval národ Izraelitů z Egypta, dlouhá byla cesta Germánů nebo Slovanů a Čechů do české kotliny. Putovalo se i poté, co se národy usadily a sice za vznešenými cíli po celém světě. Náboženské poutě nejsou výsadou Evropy. Každé náboženství má svá poutní místa. Některá vedla své věřící do horských výšin, jiná k posvátným předmětům, ostatkům svatých, k relikviím, léčivým pramenům, k památným místům z biblických dob, vedla ve stopách světců, kterým byly přisouzeny zázračné schopnosti uzdravovat nebo moc přimluvit se za poutníka u Boha. Zůstaňme však u Evropy a její západní části, postupně sjednocené latinským křesťanstvím.

O bouři v jedné lidské hlavě

18. července 2014 v 8:52
Poučný příběh o jednom člověku, který pod vlivem svých ambicí po úspěchu ztratil kontrolu nad sebou samým, zcela se vytrhl z reálného vnímání každodennosti a nakonec dospěl do stavu, kdy se domnívá, že celý svět by měl věnovat pozornost jen jeho maličkosti.

Příběh chlapce, který utekl před chemoterapií a poradil si s rakovinou přirozeným způsobem

16. července 2014 v 8:50 |  Zdravie
Vzpomínáte si na příběh šestnáctiletého chlapce, který v roce 1994 utekl z domova v Massachusetts, aby se vyhnul chemoterapii? Jmenuje se Billy Best. V době, kdy se ukrýval, ohromil celou zemi.

Cesta k tajomnej hĺbke bytia

14. července 2014 v 7:51 |  Skryté súvislosti
Život človeka sa podobá hladine oceána. Hladine oceána, ktorá býva niekedy tichá a pokojná, niekdy rozčerená jemnými vlnkami, inokedy zase bičovaná dažďom, búrkou a obrovskými vlnami. Presne takýmto je i náš život s jeho pokojnými a tichými chvíľami, s jeho obdobiami životných vlnobití, či silných búrok.

Umírání hodné křesťanů

13. července 2014 v 8:13 |  Kresťanstvo
O tom, jak se chováme v okamžiku smrti, bychom si neměli dělat iluze. V této souvislosti mi opakovaně přichází na mysl novela "Poslední na popravišti" Gertrudy von Le Fort odehrávající se uprostřed revolučních událostí v Paříži. Její hrdinka, karmelitánka Blanche, nejprve prchá z kláštera, protože se nemůže zbavit strachu ze smrti, poté však dobrovolně následuje popravčí vozy svých sester, aby zemřela mučednickou smrtí, a tím překonala strach.

Rytířský slib - 2.část

11. července 2014 v 8:10 |  Príbehy
Jednoho večera seděl starý Orion právě nad touto knihou, četl si v ní a vzpomínal. Dostal se až k poslední straně. Pak vzal ještě brk a na zadní stranu napsal: Pravda vítězí!

Rytířský slib - 1.část

9. července 2014 v 8:08 |  Príbehy
Můj příběh začíná před mnoha lety, kdy slovo ,,rytíř" znamenalo mnoho. Tichým, hlubokým a tmou zahaleným lesem jel zdatný muž na svém koni. Náhle se zastavil a seskočil na zem. Rozhlížel se kolem sebe a pak z koně sundal náklad. Sesbíral pár větví, chrastí, starou kůru a rozdělal oheň. Mezi zavazadly měl i uloveného zajíce, kterého si připravil, aby ho mohl opéct na ohni.

Tajomstvo skutočnej podstaty Stvoriteľa

7. července 2014 v 8:58 |  Duchovno
Všetko vo stvorení má svoju formu. Svoju formu má človek, zviera, rastlina i kameň. A presne tak, ako je to tu v hmotnosti, tak je to aj v duchovnej ríši. Ba dokonca i v ríši božskej majú všetky bytosti tam jestvujúce svoju formu. Samozrejme, čím je úroveň vyššia, tým je forma dokonalejšia, ušľachtilejšia a éterickejšia.

O příčinách povodní a větrných smrští

6. července 2014 v 8:15 |  Výstrahy
Většina lidí pláče, spílá a pokládá si otázky: "Proč se to děje? A proč to zasáhlo právě nás? Není žádná spravedlnost, vždyť my jsme nikomu nikdy neublížili. Nebo jak to, že to nejvíce postihlo ty staré hodné lidi?" A tak dále…

Pomoc umírajícím

4. července 2014 v 8:08
Nebývalé prodloužení délky lidského života staví jednotlivce i společnost před stále větší problémy. Rostoucí počet starých lidí, posun pyramidy délky života směrem nahoru má značný ekonomický a sociální dopad; dejme tomu v případě zaopatřování ve stáří z národního důchodu: neustále roste počet důchodců, na které musí vydělávat stále menší počet mladých lidí. Jednotlivci i skupiny se nadto stále častěji přiklánějí k názoru, že umělé prodlužování života není nic dobrého, naopak pociťují je jako přítěž. Proto se dovolávají práva na "přirozenou smrt" a požadují odpovídající zákonnou změnu týkající se pomoci umírajícím a eutanazie. Tomuto ožehavému tématu se v přednášce o lidské podobě umírání pochopitelně nemohu vyhnout. Zde se však mohu vyjádřit pouze k tomu, co mi připadá důležité, aniž bych se pouštěl do detailních problémů lékařsko-etické kazuistiky, což je doména specialistů obou disciplín.

Svatojánský poklad 2

2. července 2014 v 8:05 |  Príbehy
Jana se mu zdála vždy hezká, ale nyní viděl ten rozdíl. Měla na sobě upnuté džíny a krátké tričko, ze kterého jí vykukoval pupík s kovovou ozdobou. Když se jí zadíval do očí, které se na něho prosebně dívaly zpod namalovaných řas, neviděl v nich nic tak krásného a čistého jako v očích Anežky.

Strach z posledného súdu

30. června 2014 v 8:44 |  Výstrahy
Väčšina ľudí má strach zo svojej smrti a preto nechcú o nej ani len počuť. Mnohí veriaci majú strach z posledného súdu a preto tiež o tom nechcú nič počuť. Avšak naše naivné vyhýbanie sa nepríjemným skutočnostiam nemôže týmto nepríjemným skutočnostiam v nijakom prípade zabrániť. Budeme nimi konfrontovaní tak či tak, ibaže v prípade ustráchaného vyhýbania sa im absolútne nepripravení. A to bude len na našu vlastnú škodu, pretože ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným.

Svatojánský poklad 1

29. června 2014 v 8:59 |  Príbehy
Bylo po dešti a mladý muž si vykračoval ranním lesem. Zhluboka se nadechoval, aby plně nasál svěží voňavý vzduch, který se nesl krajem. Vše bylo čisté, omyté nočním deštěm. V hebké lesní travičce se leskly kapky, které vypadaly jako malé drahokamy. I v pavoučí síti se jich pár zachytilo.

Vytěsňování smrti

27. června 2014 v 8:55 |  Na zamyslenie
Dnes se často hovoří o tom, že největším současným tabu už nejsou problémy související s pohlavím, jak tomu bylo v prudérní Vídni v době, kdy vyrůstal Freud, nýbrž umírání a smrt. Je to skutečně tak? Podíváme-li se na tento problém pozorněji, ukáže se, že odpověď na tuto otázku může být dvojí.

Nový svět - 5.část

25. června 2014 v 8:51 |  Príbehy
Osada vědoucích, rytířů poznání: Michalovi bylo náhle jasné, že tato osada je jeho osudem. Taková podobnost osudů lidí v ní žijících s tím jeho a Michalova touha po poznání mu jasně naznačovala, že tam je jeho nový domov. Zároveň ale uvnitř cítil rozpolcenost a bolest při vzpomínce na své přátele a především na svou milovanou ženu. Vždyť oni by si také zasloužili poznání, i oni usilovali o spolupráci s přírodními bytostmi! Po cestě se s touto svojí bolestí svěřil i Jiřímu. Ten pokýval hlavou a pravil:

Duchovný rozmer života

23. června 2014 v 11:07 |  Duchovno
Všetko vo vesmíre má svoje presne určené miesto, funkciu a opodstatnenie. Teda i duch a hmota. Jedno i druhé však musí stáť bezpodmienečne práve na tom mieste, aké mu z hľadiska Zákonitostí univerza prináleží a nie na inom.

Lékařská etika bez náboženství?

22. června 2014 v 8:40 |  Zdravie
Předesílám, že nehodlám teologicky vykořisťovat dnes tak rozšířenou lidskou skepsi vůči vědě, technologii a lékařství. Je totiž zřejmé, že krok, kterým opouštíme víru ve vědu, nemusí automaticky směřovat k náboženství, k víře v Boha; skepse vůči vědě a technologii ještě nezdůvodňuje víru v Boha.

Nový svět - 4.část

20. června 2014 v 8:31 |  Príbehy
Ztracen: Rychle se otočil a ještě zahlédl jednu z bytostí přírody, jak mizí v jeskyni. Toto ale nebyla ta, která ho sem zavedla. Tato byla vpravdě obří postavy, minimálně třikráte vyšší než on. Vzápětí se z jeskyně ozval ochromující rachot, a průchod na druhou stranu, průchod k osadě a k jeho milované ženě, byl zavalen mnohatunovými balvany.


Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.