Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Člověče, bdi nad čistotou svého nitra! Bdi nad čistotou svých citů a myšlenek, neboť blíží se čas, kdy mocná ruka Pána zničí na zemi všechno nečisté. Člověče, bdi ze všech sil nad čistotou a ušlechtilostí svého nitra! To není jen dobrá rada. To je věc života, nebo smrti!

Hledej Pravdu

Včera v 8:15 |  Perly múdrosti

Hledej Pravdu

Slyš Pravdu

Uč se Pravdě

Miluj Pravdu

Prav Pravdu

Drž Pravdu

Braň tuto Pravdu až do smrti

Jan Hus
 

Lidská společnost IX. To, čemu by dnes ještě nikdo neuvěřil (1. část)

Středa v 8:53 |  Český inštitút
Ve vícero kapitolách seriálu o lidské společnosti jsme již hovořili o razantní a nečekané změně lidské společnosti, kterou v blízké době budeme procházet. Zmiňovali jsme se již také o tom, jak v souvislosti s nárůstem cen za energie dojde k proměně životních priorit v případě každého člověka. Přestože v náznaku byla zmíněna většina oblastí lidského života, které se zmíněné změny dotknou, je přirozené, že v dnešním čase dočasného užívání životních standardů západního typu se čtenáři jen těžko vciťuje do situací, které však s největší pravděpodobností nadejdou v horizontu několika málo let.

Človeče buď človekom! Aj v intimite!

Pondělí v 10:00 |  Mravnosť a nemravnosť
Vopred upozorňujem, že tento text je určený iba ľuďom, ktorí akceptujú duchovný rozmer bytia. Mnohí z nich sa totiž domnievajú, že ak uzavrú cirkvou posvätený manželský zväzok znamená to, že pri uspokojovaní svojej telesnosti môžu v rámci neho robiť absolútne čokoľvek. Že úplne všetko, čo činia pri plnení svojich manželských povinností je tým pádom prípustné a počestné.
 


Spory o český trůn 3

Neděle v 8:50 |  História
Boje s Němci. Nesnáze zákona stařešinského (1125-1140). Dne 16. dubna r. 1125 byl Soběslav slavně dosazen na knížecí stolec. Panovník ten vynikal nevšedními dary ducha, neboť dosavadní život jeho byl trpkou sice, ale na zkušenosti bohatou školou. Naučil se nebýti pyšným ve štěstí a malomyslným v neštěstí, nabyl i velikého rozhledu ve světě. Také chválí se, že byl střídmý. Láskou nevšední, moudře řízenou lnul ke svému národu. Bylo-li však potřebí, byl i přísným soudcem, neohlédaje se na stav obviněného.

Déjà vu nízkosti a strachu

17. února 2017 v 8:47 |  Súčasná spoločnosť
Pred pár rokmi som si "dovolila" vysloviť svoj názor… Skončila som na výsluchu. Po výsluchu s rozbitou hubou, asi pre výstrahu, aby som si nabudúce rozmyslela či ju vôbec otvorím.

Přítomný okamžik

16. února 2017 v 8:53 |  Na zamyslenie
Všechno co hledáme je přítomno tady v daném okamžiku. V přítomnosti... Co vytváříme v přítomný okamžik - tím je zformována naše budoucnost!

Lidská společnost VIII. To, co přijde!

15. února 2017 v 8:41 |  Český inštitút
Vývoj událostí, které se k Zemi přibližují, aby se postupně projevily i v nejhrubší části hmoty, tento dosud nevídaný vývoj, získá si v následujících letech zcela zásadní, zrychlený průběh, a to právě tím, že začne docházet stále častěji ke slučování jevů, které doposud vstupovaly do pociťovatelné úrovně hmoty samostatně.

Problémy, strasti a rany osudu

13. února 2017 v 11:36 |  Na zamyslenie
Každý z nás sa vo svojom živote sporadicky stretáva s rôznymi väčšími, alebo menšími strasťami a ťažkosťami. A keď sa práve nachádzame v takom období, býva nám neraz veľmi ťažko. Často si potom prajeme, aby nás nič podobného nebolo bývalo nikdy postretlo.

Spory o český trůn 2

12. února 2017 v 8:30 |  História
Z POHLEDU HISTORIKŮ: Doba prvních rozepří o trůn (1092-1125). Nejstarším členem rodu Přemyslova byl po smrti Vratislavově jeho bratr Kunrat, který tedy nastoupil na trůn, zemřel však již po několika měsících. Po něm stolec knížecí připadl po zákonu Břetislavovi, synu krále Vratislava, jenž nedávno byl utekl do Uher. Vrátil se tedy do vlasti a stal se knížetem.

Úžasný kapitalizmus v praxi: Umrelo 13 ľudí. . .

9. února 2017 v 8:40
Jednoduchá správa. V jednom seniorskom zariadení umrelo behom jedného mesiaca 13 starých ľudí. Úrady zariadenie skontrolovali, nič podozrivé nenašli a nepotvrdili sa žiadne fámy o zanedbaní starostlivosti. Starí ľudia zomierajú a nielen oni…

Rozlišování dobra a zla

9. února 2017 v 8:35 |  Vo Svetle Pravdy
"Vy krátkozrací a omezení často jste považovali za čisté ty lidi, kteří ve skutečnosti podle zákonů stvoření patří mezi nejzavrženější. Jsou tak mnohá jednání, která jste považovali ve své úzkoprsosti za nečistá a ona přece září čistotou, a zatím mnohé, co považujete za čisté, je nečisté.

Čistota citů povznáší tak mnohé jednání do netušené výše, kterou vy ještě dosud špiníte posmíváním a výsměchem. Osvoboďte proto nejprve své cítění, abyste mohli správně posuzovati a rozlišovati dobro a zlo. Neboť jinak musíte bloudit!"

Abdrushin

Lidská společnost VII. Je světový tržní systém přirozenost nebo zkáza?

8. února 2017 v 8:26 |  Český inštitút
Je princip volného trhu přirozenou součástí lidské společnosti nebo nikoliv? Odpověď na tuto otázku má většina lidí, jak se zdá, dopředu ujasněnu: Volný tržní systém k životu na Zemi patří! Je přece hybatelem veškerého vývoje! Kopíruje boj o přežití všech živých organismů v přírodě, a tím je přirozeným. Navíc je po tisíce let osvědčeným akcelerátorem motivace a inspirace všech materiálně úspěšných lidí.

Trump! Svet dostal šancu! Využije ju?

6. února 2017 v 10:00 |  Politika
Koncom roka 2016 balansoval náš svet takmer na pokraji vojenského konfliktu USA a Ruska, s tendenciou jeho eskalácie až do jadrovej konfrontácie. Atmosféra priam hmatateľného napätia, s podtextom blízkeho svetového konfliktu mocností však povolila okamžite po zvolení Trumpa za prezidenta USA a v súčasnosti je možné badať v tomto smere naozaj značné uvoľnenie.

Spory o český trůn 1

5. února 2017 v 14:56 |  História
V létě zima byla. To léta od narození syna Božího po tisíci, po stu po dvacet pátého, kdy června měsíce po slavnosti sv. Ducha napadlo sněhu v české zemi a líté mrazy uhodily, tak že na mnohých místech stromoví vyhynulo a v horách potoky přemrzly a ne tenko, ale tlustým ledem. A věc divnější: když pak nastala pravá zima, když všecko bylo sněhem zaváto, letní bouře děsily lidi. To téhož léta řečeného, již koncem jeho, kdy mnozí zaslechli hřímání a viděli znamení blesku před narozením Páně, v čas adventní, a jiní o štědrém večeru. Silně se pak blýskalo v noci dne sv. Štěpána prvomučedníka. A jen se pak obloha opět zasmušila a visela nízko a těžko, sněhu plná, nad zimním krajem, a již zase ozářila se oslnivými blesky; to druhého dne po novém roce, zrovna při rozednívání. Tu se nebe zas otvíralo a ssinalé, rudé blesky míhaly se ráz na ráz, až přecházel zrak.

Úžasný kapitalizmus: Potravinová nesebestačnosť. . .

3. února 2017 v 8:45 |  Súčasná spoločnosť
Občas výjdu v médiách tak ako aj dnes články, alebo malé správy o tom, že Slovensko má obrovský problém s potravinovou sebestačnosťou. Tá sa u nás pohybuje na úrovni 40 - 45 %, aj keď občas výjdu jasavé správy o tom, že sa konečne zvýšila o jedno, dve percentá.

Pohľad na súčasný svet

2. února 2017 v 8:50 |  Na zamyslenie
USA ochoreli na vírus, ktorý samé šírili do sveta. Nie hodnoty, ale technológia moci, revolúcie a zbrane, to boli argumenty, ktoré ich skôr či neskôr museli priviesť k Trumpovi. Hovorte si čo chcete, Trump predstavuje hygienu sveta po desaťročiach vykrádania ľudskej duše. Čaká nás ťažký proces, pretože medzitým vyrástla úplne rozvrátená generácia, posadnutá úchylkami od genderizmu po zelené neopohanstvo, zbavená kontinuity s vlastným národom a dejinami bez toho, aby si uvedomila, že je iba výsledkom sociálneho inžinierstva globalistov.

Teodor Križka

Lidská společnost VI. Proč řešíme věci, které jsme zde na Zemi původně nikdy řešit neměli?

1. února 2017 v 8:41 |  Český inštitút
Pozemský život! Scéna od začátku až do konce naplněná formami nejrozmanitějšího druhu. Doslovně přeplněná až k prasknutí! Od svého nejútlejšího dětství jsme vystavěni vlivům všech nejrozličnějších forem, vytvářejících životní styl dané etapy lidské společnosti. Tyto etapy jsou trvale v pohybu a, následujíce jedna druhou, vytvářejí viditelné i neviditelné vymezené hranice společného života zde na Zemi. Formy jednotlivých etap svědčí jako jedna veliká nezpochybnitelná výslednice o směru a úsilí většinové části lidské společnosti každého daného období. Kam se lidstvo posouvá svým chtěním, takové jsou i všechny nejprve neviditelné a následně také i všechny viditelné formy, které nás obklopují.

Úder do tváre bezohľadnej západnej Európy

30. ledna 2017 v 10:07 |  Súčasná spoločnosť
Hoci je Európa materialistická a ateistická, je nanajvýš paradoxné, že práve to, čo vo svojej anti duchovnosti považuje za výmysel a za báchorky sa na nej samotnej naplňuje pred očami celého sveta.

Braniboři v Čechách 3

29. ledna 2017 v 8:31 |  História
Sotva byl zaveden pořádek v říši Německé, již volán byl český král do Polska sjednat pokoje. V tak zvaném Velkopolsku (nynějším Poznaňsku) byly totiž nepokoje a bouře domácí. Šlechta tamější prosila proto Václava, aby se ujal panství nad nimi. Král Václav II. přišel do území toho r. 1300, zavedl pořádek a dal se ve Hnězdně korunovati korunou polskou. Tím byli oba slovanští národové, Čechové a Poláci spojeni pod žezlem Přemyslovců.

Fakta o Asadovi. Pochopíte, proč jej USA a EU u moci nechtějí...

27. ledna 2017 v 8:39 |  Politika
Asadovi jsou u moci od r. 1971 a jen zaráží, že před tím "hrozným terorem" utíkají Syřané až po roce 2012... Tak něco k tomu Asadovi co ho USA a EU tak moc nechtějí...

Kam dál