Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na stránke www.bard.sk (pod pozvánkou na tvorivé dielne) nájdete uverejnenú pozvánku na III. ročník podujatia s názvom: "Cesty ušľachtilosti". Zároveň vás na toto podujatie srdečne pozývame.

Odkaz mŕtveho...

Pondělí v 8:42 |  Zákony stvorenia
Pred nedávnom som mal sen. Stretol som v ňom jedného známeho, ktorý je už dlhšiu dobu mŕtvy. Keď som od neho odchádzal, ešte na mňa z diaľky zavolal: "A pripomeň im, aby žili s vedomým, že všetko pokračuje aj po smrti!"
 


Rozpad rodiny a školství oznamuje rozpad příslušné civilizace

Neděle v 8:03 |  Súčasná spoločnosť
Jakoukoliv civilizaci konstituuje obecná kvalita mezilidských vztahů a vztah lidí ji tvořící k životnímu prostředí. To je vlastně modifikovaný vztah k té síle, která prostředí planety a její přírodu pro život lidí vytvořila. U duchovně disponovaných lidí je pojata jako vyšší transcendentní síla, Bůh, u ateistů jako neidentifikovaný "soudruh příroda". Problémy s kvalitou a trvanlivostí jakékoliv civilizace pramení z toho, že pro její charakter nemá větší vliv ani tak chování hrstky vysoce eticky a inteligenčně rozvinutých lidí, ale zásadně a jen chování a myšlení rozhodující masy lidí. Neboli civilizace je tak vyspělá a stabilní, do jaké míry vyspěla eticky a charakterově masa ji tvořící.

O neláske k iným

Sobota v 8:09 |  Perly múdrosti
Galimatiáš v hlavách a dušiach - nikdy som si nemyslel, že tak rýchlo a s takým (samo)vražedným účinkom ovládne národy. Ľudia sa vraždia pre chiméry. Nikomu nebude ľahšie na úkor druhého. Vari môžete byť šťastní, keď ste si domnelé šťastie vydobyli na slzách a krvi iných? Pravda znamená mnoho, ale láska je všetko...

Teodor Križka

Zvládnutí tvořivé mezilidské komunikace

Pátek v 8:00 |  Na zamyslenie
Důležitým předpokladem pro správný směr každé společnosti je zvládnutí mezilidské komunikace. Pro objasnění podstaty pravé komunikace je potřeba připomenout nesmírný význam tvořivé vůle ducha. Vůle, která spontánně vzniká v lidech vždy, když jim záleží na společném dobru bez vyvyšování se, a která dává rozdílným názorům schopnost doplnit se, ne vytvářet rozkoly a nevraživost. V předcházející části přednášky bylo v této souvislosti zmíněno, že je to právě tvořivá vůle ducha člověka, která spojuje srdce lidí, i když jejich mysl a názory se rozcházejí. Všechno toto platí o komunikaci i všeobecně, protože tvořivá vůle ducha je základním předpokladem řešení všech problémů. Dokonce je možné říci, že i případná větší chyba člověka je snáze odpustitelná, když vyplynula z upřímného zájmu o dobro, než menší chyba, jíž se člověk dopustil ve stavu necitlivosti, podléhaje negativním pocitům.

Vciťovanie sa do bolesti druhých

Čtvrtek v 8:06 |  Perly múdrosti
"Človek žije, kým cíti bolesť. Kým cíti cudziu bolesť, zostáva človekom."

Anton Pavlovič Čechov

O Petrovi a Anežce 3. část

17. září 2014 v 8:57 |  Príbehy
Poslechněte si nyní, co prožívali Petr s Anežkou druhý den ve škole. Jako každý den, kráčeli spolu do školy. Měli radost, že jsou spolu, a vše, co prožili v předešlých dnech, chovali ve svých nitrech jako vzácný poklad. Určitě to nebudou všem na potkání vyprávět, ale všeho, čeho se jim dostalo, správně využijí ku pomoci druhým a pevně se postaví proti všemu špatnému.

Čo je účelom ľudskej sexuality?

15. září 2014 v 10:45 |  Mravnosť a nemravnosť
O články, zaoberajúce sa ľudskou sexualitu býva vždy veľký čitateľský záujem, pretože ide o niečo, čo mimoriadnym spôsobom ovplyvňuje celý náš život. Avšak aj napriek tisícom článkov nebol doteraz pochopený skutočný a pravý účel tohto nezvyčajne silného fenoménu. Nebol pochopený z dvoch dôvodov. Za prvé preto, lebo málokto v tomto smere vážnejším a hlbším spôsobom hľadá a za druhé preto, lebo skutočná pravda je temným pozadím sveta úmyselne pokrivená a zamlčovaná, aby nemohlo dôjsť k duchovnému vzostupu civilizácie.

Trvání existence člověka – všechna pro a proti

14. září 2014 v 8:46 |  Duchovno
Postupně jsme se dostali od počátků náboženství, tedy mnoho a mnoho let před Kristem, až k nihilismu 20. století. Je pochopitelné, že takto rozsáhlý úsek si vyžádal velice zhuštěné podání. Nyní jsme se dostali na konec našeho prvního bloku, jehož cílem bylo především nastínit horizont otázky, analyzovat celkovou problematiku, a to zejména z pohledu lékařství, filosofie a religionistiky. Ukázalo se, že za titulem přednášky, "věčný život", který se na první pohled jevil jasný, se ve skutečnosti skrývá neobyčejně složitý jev, jenž otevírá řadu možností. Tyto možnosti bych na závěr rád vyzdvihl, pokusím se je vyjádřit na třech rovinách.

O Petrovi a Anežce 2. část

12. září 2014 v 8:42 |  Príbehy
Pohlédli si do očí a ani nemuseli jeden druhému cokoliv říkat. Rozuměli si i beze slov. Oběma v duši zářilo krásné světlo.

O nevyhnutnosti spojenia s prírodou

11. září 2014 v 8:49 |  Perly múdrosti
Dotyk so zemou, rastlinstvom, zvieratami a vtákmi, to je súčasť kultivovania našej emocionálnosti, samozrejme, podľa jej inteligenčných predispozícií. Mestský človek sa uzavrel pred touto možnosťou, aj keď sa ju pokúša simulovať pestovaním kvietkov na okne či vtáčikmi alebo zajačikmi v klietke, prípadne chovom psíka. Bez dotyku s naturou, teda s prírodou, s pôvodným, nie odvodeným, sa iba ťažko napokon prehrabáva cez vrstvy civilizačných nánosov, cez smog myšlienok a myšlienočiek k pokusu nastoliť ontologické otázky, tobôž si na ne odpovedať.

Teodor Križka

O Petrovi a Anežce 1. část

10. září 2014 v 8:41 |  Príbehy
Na okraji jednoho malého města žily dvě děti, které se spolu přátelily. Domy, ve kterých bydlely, stály přímo naproti sobě. V jednom domě bydlela holčička, která se jmenovala Anežka, a ve druhém bydlel chlapec a jmenoval se Petr.

Ako sa stať dobrým človekom?

8. září 2014 v 9:40 |  Na zamyslenie
Nedávno som bol v kostole a ak by som mal naozaj stručne zhrnúť podstatu toho, čo som sa dozvedel, išlo o to, že máme byť dobrými ľuďmi a máme sa vyvarovať zla. To je v zásade správne a nedá sa voči tomu nič namietať, avšak keď som odišiel domov a hlbšie nad vecou uvažoval zistil som, že mi v tom predsa len ešte čosi dôležitého chýba. A síce, ako sa vlastne stať dobrým? Akým spôsobom to vykonať? Ako k tomu dospieť? Jednoducho povedané, chýbal mi konkrétny, metodický postup, ako zo seba urobiť dobrého človeka, ktorý odvrhuje zlé.

Smrt a reinkarnace jako dvě sestry?

7. září 2014 v 8:50 |  Kresťanstvo
Křesťanští teologové neberou takovou otázku zpravidla příliš vážně. Možnost, že nežijeme pouze jednou, reinkarnace (znovuztělesnění, znovuzrození) nebo stěhování duší (metempsychóza, transmigrace): to jsou pro ně podřadné kuriozity, zkrátka pověry... Přitom se často zapomíná na dvě skutečnosti, o nichž dějiny náboženství podávají jasné svědectví:

Světlušky

5. září 2014 v 8:05 |  Skryté súvislosti
Jednoho letního večera jsme byli na procházce na našem oblíbeném místě. Víme, že toto místo mají moc rádi i bytostní. Bylo krásně teplo a ve vysoké trávě se občas rozsvítila světluška. Vím, že světlušky vždy zhasínají své světélko, jakmile se k nim někdo přiblíží. Proto jsem byla velmi překvapená, když jeden pán vzal opatrně tuto světlušku do dlaně, aby ji mohl ukázat všem. Představte si, děti, že světluška stále krásně svítila.

Putování k chrámu čistoty

3. září 2014 v 8:02 |  Príbehy
Každý rok vždy 7. září proudí do celého Stvoření bílé, zářivé paprsky čistoty. Kdo v tento den otevře své nitro a bude prosit s velkou touhou v srdci, nechť i jeho naplní a zahalí tyto zářivé očistné proudy, jistě prožije nádherné okamžiky. Brány do Výšin jsou v tyto dny otevřeny a naše duše může nahlédnout do překrásných nadpozemských světů, kde jí též může být umožněno hezké prožití a naplnění její touhy.

Tragické dôsledky nezáujmu o Boha

1. září 2014 v 10:22 |  Výstrahy
Kto nemá záujem o Stvoriteľa, o toho už nebude mať záujem ani On! Ľudia, ktorí nemajú túžbu po Hospodinovi, po poznaní jeho Vôle, jeho Zákonov a po živote podľa nich sa takýmto spôsobom sami a z vlastného rozhodnutia od neho odpájajú. Potom sa i Najvyšší bude od nich dištancovať, pretože to oni sami práve takto chceli.

Všichni přinášejí odpovědi na otázku života po smrti!

31. srpna 2014 v 8:10 |  Duchovno
Otázky, které se skrývají za vším, co lze během života uchopit, aby se zeptaly na "proč" a "nač". Jsou to věčně nové otázky, které si neříkají jen o teoretickou odpověď, ale spíše ukazují směr, kterým se lze vydat. Co určuje osud člověka a jeho bližních? Proč jsme se narodili, proč trpíme a proč musíme zemřít? Jak vysvětlit, že existují etické normy a že máme mravní povědomí? Odkud se vzal tento svět a jeho řád? - Náboženství nechtějí pouze vykládat existenci a svět, náboženství umožňují praktickou cestu: cestu, která vede od životního utrpení ke spáse. To, co mají náboženství společné, můžeme shrnout takto:

Jaro světů

29. srpna 2014 v 8:12 |  Duchovno
"Děti, vstávejte! Venku je nádherný den, sluníčko krásně svítí. Dnes konečně roztál sníh a brzy bude moci přijít jaro," budí maminka děti.

O mravnosti...

28. srpna 2014 v 8:14 |  Perly múdrosti
Je utópia sa nazdávať (a v konečnom dôsledku je to aj zločin, ak sa názor dovedie do praxe) predstavu, že sa dá dospieť k národnému, sociálnemu alebo akémukoľvek inému oslobodeniu bez duchovného znovuzrodenia, teda mimo mravnosti... A mravnosť nie je a nemôže byť výsledok hlasovania väčšiny či diktátu menšiny, ale musí zodpovedať nielen prirodzenému, no aj nadprirodzenému poriadku, ktorého minimum je obsiahnuté v Desatore.

Teodor Križka

Vrcholové sportovní akce z pohledu jak je neznáme

27. srpna 2014 v 8:08 |  Súčasná spoločnosť
Myšlenka dokáže svojí kvalitou přímo ovlivňovat osud člověka, protože je průplavem energií tvořivé síly ducha. Myšlenky naplněné přejícností otevírají i zamčené brány na cestě životního úsilí, zatím co myšlenky sobectví zavírají i již otevřené brány. Kdo má nezatížené myšlenky a povzneseného ducha, toho nebesa ochrání, vždy všechno překoná, i kdyby "procházel temným údolím", dočká se vytouženého štěstí.


Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.