Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Člověče, bdi nad čistotou svého nitra! Bdi nad čistotou svých citů a myšlenek, neboť blíží se čas, kdy mocná ruka Pána zničí na zemi všechno nečisté. Člověče, bdi ze všech sil nad čistotou a ušlechtilostí svého nitra! To není jen dobrá rada. To je věc života, nebo smrti!

Dopisy Kristýnce – pátý dopis

Včera v 7:19 |  Výchova a vzdelávanie
Milá Kristýnko, vzpomínáš, jak jsem Ti psala o Tvém narození? Narození děťátka je pro maminku nádhernou událostí. Každá maminka je v době těhotenství a nejméně po dobu prvních roků života děťátka citlivější, otevřená pro vše, co přispívá ke správnému vývinu dítěte. Chce jej vychovávat tak nejlépe, jak jen dovede. Samozřejmě, že vyslechne mnoho názorů, které jí mohou radit jinak, ale každý, byť i malý človíček je odlišný a potřebuje jiný přístup. Maminka, která je se svým děťátkem opravdu spojená, vycítí, co právě její dítě potřebuje.
 


Zmätenosť pojmov

Pondělí v 7:42
V dnešnej pokrivenej dobe ľudia pokrivili a prekrútili okrem mnohých iných vecí i význam slov a pojmov. Preto potom nevnímajú a nechápu, čo tieto pojmy v skutočnosti znamenajú. Chápu a vnímajú len to, čo oni sami považujú za správne. Takýto prístup však musí mať zákonite za následok bludné, nesprávne a falošné cesty, ktorými musia kráčať všetci tí, ktorí nasledujú skreslené, pokrivené a nesprávne významy pojmov. Všetci tí, ktorí si nedali námahu pochopiť, čo tieto pojmy v skutočnosti znamenajú a aké cesty im ukazujú.

Šíření hodnot Pravdy na Zemi

Sobota v 7:16 |  Duchovno
Mezi lidmi, kterých se v životě dotkla Pravda, tedy poznání o působení dokonalých zákonů Stvoření, vládnou různé, mnohdy rozporuplné pohledy na smysl života i způsob, jak má být tato Pravda předávána dále z pokolení na pokolení. Jeden z těchto pohledů lze vyjádřit následovně: "Pravdu a poznání o působení Zákonů Stvoření netřeba šířit jinak, než vlastním osobním příkladem a skrze vlastní čisté myšlenky. Jakákoli jiná snaha je nesprávná, neboť je rozumově vynucená, a proto nebezpečná..."

Nebojte se! Zůstanu s Vámi až do skonání světa

17. dubna 2014 v 7:03 |  Kresťanstvo
Učedníci, hluboce zasaženi nevýslovně těžkou cestou utrpení svého učitele Ježíše, sešli se v období po Jeho ukřižování v úzkém kruhu. Hluboké prožívání zkrušovalo srdce nejednoho z nich, protože obraz hrůzy, který viděli, když Ježíš nesl kříž na místo popravy, vyvolával pocit zoufalství a strachu. V duši nejednoho hrozila dokonce ztráta vůle pokračovat v Ježíšově díle spásy kvůli silnému pocitu sebeobžaloby a ztrácející se důvěry.

O cestě k lepší budoucnosti

14. dubna 2014 v 8:27 |  Súčasná spoločnosť
V dnešní hektické době je někdy velmi důležité najít si alespoň chvilku času a zamyslet se, kam všechno kolem nás vlastně směřuje. Ať už ono všudypřítomné přepjaté pracovní úsilí, nebo i život sám. A právě závažnost následujících řádků by měla být podnětem k takovému hlubšímu zamyšlení, podnětem určeným všem lidem, kteří se již nechtějí nadále nevědomě a bezmyšlenkovitě hnát kamsi do neznáma.

Příběh Aramův - 6.část

13. dubna 2014 v 8:48 |  Príbehy
Čas ubíhal v činorodé práci a jednoho dne se Aramovi dostala do ruky kniha českých pověstí. Jak ji pročítal, narazil i na pověst o rytířích spících v hoře Blaník, kteří se probudí a vyjedou na pomoc, až bude národu nejhůře. Čímsi ho tato pověst oslovila více než ty ostatní a celé dny mu nešla z mysli. Bylo by hezké, kdyby se v hoře otevřela nějaká ta vrata, vyjelo vojsko rytířů s králem Václavem v čele, aby osvobodilo národ a pozvedlo jeho ducha. Takto doslova to je samozřejmě nemožné, a tak se Aram snažil proniknout do podstaty pověsti. Hledal onen střípek pravdy, podle něhož pověst vznikla a který tam někde musel být.

Čistá duše

11. dubna 2014 v 8:45 |  Duchovno
Hrdá a šlechetná lidská velikost v jednání pramenící ze skromnosti a pokory, vše povznášející duchovní síla rodící se z tušení nádhery nadpozemských sfér Stvoření. Toto všechno, ba ještě mnohem více, se zrcadlí v záchvěvech duševního prožívání takového člověka, který si zachoval v životním zápasu s nízkostí různého druhu prostou a čistou duši, neposkvrněnou zatrpklostí, závistí, pomstou či jinou nízkostí.

Příběh Aramův - 5.část

9. dubna 2014 v 8:43 |  Príbehy
Ráno, před odjezdem na dračí horu, Aram v modlitbě poprosil o sílu a ochranu. Pak nasedl do auta a vydal se na cestu. Když se po hodině cesty autem a dalších dvou hodinách pěší chůze přiblížil ke dvěma kopcům, chtěl se rovnou vydat za splněním svého úkolu, ale cosi ho zadrželo a pobídlo na cestu ke druhému kopci.

Ľudia nevedia čo chcú!

7. dubna 2014 v 9:27 |  Zmysel života
Ľudia nevedia čo chcú, alebo hĺbková analýza zmýšľania ľudstva, ktoré si vytvorilo, podporuje a živí systém, v ktorom sú bohatí čoraz bohatšími a chudobní čoraz chudobnejšími.

Volání Světla zní Stvořením!

6. dubna 2014 v 8:28 |  Duchovno
Tato slova, svým obsahem nesmírně vážná, mají zasáhnout nejednoho člověka, který dnes v návalu svých zájmů netuší, že dar pozemského života mu byl právě v této době s důvěrou svěřen milostí Světla, aby se stal oporou pro záchranu Země v časech vážného úpadku, vedoucího až k hrozícímu konci. Mají ho probudit k čisté službě a duchovnímu hrdinství, k využití všech jeho jedinečných schopností, aby rouhavě nepromarnil tento osudový čas svého bytí, ale mohl být plně a bez výhrady využit v hodině osudového splňování při záchraně Země a jejím následném povznesení na dráhu původního určení.

Vyslovte NIE vlastizradnému predaju slovenskej pôdy zahraničným osobám

4. dubna 2014 v 14:38 |  Súčasná spoločnosť
Od mája 2014 môžu zahraničné osoby skupovať slovenskú pôdu. Za občanov s tým súhlasili slovenskí politici pri vstupe do EÚ.

Příběh Aramův - 4.část

4. dubna 2014 v 8:26 |  Príbehy
Uplynulo mnoho měsíců od Aramova prvního velkého úkolu. Během této doby Aram nenarazil na takový úkol, jakému čelil tenkrát, a tak se alespoň snažil očišťovat místa s neharmonickým vyzařováním. Během této činnosti zjistil, že příroda se dokáže od těchto tmavých energií očistit postupně sama, pokud tyto nejsou člověkem obnovovány. Aram si začínal uvědomovat, že jeho úkol bude spočívat spíše v tom, s čím si příroda nedokáže poradit sama, jako kupříkladu záležitost s odvedením oněch na zemi lpících duší, než v samotném čištění míst pošpiněných špatnou myšlenkovou energií lidí. Ani to ovšem nebylo zcela zbytečné, protože pomocný zásah člověka mohl očistné přírodní dění významně urychlit.

Zodpovednosť inkarnácie

2. dubna 2014 v 8:24 |  Od dopisovateľov
Každý človek by si mal uvedomovať, že s rozhodnutím prichádza aj zodpovednosť. Učia nás o tom aj Božie zákony. Stvoriteľ nám dal slobodnú vôľu a je na nás ako s ňou naložíme. Či ju použijeme pre Svetlo alebo podporíme opačnú stranu. A tu sa nevyhneme zodpovednosti za rozhodnutie. Platí to aj o inkarnácií duchov.

Prehliadnuté, veľké zasľúbenie v Biblii

31. března 2014 v 8:35 |  Vo Svetle Pravdy
Pri objasňovaní týchto závažných faktov sa budem opierať o kapitolu s názvom "Dielo Ducha Svätého" z Jánovho evanjelia (16,5), ktorej znenie je oným nesmiernym a žiaľ, ľuďmi vôbec neočakávaným zasľúbením. Došlo k tomu preto, lebo oficiálne cirkvi si slová tohto zasľúbenia vykladajú úplne inak.

Ochrana a pomoc ze Světla

30. března 2014 v 8:25 |  Duchovno
Ještě z nedávno minulých staletí tu a tam uchovala se dobře známá svědectví o zcela zázračných dějích, jež nejednou zachraňovaly život nebo čest, čistou ctnost a lidské právo člověka, který nesl ve svém srdci pravou víru a zbožnost.

Příběh Aramův - 3.část

28. března 2014 v 8:23 |  Príbehy
V automobilce dal hned v pondělí výpověď. Musí sice přečkat ještě dva měsíce výpovědní lhůty, ale to překoná. Také zavolal na telefon z vizitky, kterou mu dala žena od ochránců přírody. Dny se pro Arama táhly a ubíhaly pomalu, ale po čtrnácti dnech vzaly události prudký obrat. Podnik našel za Arama náhradu rychleji, než se očekávalo, a protože chtěli ušetřit, nabídli Aramovi to, co mu před dvěma týdny odmítli, výpověď dohodou, aby nemuseli platit dva programátory. Aram s radostí souhlasil a radoval se, jak to vše vychází.

Radostná mysl je náš přítel

26. března 2014 v 8:20 |  Výchova a vzdelávanie
Mnohý, kdo našel smysl života a vydal se na cestu nového objevování souvislostí, dějů, zákonitostí, na cestu duchovního poznávání, dostává se zpočátku velmi často do stísňujících vláken myšlenkových forem toho, že prožívání radosti, či spíše nám Čechům tak blízkého humoru, je cosi nepatřičného, neboť duchovní cesta je na žertování příliš vážnou.

Z dávnych egyptských mystérií...

24. března 2014 v 9:26 |  Zmysel života
Tento text, hovoriaci o zmysle ľudskej existencie bol inšpirovaný pradávnym vedením staroegyptskej kasty kňazov Hórovho oka a doplnený najnovšími duchovnými poznatkami.

Příběh Aramův - 2.část

23. března 2014 v 8:18 |  Príbehy
Aram byl pětadvacetiletý muž pracující v továrně na automobily. Staral se o programové vybavení průmyslových robotů nastřikujících na lince barvu na automobilové karoserie. Práce byla dobře placená a občas i docela zajímavá, ale Arama přesto příliš nebavila. Neměl automobily příliš v lásce a práci přijal jen díky stávající ekonomické krizi, prostě neměl na výběr. Když zrovna nebyl v zaměstnání, často trávil svůj čas venku v přírodě, kterou měl moc rád. Cítil se v ní daleko vzdálen městskému ruchu a všem těm malým lidským přáním a starostem. Musel ale chodit dále od města, neboť v jeho blízkém okolí se stále pohybovalo mnoho lidí.

Příběh Aramův - 1.část

21. března 2014 v 8:15 |  Príbehy
Bílé město štíhlých věží, zlatých ulic a nádherných domů ušlechtilých tvarů. Tak by se dalo jen velmi chabě popsat překrásné hlavní město Království Světla. Chabě proto, že žádná slova, jakkoliv vznešená a procítěná, nemohou předat více než jen malou špetku nádhery, která jest v tomto království. V takto nádherné zemi pak byl jen ten nejradostnější život jejích obyvatel, kteří v dobrovolné službě svému moudrému králi neustále prožívali štěstí a touhu pomáhat ostatním národům, které doposud nedosáhly takové nádhery a dokonalosti. Takovýchto národů zde bylo vícero a jejich země se rozkládaly všude kolem Království Světla, jež jim všem bylo velikým vzorem. V přirozeném vývoji byly národy, které s Královstvím přímo sousedily, nejblíže jeho ideálu, ke kterému usilovaly.


Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.