Všetky nosné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s knihou kníh a korunou duchovného poznania - veľkolepým dielom "Vo Svetle Pravdy"

Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?

Včera v 10:25 |  Kresťanstvo
Skúsme sa na chvíľu vžiť do postavenia človeka, pokúšajúceho sa zorientovať v súčasnej nepriehľadnej spleti rôznych duchovných smerov a učení. Do postavenia človeka, ktorý sa v zmesi toho všetkého snaží nájsť to pravé.
 

Kníže Václav 2

Neděle v 8:50 |  História
Bratrovražda. …Na východní straně svítalo. Nádvoří bylo ztichlé, zdálo se, že všichni obyvatelé hradu jsou ještě pohrouženi v sen. Václav zamířil ke kostelu. Jako obvykle chtěl být i dnes přítomen jitřní bohoslužbě. Cestou šeptaly jeho rty tichou modlitbu: "Sláva tobě, Bože, že jsi mně dal dočkat se jitra!"

Budúcnosť patrí Slovanom 2

Pátek v 8:43 |  Slovensko
Slovanská kultúra vydala skvelé plody už v 19. storočí, hlavne v literatúre, vede a hudbe a v 20. storočí, napriek (alebo vďaka?) socialistickému spoločenskému systému, rozvoj kultúry a vedy dosiahol úroveň porovnateľnú so západnou civilizáciou. Slovanské národy sa emancipovali, menšie z nich si vydobyli štátnu suverenitu a sú už dobre pripravené na to, aby prebrali kormidlo evolučného civilizačného vývoja do svojich rúk. Samozrejme, západná civilizácia, ak sa chce obohacovať o plody tohto nastávajúceho civilizačného vývoja, nesmie dopustiť, aby medzitým definitívne stratila svoje výdobytky - individuálnu slobodu, sebavedomie a osobnú zodpovednosť (disciplínu), rozvinutú racionalitu a aktívnu slobodnú vôľu, pravú demokraciu. Slovania takisto musia nasať do seba tieto kvality a posunúť ich ešte oveľa ďalej.
 


Názor na takzvané soukromé vlastnictví

Čtvrtek v 8:43 |  Na zamyslenie
,,První člověk, který připadl na to, aby si ohradil kus půdy a řekl: Toto je moje, a který našel lidi tak prostoduché, že tomu uvěřili, byl skutečným zakladatelem občanské (společnosti) nerovnosti. Kolik zločinů, válek a vražd, kolik běd a hrůz by býval ušetřil lidstvu ten, kdo by vyrval ty kolíky nebo zasypal ten příkop a vzkřikl ke svým bližním: Chraňte se poslouchat toho podvodníka! Jste ztraceni, zapomenete-li, že plody země patří všem a země není ničí."

J.J. Rousseau: O původu nerovnosti mezi lidmi.

V jedné části Pozdějšího Stvoření 2.část

Středa v 8:36 |  Duchovno
Následným krokem v lidském vývoji mělo být jejich dospění k duchovní zralosti a vnitřní pochopení, kdo jsou bytostní, nebo-li přírodní bytosti doopravdy. K tomu ale již, k úleku všech bytostí zachvívajících se v záření Stvořitelově, nedošlo. Veliký a mocný nositel Světla, archanděl, který sem do Pozdějšího Stvoření přišel, aby pomáhal a podporoval, padl, a místo podporující lásky začal lidem předkládat své svody, aby ti slabší, kteří jim podlehnou, mohli být nakonec zničeni. Lidé krom několika výjimek mu až příliš ochotně naslouchali, a přestože je jejich dosud čisté cítění varovalo, sami se rozhodli varování nedbat a nechali se slepě vést za přeludem pozemských požitků do hlubiny.

Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

17. července 2017 v 11:14 |  Výstrahy
Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

Kníže Václav 1

16. července 2017 v 8:52 |  História
ZE STARÝCH POVĚSTÍ: Boj Václava s Radslavem. "Ten příběh, o kterém chci mluvit, se hluboko vryl v mou paměť. Jako nikdy nezahladíš stopy blesku, který sjel po kůře stromu, tak z mé mysli nesmyje čas ony chvíle. Tak tedy poslouchejte!

Budúcnosť patrí Slovanom 1

14. července 2017 v 8:46 |  Slovensko
Skončil Všeslovanský zjazd v Moskve (26.5. - 2.6.2017), a to ma podnietilo k zamysleniu sa nad nastávajúcou úlohou Slovanov v civilizačnom napredovaní ľudstva. A veru táto úloha nie je malá, ba je nesmierne veľká a dôležitá. Čo nás teda čaká? Aké je naše poslanie?

Znáte cestu, znáte cíl!

13. července 2017 v 8:55 |  Na zamyslenie
Je krásné dělat druhým radost a to, co přichází jako odměna, je krásný dojem, prožití, které nám nikdo nevezme a zůstává jako jeden z mnoha otisků v naší duši.

V jedné části Pozdějšího Stvoření 1.část

12. července 2017 v 8:51 |  Duchovno
V rozlehlém prostoru hrubohmotného vesmíru plulo ohromné mračno plynu. Tisíce, možná statisíce bytostných staralo se o to, aby mračno drželo při sobě a nerozplynulo se opět do okolního volného prostoru, jehož složení se blížilo vakuu. Prozatím kromě tohoto nedělali ale nic jiného, neboť čas ještě nenadešel. Vyčkávali, až akord tvoření zazní i v této části vesmíru. To ale neznamená, že se nudili, práce s mračnem bylo dosti a dosti...

Nijaký zapadákov neexistuje!

10. července 2017 v 10:25 |  Na zamyslenie
To je ale zapadákov! To je ale nuda! Veď sa tu vôbec nedá kam ísť a niet čo robiť! Takto hovoria a uvažujú mnohí mladí ľudia na dedinách, alebo v malých mestečkách. Skutočný, pravý a plnohodnotný život je podľa nich iba vo veľkých mestách so všetkými ich možnosťami, zábavou a rozptýlením. A preto neraz natrvalo odchádzajú zo "zapadákova" svojho rodiska, aby si užili svojho života tam, kde to naozaj žije.

Břetislav I. „Český Achilles“ 3

9. července 2017 v 8:35 |  História
Jindřichova armáda vpadla do Čech vskutku dvěma proudy. Jižní proud, kterému velel sám císař, utrpěl v bitvě u Brodku (Brůdku) nedaleko Domažlic těžkou porážku. Když totiž oddíl těžkooděnců, složený z výkvětu německé šlechty (zahajovat útok bylo čestným posláním), bezúspěšně hledal protivníka, aby se s ním vůbec mohl utkat, sesypal se náhle na jízdu hraběte Werinhara ze všech stran příval střel. Čeští lučištníci, skrytí za záseky, v křoviskách i na stromech, zaskočili Němce zepředu, ze stran i zezadu. Elitní jednotka Jindřichovy armády se ocitla v pasti. V divokém, spěšném ústupu strhla i zbytek vojska, nebylo už pomyšlení, aby Jindřich své prořídlé a dezorganizované šiky znovu poslal do boje. Prohrál, a na celé čáře! Nedávno se chopil moci v říši, a hned první velká bitva skončila pro něho debaklem. O to prudší hněv a pomstychtivost ovládly Jindřichovu mysl.

Globalizmus je diabolský výplod finančného turbokapitalizmu

7. července 2017 v 8:52
Globalizmus je najväčší a najhanebnejší podvod urobený na všetkých ľuďoch, ktorí poctivo a tvrdo každý deň pracujú a na všetkých tých, ktorí žijú v úplnej chudobe a v núdzi, a to je viac ako 7 miliard ľudí. Bolo nám dlhé roky nahovárené a sľubované politikmi a ekonómami, že globalizmus prinesie blahobyt a šťastný život celému ľudstvu a že všetci budeme mať raj na Zemi.

Kultúra a konzumný kapitalizmus

6. července 2017 v 8:57 |  Umenie
Je pohodlné roztvoriť si časopis alebo knihu, zájsť do kina na dobrý film, alebo do divadla či na operu. Ale treba vedieť, že to všetko nie je zadarmo a aj v omnoho väčších národoch, ako sme my, je kultúra a umenie stratová.

Souznění s rytmy v přírodě přináší člověku požehnání

5. července 2017 v 8:40 |  Český inštitút
Jestliže se jednou člověk začne zabývat světem přírody a Zákony, které přírodní svět řídí a udržují v pohybu, aby tento neztratil na energii ve svém trvalém vývoji, pak velmi rychle také takto věci do hloubky zkoumající člověk začne poznávat, jak velmi se právě dnešní svět lidí vzdálil od zdravých a posilujících rytmů a záchvěvů proudících přírodou. Ba co více, zjistí také, že právě člověk to je, který způsobuje svým počínáním i v samotné přírodě stále častěji záchvěvy neharmonie a váznutí energií tím, jak se na mnoha místech snaží svéhlavě obracet svou rozumovou vůlí původní zdravé proudy proti jejich směru.

Macron! Ďalší úspešný krok k svetovláde elít!

3. července 2017 v 11:14 |  Výstrahy
Neuveriteľná je naivita ľudí, ktorí sa dali opäť zmanipulovať v prospech zámerov oligarchie. Za francúzskeho prezidenta totiž zvolili Emmanuela Macrona, čiže bábku v rukách elity, ktorá bude poslušne plniť jej vôľu a uskutočňovať jej zámery. Bude stáť nie v službách francúzskeho ľudu, ale v službách oligarchie a nenásytných globalistických elít, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou prejaví divokým a neriadeným pokračovaním prisťahovalectva, rozpredávaním francúzskych strategických podnikov Nemecku a USA, alebo tvorbou zákonov v prospech najbohatších a v neprospech obyčajných ľudí. To povedie k ďalšiemu ožobračovaniu tých, čo nemajú mnoho a k ďalšiemu bohatnutiu tých, čo majú veľa.

Břetislav I. „Český Achilles“ 2

2. července 2017 v 8:17 |  História
I byl nyní opět mír a klid v zemi České. Žil totiž Břetislav s někdejším protivníkem svým Jindřichem III. od války v přátelství a rád zajížděl za ním, kdykoliv prodléval blízko hranic českých. Ať tedy uvažujeme o Břetislavových činech válečných, ať o jeho skutcích míru, vždy jeví se nám panovníkem znamenitým a na svůj věk vysoce osvíceným.

Zotročovaný slovenský robotník dvíha hlavu, ale prezident a známe celebrity mlčia

30. června 2017 v 8:23 |  Súčasná spoločnosť
Slovensko sa dostalo do hľadáčika najznámejších svetových médií, ako napríklad New York Times, Le Figaro, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Reuters či Russia Today. Dôvodom je štrajk slovenských zamestnancov firmy Volkswagen v Bratislave. Analytik Eduard Chmelár poukazuje na jeden spoločný odkaz mediálnych informácií, a to, že slovenským zamestnancom stúpa sebavedomie.

Paradoxná definícia feminizmu

29. června 2017 v 8:34 |  Na zamyslenie
Feminizmus je sloboda ženy byť všetkým okrem možnosti zostať ženou...

Teodor Križka

Budoucí doba!

28. června 2017 v 8:28 |  Český inštitút
Máme-li hovořit o budoucí době na Zemi ve spojitosti s lidskou společností, pak zcela na prvním místě platí, že právě lidská společnost bude muset na samém začátku zmíněné budoucí doby projít zásadní změnou svého jednání a smýšlení v působení na Zemi.

Kam dál