Nosné duchovné články tohto blogu obsahovo korešpondujú s dielom "Vo Svetle Pravdy", ktoré je vrcholom duchovného poznania na Zemi

Emocionálna spoveď bezpečnostného analytika: Zbedačený národ pod Tatrami

Včera v 17:53 |  Súčasná spoločnosť
Na situáciu v našej krajine a na problémy, ktoré kvária spoločnosť upozornil bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Vo svojej emotívnej spovedi dokonale vystihol pocity nejedného "obyčajného" Slováka.
 

Smutná pravda o povahe človeka

Včera v 10:41 |  Na zamyslenie
Otrocký duch sa klania zločincom a opľúva svojich dobrodincov.

Teodor Križka

Ze života připravovatele cesty Hjalfdara v předhistorické době: Lov jeskynního medvěda 1

Pondělí v 18:30 |  Príbehy
Vážení čtenáři, rádi bychom Vám přiblížili v oživených obrazech některé události z historie naší Země. Jaké je poselství těchto doposud zavátých dob? Mohou snad dávné příběhy mít nějaký větší význam pro dnešní pokrokové lidstvo? Je možné odpovědět následující: pokud člověk přes tyto postupně uveřejňované obrazy nebude přecházet v dosavadní navyklé povrchnosti, pokud s plnou vážností přistoupí k vylíčeným příběhům a v úsilí hodném svého ducha s nimi spojí doposud získané vědění, pak konečně pozná, co po něm Stvoření požaduje a jak on sám má žít, aby se s ním harmonicky spoluzachvíval. Pak také nasadí veškerou sílu, aby si toto poznání udržel a převedl je v každodenní radostnou činorodost.
 


Zrkadlenie múdrosti a vznešenosti ducha

Pondělí v 10:50 |  Duchovno
Ako hore, tak i dolu! Ako na nebesiach, tak i na zemi! Ako sa v noci na nehybnej hladine jazera zrkadlí celá veľkoleposť hviezdnej oblohy, presne tak sa môže v našom vnútri a mysli zrkadliť múdrosť ducha.

Kněžna Libuše 1

Neděle v 8:03 |  História
Ze starých časů vypravují české pověsti o knížeti Krokovi, kterému se podařilo pod silným vedením spojit rozptýlená malá, izolovaná knížectví země. Ze svého hradu, který měl stát v blízkosti dnešní Prahy, ovládal celé Čechy. Podle vyprávění byl kníže Krok nejen statečný, ale měl zřejmě vzácný dar, že mohl vstoupit ve spojení s těmi bytostnými, kteří jako sluhové Boží nás ještě dnes řídí, ale mohou je viděti jen někteří lidé.

Prečo sa Rusi neboja jadrovej vojny?

12. října 2017 v 17:30 |  Výstrahy
Grigorij Ignatov uverejnil veľmi zaujímavý článok s výrazným sociologickým a psychologickým kontextom, v ktorom si všíma niektoré zaujímavé aspekty ruskej národnej povahy vo vzťahu k ohrozeniu, nebezpečenstvu či k nevhodným životným podmienkam. Tie aspekty sú charakterizované slovami "my sme zvyknutí, ale dokážete to aj vy, naši drahí priatelia?"

O vzťahu ľudskej duše a Stvoriteľa

12. října 2017 v 8:12 |  Na zamyslenie
Duša je Božia, je jeho dielo a patrí mu. Nemôže existovať mimo neho. Dovoľte jej smútiť. Práve vtedy sa rozpamätúva na svojho Stvoriteľa.
(Teodor Križka)

"Popierať Boha znamená popierať seba ako duchovnú, rozumnú bytosť."
(Lev N. Tolstoj)

K nehodám na silnicích

11. října 2017 v 8:13 |  Český inštitút
Většina lidí je zaskočena zprávami o těžkých nehodách na silnicích, jejichž následky jsou v mnoha případech tragické. Zákony Stvoření však pracují s neodchylující se účinnou přesností a silou. Záleží tak vždy jen a jen na člověku samotném, na jeho vnitřním chtění, s jakým vstupuje do myšlenkového a citového proudění každodenního života.

O antipatii stúpencov slovanskej kultúry a spirituality voči kresťanstvu

9. října 2017 v 10:09 |  Kresťanstvo
Existujú ľudia, ktorí sú veľkými priaznivcami Slovanov a slovanstva v jeho najautentickejšej podobe, s ktorou je neoddeliteľne spojené naše pôvodné, dávne duchovno. Avšak žiaľ, mnohí z nich majú jednu neblahú črtu. A síce, priam neprekonateľnú antipatiu voči kresťanstvu. Majú na to samozrejme mnoho oprávnených dôvodov, ale treba si uvedomiť, že tým veci Slovanstva v skutočnosti veľmi škodia. A my si teraz ukážme, v čom konkrétne spočíva táto škoda.

Vývoj křesťanství po roce 1945 - 2.část

8. října 2017 v 8:31 |  Kresťanstvo
Přes všechna ujištění se zdá, že se ekumena v mnoha očích dostala do stavu nečinnosti. Nikdo neví, jak by mohly být odstraněny z cesty výhrady vyjádřené některými církvemi. Ve vztazích ke katolické církvi je nevyřešeným problémem otázka papežského úřadu. Jako zvláštní znamení rostoucí ekumeny se pociťuje, že se 15.- 21. května 1989 setkalo 700 delegátů všech křesťanských církví, z toho polovina katolíků, v Basileji jako "Evropské ekumenické shromáždění", aby nalezli společné názory a výpovědi na téma "Spravedlnost, mír a ekologie".

Úvaha o LHC (CERN) a zhoubné technice

6. října 2017 v 8:37 |  Výstrahy
Tušíme vůbec, s čím si zahráváme, když budujeme zařízení jako LHC (Velký hadronový urychlovač) v CERN, který je z nich nejstrašnějším příkladem? Triliony voltů jsou násilně pumpovány do obrovské, 27 km dlouhé, mega-cívky, zabírající území mnoha kilometrů čtverečních, v níž při plném výkonu dochází k jevům za hranicí lidské představivosti… Zbláznili jsme se zcela?

O neschopnosti más vnímať tých, ktorí im prinášajú skutočné hodnoty

5. října 2017 v 8:48 |  Na zamyslenie
Kultúrnosť národa sa pozná aj podľa toho, koho oslavuje, či kadejakých odroňov, alebo tých, ktorí sa bezodplatne preň namáhali. Žiaľ, národy vypliešťajú oči a jasajú častokrát pri pohľade na tých, ktorí na nich páchajú zločiny. Tomu sa hovorí fascinácia obete vlastným násilníkom.

Teodor Križka

Byl Ježíš Kristus skutečně Mesiáš, Spasitel a Vykupitel?

4. října 2017 v 8:44 |  Kresťanstvo
Na základě obsahu tohoto textu jsem byl obviněn z fašismu, rasismu, nacionalismu a antisemitismu, a bylo mi vyhrožováno trestním oznámením. Proto hned na začátku považuji za nutné zdůraznit, že s podobnými projevy lidské netolerance se vůbec neztotožňuji.

Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!

2. října 2017 v 8:07 |  Kresťanstvo
Je žiaľ objektívnym faktom, že kresťanstvo spôsobilo počas svojej dlhej histórie veľké množstvo zla. Má na svedomí veľa bolesti, nešťastia a dokonca i ľudských životov. Viď križiacke vojny, inkvizícia a podobne. A práve kvôli všetkej tejto historicky objektívne dokazateľnej negativite dnes veľa ľudí na kresťanstvo zanevrelo. Odvrhujú ho ako celok, pričom si ale neuvedomujú, že tým zároveň odvrhujú i vysoké duchovné učenie, ktoré by im mohlo výrazne pomôcť v ich osobnom, čisto ľudskom vývoji, ale predovšetkým v ich vývoji duchovnom.

Vývoj křesťanství po roce 1945 - 1.část

1. října 2017 v 8:01 |  Kresťanstvo
Když zemřel roku 1958 Pius XII., hodnotily jej nekrology jako jednoho z největších papežů. Nikdo neočekával, že ho jeho následník předstihne. Zvolenému kardinálu Roncallimu, biskupu a patriarchovi benátskému, bylo již 77 let. Tisk o něm hovořil jako o "přechodném papeži" a on nezklamal - jeho pontifikát trval jen pět let, do svatodušního pondělí 1963. Avšak tento krátký čas mu stačil k tomu, aby dal církvi novou vnější i vnitřní tvář.

Švédi sa stávajú menšinou vo vlastnej krajine

29. září 2017 v 8:46 |  Politika
V najväčšej severskej krajine platí od 1. januára 2015 zákon, ktorý umožňuje stíhať obyvateľov za akúkoľvek kritiku migrácie nielen vo verejných prejavoch, ale aj na internete. Trestným činom je vo Švédsku aj kritika vládnych úradníkov za to, ako riešia, prípadne neriešia otázky migrácie (!).

Turistika

28. září 2017 v 8:50 |  Na zamyslenie

Nijakých diaľok mi už netreba.
Kam by som chodil, ak nie do seba,
do toho neba, ktoré nachystal mi Boh.
Na jeho diaľky málo je sto nôh.

Zajímavá otázka a ještě zajímavější odpověď

27. září 2017 v 8:46 |  Duchovno
Křesťanství má mnohé prvky společné s jinými náboženstvími, a rovněž některé svátky se zdají být jen pokřesťanštěné svátky například z pohanství. Znamená to, že je křesťanství přejaté z těchto starších náboženství a názorových směrů, nebo že je dokonce "vykrádá"? V hledání odpovědi se ve své fantasii ponořme do vesmírné dálavy, do světa jsoucího snad až kdesi ve zcela jiné galaxii:

Človeče otvor oči! Príroda sa ti prihovára!

25. září 2017 v 8:48 |  Skryté súvislosti
Existujú ľudia ktorí tvrdia, že mechanizmus fungovania prírody je riadený určitým druhom vedomej inteligencie. Že jednoducho všetko, čo sa v prírode deje sa nedeje len tak samo od seba. Stojí za tým inteligencia a tá to spravuje. No a niektorí jedinci, schopní vnímať i veci, bežným okom neviditeľné, ju môžu aj reálne vidieť a komunikovať s ňou.

Čechy pod syny Boleslava II. 2.část

24. září 2017 v 8:30 |  História
Nepořádků a rozbrojů, které vznikly mezi uchazeči o trůn polský, snažili se využíti všichni sousedé ve svůj prospěch. Byl to zejména Štěpán, král uherský, jenž chtěl zmocniti se Moravy. Oldřich měl statečného syna Břetislava, jenž pro chrabrost svou nazýván českým Achillem. Břetislav statečně a znamenitě počal válčiti s Uhry, maje za pomocníka krále německého, Konráda II. Po tříletém válčení došlo r. 1031 k míru. Morava byla rozdělena. Část západní, obsahující nynější Moravu s Opavskem, byla připojena k Čechám, část východní, nynější Slovensko, k Uhrám. Rozdělení to bylo osudným po všechny věky až do naších dnů.

Kam dál