Vo výsade myslieť sa skrýva povinnosť skúmať!

Člověče, bdi nad čistotou svého nitra! Bdi nad čistotou svých citů a myšlenek, neboť blíží se čas, kdy mocná ruka Pána zničí na zemi všechno nečisté. Člověče, bdi ze všech sil nad čistotou a ušlechtilostí svého nitra! To není jen dobrá rada. To je věc života, nebo smrti!

Starověký Egypt, veliká říše rozkvětu a pádu III. Období zlomu

Dnes v 8:09 |  História
Plán Luciferův měl jediný cíl: rozdělit lidstvo na ty, kteří jsou silní, a tím i schopní jej následovat a využívat tak plně jím samotným darované poznání k prosazení sebe sama. K těmto počítal především mladého farao, zástup jeho kněží a ještě i ty další lidi, kteří pochopí smysl jeho principu, jímž chtěl pozvednout lidského ducha. Na druhé straně mělo pak zůstat vše, co bylo slabé a neschopné vyšvihnout se k plnému sebevědomí ve stvoření. Toto lidské pokolení považoval sebevědomý archanděl za zdržující a nehodné vzestupu.
 


Stvoriteľ na najvyššom mieste

Včera v 8:53 |  Perly múdrosti
Vlastenectvo aj národovectvo bez Boha je obyčajná modloslužba, práve tak ako tzv. sociálne cítenie. Každý zdanlivo ušľachtilý cit, dokonca aj ten religiózny, kde nie je na prvom mieste Boh, ale ľudské ego, skôr či neskôr degeneruje a premení sa vo svoj opak. Kritériom viery v Boha je láska.

Svátky lásky

Středa v 8:05 |  Venované ženám
Milé ženy, je před námi nejkrásnější čas z celého roku, Vánoce. Jak mnozí také často říkají, svátky klidu a míru, svátky lásky. Zkusme se tento rok na tyto svátky připravit opravdu tak, abychom je mohly doopravdy prožít v míru, klidu, harmonii a lásce. Abychom o to více - do hloubky svých srdcí všichni prožili, jaký dar nám lidem byl před více jak 2000 lety dán.

Spravodlivosť existuje!

Pondělí v 9:49 |  Zákony stvorenia
Človeka nemožno nasilu spraviť šťastným, aj keby sme si to veľmi priali. Má totiž slobodnú vôľu, ktorá je darom od Stvoriteľa a ktorá mu umožňuje slobodne sa rozhodovať pre veci dobré, alebo zlé. S každým našim slobodným rozhodnutím je však spojená zodpovednosť, ktorej sa nemôžeme zbaviť. Vo stvorení totiž platí železný Zákon: Čo kto zaseje, to aj zožne.

Jaký dárek je nejlepší?

Neděle v 8:05 |  Na zamyslenie
Také u rodiny Jelínků začal vánoční čas. Tomáš se v obýváku díval na televizi a maminka žehlila. V tom přišel tatínek z práce domů, vrátil se pozdě a byl velmi unavený. Jakmile se objevil ve dveřích, maminka se ihned zeptala: "Tak co, už jsi ten počítač Petrovi koupil?"

Starověký Egypt, veliká říše rozkvětu a pádu II. Veliké období vzestupu

12. prosince 2014 v 8:00 |  História
V čase, kdy se skláněl Světlonoš k první egyptské říši, v úsilí pomoci lidem této říše v jejich pozemském vzestupu, zahrnoval tento národ svou mocnou silou a svými schopnostmi nebývalého druhu. Všechno bytostné sloužilo mu v tu dobu zcela oddaně a důvěřivě, a tedy stejně i tak projevovalo na pokyn Luciferův svojí pomáhající náklonností lidem egyptské říše ve věcech, ve kterých by se to jevilo dnešním lidem jako něco nemožného, anebo přinejmenším jako zázračné, nepochopitelné spolupůsobení přírody s člověkem.

Stvoriteľ nie je náš sluha!

11. prosince 2014 v 8:08 |  Perly múdrosti
Koľko ľudí si Boha predstavuje ako zdroj osobného úspechu a šťastia. Niečo ako automat na coca colu. Vhodíš mincu, vypadne plechovka. Sami sa modlia a prosia iných o modlitby za zdravie, za dobré výsledky v škole, za splnenie svojich egoistických predstáv o dobre. Zdá sa im, že viera = úspech. Pozerajú sa, ale nevidia. Počúvajú, ale nepočujú. Čítajú, ale nerozumejú. Želajú si stále hlbšiu vieru, no nechápu, prečo prichádza bolesť. Mnohí odpadnú, veď prosili a dostali opak toho, v čo dúfali. Nestali sa bohatými, uznávanými, váženými. Nie sú z nich poslanci ani ministri. Starozákonným kritériom Božieho požehnania bolo bohatstvo a úspech. Bohatstvo a úspech sú kritériom šťastia aj dnešného hodnotového systému. Ale položme si otázku: Bol úspešný apoštol Peter, ktorého ukrižovali dolu hlavou? Bol úspešný Šavol, keď po obrátení sa opustil sľubnú kariéru Kajfášovho múdreho žiaka a putoval od národa k národu, aby mu zvestoval Krista? Veď ho mnoho ráz bičovali a nakoniec mu sťali hlavu. Kto ozaj miluje kríž, skončí na kríži. No my nemáme ani toľko viery, aby sme kríž niesli aspoň kúsok ako Šimon z Cyrény...

Teodor Križka

Mikuláš

10. prosince 2014 v 8:02 |  Na zamyslenie
U Nováků měli 2 děti. Holčičku Aničku, a jejího bratříčka Honzíka. Byl večer 5. prosince a každý ví, že v tu dobu chodí všude Mikuláš, anděl a čert…

Duchovné poučenie z komunálnych volieb

8. prosince 2014 v 10:44 |  Súčasná spoločnosť
Duchovné zákonitosti ovplyvňujú všetko a teda aj veci, o ktorých by sme to vôbec nepredpokladali. A tieto skryté duchovné zákonitosti, majúce hlboký dosah na celý náš život sa prejavujú aj v niečom takom vyslovene svetskom, ako sú komunálne voľby. No a keďže duchovné zákony sú skryté a neviditeľné, ich účinkom je podrobené to skryté a neviditeľné v nás. Čiže naše myšlienky, naše city a všetky naše vnútorné pohnútky.

Mandaly v jiných kulturách

7. prosince 2014 v 8:07 |  Umenie
Snad ve všech starých lidských kulturách je možné nalézt tyto zvláštní kruhové obrazce - mandaly, a jak dosvědčují archeologické nálezy, vždy nějakým způsobem sloužily duchovním účelům. Známe tyto kruhy ze starého Egypta, Řecka, objevují se u Keltů, indiánů... V průběhu tisíciletí byly tesány do dřeva i kamenů, byly malovány, skládány z barevných skel i vyšívány. Vždy mají střed a to, co jej obklopuje, a vždy je v jejich použití možno nalézt náboženský význam.

Duchovní dozrávání člověka – duchovní život

5. prosince 2014 v 8:13 |  Duchovno
Co je to duchovní život? Co je duch? Abychom si mohli odpovědět na otázku, co je duchovní život, musíme nejprve pochopit, co je duch. Duch je niterná podstata člověka, projevující se citem. Je to vlastní živé jádro člověka - fyzické tělo je jen jeho "ošacením", jeho fyzickým záhalem.

Starověký Egypt, veliká říše rozkvětu a pádu I. Počátky první říše

3. prosince 2014 v 8:05 |  História
Vzrušení, jež znovu a znovu ožívá v mnohých badatelích, jestliže se objeví na veřejnosti jakákoliv zpráva o novém objevu některého z artefaktů starého Egypta, by se zcela jistě vzedmulo až k horečce, pokud by se tito badatelé směli někdy dozvědět o skutečnosti, že největší část nádherných a skvostných předmětů, či také pozůstatky monumentálních staveb v okolí Nilu, náleží období druhé říše, říše, která je jen matnou a neumělou kopií předcházející první říše egyptské, kterou bylo možné v pravém slova smyslu nazvat pozemským odleskem duchovního Ráje.

Vzťah cirkevných vieroúk k absolútnej Pravde

1. prosince 2014 v 8:45 |  Kresťanstvo
Kto sa chce dopátrať k Pravde, musí mať v prvom rade odvahu. Odvahu nezaujato preskúmať učenie vlastného vierovyznania a tiež odvahu konfrontovať ho aj s náukami iných náboženstiev.

Mandaly v křesťanském světě

30. listopadu 2014 v 8:50 |  Umenie
Téměř celou 2000 let starou Evropou se prolíná rozvoj a vývoj křesťanství v rozmanitých podobách. Mohlo by se zdát, že dnešní církev mandaly s učením svého náboženství rozhodně nechce spojovat, a přece ty nejkrásnějších z nich najdeme jako součást monumentálních staveb z doby pevné vlády a rozkvětu křesťanství - v gotických katedrálách. Do dnešních dob není příliš jasné, jak gotika bez jakékoliv přípravné fáze mohla provést v tak krátkém čase (převážně v průběhu 11. a 12. století) takové množství úžasných staveb. Neexistuje žádný nám známý chybný pokus, žádný vývoj ke gotice. V gotických katedrálách vzniklých zejména na území Francie a Anglie, ale i jiných států Evropy se dodnes návštěvníkům tají dech nad jejich velkolepostí. A právě nedílnou součástí těchto staveb jsou průčelní kruhová okna - rozety.

Starověký Egypt, veliká říše rozkvětu a pádu

28. listopadu 2014 v 8:08 |  História
V době, kdy na Zemi zuřily převratné bouře, vyvolané blízkostí hvězdného tělesa, jež se vychýlilo ze své dráhy, a kdy mocná magnetická činnost vyvolaná bytostným naplňováním Boží Spravedlnosti vzedmula vysoko do výše nové části kontinentů, aby současně s těmito změnami propadla se Atlantida a další velké suchozemské celky do hlubin oceánu, v této době byl zcela smeten z povrchu zemského druh člověka titánského.

Silou ducha

26. listopadu 2014 v 8:25 |  Duchovno
Hluboký smysl mají slova básníkova: "Hory může přenášeti, kdo má víru." Všichni velcí a slavní mužové proto dosáhli na světě úspěchu, že celou duší věřili v nezměnitelný vyšší zákon spravedlnosti, jenž ovládá a řídí svět. Byli pevně přesvědčeni, že jejich úsilí a jednání neodporuje této spravedlnosti a prozřetelnosti. A z toho vědomí prýštila pevná důvěra v konečné vítězství jejich myšlenek a činů.

Úvaha o poslednom súde

24. listopadu 2014 v 8:52 |  Výstrahy
Posledný súd! Pojem spájajúci sa s veľkou knihou nielen kresťanského sveta - s Bibliou. Posledný súd! Spojenie dvoch slov, ktoré nám pri hlbšom pohľade samé odhalia vlastný zmysel. Pojem, znamenajúci výstrahu pre ľudstvo na zemi.

Tajemství hojnosti (Pohádka nejen pro děti)

23. listopadu 2014 v 8:50 |  Príbehy
Bylo nebylo, daleko předaleko, stála jednou jedna malebná vesnička. Obklopovaly ji vysoké hory plné jehličnatých a listnatých stromů, které se ztrácely v nedohledné bělavé obloze. Protékaly jí početné pramínky řek, perlivě stékající ze strmých skal. Lidé i lesní zvěř přicházeli, aby z nich toužebně načerpali dostatek vody a mohli se radovat z nádherného života. I pole této vesničky byla výjimečně krásná - rozlehlá a starostlivě obdělaná laskavýma lidskýma rukama, podobná zlatavým mořským pláním. To proto, že slunce svými zářivými paprsky zbarvilo vždy na sklonku léta dozlatova tisíce obilných klasů, ze kterých si lidé vyráběli mouku na chléb. Všichni prožívali v srdcích skutečnou lásku, harmonii a vůli žít věčně.

Jak změnit svůj osud?

21. listopadu 2014 v 8:03 |  Zákony stvorenia
Snad není na Zemi člověka, který by nechtěl změnit něco ve svém životě. Mnohý se ptá, zda skutečně musí jít svým životem tak, jak mu "určil jeho osud". Když se však dočte o karmě, myslí si, že se s tím nedá nic dělat. Ale kdo o tom více uvažuje, zjistí, že se s tím něco dělat dá. Člověk je lidská bytost, která jako jediná ve Stvoření má svobodnou vůli a schopnost přetvářet neutrální Boží Sílu na to, co chce, buď k dobrému nebo zlému. Na našem chtění záleží, zda změníme svůj život, podle své vůle si volíme práci, přátelé, pokud jsme vůči tomu lhostejní nebo nevíme, co chceme, potom to i v našem životě tak vyhlíží.

Odhalené tajemství – myšlenkový svět

19. listopadu 2014 v 8:58 |  Skryté súvislosti
Myšlenky nás obklopují od prvních chvil našeho života, již v dětství jejich prostřednictvím prožíváme své sny, přání, představy, přestože si na mnohé z nich později vůbec nevzpomínáme. Krásná myšlenka či vzpomínka však pomohla tisícům lidí přežít těžké chvíle v životě - například válku, zranění, smutné či těžké období. Od dětství přijímáme názory zformované do myšlenek od svého okolí - od svých rodičů i ze školy - aniž bychom v té době měli k tomu vlastní prožití, protože lidem, kteří nám o tom říkají, důvěřujeme. Síla myšlenek, která pomáhá naší představivosti, nás vždy ovlivňuje, jedno zda chceme či ne. Neuvědomujeme si, jak hluboko a kam až to zasahuje - jak smýšlíme, tak se nám děje.


Kam dál

Reklama, objavujúca sa na tomto blogu je súčasťou domény blog.cz. Jej obsah, ktorý neraz protirečí obsahu článkov, zverejňovaných na tejto stránke sa nedá nijakým spôsobom ovplyvniť.